báo cáo đánh giá 6 năm thi hành luật dược

Đề cương báo cáo Sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Đề cương báo cáo Sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
... hướng dẫn thi hành - Kiến nghị nội dung cần đổi mới, cải tiến hoạt động quản lý bồi thường nhà nước; giải yêu cầu bồi thường nhà nước thực trách nhiệm hoàn trả 1.2.Về tổ chức thi hành Luật - Những ... Kết tra, kiểm tra Tình hình yêu cầu bồi thường; giải bồi thường thực trách nhiệm hoàn trả phạm vi quản lý Bộ, ngành, địa phương - Số lượng vụ việc yêu cầu bồi thường thi t hại thuộc phạm vi trách ... thực trách nhiệm hoàn trả công chức có hành vi trái pháp luật gây thi t hại Đánh giá chung kết đạt - Về hiệu đưa Luật TNBTCNN vào sống - Về tác động Luật TNBTCNN văn hướng dẫn thi hành - Bài...
 • 2
 • 1,755
 • 3

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2004

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2004
... báo cáo - Chuyên gia tư vấn viết báo cáo chuyên đề theo phân công 01 Báo cáo Đánh giá 10 năm thực Luật BV & PTR năm 2004 - Tham vấn Hội thảo quốc gia báo cáo nghiên cứu 2.4 Hoàn thành báo cáo ... tham gia hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học Phát triển rừng, sử dụng rừng Phần tập trung đánh giá việc thực quy định Chương IV Luật BV & PTR năm 2004 4.1 Phát triển rừng 4.1.1 Kết đạt ... sử dụng rừng; thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, định giá rừng; bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ;phát triển rừng, khai thác rừng; quyền nghĩa vụ chủ rừng; tổ...
 • 110
 • 1,039
 • 3

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014
... vụ thi hành án dân Luật thi hành án dân quy định; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật thi hành án dân Trên Báo cáo tổng kết thi hành Luật thi hành ... dân sự; (5) Yêu cầu quan thi hành án dân cấp báo cáo công tác thi hành án dân địa phương; (6) Yêu cầu quan thi hành án dân cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án địa phương Luật thi hành án dân ... viên 48 7 Thẩm tra viên 2.3.2 Kết thi hành án Qua 04 năm thực Luật thi hành án dân sự, kết thi hành án, kể quân đội đạt năm sau cao năm trước, cụ thể là: - Năm 2010: Tổng số việc phải thi hành...
 • 27
 • 476
 • 1

ĐÁNH GIÁ 6 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC

ĐÁNH GIÁ 6 NĂM TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC
... phương pháp mã mở có chủ đề 12 [Đánh giá năm triển khai Luật Dược] IV 4.1 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Đánh giá việc triển khai Luật Dược · Việc ban hành văn hướng dẫn thi hành Luật Dược - Rà soát hệ thống văn ... thuốc 22 [Đánh giá năm triển khai Luật Dược] V 5.1 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC Tình hình ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý dược 5.1.1 Rà soát văn quy phạm pháp luật quản lý dược ban ... triển khai Luật Dược] VI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI LUẬT DƯỢC Nhìn chung ý kiến đánh giá kết triển khai luật Dược thống cho Luật Dược ban hành tạo hành lang pháp lý quan trọng hoạt động dược, tăng...
 • 134
 • 220
 • 0

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 1998 VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 1998 VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
... văn luật, giá trị pháp lý thấp Sau tổng hợp tình hình thi hành Luật Tài nguyên nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phần thứ KẾT QUẢ SAU 12 NĂM THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC I CÔNG TÁC BẢO VỆ TÀI ...  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 1998 VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Hà Nội, tháng năm 2011 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Phần thứ KẾT QUẢ ... trường, Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thuế tài nguyên sửa đổi ban hành Luật Tài nguyên nước năm 1998 chưa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình Nhiều chế định pháp lý Luật Tài nguyên...
 • 35
 • 88
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TK CHI BỘ HÀNH NĂM

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TK CHI BỘ HÀNH NĂM
... chế độ thông tin, báo cáo chi với cấp Tăng cờng mối quan hệ công tác với Đảng uỷ xã ban nghành xã Trên báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2008 phơng hớng nhiệm vụ năm 2009 chi trờng THCS Huy ... đến ma tuý Thực đầy đủ kịp thời chế độ báo cáo với cấp theo quy định Với kết đạt đợc năm 2008 chi đánh giá xếp loại viên chi nh sau: *Kết phân loại Đảng viên năm 2008 : + Tổng số đảng viên đến thời ... xuất sắc năm 2008: Phạm Xuân Hiên Đào Thị Hà III - Phơng hớng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2009 Năm 2009 năm cuối nhiệm kỳ XI ( 2008 - 2010) chi trờng THCS Huy Hạ Bởi công tác Đảng năm 2009...
 • 6
 • 83
 • 0

Báo cáo "Đánh giá việc thực hiện Bộ Luật lao động thông qua kết quả thanh tra từ năm 1995 đến năm 2008 và những đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động " potx

Báo cáo
... lao động quy định Bộ luật lao động chi tiết hoá nghị định 1.2.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Ưu điểm: Sau Bộ luật lao động luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động ... dụng lao động người lao động nghiêm chỉnh thực Người sử dụng lao động ngày quan tâm đến việc thực chế định tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động người lao động - Hạn chế: Kết tra, ... vật cho lao động làm công việc nguy hiểm, độc hại Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động - Về độ tuổi người lao động cần điều chỉnh để không mâu thuẫn với Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục...
 • 7
 • 305
 • 0

Báo cáo đánh giá nghèo đô thị ở hà nội và thành phố hồ chí minh

Báo cáo đánh giá nghèo đô thị ở hà nội và thành phố hồ chí minh
... 2 LỜI CẢM ƠN Báo cáo đánh giá nghèo đô thị Nội thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ đánh giá sâu tình trạng nghèo đô thị Nội Thành phố Hồ Chí Minh Chương trình ... Nhân dân thành phố Nội Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quan thực dự án Cục Thống kê Thành phố Nội, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo bà Lê ThThanh Loan (Quyền Cục trưởng Cục ... tỉnh, thành phố khác chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm 2000, năm 2000 -2004 cao so với Nội Trong số dân đăng ký hộ thành phố có 7,9% sinh thành phố: Nội 3,6%, thành phố Hồ Chí Minh...
 • 146
 • 165
 • 0

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008

BÁO CÁO TỔNG KẾT 4 NĂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2008
... vụ thi hành án dân Luật thi hành án dân quy định; tăng cường giám sát, kiểm tra công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật thi hành án dân Trên Báo cáo tổng kết thi hành Luật thi hành ... thành tích công tác thi hành án dân sự; (5) Yêu cầu quan thi hành án dân cấp báo cáo công tác thi hành án dân địa phương; (6) Yêu cầu quan thi hành án dân cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành án ... Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm đủ Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân 1.3 Tăng cường đạo quan thi hành án dân tích cực đôn đốc thi hành án, mở đợt cao điểm thi hành án, hoàn thành tiêu thi hành...
 • 25
 • 170
 • 0

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc
... Nam Nhóm nghiên cứu nhận thấy, Dự án Luật cần hoàn thiện theo phương án 5B nêu III QUÁ TRÌNH THAM VẤN Trong trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật Các TCTD, Nhóm nghiên cứu tham ... chọn Phương án 3B, theo Dự thảo Luật Các TCTD điều chỉnh hoạt động ngân hàng tổ chức TCTD Trong Dự thảo Luật cần nêu rõ khái niệm “hoạt động ngân hàng” để xác định tổ chức gọi TCTD, hoạt động chủ ... hoá cấu tổ chức, hoạt động TCTD Luật Các TCTD mà áp dụng quy định pháp luật hành có liên quan Phương án 4B: Bổ sung quy định đặc thù thành lập, tổ chức quản lý hoạt động TCTD Dự thảo Luật Các TCTD...
 • 14
 • 392
 • 2

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
... tham vấn Trong trình xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, Nhóm nghiên cứu tham vấn ý kiến chuyên gia lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài ... chi phí xây dựng quy định nội đối tượng báo cáo, giảm chi phí thực nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố đối tượng báo cáo, tạo nên đồng hoạt động phòng, chống rửa tiền chống tài ... vụ phòng, chống rửa tiền Đồng thời, Luật phòng, chống rửa tiền Luật chống khủng bố ban hành vào hai thời điểm khác gây lúng túng việc thực Luật đối tượng phải thực biện pháp phòng, chống rửa tiền...
 • 12
 • 348
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá quy định của Bộ luật lao động về đình công và giải quyết đình công " pptx

Tài liệu Báo cáo
... riờng nc ta ngy cng phỏt trin, tho c lao ng th ngnh ang c thớ im kớ kt v a vo thc hin lm cho khỏi nim "tp th lao ng", "tranh chp lao ng th", " nh cụng" nc ta nhanh chúng tr nờn lc hu 54 so ... 57 Tranh chấp lao động đình công - Th hai, v th tc yờu cu to ỏn gii quyt ỡnh cụng: Cựng vi vic xem xột li quy nh v ngi cú quyn yờu cu to ỏn gii quyt ỡnh cụng thỡ cng cn xem xột li quy nh v th tc ... lut v ỡnh cụng nc ta hin Bi vỡ, quy nh ny liờn quan n hng lot quan trng v quyn ỡnh cụng tạp chí luật học số 9/2009 Tranh chấp lao động đình công ca NL: Thi im cú quyn ỡnh cụng, phm vi tin hnh...
 • 8
 • 254
 • 0

BÁO CÁO TỔNG KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM NĂM 2006

BÁO CÁO TỔNG KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM NĂM 2006
... triển hàng không dân dụng Nhằm tạo đồng bộ, thống sách hàng không dân dụng với hệ thống pháp luật hàng không dân dụng để phát huy hiệu lực áp dụng Luật HKDDVN năm 20 06, thời gian qua Cục Hàng không ... trách hàng không năm 1972, ban hành Luật Hàng không dân dụng năm 1982, năm 20 06 năm 2012 quy định Cục Hàng không dân dụng quản lý khía cạnh liên quan đến hàng không Vương quốc Anh; Singapore với Luật ... với Luật Hàng không dân dụng năm 19 96 quy định Nhà chức trách hàng không quản lý toàn hoạt động hàng không dân dụng đất nước (Điều – Chương I – Luật Hàng không dân dụng Trung Quốc năm 19 96) Về hệ...
 • 37
 • 411
 • 0

Mẫu bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt ppsx

Mẫu bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt ppsx
... cam kết thực biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hành pháp luật Việt Nam cam kết thực yêu cầu khác cộng đồng (nếu có)...
 • 2
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về công tác đánh giá tác động môi trường ở việt nam và xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu tmdv và dân cư thị xã tân an tỉnh long anmẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thứcmẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thứcbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013báo cáo đánh giá cải cách hành chính nhà nướcbáo cáo đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại việt nam hiện naybáo cáo đánh giá cải cách hành chínhbáo cáo đánh giá chỉ số cải cách hành chínhbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên cuối nămbáo cáo đánh giá công chức năm 2013báo cáo đánh giá chất lượng chi bộ năm 2013báo cáo đánh giá biểu dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nướcbáo cáo đánh giá cảm quan phép thủ cho điểm thị hiếubáo cáo đánh giá tác động của quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do của việt nam nhóm chuyên giaNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.Xây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCDE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông Cầu4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISK111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20111.chuong trinh Dai hoi co dong 20172.Chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20166.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 2016Don de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG