Môn học Đất Lâm nghiệp Xói mòn đất

Thống kê tin học trong Lâm nghiệp

Thống kê tin học trong Lâm nghiệp
... giảng dạy môn học Thống Tin học lâm nghiệp cho lớp Cao học Lâm nghiệp trường Đại học Tây Nguyên Môn học giúp cho người học phân tích, xử lý số liệu thống máy vi tính trình học tập, làm ... CHỨC NĂNG XỬ LÝ THỐNG KÊ CỦA EXCEL VÀ STATGRAPHICS 1.1 Tổng quát phần xử lý thống Excel 1.2 Tổng quát phần mềm xử lý thống Statgraphics Centuiron THỐNG KÊ MÔ TẢ ... dụng để xử lý thống SPSS, Statgraphics Plus, Excel Microsoft Excel người biết đến nói đến công cụ bảng tính, tính tóan , chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, nông lâm nghiệp, quản lý...
 • 90
 • 1,129
 • 20

Tài liệu GIÁO TRÌNH:" THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC TRONG LÂM NGHIỆP" docx

Tài liệu GIÁO TRÌNH:
... ĐẦU Tài liệu biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy môn học Thống Tin học lâm nghiệp” cho lớp Cao học Lâm nghiệp trường Đại học Tây Nguyên Môn học giúp cho người học phân tích, xử lý số liệu thống ... THỐNG KÊ CỦA EXCEL VÀ STATGRAPHICS PLUS 1.1 1.2 Tổng quát phần xử lý thống Excel Tổng quát phần mềm xử lý thống Statgraphics Plus TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG ... , chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại đề cập đến Mục đích môn học khai thác chức xử lý thống phong phú mạnh phần mềm...
 • 79
 • 525
 • 3

SINH THÁI HỌC TRONG LÂM NGHIỆP

SINH THÁI HỌC TRONG LÂM NGHIỆP
... xuất lâm nghiệp dài đầu tư vốn, lao động cao ƒ Người dân chăm sóc tốt vùng đất canh tác, rừng phát triển nhanh họ sớm phải rời khỏi đất canh tác (vấn đề sở hữu) HẾT BÀI SINH THÁI HỌC TRONG LÂM NGHIỆP ... sản xuất hệ sinh thái: khoảng 40% sức sản xuất hệ sinh thái cạn phục vụ cho sống người Bảo vệ tài nguyên đất nước: quần xã sinh vật có vai trò quan trọng việc bả ừn đầu nguồn, hệ sinh thái vùng ... quan đến sử dụng đất nông nghiệp lâm nghiệp nói chung sản xuất nông lâm kết hợp nói riêng ƒ Nghị định 163/1999/NĐ-CP, ngày 16/11/1999 Chính phủ giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ...
 • 4
 • 158
 • 0

THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC TRONG LÂM NGHIỆP docx

THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC TRONG LÂM NGHIỆP docx
... giảng dạy môn học Thống Tin học lâm nghiệp cho lớp Cao học Lâm nghiệp trường Đại học Tây Nguyên Môn học giúp cho người học phân tích, xử lý số liệu thống máy vi tính trình học tập, làm ... LÝ THỐNG KÊ CỦA EXCEL VÀ STATGRAPHICS PLUS 1.1 1.2 Tổng quát phần xử lý thống Excel Tổng quát phần mềm xử lý thống Statgraphics Plus TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ ... chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại đề cập đến Mục đích môn học khai thác chức xử lý thống phong phú mạnh phần mềm Excel...
 • 79
 • 340
 • 1

Thống kê và tin học trong lâm nghiệp (Cao học) doc

Thống kê và tin học trong lâm nghiệp (Cao học) doc
... giảng dạy môn học Thống Tin học lâm nghiệp cho lớp Cao học Lâm nghiệp trường Đại học Tây Nguyên Môn học giúp cho người học phân tích, xử lý số liệu thống máy vi tính trình học tập, làm ... LÝ THỐNG KÊ CỦA EXCEL VÀ STATGRAPHICS PLUS 1.1 1.2 Tổng quát phần xử lý thống Excel Tổng quát phần mềm xử lý thống Statgraphics Plus TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ ... chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại đề cập đến Mục đích môn học khai thác chức xử lý thống phong phú mạnh phần mềm Excel...
 • 79
 • 400
 • 0

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 5 ppsx

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 5 ppsx
... 2.26316 25 1.2900346 1.82477 65 2. 652 7297 2.716 253 8 1. 457 8819 X2 0.1038 253 2 .51 7 259 3 0 .59 42128 1 .57 57091 3.343997 3 .51 5 854 7 1.28491 05 8.7721912 13.09133 12.9 357 69 27.442198 18. 758 0 15 Tổng Y2 0.7 858 658 ... 0.0 959 30 6. 856 860 14.060 150 197.687818 11 13.10 0 .50 3 250 0.187641 171.610000 0. 253 261 0.0 352 09 2. 458 097 0.094430 6 .59 257 5 13.790891 190.1886 75 12 14. 75 0.807 651 0.33 352 8 217 .56 250 0 0. 652 300 0.111241 ... Y Yll 0.2 856 444 3 .59 07048 0.9944 258 2.29 059 17 4. 850 9404 5. 0931423 1. 652 5 659 5. 544294 187.76088 19.3484 85 74.60146 368 .54 348 419.40128 53 .144931 Bài giảng chương r Qxy QxQy 2. 352 2. 352 0.98...
 • 34
 • 600
 • 6

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 1 docx

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 1 docx
... lợi để chọn nhóm 10 sinh viên có nữ + nam là: C15 C 25 13 65 .17 710 0 2 417 415 00 (Cách) Do xác suất để để nhóm tìm có sinh viên nữ là: P( A) C15 C 25 C 40 10 13 65 .17 710 0 0 .15 2 15 8936349 Định nghĩa ... nhóm gồm 10 sinh viên là: C 40 10 40! 15 8936349 (Cách) 10 !.(40 10 )! - Số cách để chọn nữ từ 15 nữ là: C15 15 ! 13 65 (Cách) 4!. (15 4)! - Số cách để chọn nam lại nhóm là: C 25 25! 17 710 0 (Cách) ... khả để chặt Thông+2 Keo+2 Bạch đàn là: 2 C C C 5.3 .1 15 (Cách) II Định nghĩa sắc xuất Khái niệm phép thử, biến cố Thống toán học Lâm nghiệp Bài giảng chương I a Phép thử: Theo lý thuyết xác...
 • 5
 • 487
 • 6

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 2 pdf

Bài giảng- Thống kê toán học trong lâm nghiệp -chương 2 pdf
... 6.75-7 .25 7 .25 -7.75 7.75-8 .25 8 .25 -8.75 8.75-9 .25 9 .25 -9.75 9.75- 11 18 0.0087 0.0408 0.1391 0 .24 72 0 .28 37 0.18 92 0.0768 0. 021 7 50 1.00 72 (ft-fl )2/ fl 9.44 0 .22 0 12. 35 14.18 0.148 1. 029 14.38 0.44 2. 04 ... 9 .25 0.56 1 .29 0.18 92 u1 Tổ thứ bảy: x1=9 .25 x2=9.75 cm x1 a 9 .25 8.37 1 .29 1 .29 0.4015 b 0.68 x a 9.75 8.37 u2 2. 02 2. 02 0.4783 b 0.68 P9 .25 x 9.75 1 .29 2. 02 ... 19 21 23 25 27 10 0. 125 0.085 0.058 0.040 0. 027 0.019 0.013 0.009 15.08 10.08 7.055 4. 826 3.301 2. 258 1.544 1.056 0.05608 0.04549 0.53594 323 121 48 44 45 54 21 27 10 0.981 118.7 n2=3.0 326 1 .23 788...
 • 18
 • 538
 • 6

Báo cáo lâm nghiệp: "A trait database for Guianan rain forest trees permits intraand inter-specific contrasts" docx

Báo cáo lâm nghiệp:
... differences between saplings and adult trees of 35 tree species, for several photosynthetic traits In this paper, we present MARIWENN, a trait database for woody plant species of the Guiana Shield ... content of the database is restricted to forest trees, but data from mangroves, savannas or non ligneous vegetation will be added as future research programs provide them USING THE DATABASE CONTENT ... environment effects on trait values Tropical tree trait database 783 Table I Traits that have been measured at the species level that can be used in interspecific comparisons within this database or in...
 • 6
 • 234
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THỐNG KÊ TOÁN HỌC TRONG LÂM NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THỐNG KÊ TOÁN HỌC TRONG LÂM NGHIỆP
... Kim Khôi (1998), Thống toán học lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Ngô Kim Khôi, Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Văn Tuấn, 2002, Tin học ứng dụng lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hải ... 1: Đặt giả thuyết: - Bước 2: Tính toán tiêu chuẩn thống phù hợp - Bước 3: So sánh giá trị tính toán với giá trị tra bảng có khả xảy ra: + Nếu giá trị tính toán ≤ giá trị tra bảng H0+ (chấp ... luật cấu trúc tần số - Tạo tiền đề để đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh hợp lý, chẳng hạn: cần thiết phải điều chỉnh mật độ lâm phần ứng với giai đoạn tuổi lâm phần để điều tiết không gian...
 • 47
 • 786
 • 2

Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo của trường Trung học Nông Lâm nghiệp Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực nông - lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo của trường Trung học Nông Lâm nghiệp Yên Bái nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực nông - lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn hiện nay
... thit hi ngi ca phỏp nhõn gõy ra: Pháp nhân phải bồi th-ờng thiệt hại ng-ời gây thực nhiệm vụ - c pháp nhân giao; pháp nhân bồi th-ờng thiệt hại, có quyền yêu cầu ng-ời có lỗi việc gây thiệt hại ... ca ng-ời pháp nhân v nu hnh vi trỏi phỏp lut ny gõy thit hi thỡ ng-ời pháp nhân phi bi thng thit hi Th hai, phỏp nhõn l bờn gỏnh chu trỏch nhim thay th cho ng-ời pháp nhân vỡ: ng-ời pháp nhân ... thc hin nhiệm vụ ca ng-ời pháp nhân l hnh vi ca phỏp nhõn; v vỡ vy, nu ng-ời pháp nhân cú hnh vi gõy thit hi thỡ chớnh l phỏp nhõn gõy thit hi (hay hnh vi sai ca ng-ời pháp nhân l hnh vi sai ca...
 • 102
 • 188
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LÂM NGHIỆP

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LÂM NGHIỆP
... dương (5%), Nam Mỹ (1%) Châu Phi thấp 1% Ứng dụng CNSH lâm nghiệp Việt Nam 2.1 Ứng dụng CNSH nhân giống lâm nghiệp Trong lĩnh vực lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô-tế bào thực vật để nhân ... xuất phân vi sinh tập trung triển khai nhiều sở nghiên cứu như: Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Sinh học Nhiệt đới, Trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Khoa học Tự nhiên ... khoa học – Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Thái Nguyên 2009 tr.233-236 40) Trịnh Khắc Quang cộng (2012) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Hà Lan chọn lọc, nhân giống điều khiển sinh...
 • 11
 • 568
 • 2

Bài giảng thống kê và tin học trong lâm nghiệp, bảo huy 2009

Bài giảng thống kê và tin học trong lâm nghiệp, bảo huy 2009
... ĐỀ) (Bảo Huy, 2006) 73 LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy môn học Thống Tin học lâm nghiệp” cho lớp Cao học Lâm nghiệp trường Đại học Tây Nguyên Môn học ... tính tóan , chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại đề cập đến Mục đích môn học khai thác chức xử lý thống phong phú mạnh ... học giúp cho người học phân tích, xử lý số liệu thống máy vi tính trình học tập, làm đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn Có nhiều phần mềm ứng dụng để xử lý thống SPSS, Statgraphics...
 • 113
 • 821
 • 0

SKKN Phương pháp họclàm bài thi tốt nghiệp môn Sinh học đạt kết quả cao

SKKN Phương pháp học và làm bài thi tốt nghiệp môn Sinh học đạt kết quả cao
... mong muốn em học sinh hứng thú say mê môn Sinh học nhiều hơn, giúp em học làm tốt môn Sinh thi tốt nghiệp tới, xin trình bày" Phương pháp học làm thi tốt nghiệp môn Sinh học đạt kết cao" Mục đích ... hành môn Khi học tốt làm cho hiệu nhiệm vụ quan trọng Kỳ thi tốt nghiệp đến gần kết thi định đến nhiều vấn đề thân học sinh Làm thi việc thực thao tác phiếu trả lời kết trình ôn học học sinh ... học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu củng rèn luyện kỹ làm thi trắc nghiệm đạt hiệu tốt kỳ thi tốt nghiệp tới Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối 12 trường THPT Nguyễn Đình Liễn Phương pháp...
 • 14
 • 433
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thống kê toán học trong lâm nghiệpbài giảng thống kê toán học trong lâm nghiệpviện khoa học nông lâm nghiệp tây nguyênviện khoa học nông lâm nghiệp miền núi phía bắcviện khoa học và lâm nghiệp việt namthống kê sinh học trong lâm nghiệpgiáo trình thống kê toán học trong lâm nghiệptạp chí khoa học nông lâm nghiệpđại học nông lâm nghiệp tphcmthống kê và tin học trong lâm nghiệpcông nghệ sinh học trong lâm nghiệpứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệpcác đề tài nghiên cứu khoa học về lâm nghiệpđề tài nghiên cứu khoa học về lâm nghiệpđề tài nghiên cứu khoa học ngành lâm nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