bài viết số 1 môn ngữ văn lớp 10

Ôn tập bài viết số II môn hóa học lớp 10 ppt

Ôn tập bài viết số II môn hóa học lớp 10 ppt
... peptit mạch hở, số liên kết peptit số gốc  -amino axit D Trong phân tử peptit mạch hở chưa n gốc α-amino axit, số liên kết peptit n–1 Câu 24: Trong nhận xét đây, nhận xét không ?A Peptit thủy ... muối tan Công thức cấu tạo X A H2NCH2CH2(COOH)CH2COOH B HOOCCH2CH2CH(NH2)CH2COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH Câu 15 :Số đồng phân amin bậc amin no đ/chức,mạch hở có 4C công thức ... phân cắt số liên kết peptit định Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 20,6 gam chất hữu X công thức cần dung 23,52 lít khí oxi ,sản phẩm thu gồm 16,2 gam nước ; 20,16 lít hỗn hợp N2 CO2 (ở đktc) Công thức...
 • 10
 • 286
 • 0

đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8(có đáp án) và bài tập luyên tập

đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8(có đáp án) và bài tập luyên tập
... tả ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI: 315 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (12 câu; điểm; Thời gian: 15 ’) ... cay cay” ( đ) B.TẬP LÀM VĂN: (5 đ đ) Thuyết minh loài hoa ngày Tết ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI: 278 I ... ……………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2009 - 2 010 Lớp: ……………………………… Môn :VĂN -Thời gian: 90 phút Đề số: I Trắc nhiệm khách quan: (3đ - 15 ’) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời 1) Hai thơ Vào...
 • 25
 • 769
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2011- 2012 Môn NGỮ VĂN LỚP 10 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2011- 2012 Môn NGỮ VĂN LỚP 10 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 201 1- 2012 Môn: NGỮ VĂN LỚP 11 Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 01 trang, gồm 02 câu) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Học ... dấu vào sâu sắc, cá thể, độc đáo, hay.” (Xuân Diệu, Toàn tập, Tập 5, Nxb Văn học, Nội, 2001, tr 36) Anh (chị) hiểu nhận định nào? Bằng việc phân tích số tác phẩm học chương trình Ngữ văn 11, ... phẩm học chương trình Ngữ văn 11, làm sáng tỏ vấn đề ………………… HẾT……………… - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 2
 • 810
 • 8

ĐỀ VÀ GỢI Ý THAM KHẢO CÁCH LÀM ĐỀ SỐ 1 - MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ VÀ GỢI Ý THAM KHẢO CÁCH LÀM ĐỀ SỐ 1 - MÔN NGỮ VĂN
... cao: -Tố cáo tội ác bọn thực dân, phát xít, phong kiến đẩy nhân dân ta đến nạn đói khủng khiếp năm 19 45 - Con người dù hoàn cảnh khát khao sống hạnh phúc, tin tưởng kỳ vọng vào tương lai - Nhờ ... Diemthi.24h.com.vn - Một thành công tác phẩm Vợ nhặt nhà văn sáng tạo tình truyện độc đáo II Giải vấn đề: Tóm tắt tình truyện: Tràng - anh nông dân nghèo, xấu trai, dân ngụ cư Vậy mà vài câu hò buâng ... tâm trạng, tính cách III Kết thúc vấn đề: Với tình cấu trúc độc đáo, tác phẩm Vợ nhặt Kim Lân để lại ấn tượng sâu sắc lòng người đọc * Câu (5 điểm) - Yêu cầu thí sinh biết cách làm phân tích đọan...
 • 3
 • 426
 • 0

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 pdf

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 pdf
... BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ Phần 1: Trắc nghiệm (3 iểm) câu số e tối đa phân lớp d A B 10 C D .14 Câu Cho cấu hình sau 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Số e lớp là: A B C D Câu Kí hiệu nguyên tố hoá học 35 17 ... nguyên tố hoá học 35 17 X Số nơtron có nguyên tử X : A 35 B 17 D 18 C .17 + Câu Số e tối đa lớp thứ A B 18 C .32 D.8 Câu Chọn cặp nguyên tử đồng vị nguyên tố hoá học A 14 X 13 Y B 19 X 20 10 Y ... hạt nhân = số proton =số electron D số proton = số electron Câu Chọn cấu hình e Lưu huỳnh (Z= 16 ) trạng thái bản: A 1s22s22p63s23p3 B 1s2 2s22p63s23p4 C 1s22s22p63s13p5 D 1s22s22p63s13p33d2 Câu...
 • 12
 • 442
 • 2

