Thơ ca dân tộc hmông từ truyền thống đến hiện đại

Thơ ca dân tộc Hmông từ truyền thống đến hiện đại

Thơ ca dân tộc Hmông từ truyền thống đến hiện đại
... truyền thống đến thấy quán đặc trưng thơ ca dân tộc Đồng thời, kế thừa, tiếp biến trình vận động thơ ca Hmông từ truyền thống đến đại Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án Thơ ca dân tộc Hmông- Từ truyền ... nghiên cứu Thực luận án: Thơ ca dân tộc Hmông- từ truyền thống đến đại, đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Khảo sát thơ ca Hmông từ truyền thống đến đại nhằm đặc trưng thơ ca Hmông nội dung hình thức ... thơ ca Hmông với thơ ca số dân tộc thiểu số khác thơ ca người Kinh (Việt) để thấy nét riêng biệt, mang tính sắc thơ ca Hmông từ truyền thống đến đại - Nghiên cứu trình vận động thơ ca Hmông từ...
 • 183
 • 659
 • 3

THƠ CA DÂN TỘC HMÔNG - TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

THƠ CA DÂN TỘC HMÔNG - TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
... giá thành tựu hạn chế thơ ca dân tộc Hmông thơ ca dân tộc thiểu số, thơ Việt Nam Chúng cho rằng, việc triển khai thực luận án: Thơ ca dân tộc Hmông- từ truyền thống đến đại nỗ lực để lấp đầy ... góc độ đó, coi thơ dân tộc Hmông thời kì đại gắn liền với ca 2.1.2 Khái niệm" truyền thống" , "hiện đại" nội dung "từ truyền thống đến đại" Truyền thống đại từ Hán Việt Từ điển từ nguyên giải nghĩa ... cận, nghiên cứu văn học dân tộc Hmông, thơ ca Hmông từ truyền thống đến đại 2.2 Đến vấn đề nghiên cứu thơ ca Hmông thời kì đại Nếu việc sưu tầm nghiên cứu thơ ca dân gian Hmông có số thành tựu...
 • 26
 • 205
 • 0

văn hóa của dân tộc bản địa ở úc từ truyền thống đến hiện đại

văn hóa của dân tộc bản địa ở úc từ truyền thống đến hiện đại
... trị truyền thống vốn có Do đó, mối quan hệ truyền thống đại văn hóa hình thành nên quy luật vận động văn hóa Khi nghiên cứu văn hóa thổ dân Úc, quy luật vận động văn hóa từ truyền thống đến đại ... tế - văn hóa thổ dân Úc trước sau xâm chiếm thực dân Anh 1.1.1.5 Khái niệm đa văn hóa hay thuyết đa văn hóa Chủ nghĩa đa văn hóa Úc gieo mầm từ lâu Úc quốc gia đa dân tộc, đa chủng tộc Từ công ... cứu văn hóa truyền thống cộng đồng thổ dân sinh sống khu vực khác nước Úc, biến đổi đời sống văn hóa xã hội truyền thống thổ dân qua thời kỳ từ có mặt thổ dân lục địa Úc nay, thời sách đa văn hóa...
 • 24
 • 111
 • 0

văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
... triển Kitô giáo Việt Nam 109 8.5.2 .Văn hóa phương Tây Việt Nam 111 CHƯƠNG IX 117 VĂN HOÁ VIỆT NAM 117 TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI 117 9.1 Hằng số văn hoá Việt Nam 117 9.2 Bản sắc văn hoá dân tộc ... III TỌA ĐỘ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM Theo Trần Ngọc Thêm: Ba yếu tố tạo nên văn hóa là: Chủ thể văn hóa Không gian văn hóa Thời gian văn hóa 10 1.Chủ thể văn hóa Việt Nam dân tộc Việt Nam Cách 30 vạn ... văn hóa, văn hiến, văn vật văn minh 16 2.4 Cấu trúc văn hóa 18 Các môn nghiên cứu văn hóa 18 2.6 Hai loại hình văn hoá giới 18 CHƯƠNG III 21 TỌA ĐỘ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 21 1.Chủ thể văn hóa Việt...
 • 139
 • 1,144
 • 6

Khai thác kiến trúc nhà ở của người Việt từ truyền thống đến hiện đại tại một số làng vùng đồng bằng Bắc Bộ để phục vụ du lịch (nghiên cứu trường hợp làng Mái, làng Lim, làng Diềm – Bắc Ninh)

Khai thác kiến trúc nhà ở của người Việt từ truyền thống đến hiện đại tại một số làng vùng đồng bằng Bắc Bộ để phục vụ du lịch (nghiên cứu trường hợp làng Mái, làng Lim, làng Diềm – Bắc Ninh)
... GIÁ CỦA NGƢỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Khai thác kiến trúc nhà người Việt từ truyền thống đến đại số làng vùng đồng Bắc Bộ để phục vụ du lịch (nghiên cứu trường hợp làng Mái, ... kiến trúc văn hoá nhà dân gian truyền thống người Việt đồng Bắc Bộ người viết chọn đề tài “ Khai thác giá trị kiến trúc nhà nguời Việt từ truyền thống đến đại số làng vùng đồng Bắc Bộ để phục vụ ... Bắc Bộ làng Mái, làng Lim, làng Diềm - Bắc Ninh từ truyền thống đến đại Thực trạng khai thác giá trị kiến trúc nhà từ truyền thống đến đại hoạt động du lịch Một số đề xuất bảo tồn khai thác kiến...
 • 78
 • 1,027
 • 3

sự biến đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình từ truyền thống đến hiện đại

sự biến đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình từ truyền thống đến hiện đại
... biến đổi vai trò người phụ nữ gia đình từ truyền thống đến đại Bên cạnh vai trò người phụ nữ đảm nhận, thấy biến đổi vai trò kinh tế người phụ nữ gia đình từ truyền thống đến đại Trong tiểu ... phụ nữ gia đình từ xưa đến hay nói cách khác từ truyền thống đến đại quan trọng đề cao 2.2 Sự biến đổi vai trò phụ nữ gia đình Để thấy biến đổi vai trò người phụ nữ gia đình trước hết cần thấy vai ... gian phạm vi có hạn nên tập trung làm rõ biến đổi vai trò người phụ nữ gia đình từ truyền thống đến đại Lý để chọn vấn đề vai trò kinh tế người phụ nữ vai trò thể biến đổi rõ nét so với vai trò...
 • 12
 • 1,393
 • 7

luận văn Các nhân vật Chèo trong các vở Chèo từ truyền thống đến hiện đại chỉ dưới góc nhìn văn hóa

luận văn Các nhân vật Chèo trong các vở Chèo từ truyền thống đến hiện đại chỉ dưới góc nhìn văn hóa
... Nhân vật Chèo truyền thống từ góc nhìn văn hóa Chương 3: Nhân vật Chèo đại góc nhìn văn hóa Chương 4: Phương hình tượng nhân vật Chèo từ góc nhìn văn hóa Chương NGHỆ THUẬT CHÈO TỪ CỘI NGUỒN VĂN ... trên, góc nhìn văn hóa nói chung tìm hiểu nhân vật Chèo truyền thống góc nhìn văn hóa cách cụ thể 2.1 NHÂN VẬT CHÈO TRUYỀN THỐNG - SẢN PHẨM CỦA NỀN VĂN MINH LÚA NƯỚC VÀ VĂN HÓA LÀNG XÃ Từ góc nhìn ... số nhân vật Chèo Mỗi nhân vật số phận riêng, với tính cách riêng, mang "mã số văn hóa" riêng 28 Chương NHÂN VẬT CHÈO TRUYỀN THỐNG TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA Từ luận chung cội nguồn nhân vật Chèo...
 • 140
 • 555
 • 0

Văn hóa hương ước - từ truyền thống đến hiện đại

Văn hóa hương ước - từ truyền thống đến hiện đại
... rằng, đến đời vua Lê Thánh Tông có hương ước chưa tìm thấy hương ước soạn thảo vào kỷ XVI chưa nói đến kỷ XV Tìm hiểu văn hương ước thấy chúng điều chỉnh sửa đổi qua thời kỳ Xét hương ước thành văn ... Dù trì dạng văn hay truyền miệng hương ước sản phẩm văn hoá làng, thứ luật tục buộc thành viên làng phải thực Nội dung hương ước thường gồm quy ước: - Quy ước chế độ ruộng đất - Quy ước khuyến ... phức tạp Trước thực tế đó, cấp quyền ngành văn hoá - thông tin số địa phương đề biện pháp quản lý, đạo là, sở hương ước cũ, tiếp thu có chọn lọc để xây dựng hương ước (Quy ước làng văn hóa) Cơ sở...
 • 8
 • 114
 • 0

Những biến đổi trong văn hóa phố nghề thăng long – hà nội từ truyền thống đến hiện đại (qua trường hợp phố hàng đồng)

Những biến đổi trong văn hóa phố nghề thăng long – hà nội từ truyền thống đến hiện đại (qua trường hợp phố hàng đồng)
... the same approach, the work “Thang Long Hanoi craft village, trade village” of authors Tran Quoc Vuong and Do Thi Hao summed up the surface of Thang Long Hanoi craft village, trade village ... into adjacent houses, forming guilds and villages in Thang Long Ha Noi From the fifteenth century to the eighteenth century, Thang Long Hanoi flourished with craft production and business with ... The face of Thang Long Hanoi from the seventh century to nineteenth century was reflected with wide main streets even some small ones There were also street gates in Thang Long Ke Cho that separated...
 • 28
 • 140
 • 0

Phong tục hôn nhân của người việt trong văn hoá việt nam từ truyền thống đến hiện đại

Phong tục hôn nhân của người việt trong văn hoá việt nam từ truyền thống đến hiện đại
... Ký nhân người Việt từ truyền thống đến đại biến đổi hôn nhân thời đại ngày Khoá luận hoàn thành dựa nhận xét, đánh giá nhiều tác giả xung quanh phong tục hôn nhân người Việt từ truyền thống đến ... Phong tục hôn nhân người Việt văn hoá Việt Nam từ truyền thống đến đại Khoá luận tập trung nghiên cứu phong tục hôn SV: Nguyễn Thị Hiền K32 - Việt Nam học Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Vũ Văn ... GVHD: Th.s Vũ Văn Ký TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN NGUYỄN THỊ HIỀN PHONG TỤC HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI VIỆT TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên...
 • 57
 • 1,061
 • 2

xây dựng hình tượng người phụ nữ Ấn Độ đi từ truyền thống đến hiện đại trong “Đắm thuyền

xây dựng hình tượng người phụ nữ Ấn Độ đi từ truyền thống đến hiện đại trong “Đắm thuyền
... thể qua tác phẩm văn đại thi hào Tagore - thiên tài xuất sắc văn học văn hố Ấn Độ Ngay từ đầu viết nghiên cứu người phụ nữ Ấn Độ (Từ người phụ nữ cổ truyền đến người phụ nữ đại văn xi Tagore) tiến ... phá ngòi bút văn xi tinh người đa tài Cụ thể KIL OBO OKS CO M việc nghiên cứu nghệ thuật xây dựng hình tượng người phụ nữ Ấn Độ từ truyền thống đến đại “Đắm thuyền Người viết hiểu rõ bút pháp ... đi n hình cho người phụ nữ Ấn Độ theo quan đi m nhân đạo nhà văn - họ bước đầu giải phóng khỏi kìm kẹp tơn giáo quan niệm hà khắc với phụ nữ lễ giáo Ấn Độ từ trước đến Đó chuyển bước từ người phụ...
 • 38
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: con người việt nam từ truyền thống đến hiện đạicơ sở văn hóa việt nam từ truyền thống đến hiện đạitừ truyền thống đến hiện đạikết luận văn hóa việt nam từ truyền thống đến hiện đhôn nhân của người việt từ xã hội truyền thống đến hiện đạithơ ca dân tộc tháigiá trị thơ ca dân tộcdân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàndan toc ta co truyen thong ton su trong dao theo anh chi truyen thong ay doc noi tiep nhu the nao trong thuc te cuocsong hien naydân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo theo anh chị truyền thống ấy được nối tiếp như thế nafotrong thực tế hiện naydân tôc ta có truyên thông tôn sudân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạoxây dựng nhà nước pháp quyền việt nam phai dựa trên truyền thông đặc điểm dân tộc nhất à truyền thống chính trị của đất nướctruyền thống và hiện đại trong thơ hồ chí minhtruyền thống và hiện đại trong thơ tagoreĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh