Nghiên cứu sử dụng bùn thải sinh học từ nước thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn bacillus thuringiensis sinh độc tố diệt sâu

Nghiên cứu sử dụng bùn thải sinh học từ nước thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn Bacillus Thuringiensis sinh độc tố diệt sâu

Nghiên cứu sử dụng bùn thải sinh học từ nước thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn Bacillus Thuringiensis sinh độc tố diệt sâu
... sinh học từ nƣớc thải sản xuất bia để nuôi cấy vi khuẩn Bacillus thuringiensis sinh độc tố diệt sâu Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Mục tiêu nghiên cứu: Tái sử dụng chất thải ... sản xuất bia làm môi trƣờng nuôi cấy vi khuẩn Bacillus thuringiensis - Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh trƣởng sinh tổng hợp protein tinh thể Bacillus thuringiensis sử dụng bùn thải sinh ... (bùn thải sinh học nhà máy sản xuất bia) tạo sản phẩm hữu ích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngƣời Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu kỹ thuật xử lý bùn sinh học từ trạm xử lý nƣớc thải...
 • 88
 • 2,379
 • 10

Nghiên cứu sử dụng nước thải thủy sản để nuôi chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. israelensis tạo chế phẩm sinh học diệt ấu trùng muỗi

Nghiên cứu sử dụng nước thải thủy sản để nuôi chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. israelensis tạo chế phẩm sinh học diệt ấu trùng muỗi
... lý nước thải thủy sản nói chung nước thải Surimi nói riêng phương pháp sinh học ứng dụng nhiều mang lại hiệu cao Tuy nhiên, vi c sử dụng nước thải để nuôi cấy vi sinh vật vi c sản xuất chế phẩm ... tài: Nghiên cứu sử dụng nước thải thủy sản để nuôi chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var israelensis tạo chế phẩm sinh học diệt ấu trùng muỗi ” SVTH: Hoàng Thị Thủy_ Lớp: 09SH Trang:  Đồ án ... tận dụng phần nguồn nước bị ô nhiễm vào mục đích nuôi cấy chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var israelensis từ sản xuất chế phẩm diệt trừ ấu trùng muỗi Em thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng nước...
 • 57
 • 511
 • 1

Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ trên địa bàn thành phố hà nội làm phân bón hữu cơ

Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ trên địa bàn thành phố hà nội làm phân bón hữu cơ
... lượng bùn thải chôn lấp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên [9] Xuất phát từ thực trạng trên, tôi chọn đề tài Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ địa bàn thành phố Nội làm phân bón hữu ... hữu cơ. ” Mục đích đề tài: Nghiên cứu cáctính chất bùn thải từ nạo vét hồ Thành phố Nội để định hướng sử dụng làm phân bón hữu Nội dung đề tài: - Nghiên cứu số tính chất hóa lý trầm tích đáy hồ: ... tượng nghiên cứu bùn thải trầm tích đáy hồ địa bàn TP Nội: hồ Ba Mầu (Bl) hồ Văn Quán (B2), hồ Thanh Nhàn (B3), hồ Võ (B4) hồ Đen Lừ (B5) 2.1.2 Phạm vi nghiên cửu Trên địa bàn TP Nội 2...
 • 44
 • 265
 • 0

Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ trên địa bàn thành phố hà nội làm phân bón hữu cơ

Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ trên địa bàn thành phố hà nội làm phân bón hữu cơ
... lƣợng bùn thải chôn lấp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên [9] Xuất phát từ thực trạng trên, tôi chọn đề tài Nghiên cứu sử dụng bùn thải từ nạo vét hồ địa bàn thành phố Nội làm phân bón hữu ... hữu cơ. ” Mục đích đề tài: Nghiên cứu cáctính chất bùn thải từ nạo vét hồ Thành phố Nội để định hƣớng sử dụng làm phân bón hữu Nội dung đề tài: - Nghiên cứu số tính chất hóa lý trầm tích đáy hồ: ... tƣợng nghiên cứu bùn thải trầm tích đáy hồ địa bàn TP Nội: hồ Ba Mẫu (B1) hồ Văn Quán (B2), hồ Thanh Nhàn (B3), hồ Võ (B4) hồ Đền Lừ (B5) 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu Trên địa bàn TP Nội 2.2...
 • 47
 • 268
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GỖ TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÁN MDF " pot

Nghiên cứu khoa học
... theo tiêu chuẩn Studen KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích đánh giá khả sử dụng gỗ Tràm làm nguyên liệu sản xuất ván sợi Thành phần hóa gỗ Tràm Gỗ tràm có thành phần hóa học chủ yếu ghi bảng sau (Bùi ... sợi - Sợi tạo từ gỗ Tràm nguyên liệu sợi tốt để làm ván MDF - Chế độ phân ly tạo sợi từ gỗ Tràm nhiệt độ 1800C thời gian phút chất lượng ván MDF gỗ Tràm tốt Kiến nghị - Cần nghiên cứu xác định lượng ... liệu: Gỗ tràm (Melaleuca cajuputi) khai thác sông Trẹm, Cà Mau Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm: - Sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm Viện Giấy xelulo; - Sử dụng số thiết bị nghiên cứu Viện Khoa học...
 • 7
 • 130
 • 0

nghiên cứu sử dụng tính bất dục đực ở nhân trong sản xuất hạt giống bông lai f1 tại nhà hồ, ninh sơn, ninh thuận

nghiên cứu sử dụng tính bất dục đực ở nhân trong sản xuất hạt giống bông lai f1 tại nhà hồ, ninh sơn, ninh thuận
... Xuân 2008 - 2009 t i M Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thu n 4.24 81 T l phân ly b t d c/h u d c dòng m v ðông Xuân 2008 - 2009 t i M Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thu n 4.23 80 Giá thành h t gi ng lai công th c v Hè ... trùng th ph n chưa ñư c nghiên c u Xu t phát t ñó, ti n hành th c hi n ñ tài Nghiên c u s d ng tính b t d c ñ c nhân s n xu t h t gi ng lai F1 t i Nha H , Ninh Sơn, Ninh Thu n” 1.2 M c ñích ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 29 3.1 ð i tư ng v t li u nghiên c u 29 3.2 Th i gian nghiên c u 29 3.3 ð a ñi m nghiên c u 29 3.4 N i dung nghiên c u 30 3.5 Phương pháp nghiên c u 30 K T QU NGHIÊN C U...
 • 133
 • 251
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GỖ TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÁN MDF pot

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GỖ TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÁN MDF pot
... sai số thô theo tiêu chuẩn Studen KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích đánh giá khả sử dụng gỗ Tràm làm nguyên liệu sản xuất ván sợi Thành phần hóa gỗ Tràm Gỗ tràm có thành phần hóa học chủ yếu ghi bảng ... sợi - Sợi tạo từ gỗ Tràm nguyên liệu sợi tốt để làm ván MDF - Chế độ phân ly tạo sợi từ gỗ Tràm nhiệt độ 1800C thời gian phút chất lượng ván MDF gỗ Tràm tốt Kiến nghị - Cần nghiên cứu xác định lượng ... Kết luận - Gỗ Tràm (Melaleuca cajuputi) đáp ứng yêu cầu nguyên liệu để sản xuất ván sợi Gỗ Tràm có hàm lượng cellulose lớn 30% Kích thước xơ sợi dài mịn tương đương với gỗ Bạch đàn, gỗ Keo lai...
 • 7
 • 453
 • 5

nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương và hệ thống sản xuất rcc cho đập công trình thủy điện bình điền tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương và hệ thống sản xuất rcc cho đập công trình thủy điện bình điền tỉnh thừa thiên huế
... Nam III Nhng yờu cu v vt liu thi cụng RCC 13 Xi mng 13 Ph gia 14 Nc cho RCC 14 Cỏt dựng cho RCC 15 Ct liu thụ (ỏ) 15 IV c im ca RCC 16 V Nhng yờu cu s dng RCC xõy dng p 17 Chng II NGHIấN CU NHNG ... tụng thng cú cựng cng P P , cho nờn vic la chn cp phi RCC cú nh hng rt ln n cht lng cụng trỡnh, ngoi cho p RCC thng cú lng ln nờn vic la chn ngun vt liu cung cp cho RCC l nhng yu t quan trng nh ... cung cp kp thi cho thi cụng, gim giỏ thnh cho xõy dng cụng trỡnh l ht sc cn thit II Mc ớch ca ti Nghiờn cu cp phi RCC v thit k cp phi cho cụng trỡnh Bỡnh in Nghiờn cu h thng sn xut RCC lnh phc...
 • 130
 • 261
 • 0

nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong

nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN BỘ MÔN KỸ THUẬT NUÔI HẢI SẢN CÙ VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) QUI TRÌNH NƯỚC TRONG ... tục nghiên cứu đồng ý thầy cô Khoa Thủy sản - Trường đại học Cần Thơ, đề tài: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học ương ấu trùng tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong ... hơn, ấu trùng phát triển nhanh tỷ lệ sống cao nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học so với nghiệm thức không sử dụng chế phẩm sinh học Sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích cực quản lý môi trương...
 • 43
 • 485
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: " NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) QUI TRÌNH NƯỚC TRONG" pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN BỘ MÔN KỸ THUẬT NUÔI HẢI SẢN CÙ VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG ƯƠNG NUÔI ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) QUI TRÌNH NƯỚC TRONG ... tục nghiên cứu đồng ý thầy cô Khoa Thủy sản - Trường đại học Cần Thơ, đề tài: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học ương ấu trùng tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) qui trình nước trong ... trường ổn định tốt hơn, ấu trùng phát triển nhanh tỷ lệ sống cao nghiệm thức sử dụng chế phẩm sinh học so với nghiệm thức không sử dụng chế phẩm sinh học Sử dụng chế phẩm sinh học góp phần tích...
 • 43
 • 420
 • 2

Nghiên Cứu Sử Dụng Bùn Đỏ Làm Vật Liệu Xử Lý Florua Trong Nước Ăn Uống Và Sinh Hoạt

Nghiên Cứu Sử Dụng Bùn Đỏ Làm Vật Liệu Xử Lý Florua Trong Nước Ăn Uống Và Sinh Hoạt
... phụ F- vật liệu Mg-RM giảm 21 KẾT LUẬN Trong trình thực luận văn nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử florua nước ăn uống sinh hoạt, thu số kết sau đây: Chế tạo thành công bốn vật liệu ... hiệu xử cao Chúng thực đề tài Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử florua nước ăn uống sinh hoạt CHƯƠNG - TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu bùn đỏ Bùn đỏ chất thải trình sản xuất nhôm từ ... NHIÊN LÊ THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÙN ĐỎ LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ FLORUA TRONG NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT Chuyên ngành: Hóa Môi Trường LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN...
 • 27
 • 677
 • 1

nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạt

nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạt
... LÊ THỊ THÙY LINH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÙN ĐỎ LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ FLORUA TRONG NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT Chuyên ngành: Hóa Môi Trường Mã số: 60 44 41 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG ... thực đề tài Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử florua nước ăn uống sinh hoạt Lê Thị Thùy Linh Lớp K21-Cao học Hóa Môi Trường Luận văn thạc sĩ CHƯƠNG - TỔNG QUAN 1.1 Bùn đỏ Năm 1888, ... tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, chế tạo vật liệu hấp phụ florua nước uống sinh hoạt có hiệu cao, sở bùn đỏ thô Khảo sát khả hấp phụ florua chúng, khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng xử nước...
 • 95
 • 258
 • 0

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học có tỷ lệ cồn ethanol tới 100% cho động cơ xăng

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học có tỷ lệ cồn ethanol tới 100% cho động cơ xăng
... xe chạy động sử dụng xăng sinh học tỷ lệ ethanol lớn Những xe sử dụng xăng sinh học tỷ lệ cồn ethanol lớn gọi xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt Đi đầu nước sử dụng xe sử dụng nhiên liệu linh ... hình sử dụng xăng sinh học giới 34 3.2 Tình hình nghiên cứu xăng sinh học tỷ lệ cồn ethanol lớn động xăng Việt Nam 353.2 Tình hình nghiên cứu xăng sinh học tỷ lệ cồn ethanol ... nghiên cứu sử dụng xăng sinh học bước tập trung nghiên cứu với tỷ lệ ethanol thấp trung bình, nghiên cứu với tỷ lệ ethanol lớn chưa thực Đặc biệt việc nghiên cứu sử dụng xăng sinh học tỷ lệ...
 • 42
 • 187
 • 0

Nghiên cứu sử dụngthải trồng nấm làm phân vi sinh góp phần làm sạch môi trường

Nghiên cứu sử dụng bã thải trồng nấm làm phân vi sinh góp phần làm sạch môi trường
... khớ 1.2 c im phõn vi sinh 2 2 1.2.1 Khỏi nim phõn vi sinh 1.2.2 Cỏc dng phõn vi sinh 2.3 Vai trũ ca phõn vi sinh 1.2.4 Hin trng sn xut phõn bún sinh hc v cụng ngh sn xut phõn vi sinh 10 CHNG NGUYấN ... v - phỳt 60c Cht gi 55c 1.2 C IM PHN VI SINH 1.2.1 Khỏi nim phõn vi sinh Phõn bún vi sinh vt (gi tt l phõn vi sinh) l sn phm cha mt hay nhiu chng vi sinh vt sng, ó c tuyn chn, cú mt t tiờu ... Phõn vi sinh vt giỳp cho cõy trng tt hn, cht lng nụng sn tt hn Khụng nh hng xu n mụi trng sinh thỏi, ngi v sinh vt khỏc Ngoi phõn vi sinh cũn c chia thnh dng: phõn vi sinh dng c v phõn vi sinh...
 • 51
 • 803
 • 5

Nghiên cứu sử dụng hệ enzym cellulase tách từ vi sinh vật để phân giải cellulose trong phế thải nông nghiệp

Nghiên cứu sử dụng hệ enzym cellulase tách từ vi sinh vật để phân giải cellulose trong phế thải nông nghiệp
... KHOA IKK TỊ NI I I RN tu - T Ê N Đ È TÀI : NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ ENZYM CELLULASE TÁCH T Ừ VI SINH VẬT ĐẺ PHÂN GIẢI CELLULOSE TRONG PHÉ THẢI NÔNG NGHIỆP MẢ SỐ: QT-08-70 Đ A I H Ọ C Q U Ố C G"V ... i NịỊiiyên ! hi H a ( ì iai i ịỉ NGHIÊN cúu S Ử D Ụ N í ; e n z y m e C E L L l LASE TÁCH TỪ VI SINH VẬT ĐỂ x ứ LÝ P HẾ THẢI NÔNG NGHI ÊP KỈIOÁ LUẬN rÔTNGHIKP HỆ ĐẠI nọc CHINH Ql \ N o a n h : ... c n cứu: - Tons, q u a n t ài l iệ u - r c h hệ cn/ ym cellulase tách lừ vi sinh vậl - S ứ d ụ n g hệ e n z y m c c l l u l a s c lách từ vi si nh vật dc p h â n giai c e l l ul os e IIOIIL’ rirm...
 • 56
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtnghiên cứu sử dụng thân lục bình làm giá thể dính bám kết hợp quá trình bùn hoạt tính trong xử lý nước thải nhà máy giấy afc huyện bình chánh thành phố hồ chí minhnghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bónnghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho sản xuất lúa hữu cơ tại hà nộilại văn ê 2003 nghiên cứu sử dụng vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ sinh học nấm fusarium oxysporum và rhizoctonia solanghiên cứu ứng dụng vật liệu sinh học c peek để chế tạo các dụng cụ cấy ghépnghiên cứu sử dụng phần mềm exe để biên soạn và đóng gói một số bài giảng tin học 10 theo chuẩn của elearningđề tài nghiên cứu sử dụng kháng sinhnghiên cứu sử dụng kháng sinhnghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng gò đồi tỉnh thái nguyênnghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử vào chẩn đoán một số bệnh nhiễm human papillomavirus hpvnghiên cứu sự tác động của chiến dịch quảng cáo trà thảo mộc dr thanh đến hành vi mua của học sinh sinh viên tại địa bàn hà nộinghien cuu ung dung che pham sinh hoc trong phong tru ray naunghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtnghiên cứu sử dụng câay cỏ năng tượng scripus littoralis schrabđể xử lý nước thải đầu ra khu công nghiệp tân bình đạt tiêu chuẩn loại a qcvn 242009Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây