bài giảng thẩm định dự án

Tài liệu BÀI GIẢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt
... phí, chẳng hạn Mục đích nhà đầu lợi nhuận, giàu có lên sau thực dự án Và vậy, tiêu NPV sử dụng để thẩm định dự án NPV dự án cầu đường lệ thuộc vào yếu tố bao dự án khác mà nghiên cứu Đó là: ... lực ln hạn hẹp khơng phải vơ tận Thẩm định, lựa chọn định đầu vào dự án có nghĩa chấp nhận bỏ qua hội đầu vào dự án khác Cứ vậy, dự án khơng có ghê gớm mà trái lại, chứa đựng điều gần gũi ... dự án cửa hàng photocopy ví dụ 3.1.1 chia làm lần đầu tư: cuối năm (đầu năm 1) đầu 7000; cuối năm (đầu năm 2) đầu 3000 kết đánh giá dự án cho tiêu NPV hồn tồn khác Có hai cách để bạn “nghĩ”...
 • 50
 • 756
 • 4

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 3 - ths.nguyễn tấn phong

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 3 - ths.nguyễn tấn phong
... n toán: −Kh u tr n Hay g i l p l ch tr n Hư ng d n excel −Tính toán ch tiêu ñánh giá d án ñ u NPV IRR, MIRR Th i gian hoàn v n T s B/C Project Appraisal 72 Ths Nguy n T n Phong Bài toán kh ... m ñ nh d án ñ u tư: −D án có vòng ñ i b ng Đ i v i d án ñ c l p N u NPV > 0: Ch p nh n d án N u NPV < 0: Bác b d án Đ i v i d án lo i tr l n nhau, ch n d án tho : NPVmax > −D án có vòng ñ i không ... Ths Nguy n T n Phong IRR quy t ñ nh ñ u • ng d ng ch tiêu IRR th m ñ nh d án ñ u tư: −Đ i v i d án ñ c l p N u IRR > SCK: Ch p nh n dư án N u IRR < SCK: Bác b d án −Đ i v i d án lo i tr l n...
 • 17
 • 691
 • 0

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 6 - ths.nguyễn tấn phong

bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 6 - ths.nguyễn tấn phong
... th m ñ nh d án ñ u (Chương 7), NXB Th ng kê, 2009 [2] Glenn P.Jenkins Arnold C.Harberger, Sách hư ng d n Phân tích chi phí l i ích cho quy t ñ nh ñ u (Chương 6) , B n d ch c a Chương trình ... n Phong Tác đ ng gián ti p • Tác ñ ng gián ti p tác ñ ng c a l m phát ñ n kho n toán thu thông qua m t s kho n m c khác có liên quan ñ n thu , ñó là: −Kho n toán lãi −Kh u hao −Giá v n hàng bán ... thu nh p Như v y, ñây tác ñ ng gián ti p c a l m phát l i nh hư ng tiêu c c ñ n k t qu c a d án Minh h a thông qua thí d 6. 6 Project appraisal 140 Ths Nguy n T n Phong T n kho • Thông thư ng ñ...
 • 12
 • 416
 • 0

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư
... VAY Thẩm định kỹ dự án vay vốn (có vai trò định đến hiệu khoản vay) Để bảo đảm tính khách quan thẩm định, NH áp dụng chế phân tách trách nhiệm khâu thẩm định định cho vay (Bộ phận thẩm định ... hành Công nợ Quản lý tín dụng Đầu t- dự án Thông tin tín dụng Quan hệ KH Chi nhánh cấp Hội đồng tín dụng Ban điều hành Phòng giao dịch Phòng tín dụng Đầu t- dự án Chi nhánh cấp Ban điều hành Phòng ... khả thi, báo cáo NCKT báo cáo đầu t Quyết định phê duyệt (lu ý thẩm quyền) Các văn bổ sung khác Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán, QĐ phê duyệt thiết kế tổng dự toán Các tàI liệu liên quan khác...
 • 109
 • 342
 • 2

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư pps

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư pps
... đầu tư: giai đoạn nghiên cứu, thiết lập dự án đầu tư, bao gồm bước công việc : Soạn thảo/ lập dự án Đánh giá định lựa chọn dự án/ thẩm định dự án Kết giai đoạn chuẩn bị đầu là: Dự án đầu ... hoạch đầu bộ, ban đầu Công ty… Hợp đồng với tổ chức vấn để thẩm định dự án Người có thẩm quyền định đầu lựa chọn công ty vấn phù hợp với dự án để ký hợp đồng thẩm định dự án Cấp định ... liên quan để thẩm định dự án DA sử dụng nguồn vốn khác Người định đầu tự tổ chức thẩm định dự án Thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ dự án ◦ Tài liệu dự án: + Báo cáo đầu dự án QH thông...
 • 115
 • 550
 • 0

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư
... Nguyên tắc dự toán vốn đầu Các vấn đề dự toán vốn đầu Mở rộng sản lượng doanh thu biên chi phí biên Trong thời ta biết hết dự án Đầu trước hết vào dự án có khả sinh lời cao ... Quá trình dự toán vốn đầu Quá trình dự toán vốn đầu Bước NPV = − I + ∑ Lập đề xuất dự án NCF i (1 + r ) t Bước 1: Xác đònh ngân lưu dự án Bước - Xác đònh I0, , ngân lưu năm dự án Ước lượng ... cho dự án tính toán Mà việc đánh giá dự án phải dựa vào dòng tiền chi dự kiến nhận ng lai dự án thực 12 B.1: Nguyên tắc ùc lượng ngân lưu tăng thêm Các chi phí hội: Chi phí hội tài sản dự án...
 • 19
 • 349
 • 0

