huong dan chuyen de mon hoc

Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2

Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học update2
... riêng Các số liệu, kết báo cáo tốt nghiệp (luận văn tốt nghiệp) ** tự thu thập, trích dẫn Tuyệt đối không chép từ tài liệu (size 13) Tác giả báo cáo tốt nghiệp (luận văn t ốt nghi ệp) ……………., ngày……tháng…….năm ... (Bold, IN HOA, size 14) (Mẫu trang bìa làm theo nhóm) (Mẫu bìa chính) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM (Bold, size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold, ... ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM (Bold, size 16) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (BÁO CÁO THỰC TẬP) (Bold, size 16) (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề...
 • 8
 • 220
 • 0

Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp chuyên đề môn học IUH

Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp  chuyên đề môn học IUH
... HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC BÁO CÁO THỰC TẬP (CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC) A QUY ĐỊNH CHUNG: - Tổng số trang: ( tính từ chương đến chương 5) o Số trang Luận văn Tốt Nghiệp (Nếu ... Các số liệu, kết báo cáo tốt nghiệp (luận văn tốt nghiệp) ** tự thu thập, trích dẫn Tuyệt đối không chép từ tài liệu (size 13) Tác giả báo cáo tốt nghiệp (luận văn tốt nghiệp) ……………., ngày……tháng…….năm ... Tốt Nghiệp: 35-50 trang o Số trang Chuyên đề TN: 30- 45 trang Luận văn tên gọi khóa luận tốt nghiệp sinh viên ngành khối kinh tế, hội đủ điều kiện theo qui định, viết sở phát triển luận văn chuyên...
 • 28
 • 84
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2010-2011 ppsx

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2010-2011 ppsx
... governments to stop this copying or "pirating" (2 points) In an attempt to get rid of "software pirates" (1.0 point), police have seized software from stores and fined the owners (1.0 point) This has been ... meaningful passage (15 points) Many people buy and use copied programs for their computer (1.0 point) This illigal copying of computer software has become a huge industry(1.0 point) because the software ... he have idea how difficult it would be Would you rather I left? Much as I admire his courage, I think he is foolish Sally encouraged Jack to apply for the job He earns as much in a week as I in...
 • 2
 • 424
 • 1

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2008-2009 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 pps

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2008-2009 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 pps
... Viết phương trình hóa học minh họa Momen lưỡng cực nhiệt độ sôi NH3 NF3 cho bảng đây: Đặc điểm NH3 NF3 Momen lưỡng cực (D) 1,46 0,24 Nhiệt độ sôi (oC) -33,0 -129 Cho biết dạng hình học phân tử NH3, ... liên kết C-H etan tạo obitan lai hóa sp3 obitan s hiđro, liên kết C-H etin tạo obitan lai hóa sp cacbon obitan s hiđro Xét ankan có n nguyên tử cacbon Số electron hóa trị C 4n Số liên kết C-C n-1 ... a) Lập luận tìm công thức cấu tạo X, Y, Z1, Z2 gọi tên b) Viết phương trình hóa học xảy c) Biểu diễn đồng phân hình học Z1 gọi tên Đáp án a Do CH3 đẩy electron (hiệu ứng +I) làm tăng mật độ electron...
 • 7
 • 407
 • 2

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2007-2008 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 docx

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2007-2008 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 docx
... cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ba sản phẩm đồng phân Dùng chế phản ứng giải thích hình thành sản phẩm Hoàn thành phương trình phản ứng : +HCHO (2) Etyl bromua +Mg/ete (1) A X1 +CH 3COCH3 (4) +CO ... tử cacbon nhóm cacbonyl dương điện hơn) có nhiều H liên kết với nhóm cacbonyl hơn, có xu hướng chuyển thành ion cacboxilat 0,50 0,50 0,50 (0,25 2) ... lại) tác động thay đổi nồng độ axit (H+) bazơ (OH-) 0,03 mol Gọi x số mol Ba(OH)2 cần Theo giả thi t n Al3 0,02 mol n SO 0,50 thêm vào, n Ba Ba2+ + n x (mol) Al3+ + o n 0,02 (mol) Al(OH)3 + o...
 • 6
 • 392
 • 3

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2006 - 2007 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 pptx

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2006 - 2007 MÔN HÓA HỌC LỚP 11 pptx
... CHBr CH3 - BrCH3 CH3 H CH3 C C CH CH CH3 Br CH3 CH3CH=C(CH3)-CHBr-CHBr-CH3 + Br- 0,50 CH3-CHBr-C(CH3)=CH-CHBr-CH3 CH3-CHBr-CBr(CH3)-CH=CH-CH3 Câu V ( điểm) Trình bày phương pháp phân biệt cặp chất ...  HSO 4- + H2O + +NO2 CH3 CH3 CH3 H NO2 CH3 + NO2 NO2 -H+ CH3 CH3 + NO2 -H+ H NO2 NO2 Phản ứng dịnh hướng vào vị trí meta-, mật độ electron vị trí phân tử toluen giàu vị trí ortho-, para- Đồng ... tố C H có glucozơ Hoàn thành phản ứng Xác định sản phẩm phản ứng dùng chế giải thích hình thành sản phẩm (a) CH3-CH=CH2 (propilen) + HCl  o (b) CH3-CH2-CH(OH)-CH3 (ancol s-butylic) H 2SO , 180...
 • 8
 • 409
 • 3

CHUYÊN ĐỀ MON HỌC: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SỨC KHỎE

CHUYÊN ĐỀ MON HỌC: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI SỨC KHỎE
... 5067-1995- chất lượng không khí phuong pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi • 2: TCVN 6753-2000-chất lượng không khí, định nghĩa phân chia kích thước bụi hạt để lấy mẫu liên quan tới sức khỏe • 3: ... Xác định nhanh chóng hàm lượng bụi khong Chi phi, giá thành rẻ it tốn kém, thiết bị đơn giản • Nhược: xác hàm lượng chất bụi As hay bụi hữu benzen độ xác không cao với hàm lượng nhỏ µg, ng… 5: ... Tính toán: C: hàm lượng bụi (mg/m3) m1: khối lượng giấy lọc trước phân tích (mg) m2: khối luông giấy lọc sau •  phân tích (mg) b: số gia trung bình mẫu chứng (mg) Vo: thể thích khí (L) b âm dương...
 • 20
 • 559
 • 0

CHUYÊN đề môn học tìm HIỂU các yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại tại việt nam

CHUYÊN đề môn học tìm HIỂU các yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại tại việt nam
... PHÂN TÍCH “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung cán cân thương mại Cán cân thương mại mục tài khoản vãng lai cán cân toán ... chọn chuyên đề môn học Môn tài có nhiều kiến thức rộng lớn cần phải nắm vững, sâu em xin chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại thực trạng cán cân thương mại Việt Nam để tìm hiểu ... lại Và kiến thức môn học nhiều tiểu luận sâu làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại thực trạng cán cân thương mại Việt Nam Nước ta nước phát triển nên cán cân thương mại hàng hóa chiếm...
 • 23
 • 161
 • 0

Hướng dẫn giải Đề thi học sinh giỏi Tỉnh - Môn Toán năm 2011

Hướng dẫn giải Đề thi học sinh giỏi Tỉnh - Môn Toán năm 2011
... ∆1 :  y = − 2t ∆ :  y = −1 − s (t , s ∈ ¡ )  z = −1 + t z = s   Giải: Dễ thấy ∆1 / / ∆ thuộc mặt phẳng (Q): x-2z-3=0 , (Q) song song với Oy cắt Ox C(3;0;0) Oz D( 0; 0; ) M(0;2;0) không ... y x2 y 2 Cho ∆ : x − y + = Elíp ( E1 ) : + = 1, ( E2 ) : + = ( a > b > 0) Tìm M cho… 25 16 a b Giải a − b = ⇒ a = b + ; M ( x; x + 5) điểm cần tìm Khi S AMN = M H B N I M ∈ ( E2 ) ⇒ (2a − 9) ... x − 3x + 1)  5 x − 36 x + x − 36 x + ≥ 5( x + ) − 36( x + ) + ≥   x2 x   t = x + ≥ ⇒ x giải t ⇒ x 5t − 36t − ≥  Tìm số thực a để phương trình x + = a3x cos(π x) (*) có nghiệm thực Đặt...
 • 4
 • 104
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường chuyên ĐIện BIên

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường chuyên ĐIện BIên
... pV = ν R.2 .10 13 p ⇒ V = 33, 24 .10 13 p ⇒ dV = 66, 48 .10 13 pdp 0,5 Công sinh lượng khí là: A= p2 ∫ p1 pdV = 66, 48 .10 −13 5 .105 ∫ p dp = 66, 48 .10 13 2 .105 p 5 .105 / = 259272 J 2 .10 - Gọi vận ... T1 ) = 3.2.8,31.(600 − 300) = 14958 J 0,5 (1,5) - Độ biến thi n nội lượng khí: + Áp dụng nguyên I NĐLH ta tính nhiệt lượng khí thu vào: Q = A + ∆U = 2493 + 14958 = 17451 J 0,5 + Tỉ lệ nhiệt ... nghiệm: V0 = S0 h0 0,5 0,5 + Cho lượng nước vào ống nghiệm cho ngập vật rắn, sau cho vật rắn vào ống nghiệm nước dâng lên, đo thể thích trước sau cho vật rắn vào ống nghiệm V1 V2 suy thể tích vật rắn...
 • 6
 • 811
 • 11

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường đại học sư phạm Hà Nội

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường đại học sư phạm Hà Nội
... dàng có hệ thức Do hàm bậc Khi không áp dụng hạn đàn hồi tìm giá trị Lập bảng giá trị đạt đến giới hạn đàn hồi vượt giá trị định luật Hooke không hàm bậc để hàm bắt đầu trở thành phi tuyến Biểu ... tiếp xúc lúc Hỏa tinh phải trước Trái Đất góc , lúc đổ lên Hỏa Tinh, Trái Đất trước Hỏa Tinh mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời nhanh Hỏa Tinh Do để trở Trái Đất tàu phải đợi năm để vị trí tương đối ... Trái Đất - Hòa Tinh - Mặt Trời phải có dạng hình trở Trái Đất Hình Hình Hình Trên hình đường elip biểu diễn nét đứt quỹ đạo tàu vũ trụ Vậy thời gian tối thi u mà tàu phải Hỏa Tinh c Dễ thấy để trở...
 • 7
 • 475
 • 4

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Hóa học 10 trường Hùng Vương Phú Thọ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Hóa học 10 trường Hùng Vương Phú Thọ
... = 101 1 10 = 104 [Fe3+] cũn li =Ks/[OH-] = 10- 39/ (10- 4)3 = 10- 27 M b) to Mg(OH)2: [OH ] = 10- 4 [H+] = 10- 10 pH < 10 thỡ khụng ) to Fe(OH)3 hon ton: -3 > 10 pH > pH = 10 (nu [Fe3+] < 10- 6 ... 2OH Ks = 101 1 Fe(OH)3 Fe3+ + 3OH Ks = 103 9 101 1 kt ta Mg(OH)2 thỡ [OH] kt ta Fe(OH)3 thỡ [OH] 10 3 103 9 10 (1) (2) [Mg2+][OH]2 = 101 1 [Fe3+][OH]3 = 103 9 = 104 = 101 2 101 2 < 104 1,0 ... Ziconi 2,0 0,192ì 83ì 24ì3600ì4,6 .101 0 = 6,334 .101 6 phõn ró; a) Ra226 b) 88 1,0 Pb214 + 2He4 82 s nguyờn t He sinh ra: 1,90 .101 7 nguyờn t He U tự phóng xạ tạo đồng vị bền 92Pbx với ba loại hạt...
 • 7
 • 252
 • 3

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Hóa học 10 trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Hóa học 10 trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
... = 5,534 .10- 10 (năm) Thời gian bán hủy: t1/2 = 0,693 ln = = 1,252 .109 (năm) 5,534 .10 10 k 0,5 Ta có: kt = ln N o = ln Ao (b) Nt ⇒t= At Ao 4490 ln A = = 4,032 .108 (năm) 10 ln 5,534 .10 t 3592 ... xem hoàn toàn Mg2+ + P3O105- ⇌ MgP3O1030,0021 0,11 0 ,107 9 0,0021 0,5 Xét cân Mg2+ + P3O105- ⇌ MgP3O1030 0 ,107 9 0,0021 x 0 ,107 9+x 0,0021-x 0,5 Từ 0,5  x = [Mg2+] = 4,8 .10- 11M 4/8 Câu (2 điểm) ... 4,25295 .10- 4 (mol) ⇒ Số nguyên tử 40K = 4,25295 .10- 4.6,022 .102 3 = 2,56 .102 0 (nguyên tử) Ta có tốc độ phân rã = A = - 0,5 dN = kN (N: Số nguyên tử 40K ban đầu) dt 4490 ⇒ k = 2,56 .10 20 = 1,754 .10- 17...
 • 8
 • 776
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải đề đại học môn lý 2011hướng dẫn giải đề đại học môn sinh 2013huong dan cham de thi hoc sinh gioi may tinh casio mon hoa lop 12 trung hoc pho thong nam2009 2010báo cáo chuyên đề môn họcchuyên đề môn học kinh tế vĩ môtiểu luận chuyên đề môn học tài chính ngân hàngtiểu luận chuyên đề môn họchướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong p1chuyên đề môn học marketingchuyên đề môn học quản trị bán hàngchuyên đề môn học nghiên cứu marketingchuyên đề môn học quản trị marketingchuyên đề môn học tài chính ngân hàngchuyên đề môn học địa lý kinh tế việt namhướng dẫn đồ án môn học cung cấp điệnDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnDown load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc