Ke hoach giang day lop la

KE HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 2 MÔN TOÁN (Không hay trả lại)

KE HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 2 MÔN TOÁN (Không hay trả lại)
... 4/1 /20 10 đến ngày 21 /5 /20 10 - Thực chương trình từ tuần 19 đến tuần 35 - Thưc tiêu kế hoạch học kỳ c/Kế hoạch dạy học môn (số tiết/tuần): Số TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Môn (phân môn) HKI Tiếng ... Kế hoạch giảng dạy Khối 2 e/ Kế hoạch kiểm tra (số lần kiểm tra) Số TT 01 02 03 04 05 06 07 08 Môn (phân môn) Tiếng việt Tập đọc (Tập đọc-kể chuyện) Tập viết Chính tả Luyện từ câu Tập làm văn Toán ... tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ phong trào thi đua ngành trường tổ chức Đã có 01 giáo viên dạy môn Mó thuật lớp 2A1 2A2 Được quan tâm giúp...
 • 11
 • 1,334
 • 16

Kế hoạch giảng dạy lớp kỹ sư Công nghệ thông tin

Kế hoạch giảng dạy lớp kỹ sư Công nghệ thông tin
... CT2302 Quản trị dự án công nghệ thông tin CT2303 Số TC LT-TH BB Tên GV [2-2] Nguyễn Minh Hiệp [2-0] Hoàng Mạnh Hùng Thương mại điện tử [2-1] Võ Phương Bình CT2304 Thiết kế mẫu [2-1] Trần Thống...
 • 2
 • 493
 • 0

Ke hoach giang day lop 11 nam 08-09(rat chi tiet)

Ke hoach giang day lop 11 nam 08-09(rat chi tiet)
... Môn Mục tiêu 27 Giải toán hoán vị , chỉnh hợp , tổ hợp Nhị thức Newton Đại Tổ hợp Sác xuất 11 Hình 11 Đại Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Tổ hợp Sác xuất 28 Phép thử biến cố 29 Phép thử ... phẳng, hình biểu diễn hình không gian, tính chất thừa nhận hình không gian Thực hành Đại 11 12 Hình Đại 11 13 Hình Tổ hợp Sác xuất Đờng thẳng nặt phẳng không gian, quan hệ song song 33 Câu hỏi ... Phép thử biến cố 10 30 Ôn tập chơng I Xác suất biến cố Xác suất biến cố Hình Kiểm tra 45 10 31 32 11 Kiến thức trọng tâm Các toán hoán vị , chỉnh hợp , tổ hợp Củng cố kiến thức chung phép dời hình...
 • 17
 • 387
 • 4

kế hoạch giảng dạy lớp 6 tỉnh phú thọ 2009-2010

kế hoạch giảng dạy lớp 6 tỉnh phú thọ 2009-2010
... 21:Thực hành: phân tích biểu đồ nhiệt độ, luợng ma 26 Bài 22: Các đới khí hậu tráI đất Ngày dạy Điều chỉnh bổ sung Tuần Tiết theo PPCT 27 Tên dạy Ôn tập 28 Kiểm tra viết I tiết 29 Bài 23: Sông ... dong 32 Bài 26: Đát Các nhân tố hình thành đất 33 Ôn tập học kỳ II 34 Kiểm tra học kỳ II 35 Bài 27 :Lớp vỏ sinh vật.Các nhân tố ảnh hởng đến phân bố thực, động vật tráI đất Ngày dạy Điều chỉnh ... Tiết theo Tuần PPCT 14 15 Tên dạy Chơng II:Các thành phần tự nhiên Trái đất.Bài 12: tác đ ộng nội lực ngoại lực lên bề mặt trái đất Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất 16 Ôn tập họckỳ I 17 Kiểm tra...
 • 3
 • 301
 • 0

Kế hoạch giảng dạy lớp 5-6 tuổi

Kế hoạch giảng dạy lớp 5-6 tuổi
... dùng đồ chơi lớp Biết yêu quí lớp bảo vệ trờng lớp Chơi đoàn kết thân với bạn lớp Mạng hoạt động : -Tên gọi cô giáo -Tên gọi ,đặt điểm - Cắt xé , dán trang trí lớp bạn lớp khu v ực lớp : - Chăm ... dung Đón trẻ Kế hoạch hoạt động tuần Thực từ ngày 22/9 26 / năm 2008 Hoạt động - Cô đón trẻ vào lớp học , trò chuyện với trẻ lớp học Thứ Thứ Thứ Thứ , đồ dùng đồ chơi lớp ,cô giáo bạn lớp - TDS ... Tình cảm cô giáo trẻ trờng mầm non Cô giáo bạn lớp Đồ dùng đồ chơi lớp Các khu vực lớp Lớp mẫu giáo bé - Tên gọi đặc điểm vị trí đồ dùng đồ chơi lớp - Cách sử dụng , công dụng đồ Dùng - So sánh...
 • 33
 • 4,523
 • 13

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 5 TUẦN 1 ĐẾN 35

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 5 TUẦN 1 ĐẾN 35
... đồng 14 /11 THỂ DỤC TOÁN* Ôn động tác thể dục – Trò chơi “Kết bạn” Luyện tập nhân số thập phân SHTT 10 /11 BA 11 /11 12 /11 NĂM 13 /11 DUYỆT PHÒNG GIÁO DỤC TÂN BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG BÀI DẠY ... SHTT 01/ 12 BA 02 /12 TƯ 03 /12 NĂM 04 /12 SÁU 05/ 12 MÔN DUYỆT PHÒNG GIÁO DỤC TÂN BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG BÀI DẠY KHỐI TRƯỞNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI TUẦN 16 – HK I ( từ 08 /12 /07 đến 12 /12 /07 ... phân cho 10 ; 10 0; 10 00;… SÁU KHOA HỌC Đá vôi 21/ 11 THỂ DỤC TOÁN* Động tác nhảy – Trò chơi : “Chạy nhanh theo số” Luyện tập giải toán nhân số thập phân SHTT 17 /11 BA 18 /11 19 /11 NĂM 20 /11 MÔN...
 • 36
 • 3,588
 • 11

ke hoach giang day lop 2 tuan 1-T4 09-2010

ke hoach giang day lop 2 tuan 1-T4 09-2010
... tiểu học Cẩm Thành Năm học: 20 09 -20 10 ND lồng ghép Kế hoạch giảng dạy lớp2 4 Đạo đức Thể dục Sáng x Biết nhận lỗi sửa lỗi Động tác vơn thở, tay, chân 3/9 Toán 26 +4, 36 +24 (T13) Chính tả (T-C)Bạn ... tả (NV) Trên bè Sáng Toán T.L.Văn HĐTT Sinh hoạt Trờng tiểu học Cẩm Thành 28 +5 (T20) Cảm ơn, xin lỗi 12/ 9 Năm học: 20 09 -20 10 ... lỗi (T2) Thể dục Động tác lờn TC: Kéo ca lừa xẻ Trờng tiểu học Cẩm Thành Năm học: 20 09 -20 10 Kế hoạch giảng dạy lớp2 Luyện tập (T18) Chính tả (TC) Bím tóc đuôi sam Toán LT&C Từ vật- TN ngày, tháng...
 • 4
 • 801
 • 3

Kế hoạch giảng dạy lớp 3 tuần 1-5

Kế hoạch giảng dạy lớp 3 tuần 1-5
... Luyện tập Nghe viết : Cô giáo tí hon Ôn thể dục Viết đơn tuần Năm 27/8 Sáu 28/8 Thủ công Gấp tầu thuỷ hai ống khói Sinh hoạt lớp tuần Tuần : Thứ Ngày Hai 07/9 Thơi Khoá Biểu Tập đọc Kể chuyện ... số K nhớ Nhe viết: Ông ngoại ĐI vợt chớng ngại vật Tuần LVCĐ : b ,Ba bể HĐNG : An toàn giao thông SINH HOạT LớP TUầN Ba 15/9 T 16/9 Ngời Mẹ Tuần : Thứ Ngày Hai 21/9 Thơi Khoá Biểu Tập đọc Kể ... chép: Mùa thu em Di chuyển hớng phảI,trái Tuần Ba 22/9 T 23/ 9 Tìm thành phần số Nghe viết : Ngời lính dũng cảm SINH HOạT CHUYÊN MÔN LVCĐ HĐNG : SINH HOạT LớP TUầN ...
 • 6
 • 3,596
 • 27

ke hoach giang day lop 1

ke hoach giang day lop 1
... âỉïc Ba …/… Tưn 11 Hc váưn Hai …/… 11 50 44 n - ỉån Luûn táûp chung Táûp viãút Sinh hoảt 10 chụ cỉìu, rau non, thåü hn 11 Tưn 11 KÃÚ HOẢCH GING DẢY Trỉåìng Tiãøu hc IaLy TƯN: 12 Khäúi I …/200 ... Tiãøu hc IaLy TƯN: 11 Khäúi I …/200 THỈÏ-NGY-THẠNG Tỉì ngy …/…âãún ngy …/ MÄN HC TIÃÚT NÄÜI DUNG BI DẢY Cho cåì 41 Luûn táûp 11 Nghiãm trang cho cåì 11 Gia âçnh 47 en - ãn Ám nhảc 11 Hạt: Ân g Toạn ... thût 12 V tỉû Hc váưn Toạn Sạu …/… Toạn Toạn Nàm …/… Än táûp Hc váưn Tỉ …/… 51 TNXH Ba …/… Tưn 12 Hc váưn Hai …/… 12 55 48 eng - iãng Luûn táûp Táûp viãút Sinh hoảt 11 nãưn nh, nh in, cạ biãøn 12 ...
 • 50
 • 1,495
 • 13

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 7

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP 7
... - Lớp có số học sinh kiến thức lớp dưới, tìm tòi, tư duy, chưa có phương pháp học tập, kế hoạch học tập chưa cụ thể - Một số học sinh hai lớp lơ học tập, lớp nghe giảng II/THỐNG KÊ CHẤT LƯNG Lớp ... Chương II TAM GIÁC 31 toán thực tế Kế thừa phát triển mặt tích cực phương pháp giảng dạy truyền thống.Chú trọng áp dụng hai phương pháp : 1- Dạy học đặt giải vấn đề 2- Dạy học hợp tác nhóm nhỏ 3- Tăng ... niệm đònh lý Chứng minh đònh lý Kế thừa phát triển mặt tích cực phương pháp giảng dạy truyền thống.Chú trọng áp dụng hai phương pháp : 1- Dạy học đặt giải vấn đề 2- Dạy học hợp tác nhóm nhỏ 3- Tăng...
 • 10
 • 575
 • 5

kế hoạch giảng dạy lớp 1 chuẩn

kế hoạch giảng dạy lớp 1 chuẩn
... có hai chữ Bài số; 11 ( 12 ) gồm chục 1( 2) đơn vị - Nhận biết đợc số 13 , 14 , 15 Bài gồm chục số đơn vị( 3, 4, Bài 5); biết đọc viết số Bài - Nhận biết đợc số 16 , 17 , 18 , Bài 19 gồm chục số đơn ... thẳng Ôn tập số đến 10 12 9 Ôn tập số đến 10 13 0 Ôn tập số đến 10 13 1 Ôn tập số đến 10 0 13 2 Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài 2(cột 1, 2, 4) Bài Bài Bài - Biết cộng phạm vi 10 , tìm Bài thành phần ... Bài 19 gồm chục số đơn vị( 6, Bài 7, 8, ); biết đọc, viết số đó; Bài điền đợc số 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 tia số - Nhận biết đợc số hai mơi gồm chục; biết đọc, viết số 20; phân biệt đợc...
 • 98
 • 1,871
 • 18

Kế hoach giảng dạy lớp 6

Kế hoach giảng dạy lớp 6
... vi tính - Bảng phụ, - mẫu văn - Tài liệu liên quan học 63 64 - - - - 65 66 - SGK, SBT, ghi - Kiến thức cũ 41 42 Kim tra thc hnh Ôn tập 67 68 * Kiến thức: - Kim tra ỏnh giỏ s nm bt v kh nng dng ... thiết bị máy tính 36 Bi thc hnh 8: Em vit bỏo tng 58 59 37 Bi 21: Trỡnh by cụ nh bng bng tập 39 Bi thc hnh 9: Danh b riờng ca em 40 Bi thc hnh tng hp Du lch ba - - - 60 61 38 - 62 * Kiến thức: - ... Kiến thức cũ - Mẫu văn 43 - 44 27 Bi thc hnh 6: Em chnh sa bn 45 28 Bi 16: nh dng bn 29 Bi 17: nh dng on 30 Bi thc hnh 7: Em trỡnh by bn - - - - 46 47 48 49 * Kiến thức: - Hiểu biết đợc nội dung...
 • 11
 • 214
 • 1

Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1

Tài liệu kế hoạch giảng dạy lớp 1
... Thể dục 09 Giáo dục lên lớp 10 Sinh hoạt đầu tuần HK HK 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 Ghi Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 d Thời khoá biểu: Buổi :……………………………………… Thứ Tiết 01 Thứ hai Thứ ba Thứ tư ... GV đề tài, hình ảnh màu sắc tranh - Xem tranh thiếu nhi KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHÂN MÔN : ÂM NHẠC Mục tiêu phân môn (nhiệm vụ phân môn): 22 - Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 lớp 1, dạy âm ... pháp dạy học chủ yếu: 10 Kế hoạch giảng dạy Năm học 2009 - 2 010 - Phương pháp quan sát, - Phương pháp đàm thoại gợi mở, - Phương pháp luyện tập thực hành, - Phương pháp trò chơi, Kế hoạch giảng dạy...
 • 32
 • 885
 • 1

Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2

Gián án kế hoạch giảng dạy lớp 2
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kế hoạch giảng dạy chương: Chủ đề (Chương) Mục đích yêu cầu Kiến thức Biện pháp 22 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 - Học tập, sinh hoạt giờ: + HS hiểu ... tâm cán giáo viên đến môn học chưa triệt để, thiếu cân với môn toán Mục tiêu phân môn (nhiệm vụ phân môn): 1.1 Rèn luyện kó viết tả kó nghe 13 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 1 .2 Kết hợp ... viết biểu dương HS viết đẹp 16 Kế hoạch giảng dạy năm học 20 09 - 20 10 Lưu ý: Đối với có dòng chữ tập viết giống nhau, GV chọn cho HS thực lớp phần dòng KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHÂN MÔN : LUYỆN TỪ VÀ...
 • 29
 • 968
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy lớp 1ke hoach giang day lop ghep 3 4 tuan 1kế hoạch giảng dạy lớp chồi 35 tuoikế hoạch giảng dạy lớp 3ke hoach giang day lop 2 mon thu congke hoach giang day lop 2kế hoạch giảng dạy lớp 5kế hoạch giảng dạy lớp 5 tuổikế hoạch giảng dạy lớp 3 tuần 15kế hoạch giảng dạy lớp 5 tuần 1 đến 35ke hoach giang day lop choi nghe hat mua xuan oisổ kế hoạch giảng dạy lớp 2ke hoach giang day lop 2436 thangkế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 11kế hoạch giảng dạy môn toán lớp 11Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018SKKN PP Graph trong dạy học Hóa học