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 1 ths nguyễn tấn phong

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư chương 1 ths nguyễn tấn phong
... Phong Một số khái niệm • Đầu Dự án ñầu Thiết lập dự án Thẩm ñịnh dự án ñầu (Project Appraisal) Project appraisal Ths Nguyễn Tấn Phong Đầu Đầu việc nhà ñầu bỏ vốn loại tài sản hữu ... ngành −Theo tính chất ñầu −Theo vốn ñầu Project appraisal Ths Nguyễn Tấn Phong MQH loại hình ñầu ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ GIÁN TiẾP ĐẦU TƯ TRỰC TiẾP ĐẦU TƯ DỊCH CHUYỂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ... XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU Project appraisal ĐẦU TƯ MỚI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG Ths Nguyễn Tấn Phong Dự án ñầu Dự án ñầu tập hợp ñề xuất bỏ vốn trung dài hạn ñể tiến hành hoạt ñộng ñầu ñịa...
 • 11
 • 99
 • 0

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư GV phan thị thu hương

Bài giảng thẩm định dự án đầu tư  GV phan thị thu hương
... GIỚI THIỆU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Các khái niệm Các giai đoạn thẩm định dự án Khung thẩm định dự án CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Đầu phân loại đầu Dự án đầu Chủ đầu Khái niệm đầu Đầu việc bỏ ... Seeking) Rủi ro Phan Thị Thu Hương 15 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THẨM ĐỊNH = THẨM TRA + RA QUYẾT ĐỊNH Đầu ? Pháp lý Hiệu Đầu nào? LÝ DO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Chặn đứng dự án “xấu”, bảo vệ dự án “tốt” khỏi ... BẢN Đầu Đầu mở rộng Phan Thị Thu Hương Đầu chiều sâu MỤC TIÊU ĐẦU TƯ   Theo tiêu thức lợi ích Nhà đầu Theo tiêu thức lợi ích quốc gia DỰ ÁN ĐẦU TƯ     Sự cần thiết Phương án...
 • 36
 • 111
 • 0

Tài liệu Bài Tập Thẩm Định Dự Án Đầu Tư doc

Tài liệu Bài Tập Thẩm Định Dự Án Đầu Tư doc
... dụng Bài 12: Một nhà đầu dự kiến đầu số tiền triệu đồng vào dự án, sau phân kỳ cách năm tiếp tục đầu thêm triệu đồng vòng sáu năm kể từ lần đầu thứ hoàn tất phần góp vốn Oâng ta dự định ... tháng 30 Xét hai dự án thay cho A, B với số liệu cho sau (đơn vị: triệu USD): Năm Biết i=10% / năm, dự Dự án Dự án B A - 25 - 25 12 15 17 25 20 40 25 án nên chọn dựa vào NPV? Nếu ông X định đầu ... phí dây chuyền ¾ giá bán BÀI 2: Các liệu dự án A, B C cho sau (đơn vị: triệu USD): Năm Dự án A - 20 6 6 Dự án B Dự án C - 40 10 10 10 10 10 - 20 Sử dụng NPV cho biết dự án nên chọn bạn có tay...
 • 9
 • 4,032
 • 51

bài tập thẩm định dự án đầu tư và lời giải

bài tập thẩm định dự án đầu tư và lời giải
... tính tổng mức đầu dự án; Lịch vay trả nợ hàng năm dự án; Kế họach khấu hao; Doanh thu hàng năm dự án; Kết kinh doanh hàng năm dự án; Dự trù vốn lưu động hàng năm dự án; Dự toán dòng tiền theo ... 1.1 Tổng mức đầu cố định kể lãi vay TGXD 1.1 28,676 Tổng mức đầu lưu động ban đầu 1,000 29,676 1,000 1.1 Tổng mức đầu Nguồn tài trợ cho dự án 30,676 Nguồn tài trợ cho dự án giá trị Vay ... tiền từ đầu Chi đầu TSCĐ (26,396) VLĐ đầu ban đầu (1,000) Giá trị thu hồi Giá trị lý TSCđ 7,195 VLĐ đầu ban đầu 1,000 Giá trị đất thu hồi 2,000 Dòng tiền ròng từ hoạt động đầu 0 10195...
 • 37
 • 14,611
 • 89

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thẩm định dự án đầu tưslide bài giảng thẩm định dự án đầu tưbài giảng thẩm định dự án đầu tư xây dựngbài tập thẩm định dự ánbài tập thẩm định dự án đầu tưbài giải thẩm định dự ánhướng dẫn giải bài tập thẩm định dự ánbài mẫu thẩm định dự án đầu tưbai tập thẩm định dụ an tren chi tieu chi tiêu roihướng dẩn giải các dạng bài tập tham định dự án roicác dạng bài tập tham định dự án roibai tap tham dinh du an bang chi tieu roibai mau tham dinh du an nha trobai tap tham dinh du anbài tập thẩm định dự án vay vốnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả