Quản lý Nhà Hàng , Khách sạn Ebook full English

10 ebook VCU quản nhà hàng khách sạn

10 ebook VCU quản lý nhà hàng khách sạn
... liệu, lập luồng liệu Nhóm 5- L05 11 Ebook. VCU – www.ebookvcu.com II BÀI TẬP Quản nhà hàng khách sạn Paradis” Thiên đường khách sạn cỡ lớn nhiều phòng, nhà hàng bán đồ ăn, thức uống, sàn nhảy ... lễ tân làm việc với khách khách trả phòng Các phận dịch vụ khác khách sạn tương tự Khách hàng: Là người tiêu dùng dịch vụ khách sạn, khách hàng muốn thuê phòng khách sạn khách đặt phòng trực ... khách (kể khách lưu trú khách ngoài) Bộ phận nhận yêu cầu khách( trực tiếp hoăc qua phận lễ tân), sau phục vụ khách, lập hoá đơn gửi cho khách( khách Nhóm 5- L05 19 Ebook. VCU – www.ebookvcu.com...
 • 27
 • 489
 • 2

Báo cáo quản nhà hàng khách sạn

Báo cáo quản lý nhà hàng khách sạn
... tin khách hàng đặt phòng trước Hệ thống Tìm phòng Khách Thông tin hàng Quản phản hồi khách hàng Thông tin khách hàng nhà tin phản hồi từ nhân viên Thông hàng phòng cho khách hàng Giao kháchYêu ... làm hư tổn thuê phòng cho khách sạn (6.3) Thanh toán: Thanh toán hư hại cho khách sạn (7.1) Lập báo cáo: Lập báo cáo tình hình kinh doanh khách sạn cho ban quản khách sạn Ma trận thực thể chức ... xử (DFD) 2.4.1 DFD cấp Yêu cầu thuê phòng KHÁCH HÀNG Phản hồi yêu cầu thuê phòng Nhóm GVHD: Ths Phan Nguyệt Minh Yêu cầu báo cáo HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ Phản hồi yêu cầu báo cáo HÀNG KHÁCH SẠN...
 • 168
 • 1,076
 • 7

Báo cáo nhập môn CNPM quản nhà hàng khách sạn

Báo cáo nhập môn CNPM  quản lý nhà hàng khách sạn
... DataLoaiPhong.cs DataPhong.cs Quản kết nối với CSDL Quản thao tác với bảng báo cáo mật độ Quản thao tác với chi tiết báo cáo mật độ Quản thao tác với bảng phiếu thuê phòng Quản thao tác với ... Tra cứu báo cáo doanh thu theo loại phòng  Lập báo cáo mật độ sử dụng phòng  Tra cứu báo cáo mật độ sử dụng phòng  Xuất báo cáo doanh thu theo loại phòng thành file pdf  Xuất báo cáo cáo mật ... khách sạn phát triển quy mô lớn Số lượng nhà hàng khách sạn ngày tăng, dẫn đến dịch vụ cho khách sạn đáp ứng nhu cầu trước Khách sạn bạn kinh doanh phát đạt, bạn phải mướn thêm nhân viên đẻ quản...
 • 47
 • 447
 • 2

Phát biểu bài toán QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Phát biểu bài toán QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
... Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phát biểu toán Phiên bản: 1.3 Ngày: 23/12/2013 Phát biểu toán Khách sạn A&E Hiện nay, dịch vụ nhà hàng khách sạn phát triển quy mô lớn Số lượng nhà hàng khách sạn ... phòng Quản khách hàng Việc quản khách hàng giúp cho khách sạn quản vào khách sạn, đăng ký tạm trú cho quan chức năng, bên cạnh khách sạn biết khách hàng khách hàng thường xuyên khách hàng ... địa ở) Trang 12 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phát biểu toán Phiên bản: 1.3 Ngày: 23/12/2013 Loại khách hàng Trong quản khách sạn, cần phân loại khách hàng nhằm giúp cho khách sạn có chế độ phục...
 • 38
 • 2,245
 • 5

Mô hình Usecase QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mô hình Usecase QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
... “UC-37-ThayDoiThongTinKhachSan” Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN hình Usecase Phiên bản: 1.2 Ngày: 25.12.2013 4.38 Đặc tả Use-case “UC-38-ThamDoiThamSoNghiepVu” Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN hình Usecase Phiên ... NHÂN VIÊN Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN hình Usecase Phiên bản: 1.2 Ngày: 25.12.2013 QUẢN LÝ Danh sách Actor STT Tên Actor Nhân viên Quản Ý nghĩa/Ghi Nhân viên khách sạn người trực tiếp ... thống phải xóa khách hàng người dùng chọn khỏi danh sách khách hàng thuê phòng Nếu use case thất bại danh sách khách hàng không bị thay đổi Trang 22 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN hình Usecase 4.19.6...
 • 47
 • 8,118
 • 48

Hồ sơ Phân tích QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Hồ sơ Phân tích QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
... thay đổi Trang 21 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Hồ phân tích Phiên bản: 1.3 Ngày: 23/12/2013 đồ trạng thái 2.1 Trạng thái phòng Trang 22 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Hồ phân tích Phiên bản: 1.3 ... Hồ phân tích Phiên bản: 1.3 Ngày: 23/12/2013 đồ lớp (Mức phân tích) 1.1 đồ lớp (Mức phân tích) Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Hồ phân tích Phiên bản: 1.3 Ngày: 23/12/2013 1.2 Danh ... mMaKhachHang Private Phụ thuộc lớp Thể khách hàng vào thuộc đặt tiệc Trang 10 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Hồ phân tích Phiên bản: 1.3 Ngày: 23/12/2013 tính khóa lớp khách hàng mTenDatTiec mSoNguoiChuan...
 • 27
 • 717
 • 4

Thiết kế kiến trúc QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Thiết kế kiến trúc QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
... lớp đối tượng Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế kiến trúc Phiên bản: 1.0 Ngày: 28/12/2013 9.3 Sơ đồ phối hợp biến cố Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế kiến trúc Xét chức phiếu ... Trang 34 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế kiến trúc 4.3.3 Xử lí biến cố cập nhật 4.3.4 Phiên bản: 1.0 Ngày: 28/12/2013 Xử lí biến cố hủy Trang 35 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế kiến trúc ... CMND khách hàng Thể CMND khách hàng Tiêu đề Ma_Phong Thể Ma_ Phong Xử lí muốn thêm phòng khách sạn Tiêu đề Ngay_Dang_Ki_Thue_Pho ng Thể Trang 23 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế kiến trúc...
 • 69
 • 671
 • 3

Thiết kế Giao diện QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Thiết kế Giao diện QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
... 36 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế giao diện Phiên bản: 1.2 Ngày: 30/12/2013 Trang 37 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế giao diện Phiên bản: 1.2 Ngày: 30/12/2013 2.14 Màn hình Khách Hàng ... MaLoaiNguoiDung Trang 18 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế giao diện Phiên bản: 1.2 Ngày: 30/12/2013  Mô tả chức hình Trang 19 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế giao diện 2.10 Phiên bản: 1.2 ... NgayTra SoLuong Trang 23 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế giao diện Phiên bản: 1.2 Ngày: 30/12/2013  Mô tả chức hình Trang 24 QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Thiết kế giao diện Phiên bản: 1.2 Ngày:...
 • 88
 • 1,202
 • 5

Kết quả thực hiện QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kết quả thực hiện QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
... 100% 100% 100% Trang QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Kết thực 18 19 20 21 22 23 Quản tình trạng phòng Quản đơn vị tính Quản ăn nhà hàng Báo cáo doanh thu Quy định khách sạn Liên hệ Phiên bản: ... vụ Đặt tiệc Bảng kê đặt tiệc Quản loại phòng Quản loại dịch vụ Quản thiết bị Quản loại đặt tiệc Quản tình trạng phòng Quản đơn vị tính Quản ăn nhà 100% 100% 100% 100% 100% ... Quản phòng khách sạn Quản khách hàng thuê phòng Sử dụng dịch vụ Lập bảng kê dịch vụ Đặt tiệc Bảng kê đặt tiệc Quản loại phòng Quản loại dịch vụ Quản thiết bị Quản loại đặt tiệc...
 • 7
 • 249
 • 3

Tài liệu Bài tập: Quản nhà hàng khách sạn pdf

Tài liệu Bài tập: Quản lý nhà hàng khách sạn pdf
... thuận với khách đơn giá tương ứng cho Một hóa đơn giao cho nhà hàng để phận phục vụ chuẩn bị Mỗi hóa đơn có số thứ tự ghi cho khách hàng Khách hàng toán hóa đơn phận tiếp tân giữ lại yêu cầu khách ... trình lưu trú khách sạn Trong phải ghi chi tiết khách yêu cầu dịch vụ vào thời điểm nào, chi phí tương ứng Bảng kê chi phí nhân viên tiếp tân giữ lại yêu cầu khách toán rời khỏi khách sạn sau đợt ... phục vụ kiểm tra phòng mà khách xem có hư hao không xác nhận vào phiếu đến Nếu khách làm hư hại đồ đạc phòng khách phải đền bù trả thêm tiền để khách sạn sắm sửa lại Khi khách trả tiền phiếu thu...
 • 3
 • 1,118
 • 15

Chia sẻ kinh nghiệm quản nhà hàng, khách sạn pot

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà hàng, khách sạn pot
... chủ nhà hàng hay kháchsạn Việt Nam khởi kinh doanh không? Không phải nguồn vốn, công nghệ mà nhân sự, đặc biệt đội ngũ quản Do chênh lệch lớn cung cầu lao động chất lượng cao ngành nên nhà hàng, ... lượng cao ngành nên nhà hàng, khách sạn phải cạnh tranh liệt với để thu hút nhà quản có lực đầu quân Tại họ lại phải nhọc công, nhọc sức vậy? Đó ngành này, có nhà quản giỏi đồng nghĩa với việc ... (job description) nhà quản nhà hàng – khách sạn, bạn bị “choáng” độ dài Những công việc họ bao gồm giám sát hoạt động phận (tiền sảnh, nhà bếp, phục vụ phòng…); giải khiếu nại khách hàng; tổ...
 • 3
 • 1,363
 • 7

Báo cáo tiểu luận: Quản nhà hàng khách sạn docx

Báo cáo tiểu luận: Quản lý nhà hàng khách sạn docx
... trú, yêu cầu dịch vụ, đặt tiệc toán khách hàng Company Logo Sơ đồ chức BFD Quản khách sạn nhà hàng 1.0 Quản 2.0 Theo dõi 3.0 Quản 4.0 Quản 5.0 Quản việc đặt chổ lưu trú dịch vụ đặt ... Phiếu đến Thông tin yêu cầu KH Bản yêu cầu báo cáo Thông tin KH Bảng báo giá KHÁCH HÀNG Hóa đơn Bảng kê chi phí QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG Phiếu đến NHÀ CHỨC TRÁCH Phiếu thu Giấy CMND, giấy tờ ... cầu báo cáo 2.6 Khai báo với nhà chức Bảng báo cáo trách Nhà chức trách Company Logo Sơ đồ DFD mức  Chức THÔNG TIN KH KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ YÊU CẦU BẢNG GIÁ 3.1 Lập bảng kê BẢNG BÁO GIÁ BẢNG KÊ Company...
 • 17
 • 955
 • 1

Quản nhà hàng/khách sạn – Nghề “làm dâu 3 họ” ppsx

Quản lý nhà hàng/khách sạn – Nghề “làm dâu 3 họ” ppsx
... hệ Hành làm trình đến ăn vị trí quản lâu nhà hàng dài khách sạn Không phải ngẫu nhiên mà người thành công ngành nhà hàng khách sạn thường vị trí thấp phục vụ bàn, phòng, phụ ... Giám đốc phòng ban cuối Tổng Giám đốc Cũng cần lưu ý ngành nhà hàng khách sạn ngành có mức độ đào thải cao Vì thế, trở thành quản cấp cao, bạn đừng sớm tự thỏa mãn, mà cần tiếp tục học hỏi, ... Chỉ có thông qua trải nghiệm thực tế vậy, bạn tích lũy đủ kiến thức chuyên môn kinh nghiệm để quản người khác Vì thế, cho dù có Cử nhân, bạn không nên nề hà làm việc nhỏ nhặt Khi có đủ kinh...
 • 2
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về quản lý nhà hàng khách sạntài liệu nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạntài liệu quản lý nhà hàng khách sạnquản lý nhà hàng khách sạn là gìquản lý nhà hàng khách sạn bằng accessngành quản lý nhà hàng khách sạn học trường nàoquản lý nhà hàng khách sạn nên học trường nàoquản lý nhà hàng khách sạn học trường nàomô tả công việc quản lý nhà hàng khách sạncông việc quản lý nhà hàng khách sạnđào tạo nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạnquản lý nhà hàng khách sạn saigontouristquản lý nhà hàng khách sạn việt úcquản lý nhà hàng khách sạn singaporequản lý nhà hàng khách sạn là làm gìTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcktlM255VzhRY2sHDC DIEN TAP 2017 DIA LI CHINH THUCCông văn số 3997 TCT-DNLHDC DIEN TAP 2017 GDCD CHINH THUCManagerial economics 3rd by froeb ch11Managerial economics 3rd by froeb ch13Managerial economics 3rd by froeb ch17Managerial economics 3rd by froeb ch18DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 132DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485HDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUCCV 2512 giới thiệu nội dung mới của TT 96 về thuế TNDN (153.6KB)Đồ án ngành hệ thống điện NGUYỄN GIANG NAMĐồ án ngành hệ thống điện vũ thế anhĐồ án ngành hệ thống điện đặng doãn tùngĐồ án ngành hệ thống điện do van minhGIÁO TRÌNH KIẾN TRÚC máy TÍNHKIẾN TRÚC bộ NHỚ máy VI TÍNH