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN pptx

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN pptx
... A số mol CO2 = số mol H2O B số mol CO2 > số mol C số mol CO2 < số mol H2O D số mol CO2 = 2 .số mol H2O H2O Câu Khi thuỷ phân este E môi trường kiềm(dd NaOH) người ta ... sản phẩm thu được: A số mol CO2 = 2 .số mol H2O H2O B số mol CO2 > số mol C số mol CO2 < số mol H2O D số mol H2O = số mol CO2 Câu Ứng với CTPT: C3H6O2 có đồng phân este A .1 B.3 C.4 B.2 Câu Tripanmitin ... axit axetic Từ axit điều chế ety axetat BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ Họ tên:…………………… Lớp …………… STT Phần Trắc nghiệm (3 điểm) Câu Thủy phân este C3H6O2 môi trường axit thu ancol etylic Công thức cấu...
 • 13
 • 374
 • 0

đề thi thư tốt nghiệp số 1 môn ngữ văn

đề thi thư tốt nghiệp số 1 môn ngữ văn
... IV BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA I PHẦN ĐỌC –HIỂU: (4đ) Câu 1: (2 điểm) Cho đoạn văn sau: “…Những đêm dông bão kéo anh em nhà giàn dường không ngủ thư ng úy Nguyễn Văn Khương tâm nhiều đêm ... định lối sống thứ hai tích cực, cao đẹp; phê phán lối sống bi quan, tiêu cực - Chứng minh lối sống đẹp - Bài học nhận thức hành động thân * Về kĩ năng: HS biết cách làm văn nghị luận văn học, ... xuất phát từ hai quan niệm sống trái ngược - Bàn luận: + Ý kiến thứ nhất: xuất phát từ suy nghĩ người nhỏ bé, hữu hạn Đó lối sống tiêu cực, thụ động, thi u niềm tin, thi u ý chí vươn lên + Ý kiến...
 • 3
 • 289
 • 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 6 năm 2014 2015 trường THCS thị trấn trảng bàng, tây ninh

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 6 năm 2014  2015 trường THCS thị trấn trảng bàng, tây ninh
... (1 ) Kết thúc chuyến cảm xúc chuyến KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 90 PHÚT Mức độ Tên chủ đề 1/ Truyện dân gian Số câu Số điểm Tỉ lệ 2/ Từ loại ... HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 9O PHÚT I/ VĂN- TIẾNG VIỆT: (4 điểm) Câu 1: Nêu thể loại truyện (1 điểm) Truyện cổ tích: Em bé thông ... câu: Số điểm: 1, 5đ Tỉ lệ: 15 % Kể câu chuyện lần đầu di chơi xa Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu: Số điểm :10 Tỉ lệ: 10 0% ...
 • 3
 • 1,855
 • 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 6
... (1 ) Kết thúc chuyến cảm xúc chuyến KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 90 PHÚT Mức độ Tên chủ đề 1/ Truyện dân gian Số câu Số điểm Tỉ lệ 2/ Từ loại ... câu: Số điểm: 1, 5đ Tỉ lệ: 15 % Kể câu chuyện lần đầu di chơi xa Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu: Số điểm :10 Tỉ lệ: 10 0% ... HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 9O PHÚT I/ VĂN- TIẾNG VIỆT: (4 điểm) Câu 1: Nêu thể loại truyện (1 điểm) Truyện cổ tích: Em bé thông...
 • 3
 • 350
 • 0

Bài tập ôn hè môn ngữ văn lớp 6

Bài tập ôn hè môn ngữ văn lớp 6
... trông mong Bài tập 16: Tìm từ trái nghĩa câu ca dao, tục ngữ sau: a) Thân em củ ấu gai Ruột trắng vỏ đen b) Anh em chân với tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần c) Người khôn nói hiểu nhiều Không ... D Mặt tiền Bài tập 14: Điền từ thích hợp vào câu đây: “Nhanh nhảu, nhanh nhẹn, nhanh chóng” a) Công việc hoàn thành ……………… b) Con bé nói ………………… c) Đôi chân Nam bóng ………………… Bài tập 15: Xếp ... đẳng lập? A Xã tắc B Quốc kì C Sơn thủy D Giang sơn Bài tập 11: Giải thích ý nghĩa yếu tố Hán – Việt thành ngữ sau: “Tứ hải giai huynh đệ ” Bài tập 12: Xếp từ sau vào bảng phân loại từ ghép Hán...
 • 6
 • 437
 • 2

Bài tập ôn hè môn ngữ văn lớp 6

Bài tập ôn hè môn ngữ văn lớp 6
... trông mong Bài tập 16: Tìm từ trái nghĩa câu ca dao, tục ngữ sau: a) Thân em củ ấu gai Ruột trắng vỏ đen b) Anh em chân với tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần c) Người khôn nói hiểu nhiều Không ... D Mặt tiền Bài tập 14: Điền từ thích hợp vào câu đây: “Nhanh nhảu, nhanh nhẹn, nhanh chóng” a) Công việc hoàn thành ……………… b) Con bé nói ………………… c) Đôi chân Nam bóng ………………… Bài tập 15: Xếp ... đẳng lập? A Xã tắc B Quốc kì C Sơn thủy D Giang sơn Bài tập 11: Giải thích ý nghĩa yếu tố Hán – Việt thành ngữ sau: “Tứ hải giai huynh đệ ” Bài tập 12: Xếp từ sau vào bảng phân loại từ ghép Hán...
 • 6
 • 414
 • 0

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

TTGDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN NGỮ VĂN LỚP 11
... THỪA THI N HUẾ TRUNG TÂM GDTX QUẢNG ĐIỀN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Môn: Ngữ văn - Lớp 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc ngữ ... HỌC 2 014 - 2 015 Môn: Ngữ văn - Lớp 11 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM I ĐỌC HIỂU Câu (1 điểm): Phương thức biểu đạt tự kết hợp với miêu tả Câu (1 điểm): ... lệ 1. 0 10 % Kiểm tra kiến thức học sinh tác dụng việc vận dụng thao tác lập luận 1. 0 10 % Khái quát hệ thống luận điểm 1. 0 10 % Vận dụng thấp Hiểu thông điệp ngữ liệu viết thành đoạn văn 1. 0 10 %...
 • 5
 • 600
 • 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm học 2014 2015 phòng GD đt cam lộ, quảng trị

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm học 2014 2015 phòng GD đt cam lộ, quảng trị
... PHÒNG GD- ĐT CAM LỘ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN - HỌC KÌ I Năm học 2 014 -2 015 PHẦN I: VĂN-TIẾNG VIỆT (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Nêu khái niệm câu ghép (1 điểm) - Câu ghép đoạn ... (0,5 điểm) PHẦN II: TẬP LÀM VĂN: (6 điểm) Yêu cầu chung: *Hình thức: Bài làm đảm bảo yêu cầu sau: - Bài làm đẹp, chữ viết tả, câu văn ngữ pháp - Biết chọn lọc sử dụng từ ngữ cách xác Biết cách xếp ... đồng thời (0,5 điểm) (0,5 điểm) Câu 2: (2 điểm) - Về hình thức: Học sinh viết yêu cầu đoạn văn (0,5 điểm) - Về nội dung : Đoạn văn nêu ý sau: + Bối cảnh xã hội : thực dân nửa phong kiến (0,5...
 • 3
 • 526
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai viet so 1 mon ngu van lop 12bai viet so 2 mon ngu van lop 10bai viet so 1 cua ngu van lop 10bai viet so 6 mon ngu van lop 9bai viet so 6 mon ngu van lop 7bai viet so 6 mon ngu van lop 8bai viet so 2 mon ngu van lop 11bai viet so 2 mon ngu van lop 12bai viet so 2 mon ngu van lop 8bài viết số 2 môn ngữ văn lớp 9bai viet so 2 mon ngu van lop 6bai viet so 1 mon ngu van 10bai viet so 2 mon ngu vănbai viet so 6 mon ngu van 8bai viet so 2 mon ngu van 8Thực trạng chung hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam hiện nay và một số giải phápTìm hiểu cơ cấu, phạm vi nợ công theo quy định việt nam và so sánh với thông lệ quốc tế nêu các chỉ tiêu giám sát nợ công do các tổ chức quốc tế khuyến nghị và các chỉ tiêu giám sát của việt nammô hình cây quyết địnhtìm hiểu về một số lỗi thường gặp trên notebooktruyền hình lai ghép hbb tv23 de cuong on tap anh 9 HK1tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngMột cầu thang được mở cửa ra và đóng vào bằng động cơ 250w, hãy sử dụng biến tần và limit switch để điều khiển cửa mở và đóng lại nhẹ nhàng, nhanh và không va đập vào thành cửa sử dụng biến tần hãng ABBGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnKế toán nghiệp vụ giấy tờ có giábài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT và điện từ của vật LIỆU THỰC PHẨMphương pháp phân tích báo cáo tài chínhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuTiểu luận môn mạng NGN IPv6tổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPT