ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC NĂM CHỌN LẠI LỚP 10 LÊN 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm 2012 - 2013

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 năm 2012 - 2013
... THPT CHUY£N ĐÁP ÁN §Ò THI KSCL ĐẦU N¡M Năm học: 2 012 - 2013 M«n: To¸n - Líp 12; Thêi gian lµm bµi: 120 Câu (3 điểm) TXĐ D = R \ {2} , y' ' (x ) = (2 − x ) (2 − x )3 Theo giả thi t ta có = ⇔ (2 − ... y(− 2) = 0, y (2) = 0, y (1) = 3 Suy ra: GTLN hàm số 3 , GTNN hàm số Câu (1 điểm) Ta có: − y + 12 x + xy = x + 3x y + x + y − ⇔ ( x − y ) + ( x − y ) = (2 x − 1) + (2 x − 1) Xét hàm số f (t ) ... Gọi N trung điểm CD O A M B ⇒ AN = 5, SN = 11 2 Ta có cos(SA, CM ) = cos(SA, AN ) = cos ∠SAN = 12 + − 11 15 = 10 2.2 ⎛ 15 ⎞ ⎟ ⎟ ⎝ 10 ⎠ Suy (SA,CM ) = arccos⎜ ⎜ C' Câu (1 điểm) Gọi H, K hình...
 • 3
 • 3,016
 • 60

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Hoá trường THPT Thuận Thành

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Hoá trường THPT Thuận Thành
... khối lượng mol nguyên tố: Cu: 64; Fe: 56; S: 32; O: 16; Na: 23; Cl: 35,5; H: 1; Al: 27 .Hết SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Năm học 2014 – 2015 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ... TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ Năm học 2014 – 2015 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN HÓA HỌC, KHỐI 11 Thời gian làm bài: 60 phút HƯỚNG DẪN Bài (2,5 điểm) 2 p  n  54  p  17 =>  ... AY = 37u, AZ = 35u => AX  điểm 25*37  75*35  35,5(u ) 100 0,5 điểm c nKXO3 = 0,4 mol => khối lượng đồng vị Z là: 0,4*0,75*35=10,5 gam (các cách tính khác, cho điểm tối đa) điểm Bài (2,5 điểm)...
 • 3
 • 633
 • 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Toán Trường THPT Thuận Thành

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 11 môn Toán Trường THPT Thuận Thành
... có x  x   x  (3) (4) 0,25 0,25 0,25  4 KL: HPT có nghiệm ( x; y )  1;   5 IV Từ giả thi t suy BD  a Gọi H hình chiếu B lên CD suy HC = 2a suy DC=3a Do đó, diện tích hình thang S ... với d có dạng 3x + y + m = 0.5 0.5 0.5  m  1  10 m 1 4 10  m  1  10  0.5 Theo giả thi t suy d(I,  ) =  V Có đường thẳng  thỏa mãn Là x  y   10  x  y   10  Đường cao từ...
 • 3
 • 361
 • 0

Để thi khảo sát chất lương đầu năm môn toán lớp 7

Để thi khảo sát chất lương đầu năm môn toán lớp 7
... BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: TOÁN - LỚP (Đáp án gồm trang) Đáp án Câu 3 1) 3,5      2 11  2  4 2) 3,12  10,  7,   3,12  2,8 Câu (2 điểm) 0,25 ... 0,55  0 ,75 x  0,55  1 ,7  0 ,75 x  2, 25 0,25  x  2, 25 :  0, 75   x  3 0,25 4) x  2,3  3,  x  2,3  3, x + 2,3 = -3,2 0,25  x = 0,9 x = -5,5 Câu (2 điểm) 3 Viết :  ; 0 ,75  ; 2 ... 3 ,75 1) 1 1  x   x  2  x  2 3  1 10  x  :   x   2 2) x   1,3  x  0,3 Câu (2 điểm) Điểm  x  0,3 x = - 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3) 0 ,75 x   1,7...
 • 3
 • 437
 • 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014
... Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn toán lớp 10 trường THPT Gia Phù năm 2014 CÂU NỘI DUNG ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM a) 3x - = 3x = 0,5 ... = 1800 0,5 Vậy tứ giác ABOC nội tiếp b) Biểu thức có nghĩa 0,5 0,5 x < Nguồn dethi.violet.vn ...
 • 4
 • 132
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa năm 2015 2016

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa năm 2015 2016
... 0 ,25 0 ,25 2  a2   a2 Q (a + 4b )2 2 = 1+  ÷ + 1+ b ≥ +  + b ÷ = + 16  4   (1) (2 + a )(1 + b) = a + 2b + ab = ⇔ 2a + 4b + 2ab = 2 Mặt khác: Mà: 0 ,25  a + ≥ 2a  3(a + 4b ) ⇒ + ≥ 2a ... CHẤM TOÁN 10 - Lần II - Năm học 20 15 - 20 16 Câu ý a b Nội dung Tìm tập xác định hàm số sau: x+3 a) f ( x) = x − 10 Hàm số có nghĩa khi: x − 10 ≠ ⇔ x ≠ 10 Vậy hàm số có tập xác định D = ¡ \ { 10} ... −3    b 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Vậy y = x − x − Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị … Ta có: 0 .25 0 ,25 a 0.5 1.0 0 .25 −b −∆ = 1; = −4 2a 4a Bảng biến thi n: a = > x y −∞ +¥ +∞ +∞ -4 0 .25 Hàm số đồng...
 • 5
 • 332
 • 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ Câu Ý Nội dung Trong đoạn trích thơ Việt Bắc, Tố Hữu sử dụng phương tiện ... láy giàu tính tạo hình, điệp từ, đối lập, kết hợp bằng, trắc… 1, 0 1, 0 1, 0 1, 5 Nguồn đề thi: Trường THPT Thừa Lưu – Huế Tiếp theo: Đề số ... cao, ngàn thước xuống Nhà Pha Luông mưa xa khơi (Theo Ngữ văn 12 , tập một, NXBGD, 2008,tr 88) Yêu cầu kĩ năng: 0,5 – HS biết cách làm văn nghị luận, vận dụng khả đọc hiểu để phát biểu cảm nhận...
 • 4
 • 165
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 2
... VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1,0 1.1 Nêu nội dung đoạn văn trên? – Đoạn văn thể tình cảm tác giả Sài Gòn cảm nhận tinh tế thi n nhiên, khí ... phong phú thi n nhiên, khí hậu Sài Gòn Câu 1,0 0,5 0,5 Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ anh (chị) nạn bạo hành trẻ em xã hội a/ Yêu cầu kĩ năng: – Biết cách làm văn nghị luận xã hội tượng đời sống ... yêu cầu đề, có định hướng giải vấn đề đắn, có lí lẽ dẫn chứng thuyết phục, sát hợp, lập luận chặt chẽ – Hạn chế lỗi diễn đạt, chữ rõ, b/ Yêu cầu kiến thức:HS trình bày theo nhiều cách Sau số gợi...
 • 4
 • 170
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 3
... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 1.1 Nội dung xác định phong cách ngôn ngữ thể đoạn trích(Trích ... Viết đoạn văn phát biểu ý kiến em mục đích học tập Unesco đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống học để tự khẳng định mình”: * Yêu cầu kĩ năng: – HS biết cách viết đoạn văn (dài ... gồm câu, phần đầu thơ Việt Bắc tái chia tay lưu luyến người dân Việt Bắc người cán cách mạng 0.5 *Bốn câu đầu: Là lời ướm hỏi tình cảm dạt người lại – Thời gian gắn bó tình nghĩa: 15 năm – Không...
 • 4
 • 162
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 4
... Tỉ lệ =50 % Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số câu: Số điểm =5 Tổng số Số điểm = Số điểm =1 Số điểm = Số điểm =10 Tỉ lệ=50% Tỉ lệ = 10% Tỉ lệ = 10% Tỉ lệ = 30% Tỉ lệ = 100 % II Đề thi Câu 1: (2 ... Dũng) ———————Hết——————- ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 MÔN VĂN 12 ĐỀ SỐ CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 0.75 1.1 Nhận biết lỗi đoạn văn: – Vi phạm qui tắc ngữ pháp: Câu (1) chưa có ... thời gian trôi lãng phí – Biết trân trọng giá trị sống ngày 0.25 0.25 Câu Yêu cầu kĩ năng: – Hiểu đề có kĩ phân tích đề – Biết làm văn nghị luận văn học, phân tích đoạn thơ – Luận điểm cụ thể,...
 • 5
 • 181
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 9 (Trường THCS Suối Ngô)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 9 (Trường THCS Suối Ngô)
... Khảo sát chất lượng đầu năm lớp môn Văn (Đề thi tuyển trường THCS Suối Ngô) ...
 • 2
 • 164
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học 2015-2016 (Có đáp án)
... (-3)2 + … + (-3)2015 —————– Hết————– HƯỚNG DẪN CHẤM, Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: TOÁN Bài (2 điểm ) a) Thực phép tính (Tính hợp lí):...
 • 5
 • 327
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 7đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 5đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 6đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 5đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm tiểu họcđề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 7đề thi khảo sát chất lượng cuối năm lớp 3Nghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungpower card tricks 1111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch tmhMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)PHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA