Công tác văn thư trường đại học nội vụ hà nội

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, NỘI

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, HÀ NỘI
... sau đại học ( Sau Học viện Hàn lâm KHXH trường đại học KHXH Nhân văn Nội) nên nhiều trường quốc tế muốn hợp tác với Bộ môn Chẳng hạn, số trường đại học Hàn Quốc muốn đào tạo song phương với đại ... cán Bộ môn Sự hỗ trợ trường hội tài động lực lớn cho Bộ môn công việc quan trọng Một số vấn đề rút Điều kiện để bảo đảm hợp tác quốc tế thành công quan điểm đắn, động lãnh đạo Trường/ Khoa/ Bộ môn ... phối hợp hoạt động công tác hội quốc gia ngày quan trọng, góp phần xây dựng giới phát triển ổn định, tiến nhân đạo với người Một hoạt động hợp tác quốc tế bật Bộ môn CTXH chương trình trường đại...
 • 3
 • 147
 • 0

Hoàn thiện công tác Văn thư – lưu trữ tại văn phòng Trường Đại Học Bách Khoa Nội

Hoàn thiện công tác Văn thư – lưu trữ tại văn phòng Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
... chức công tác Văn thư lưu trữ Trường ĐHBK Nội, đồng thời góp phần vào việc xem xét tổ chức hoạt động văn thư - lưu trữ quan khác nói chung Hiện công tác Văn thư lưu trữ văn phòng ĐHBK Nội ... CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TRONG VAN PHÒNG TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI Ưu điểm Nhìn chung công tác Văn thư lưu trữ văn phòng trường ĐHBK nội thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao Mối quan hệ văn phòng ... thuật văn phòng đại theo yêu cầu đại hoá công tác văn thư lưu trữ trở thành tiền đề cho công tác quản lý hoạt động chung toàn Trường - Ngoài để làm tốt công tác văn thư lưu trữ đề nghị văn phòng...
 • 56
 • 1,713
 • 13

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Địa điểm thực tập Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănĐại học Quốc gia Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Địa điểm thực tập Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
... toàn hội bạn bè quốc tế Giới thiệu Phòng Chính trị Công tác sinh viên trường Đại học Khoa học hội Nhân văn ĐHQG Nội Phòng Chính trị Công tác sinh viên trường Đại học Khoa học hội Nhân ... giảng viên sinh viên trường Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn - ĐHQG Nội liền kề với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHGQ Nội gần với nhiều trường đại học lớn khác Đại học Nội, Đại ... định công tác sinh viên Đại học Quốc gia Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2875/QĐ-CT&HSSV, ngày 18/8/2009 Giám đốc Đại học Quốc gia Nội, Phòng Chính trị Công tác sinh viên trường Đại học...
 • 46
 • 467
 • 3

Nghiên cứu hứng thú học các môn tâm lý học của sinh viên khoa Công tác xã hội trường đại học Lao động - Xã hội

Nghiên cứu hứng thú học các môn tâm lý học của sinh viên khoa Công tác xã hội trường đại học Lao động - Xã hội
... mụn Tõm hc núi riờng ca sinh viờn trng i hc Lao ng- Xó hi Chớnh vỡ th, chỳng tụi ó chn ti: Nghiờn cu hng thỳ hc cỏc mụn Tõm hc ca sinh viờn khoa Cụng tỏc Xó hi Trng i hc Lao ng- Xó hi ... no ú cú ý ngha quan trng i vi vic nõng cao kt qu hc ca hc sinh - sinh viờn i vi sinh viờn trng i hc Lao ng- Xó hi núi chung, sinh viờn Khoa Cụng tỏc Xó hi núi riờng, kin thc TLH cú mt ý ngha c ... o to: + Sinh viờn h cao ng: 97 SV (gm 63 sinh viờn nm th v 34 sinh viờn nm th 2) + Sinh viờn h i hc:114 SV (gm 66 sinh viờn nm th v 48 sinh viờn nm th 2) - Phõn theo gii tớnh: 35 + Sinh viờn...
 • 117
 • 793
 • 2

Sinh học đại cương PGS.TS. Cao Văn Thu, Trường Đại học Dược Nội

Sinh học đại cương PGS.TS. Cao Văn Thu, Trường Đại học Dược Hà Nội
... ðại học Dược Nội sở chương trình khung ñã ñược phê duyệt Sách ñược tập thể nhà giáo giàu kinh nghiệm c Trường ðại học Dược Nội biên soạn theo phương châm: kiến thức bản, hệ thống; nội dung ... thiết cho sinh viên ngành khoa học Dược tác giả ñã cố gắng cập nhật kiến thức khoa học liên quan tới Sinh học phân tử, Công nghệ sinh h Dược Tài liệu ñược biên soạn cho sinh viên, học viên năm ... hoàn thiện VỤ KHOA HỌC VÀ ðÀO TẠO - BỘ Y T Lời nói ñầu Tài liệu Sinh học ñại cương bao gồm nội dung giảng cho lớp sinh viên dược ñược tập hợp số năm giảng dạy Công nghệ sinh học ngày (thời kỳ...
 • 160
 • 433
 • 0

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “KHẢO SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG PHAN CHU TRINH.” ppt

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “KHẢO SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG PHAN CHU TRINH.” ppt
... Phạm Văn Năm BÁO CÁO CHUNG Người thực : Lê Thị Hà Trinh Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : Phạm Văn Năm Phần I KHẢO SÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÔNG TÁC VĂN THƯ TRƯỜNG PHAN CHU ... TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH HIỆU TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TỔ VĂN THƯ TỔ CHUYÊN MÔN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN TỔ CHUYÊN MÔN ĐOÀN ĐỘI TỔ CHUYÊN MÔN TỔ CHUYÊN MÔN II TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG ... người nhận lưu Trường TH Phan Chu Trinh Trường TH Phan Chu Trinh Trường TH Phan Chu Trinh Trường TH Phan Chu Trinh Trường TH Phan Chu Trinh Trường TH Phan Chu Trinh Trường TH Phan Chu Trinh Trang...
 • 33
 • 412
 • 2

Nghiên cứu xây dựng các quy trình IS0 9001 2008 áp dụng trong công tác lưu trữ tại Đại học Quốc gia Nội

Nghiên cứu xây dựng các quy trình IS0 9001 2008 áp dụng trong công tác lưu trữ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
... Chủ trương đại hóa quản trị đại học cải cách hành Đại học Quốc gia Nội Đại học Quốc gia Nội Trung tâm đào tạo đại học, sau đại học nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ ... ISO 9001: 2008; nội dung yêu cầu quy trình ISO 9001: 2008; cần thiết việc nghiên cứu xây dựng quy trình ISO áp dụng công tác lƣu trữ ĐHQGHN Chƣơng 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình ISO áp dụng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - VŨ THỊ TÂN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH ISO 9001: 2008 ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC LƢU TRỮ TẠI ĐẠI...
 • 162
 • 415
 • 1

Định hướng giá trị nhân cách của sinh viên chuyên ngành công tác xã hội trường Đại học Lao động - Xã hội

Định hướng giá trị nhân cách của sinh viên chuyên ngành công tác xã hội trường Đại học Lao động - Xã hội
... giá trị nhân cách sinh viên chuyên ngành Công tác hội trƣờng Đại học Lao động - hội có ý nghĩa thực tiễn lớn công tác giáo dục đào tạo nhà trƣờng Nắm bắt đƣợc giá trị hệ thống giá trị nhân ... cách sinh viên chuyên ngành Công tác hội Trƣờng Đại học Lao động hội 3.1 Định hướng sinh viên phẩm chất tr - tư tưởng Trong định ban hành chƣơng trình khung giáo dục đại học ngành Công tác ... yêu cầu ngành Công tác hội Với lý chọn đề tài nghiên cứu: Định hƣớng giá trị nhân cách sinh viên chuyên ngành Công tác hội trƣờng Đại học Lao động - hội Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu...
 • 90
 • 431
 • 0

THIẾT KẾ NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG NHỎ, đại học kiến trúc Nội

THIẾT KẾ NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG NHỎ, đại học kiến trúc Hà Nội
... tính toán công trình tác dụng lên móng: Đánh giá điều kiện địa chất công trình điều kiện địa chất thuỷ văn: Điều kiện địa chất công trình: Điều kiện địa chất thuỷ văn: Thiết kế phơng án móng dới ... toàn cho công trình nhng phơng pháp thi công phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, không kinh tế tốn vật liệu thời gian thi công công trình III .thiết kế móng đơn btct dới cột trục e - móng m2: Do nội lực ... kiện địa chất thuỷ văn: I.2.1.Điều kiện địa chất công trình: Theo Báo cáo kết khảo sát địa chất công trình nhà , giai đoạn phục vụ thiết kế vẽ thi công: khu đất xây dựng tơng đối phẳng đợc khảo...
 • 48
 • 258
 • 0

Hoạt động PR trong công tác tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ

Hoạt động PR trong công tác tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ
... luận hoạt động PR công tác tuyển sinh trường Đại học Chương 2: Thực trạng hoạt động PR công tác tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động PR công tác ... tác tuyển sinh nói riêng thực tế hoạt động PR công tác tuyển sinh trường Đại học Sao Đỏ Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu hoạt động PR công tác tuyển sinh Trường Đại học Sao ... dụng công cụ PR công tác tuyển sinh Trường Đại học Sao Đỏ Đưa hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tuyển sinh Trường Từ xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động PR công tác tuyển sinh trường...
 • 110
 • 709
 • 9

CÔNG tác SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC 5 năm TRIỂN KHAI đào tạo THEO học CHẾ tín CHỈ

CÔNG tác SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC 5 năm TRIỂN KHAI đào tạo THEO học CHẾ tín CHỈ
... BHTN sinh viên qua năm 2.9 Công tác thi đua, khen thƣởng, kỷ luật đối với sinh viên C ng tá thi đu khen thƣởng, kỷ lu t đƣợ trƣờng triển khai thực theo quy chế học sinh, sinh viên Số sinh viên ... Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập - Theo d i ng tá phát triển ảng sinh viên; tạo điều kiện thu n lợi để sinh viên th m gi tổ ảng, ... sử dụng m túy 250 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập 2.6 Công tác tƣ vấn việc làm cho sinh viên Hiện n y, trƣờng đại họ Kiến trú TP.Hồ...
 • 10
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch công tác văn thư trường tiểu họcbao cao thuc tap tot nghiep cong tac van thu truong tieu hochoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ tại văn phòng trường đại học bách khoa hà nộicông tác văn thư – lưu trữ tại văn phòng trường đại học bách khoa hà nộinghiệm quản lý công tác svnn tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộibáo cáo công tác văn thư trường họcnhiệm vụ công tác văn thư trường họcde tai thuc tap cong tac van thu truong hoccông tác văn thư trường họcquy định về công tác văn thư trường họcnhiệm vụ của công tác văn thư trường họcbiên bản kiểm tra công tác văn thư trường họcsáng kiến kinh nghiệm công tác văn thư trường họcđề tài về công tác văn thư trường họcđề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư trường họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học