Sinh 8 2016 sinh học 8 cao thị thiên nga

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 8 pptx

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 8 pptx
... kĩ thuật việc nâng cao suất trồng có triển vọng lớn GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Email: nguyenthithuynbk@gmail.com nguyenthithuysinhhoc@gmail.com ÑT: 050.519354 – DÑ: 0 982 .792. 789 ... Đăklăk Hoạt động GV-HS (?)Tạo quần thể trồng có suất QH cao đáp ứng yêu cầu nào? (?)Thế hệ số sử dụng ánh sáng lí thuyết? Năng lượng ánh sáng thực tiễn? V CỦNG CỐ Vì nói quang hợp định suất trồng? ... động hệ Hệ số sử dụng ánh sáng lí thuyết: tỉ số % số lượng tích lũy sản phẩm QH số lượng sử dụng cho QH Hệ số sử dụng lượng ánh sáng thực tiễn: tỉ số % số lượng tích lũy sinh khối QH số lượng...
 • 2
 • 239
 • 0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề thi 134 ppt

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Mã đề thi 134 ppt
... 160 Câu 37: Chu trình cacbon sinh A phân giải mùn bã hữu đất B tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C tái sinh phần lượng hệ sinh thái D tái sinh phần vật chất hệ sinh thái Câu 38: Ở cấp độ phân ... chiều cao cặp gen không alen (A 1, a1, A2, a2, A3, a3), phân li độc lập gen trội có mặt tổ hợp gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao ... niệm đại là: A Đều xem CLTN nhân tố đóng vai trò chủ đạo tiến hóa nói chung cung hình thành tính thích nghi nói riêng B Đều xem nguyên liệu tiến hóa biến dị ( đột biến , biến dị tổ hợp ) C Đều...
 • 7
 • 654
 • 7

.ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT pot

.ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT pot
... 160 Câu 37: Chu trình cacbon sinh A phân giải mùn bã hữu đất B tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C tái sinh phần lượng hệ sinh thái D tái sinh phần vật chất hệ sinh thái Câu 38: Ở cấp độ phân ... chiều cao cặp gen không alen (A 1, a1, A2, a2, A3, a3), phân li độc lập gen trội có mặt tổ hợp gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao ... quần thể? A Quần thể có khả sinh sản, tạo thành hệ B Các cá thể quần thể sinh sống khoảng không gian xác định C Các cá thể quần thể tồn thời điểm định D Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài...
 • 6
 • 150
 • 0

ĐỀ thi Sinh Học Trường THPT ThịCao Bằng

ĐỀ thi Sinh Học Trường THPT Thị Xã Cao Bằng
... tính(đực cái) khác D Tự thụ tinh diễn môi trường nước, thụ tinh chéo diễn quan sinh sản PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM): (học sinh học chương trình làm phần đề dành cho chương trình đó) A/ Phần dành ... phát triển thành phôi Câu 11 Trinh sinh hình thức sinh sản A Không cần tham gia giao tử đực B Xảy động vật bậc thấp C Chỉ sinh cá thể mang giới tính D Sinh khả sinh sản Câu 12 Thụ tinh chéo tiền ... 13: (2 điểm): Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch người biện pháp nào? Câu 14: (2 điểm): Sự khác đặc điểm, ý nghĩa sinh sản vô tính sinh sản hữu tính thực vật? Câu 15:...
 • 2
 • 179
 • 0

DE thi Sinh Hoc Truong THPT Thi Xa Cao Bang.doc

DE thi Sinh Hoc Truong THPT Thi Xa Cao Bang.doc
... phát triển thành phôi Câu 11 Trinh sinh hình thức sinh sản A Không cần tham gia giao tử đực B Xảy động vật bậc thấp C Chỉ sinh cá thể mang giới tính D Sinh khả sinh sản Câu 12 Thụ tinh chéo tiền ... diễn quan sinh sản PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM): (học sinh học chương trình làm phần đề dành cho chương trình đó) A/ Phần dành cho chương trình bản: Câu 13: (2 điểm): Con người điều khiển sinh sản ... điểm): Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch người biện pháp nào? Câu 14: (2 điểm): Sự khác đặc điểm, ý nghĩa sinh sản vô tính sinh sản hữu tính thực vật? Câu 15: ( điểm):...
 • 2
 • 103
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 943 ppt

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 943 ppt
... 4/6 - đề thi 943 Câu 41: Dạng đột biến gen sau làm thay đổi thành phần axit amin không làm thay đổi số lượng axit amin chuỗi pôlipeptit tương ứng? A Thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen ... hoá thứ năm gen B Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen C Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen D Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác xảy ba hoá thứ năm gen Câu 42: Trong môi trường thuốc ... động vật thân thuộc bậc cao cần phải đặc biệt ý tiêu chuẩn sau đây? A Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái B Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh C Tiêu chuẩn di truyền (tiêu chuẩn cách li sinh sản) D Tiêu chuẩn...
 • 6
 • 158
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 712 potx

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 712 potx
... động vật thân thuộc bậc cao cần phải đặc biệt ý tiêu chuẩn sau đây? A Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh B Tiêu chuẩn di truyền (tiêu chuẩn cách li sinh sản) C Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái D Tiêu chuẩn ... dinh dưỡng D tỉ lệ phần trăm chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng Trang 5/6 - đề thi 712 Câu 50: Một gen cấu trúc thực trình liên tiếp lần tạo số phân tử ARN thông tin (mARN) A 25 B C 10 D 15 Phần ... biến sau đây? A Thể đơn bội B Thể lưỡng bội C Thể lệch bội (dị bội) D Thể đa bội Trang 2/6 - đề thi 712 Câu 19: Loại tác nhân đột biến sử dụng để tạo giống dâu tằm đa bội có to dày dạng lưỡng...
 • 6
 • 140
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 609 ppsx

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 609 ppsx
... Nâng cao dần trình độ tổ chức thể từ giản đơn đến phức tạp dấu hiệu chủ yếu trình tiến hoá hữu Trang 2/6 - đề thi 609 Câu 20: Một vai trò trình giao phối ngẫu nhiên tiến hoá A phân hoá khả sinh ... Dùng hoocmôn phù hợp để kích thích tế bào lai phát triển thành lai D Cho vào môi trường nuôi dưỡng keo hữu pôliêtilen glycol để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai Trang 4/6 - đề thi 609 Câu 39: ... mẹ, bố A DdXMXM x DdXMY B DdXMXm x ddXMY M m M C ddX X x DdX Y D DdXMXm x DdXMY Trang 3/6 - đề thi 609 Câu 29: Loại tác nhân đột biến sử dụng để tạo giống dâu tằm đa bội có to dày dạng lưỡng...
 • 6
 • 148
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 524 pps

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 524 pps
... cặp nuclêôtit khác xảy ba hoá thứ năm gen B Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen C Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen D Thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen Câu 9: Ở loài thực ... niệm đại, đơn vị tổ chức sở loài tự nhiên A nòi địa lí B quần thể C nòi sinh học D nòi sinh thái Trang 3/6 - đề thi 524 Câu 30: Giả sử quần thể giao phối có thành phần kiểu gen 0,21AA : 0,52Aa ... thuộc bậc cao cần phải đặc biệt ý tiêu chuẩn sau đây? A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn di truyền (tiêu chuẩn cách li sinh sản) C Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh D Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái...
 • 6
 • 137
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 315 pps

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 315 pps
... cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen B Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen C Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác xảy ba hoá thứ năm gen D Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen Câu 22: ... thuộc bậc cao cần phải đặc biệt ý tiêu chuẩn sau đây? A Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái B Tiêu chuẩn hình thái C Tiêu chuẩn di truyền (tiêu chuẩn cách li sinh sản) D Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh Câu ... áp dụng giống trồng thu hoạch chủ yếu A B rễ củ C thân D hạt Trang 3/6 - đề thi 315 Câu 30: Theo quan niệm đại phát sinh sống, chất sau chưa có có khí nguyên thuỷ Quả Đất? A Ôxi (O2) B Mêtan...
 • 6
 • 115
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 106 potx

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 106 potx
... cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen B Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen C Mất cặp nuclêôtit ba hoá thứ năm gen D Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác xảy ba hoá thứ năm gen Câu 11: ... quan niệm đại phát sinh sống, chất sau chưa có có khí nguyên thuỷ Quả Đất? A Mêtan (CH4) B Hơi nước (H2O) C Ôxi (O2) D Xianôgen (C2N2) Trang 3/6 - đề thi 106 Câu 29: Những thể sinh vật mà nhiễm ... triển có kế thừa lịch sử Nâng cao dần trình độ tổ chức thể từ giản đơn đến phức tạp dấu hiệu chủ yếu trình tiến hoá hữu Trang 4/6 - đề thi 106 Câu 39: Trong trình phát sinh loài người, đặc điểm...
 • 6
 • 114
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 835 doc

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 835 doc
... NaOH, sinh x mol khí H2; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh y mol khí N2O (sản phẩm khử nhất) Quan hệ x y A x = y B y = 2x C x = 4y D x = 2y Trang 2/5 - đề thi 835 Câu ... 65% D 20% 80% Trang 3/5 - đề thi 835 Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3, sinh số mol Ag gấp bốn lần ... rắn X Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Giá trị V A 100 B 300 C 150 D 200 Trang 4/5 - đề thi 835 Câu 48: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương...
 • 5
 • 118
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 723 pps

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC Mã đề thi 723 pps
... HOOC-(CH2)4-COOH HO-(CH2)2-OH Trang 3/5 - đề thi 723 Câu 36: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu ... suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90%) Giá trị m A 33,00 B 25,46 C 26,73 D 29,70 Trang 2/5 - đề thi 723 Câu 23: Cho dãy chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3 Số chất dãy tác dụng ... sản phẩm hữu Tên gọi X A 2-Metylbutan B etan C 2,2-Đimetylpropan D 2-Metylpropan Trang 4/5 - đề thi 723 Câu 47: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y...
 • 5
 • 100
 • 0

Công thức hệ thống kiến thức sinh học 12 luyện thi đại họccao đẳng hay

Công thức hệ thống kiến thức sinh học 12 luyện thi đại học và cao đẳng hay
... 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5% ) vàng = đỏ : vàng - ( 37,5% + 12, 5% ) cao : ( 37,5 % + 12, 5% ) thấp = cao : thấp + Nhân tỉ lệ ( đỏ : vàng ) ( cao : thấp ) = đỏ cao : đỏ thấp : vàng cao : vàng thấp ... chua : đỏ thân cao với đỏ thân thấp thu 37,5% đỏ thân cao : 37,5% đỏ thân thấp :12, 5% vàng thân cao , 12, 5% vàng thân thấp Biết tính trạng gen quy định Giải + Xét riêng tính trạng hệ - (37,5% + ... dài thuộc KG đối hệ lai gồm 376 xám aB ngắn : 375 đen dài : 124 xám dài : 125 đen ngắn Giải Xám dài đen ngắn KH TĐC tạo : 124 + 125 => Tần số HVG = 100 = 25% 376 + 375 + 124 + 125 2) Trong phép...
 • 24
 • 655
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHONghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích chế độ thù lao lao động tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc giaHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcThánh giá đảo ngược là thế nàoNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nay