Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH CANH tác ĐAY PHỤC vụ CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU sản XUẤT bột GIẦY ĐỒNG THÁP mười

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH CANH tác ĐAY PHỤC vụ CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU sản XUẤT bột GIẦY ở ĐỒNG THÁP mười
... vùng sản xuất đay làm bột giấy chủ yếu theo kinh nghiệm sản xuất đay lấy tơ Chính vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy phục vụ cho vùng ngun liệu Đồng Tháp Mười ... Giống đay: Đay cách địa phương Nội dung Xây dựng mơ hình canh tác đay sản xuất bột giấy Hoạt động Thử nghiệm quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy lơ rộng - Địa điểm thực hiện: Thử nghiệm quy trình ... thuật sản xuất hiệu kinh tế đay sợi Bước 3: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để nâng cao suất hiệu kinh tế đay sản xuất bột giấy Bước 4: Thử nghiệm quy trình xây dựng mơ hình canh tác đay sản xuất bột...
 • 44
 • 79
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy đồng tháp mười

Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay phục vụ cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở đồng tháp mười
... dân vùng sản xuất đay làm bột giấy chủ yếu theo kinh nghiệm sản xuất đay lấy tơ Chính vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy phục vụ cho vùng nguyên liệu Đồng Tháp ... sang sản xuất đay chuyển dịch từ sản xuất đay lấy tơ sang đay làm nguyên liệu bột giấy Tuy nhiên, canh tác đay làm nguyên liệu bột giấy khác với canh tác đay lấy tơ đay làm bột giấy cần suất ... đay sợi Bước 3: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để nâng cao suất hiệu kinh tế đay sản xuất bột giấy Bước 4: Thử nghiệm quy trình xây dựng mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy Sơ đồ Các bước nghiên...
 • 10
 • 102
 • 0

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống truyền động thuỷ lực trên máy xây dựng" pptx

Báo cáo khoa học:
... quy trình thử nghiệm hệ thống TĐTL máy xây dựng nớc, xây dựng thành công quy trình thử nghiệm hệ thống TĐTL máy xây dựng có xét đến ảnh hởng nhiệt độ môi trờng Một số quy trình thử nghiệm phục ... mini Đề tài cấp Bộ năm 1999 [3] Thái H Phi v cộng sự: Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm hệ thống truyền động thủy lực máy xây dựng có xét đến nhiệt độ môi trờng Đề tài cấp Bộ B - 2000 - ... chơng trình đào tạo chuyên ngành Máy xây dựng xếp dỡ khuôn khổ môn học "Thử nghiệm máy xây dựng v xếp dỡ" lợng Bộ, Ngành - Một số quy trình thử nghiệm phục vụ NCKH đợc ứng dụng vào phần thực nghiệm...
 • 6
 • 238
 • 0

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cà chua công nghệ cao tại TP HCM

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cà chua công nghệ cao tại TP HCM
... AVRDC Tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao triển khai đề tài cấp sở kỹ thuật trồng chua Nghiên cứu so sánh giống ... phố Hồ Chí Minh Vì vậy, việc thực đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng chua công nghệ cao cần thiết Đề tài nhằm mở hướng sản xuất chua sạch, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ... việc nghiên cứu biện pháp canh tác chua công nghệ cao nhà kính điều kiện Việt Nam cần thiết 2.2 Những nghiên cứu nƣớc chua loại thực phẩm quan trọng nước ta nên có nhiều công trình nghiên cứu...
 • 75
 • 676
 • 13

báo cáo y học: "NGHIêN CứU XÂY DựNG QUY TRìNH TÁCH CHIếT ADN THÂN TóC BằNG HạT Từ TíNH: ứNG DụNG TRONG DạNG CÁ THể" docx

báo cáo y học:
... phương pháp tách chiết ADN ty thể từ mẫu thân tóc 18 gia đình, rút số kết luận sau: - Đã tách chiết thành công ADN ty thể từ thân tóc phương pháp sử dụng hạt từ tính Quy trình tách chiết đơn giản, ... chiết hạt từ tính: Nguyên tắc: hạt từ bọc silica mang điện dương, mtADN mang điện âm gắn vào hạt từ Nhiệt độ làm cho hạt từ mtADN tách cuối tách mtADN * Quy trình tách chiết: Bước 1: cắt nhỏ ... nhằm cải tiến quy trình tách chiết ADN ty thể từ thân tóc hạt từ tính, phân tích phát đặc điểm đa hình có giá trị nhận dạng thể xác định huyết thống ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng...
 • 7
 • 405
 • 1

Báo cáo y học: "NGHIêN CứU XÂY DựNG QUY TRìNH TÁCH CHIếT ADN THÂN TóC BằNG HạT Từ TíNH: ứNG DụNG TRONG DạNG CÁ THể" pptx

Báo cáo y học:
... phương pháp tách chiết ADN ty thể từ mẫu thân tóc 18 gia đình, rút số kết luận sau: - Đã tách chiết thành công ADN ty thể từ thân tóc phương pháp sử dụng hạt từ tính Quy trình tách chiết đơn giản, ... chiết hạt từ tính: Nguyên tắc: hạt từ bọc silica mang điện dương, mtADN mang điện âm gắn vào hạt từ Nhiệt độ làm cho hạt từ mtADN tách cuối tách mtADN * Quy trình tách chiết: Bước 1: cắt nhỏ ... nhằm cải tiến quy trình tách chiết ADN ty thể từ thân tóc hạt từ tính, phân tích phát đặc điểm đa hình có giá trị nhận dạng thể xác định huyết thống ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng...
 • 7
 • 316
 • 0

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa trên sông hương

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa trên sông hương
... quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa sông Hương MỤC LỤC HÌNH Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa ... 148 Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa sông Hương MỤC LỤC BẢNG Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy ... hành, điều phối hệ thống hồ chứa, làm sở khoa học cho việc xây Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa sông Hương dựng quy trình...
 • 176
 • 458
 • 2

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dưng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển một trục hai cánh nhắm thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam và trung quốc pptx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dưng các giải pháp khai thác chiến lược phát triển một trục hai cánh nhắm thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam và trung quốc pptx
... thực chiến lợc Một trục hai cánh đến quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung Quốc Chơng 3: Các giải pháp tận dụng hội việc thực chiến lợc Một trục hai cánh để phát triển quan hệ thơng mại Việt Nam - Trung ... quan hữu quan nghiên cứu đề xuất báo cáo với Thủ tớng giải pháp khai thác chiến lợc phát triển nhằm thúc đẩy quan hệ thơng mại Việt Nam với Trung Quốc Sáng kiến Cực tăng trởng ASEAN - Trung Quốc ... xây dựng giải pháp khai thác chiến lợc phát triển Một trục hai cánh nhằm thúc đẩy quan hệ thơng mại Việt Nam với Trung Quốc tập trung chủ yếu vào việc phân tích ảnh hởng việc Trung Quốc thực sáng...
 • 152
 • 258
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu Xây dựng hệ thống chẩn đoán kỹ thuật cho động cơ điện kéo trên đầu máy D12E" pptx

Báo cáo khoa học:
... cần thiết ii xây dựng hệ thống chẩn đoán kỹ thuật (CĐKT) cho ĐCĐK đầu máy d12e 2.1 Xây dựng mô hình CĐKT cho ĐCĐK TEO 15B Một hệ thống CĐKT bao gồm phần tử có quan hệ tơng hỗ với (hình ... Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ thiết kế chế tạo hệ thống đo kiểm trợ giúp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật số thiết bị điện chủ yếu đầu máy D12E Đề tài dự thi Sáng tạo Khoa học Công Nghệ TCT ... cho đầu máy diesel TĐĐ nói chung đầu máy D12E Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đợc trình bày nội dung báo Tài liệu tham khảo [1] Đỗ Việt Dũng, Đỗ Đức Tuấn (2003) Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo ghi chẩn...
 • 6
 • 297
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu xây dựng giảI pháp kinh doanh một số dịch vụ hạ tầng phục vụ th-ơng mại điện tử (TMĐT) của Tập đoàn BCVT Việt nam (VNPT) trong giai đoạn hội nhập quốc tế" potx

Báo cáo khoa học:
... nhà kinh doanh dịch vụ nh khách hàng CT II nghiên cứu đề xuất số dịch vụ hạ tầng phục vụ TMĐT VNPT Dịch vụ toán trực tuyến (Payment Gateway) 1.1 Giới thiệu dịch vụ a Đối tợng phục vụ v yêu cầu dịch ... 2 Cơ hội phơng án kinh doanh a Cơ hội kinh doanh Một mối quan tâm doanh nghiệp khách hàng thiết lập tham gia vào kinh doanh điện tử khả thất thoát tài sản lỗ hổng bảo mật giao dịch thơng mại hệ ... merchant mà giảm phí dịch vụ theo mức khác Dịch vụ Quản lý v chứng nhận chứng số (CA System) 2.1 Mô tả dịch vụ a Đối tợng phục vụ v yêu cầu dịch vụ Hệ thống quản lý chứng số mà VNPT cần cung cấp,...
 • 11
 • 219
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên Cứu Xây Dựng hệ thống giao thông tĩnh đô thị Phục Vụ Ng-ời Khuyết Tật và khả năng ứng dụng thành phố Hà Nội" pptx

Báo cáo khoa học:
... tử thông báo tên tuyến trạm dừng đỗ tiếp theo, xe III Kết luận Bài báo đề xuất nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông tĩnh phục vụ cho ngời khuyết tật Qua nghiên cứu cần thiết khả áp dụng vào ... Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh hệ thống VTHKCC xe buýt hệ thống GTCC tơng lai Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động vận tải đô thị ... đề xuất Tổng quan giao thông đô thị thống giao thông tĩnh Nội Với diện tích 920,97 km2, mật độ dân số trung bình nội thành 19163 ngời/km2 Tổng chiều dài đờng phố quận nội thành khoảng 343 km...
 • 6
 • 220
 • 0

Báo cáo khoa học Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13-15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Báo cáo khoa học Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13-15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh
... tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường – 13 tuổi Mối tương quan tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường – 14 tuổi Mối tương quan tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường ... tuyển chọn VĐV nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu: Xác đònh tiêu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, ... 15 tuổi môn xe đạp đường trường - Xây dựng hệ thống (thang điểm) tuyển chọn vận động viên nam từ 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, Thành phố Hồ Chí Minh Sản phẩm đề tài: 4.1 Hệ thống tiêu tuyển...
 • 190
 • 496
 • 2

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh tr-ởng trong vụ đông pot

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh tr-ởng trong vụ đông pot
... việc sử dụng chuối cho loại gia súc cần phải đợc tính toán, cân nhắc 3.2 Thu nhận thức ăn, tăng trọng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng Thu nhận thức ăn, tăng trọng tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng ... 1/2004 Nghiên cứu sử dụng thân chuối làm thức ăn cho sữa lai sinh trởng vụ đông Use of banana trunks as feed for crossbred dairy heifers in the winter season Bùi Quang Tuấn1 Nguyễn Văn Hải2 ... dân sử dụng làm thức ăn cho lợn, cần đợc quan tâm khai Khoa CNTY, Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội Viện Chăn nuôi Quốc gia 52 thác làm thức ăn cho trâu bò, đặc biệt vụ đông Nội dung phơng nghiên cứu...
 • 5
 • 384
 • 1

nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cây cải dầu tây nguyên

nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cây cải dầu ở tây nguyên
... VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU VÀ CÂY CĨ DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC CÂY CẢI DẦU TÂY NGUN Thực theo Hợp đồng đặt hàng sản xuất cung cấp dịch vụ nghiệp cơng nghiên cứu ... cơng nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ số 197.RD/HD-KHCN ký ngày 16/03/2009 Bộ Cơng Thương Viện Nghiên Cứu Dầu Cây dầu việc thực nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cải dầu ... ngun Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác thích hợp có hiệu kinh tế cho cải dầu Tây Ngun - Tiếp tục đánh giá khả thích nghi số giống cải dầu có suất, hàm lượng dầu cao tuyển...
 • 104
 • 376
 • 1

Nghiên cứuxây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy Đồng Tháp Mười

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười
... 3.3 Kết xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy 3.3.1 Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy lô rộng Năng suất quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy cao quy trình canh tác nông ... Bước 3: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để nâng cao suất hiệu kinh tế đay sản xuất bột giấy Bước 4: Thử nghiệm quy trình xây dựng mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy Hình Sơ đồ bước nghiên cứu 2.2 ... canh tác đay sản xuất bột giấy có suất tăng quy trình nông dân từ 22,8-33,3% hiệu kinh tế tăng quy trình nông dân từ 38,5 57,1% Năng suất mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy cao quy trình...
 • 17
 • 174
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilotbáo cáo khoa học nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh họcnghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các tổn thương cơ xương khớp khó liềnnghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu phi saintpaulia bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caonghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây thanh cao lấy lánghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitnghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươngtóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác hiệu quả trên đất bán ngập thủy điện ialy và pleikrông huyện sa thầy tỉnh kon tumnghien cuu xay dung quy trinh thu nghiem mut nhuyen bi do dong hopnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinatenghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mứt jam nha đamnghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng dầu thực vật dài 101 trangnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào bèo tấm spirodela polyrrhiza thông qua agrobacterium tumefaciensnghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm