BAI GIANG DIEN TU MON KY NANG GIAO TIEP

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện
... ĐIỆN BA PHA Nguồn điện tải ba pha nối hình hình tam giác, tùy theo điều kiện cụ thể điện áp quy định thiết bị, điện áp mạng điện số yêu cầu kỹ thuật khác 4.7.1 Cách nối nguồn điện Các nguồn điện ... dòng điện chạy qua Mạch điện thường gồm loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn D©y dÉn mf ® a b §c c Hình 1.1.a a Nguồn điện: Nguồn điện thiết bị phát điện Về nguyên lý, nguồn điện ... bị điện có thực Khi nghiên cứu tính toán mạch điện thực, ta phải thay mạch điện thực mô hình mạch điện Mô hình mạch điện gồm thông số sau: nguồn điện áp u (t) e(t), nguồn dòng điện J (t), điện...
 • 111
 • 600
 • 2

Bài tập thực hành môn kỹ năng giao tiếp

Bài tập thực hành môn kỹ năng giao tiếp
... thức giao tiếp với đối tượng khác Chương 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP Kỹ gây ấn tượng ban đầu giao tiếp Bài tập 1: Hãy phác thảo đặc điểm tâm lý đối tương giao tiếp có biểu tâm lý trái ngược (vui vẻ, phấn ... sống học hành - Cách thức tiến hành: Chia lớp thành nhóm người Từng người chia sẻ với người - Nguyên tắc thực hiện: GV dẫn dắt SV đến kết luận giao tiếp phải có trung thực chân thành Bài tập 14 ... tình này.Phân tích dựa tiêu chí: Mục đích giao tiếp, không gian, thời gian giao tiếp, nội dung giao tiếp, tính chất mối quan hệ, nguyên tắc giao tiếp) Bài tập 24: Lớp bạn giảng dạy có học sinh ngoan,...
 • 24
 • 832
 • 12

Nâng cao ứng dụng phần mềm powerpoint vào xây dựng bài giảng điện tử môn tưởng hồ chí minh ở trường ĐHNN ĐHQGHN

Nâng cao ứng dụng phần mềm powerpoint vào xây dựng bài giảng điện tử môn tư tưởng hồ chí minh ở trường ĐHNN  ĐHQGHN
... hướng nâng cao ứng dụng phần mềm Ms Powerpoint vào xây dựng giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh Bằng phương pháp sử dụng Ms Powerpoint để thiết kế giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh, phần mềm ... việc nâng cao ứng dụng phần mềm Ms Powerpoint vào xây dựng giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh Hai là, vận dụng khuynh hướng, nội dung vào việc thiết kế giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh ... việc nâng cao ứng dụng Microsoft Powerpoint vào xây dựng giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint việc thiết kế giảng điện tử môn tưởng Hồ Chí Minh...
 • 29
 • 500
 • 2

Bài giảng môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Kỹ năng đàm phán

Bài giảng môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Kỹ năng đàm phán
... kiểu đàm phán (tiếp) 3.2 Đàm phán kiểu cứng Đàm phán kiểu cứng gọi đàm phán kiểu lập trường, người đàm phán đưa lập trường cứng rắn, lo đè bẹp đối phương 10 Các kiểu đàm phán (tiếp) 3.3 Đàm phán ... điểm thứ : Đàm phán vừa khoa học, vừa nghệ thuật Các kiểu đàm phán 3.1 Đàm phán kiểu mềm Đàm phán kiểu mềm đàm phán kiểu hữu nghị Người đàm phán tránh xung đột, dễ dàng chịu nhượng để giữ gìn mối ... William Ury: Đàm phán phương tiện để đạt ta muốn từ người khác Đó trình giao tiếp có có lại nhằm đạt thỏa thuận ta phía bên có quyền lợi chia sẻ quyền lợi đối kháng => Đàm phán trình giao tiếp bên...
 • 72
 • 2,269
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lệnh và thao tác nâng cao pot

Bài giảng điện tử môn tin học: Lệnh và thao tác nâng cao pot
... Phần 7: LỆNH VÀ THAO TÁC NÂNG CAO Lệnh Ungroup All: Tương tự lệnh Ungroup thay tách riêng nhóm lệnh có chức tách tất nhóm vẽ thành đối tượng riêng biệt Cách thực tương tự lệnh Ungroup 16 IV Lệnh ... khối chung 14 Lệnh Ungroup: Lệnh Ungroup thực tách riêng đối tượng nhóm Ví dụ: bạn có đối tượng nhóm lại: bạn cần tách chúng ra, bạn click chọn vào nhóm đối tượng cần tách Chọn menu lệnh Arrange ... đứng trang giấy vẽ 13 III Lệnh nhóm, tách đối tượng (Group & Ungroup) 1 .Lệnh Group: Lệnh Group dùng kết nhóm đối tượng lại với thành khối chung click chọn vào menu lệnh Arrange / Group, đối tượng...
 • 18
 • 295
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lập giao diện người dùng mức cao pps

Bài giảng điện tử môn tin học: Lập giao diện người dùng mức cao pps
... Tất lớp giao diện người sử dụng MIDP chứa gói javax.microedition.lcdui  Gói có interface 21 lớp  Võ Phương Bình – ITFAC - DLU 08/13/14 Choice › Định nghĩa API cho thành phần giao diện người ...   Mô hình giao diện người dùng MIDP Các hàm API mức cao MIDP › Làm việc với Screen  Display  Screen  Ticker  TextBox  ... phần phần chọn dùng để đặt vào Form Command › Một cấu trúc đóng gói thông tin ngữ nghĩa môt hành động DateField › Một thành phần chỉnh sửa dùng để biểu diễn thông tin lịch thời gian dùng để đặt...
 • 48
 • 350
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lập giao diện người dùng mức thấp ppsx

Bài giảng điện tử môn tin học: Lập giao diện người dùng mức thấp ppsx
... this.display = display;  this.nextScreen = nextScreen;  this.timeout = timeout;  }  public void startIntro(){  display.setCurrent(this);  }  public void endIntro(){  display.setCurrent(nextScreen); ... false;  IntroCanvas introCanvas = new IntroCanvas(display,gameCanvas,3000);  introCanvas.startIntro(); }     } protected void pauseApp() {} protected void destroyApp(boolean arg0) throws ... Võ Phương Bình – ITFAC - DLU 08/13/14 17 Võ Phương Bình – ITFAC - DLU 08/13/14 18  Lớp Setting  Lớp HighCore  Lớp Help  Lớp About  Lớp xử lý menu Võ Phương Bình – ITFAC - DLU...
 • 19
 • 235
 • 1

Bài giảng điện tử môn tin học: Truyền số liệu và Mạng máy tính nâng cao doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Truyền số liệu và Mạng máy tính nâng cao doc
... Phần Mạng máy tính nâng cao 2/46 Chương Mở đầu 1.1 Mô hình truyền thông đơn giản 1.2 Truyền liệu 1.3 Kết nối mạng truyền liệu (Data communication networking) 1.4 ... phát triển tương lai 8/46 1.2 Việc truyền số liệu Mô hình truyền số liệu đơn giản hoá • • Trên hình vẽ thí dụ truyền số liệu kiểu Text (email chẳng hạn) Bản tin m chương trình chạy Source biến ... Kết nối mạng truyền thông số liệu Local Area Networks • Phạm vi địa lý nhỏ • Thường có chủ sở hữu • Tốc độ truyền số liệu cao nhiều • Thường hệ thống truyền kiểu broadcast • Ngày nay, số LAN hệ...
 • 48
 • 413
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: CHUỖI TỰ doc

Bài giảng điện tử môn tin học: CHUỖI KÝ TỰ doc
... tác chuỗi tự Bài tập Chuỗi tự VC VC & & BB BB Khái niệm  Khái niệm  Kiểu char chứa tự Để lưu trữ chuỗi (nhiều tự) ta sử dụng mảng (một chiều) tự Chuỗi tự kết thúc tự ‘\0’ ... chuỗi trả chuỗi tương ứng (giữ nguyên chuỗi đầu vào):  Các tự thành tự thường (giống strlwr)  Các tự thành tự hoa (giống strupr)  Các tự từ thành tự hoa  Chuẩn hóa chuỗi (xóa ... chuoi: Tin hoc co so A Chuoi nhan duoc la: Tin_ Chuỗi tự VC VC & & BB BB Nhập chuỗi  Sử dụng hàm gets  Nhận tự từ bàn phím đến gặp tự xuống dòng  Chuỗi nhận người dùng nhập (trừ tự...
 • 20
 • 370
 • 1

Bài giảng điện tử môn tin học: HÀM NÂNG CAO (PHẦN 1) ppt

Bài giảng điện tử môn tin học: HÀM NÂNG CAO (PHẦN 1) ppt
... Các tham số hàm main Hàm có đối số mặc định Hàm trả tham chiếu Hàm nội tuyến (inline) Hàm nâng cao (phần 1) VC VC & & BB BB Các đối số chương trình  Các đối số chương trình  Hàm main hàm nên có ... V(a, i) = 0; } Hàm nâng cao (phần 1) 25 VC VC & & BB BB Bài tập  Bài 1: Viết chương trình có tên TinhToan cho gõ: TinhToan 2912 – 1706 xuất hình 1206 (có thể thay +, *, /)  Bài 2: Viết chương ... namsinh); } Hàm nâng cao (phần 1) 12 VC VC & & BB BB Hàm có đối số mặc định  Ví dụ  In thông tin SV lớp gồm: họ tên, phái, lớp, năm sinh void main() { XuatThongTin(“Nguyen Van A”); XuatThongTin(“Tran...
 • 26
 • 143
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: các cuộc khởi nghĩa lớn trong thế kỷ VII-IX pot

Bài giảng điện tử môn lịch sử: các cuộc khởi nghĩa lớn trong thế kỷ VII-IX pot
... BÀI 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX Dưới ách đô hộ nhà Đường, nước ta có thay đổi? -Về mặt 679, ... Phùng Hưng Nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa? em Phùng Hải tập hợp nghĩa quân khởi nghĩa Đường Lâm Nhân dân dậy hưởng ứng làm chủ vùng đất 3 Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 – 791) - Phùng ... Khúc Thừa Dụ D Triệu Quang Phục  VỀ NHÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG SÁCH GIÁO KHOA CỦA BÀI NÀY  XEM TRƯỚC BÀI 24 NƯỚC CHAM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X ...
 • 14
 • 681
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx
... thay đổi tổ gi? hành nớc ta nh nào? Nhà lơng PA (Ngời Việt tự quản) LƯợC NƯớC TA THờI THUộC ƯờNG Tiết 26 Bài 23: nhng khởi nghĩa lớn kỉ vii-ix Dới ách đô hộ nhà ờng nớc ta có gỡ thay đổi? * Tổ ... ntn chính sáchhộ nhà đô bóc lột nh đ ờng? nào? sách Chính bóc lột nhà ờng có gỡ khác so với thời trớc? Tiết 26 Bài 23: nhng khởi nghĩa lớn kỉ vii-ix Dới ách đô hộ nhà ờng nớc ta có gỡ thay đổi? ... Bài 23 Tiết 26: nhng khởi nghĩa lớn kỉ vii-ix Dới ách đô hộ nhà ờng nớc ta có gỡ thay đổi? *Tổ chức hành chính: - Nhà ờng đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, đặt trụ sở Tống...
 • 16
 • 287
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: thời bắc thuộc potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: thời ký bắc thuộc potx
... đầu cho thời kỳ đấu tranh giành lại độc lập nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc NHÀ HÁN ĐÔ HỘ NƯỚC TA NHÀ HÁN BẮT DÂN TA TỪ BỎ PHONG TỤC TRUYỀN THỐNG THI SÁCH BỊ TÔ ĐỊNH BẮT THI SÁCH BỊ XỬ TỬ HAI BÀ ... – Hà Tây) với đội nữ binh 3000 người, bà Vónh Huy (Cổ Châu – Bắc Ninh) với 1000 tráng đinh, bà Lê Chân (Hải Phòng), bà Thánh Thiên (Bắc Ninh), Lê Thò Hoa (Thanh Hóa) … kéo Mê Linh Nhân dân khắp ... Hán? Đời sống nhân dân ta thời kỳ nào? Cuộc khởi nghóa Hai Bà Trưng bùng nổ Qua phần 1, em nêu nguyên nhân bùng nổ khởi nghóa?  Trưng Trắc Trưng Nhò gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương huyện...
 • 32
 • 237
 • 0

Bài giảng điện tử môn lịch sử: những cuộc khởi nghĩa lớn trong thế kỷ VIIIX doc

Bài giảng điện tử môn lịch sử: những cuộc khởi nghĩa lớn trong thế kỷ VIIIX doc
... KIểM TRA BàI Cũ Câu 1: Cách đánh Triệu Quang Phục kháng chiến chống quân Lơng Là: Hãy chọn câu trả lời đúng: ... lời đúng: A Triu Tỳc B Triu Quang Phc C Phm Tu D Tinh Thiu Tit 26: Bi 23: NHNG CUC KHI NGHA LN TRONG CC TH K VII-IX 1- Di ỏch ụ h ca nh ng, nc ta ó cú gỡ thay i ? a- T chc chớnh quyn: (?) Nh ... quan lang ng Lõm - ễng l ngi cú sc khe phi thng (cú th vt c trõu, ỏnh c h) Khi ngha Phựng Hng (trong khong 776 - 791) a - Nguyờn nhõn: ? Theo em, vỡ cuc ngha Phựng Hng bựng n v c mi ngi hng ng...
 • 40
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn kỹ thuật lớp 4bài giảng điện tử môn kỹ thuật lớp 5bai tap trac nghiem mon ky nang giao tiepbài tập tình huống môn kỹ năng giao tiếpcác bài tập tình huống môn kỹ năng giao tiếpbài giảng môn kỹ năng giao tiếpbài giảng điện tử môn giáo dục công dân 6bài giảng điện tử môn vẽ kỹ thuậtbài giảng điện tử môn giáo dục công dân 9đề cương bài giảng môn kỹ năng giao tiếpbài giảng điện tử môn giáo dục pháp luậtbài giảng điện tử món quà của cô giáobài giảng điện tử môn giáo dục công dân 8bài giảng điện tử môn giao dịch vafddamf phán kinh doanhbài giảng điện tử môn học kỹ thuật chân không mã số 605066PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phambài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả