Ôn tập học kỳ II môn Hóa lớp 11

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II môn sử lớp 11

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II môn sử lớp 11
... sang học tập Nhật lò rèn, xưởng mộc), làm vườn Bản  thất bại  Phan Bội Châu đến Trung - Giáo dục: mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc  Xiêm để lánh nạn Quốc ngữ, mơn học - Năm 1 911: Cách ... sử điều - Góp phần cổ vũ phong trào u nước chống kiện kinh tế, trị, xã hội Pháp - Tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh bất khuất dân tộc - Để lại nhiều học kinh nghiệm q giá cho - Tạo tiền đề ... Pháp đề Tuy nhiên, nghĩa qn ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp + Giai đoạn 1898 – 1908, tranh thủ thời gian hòa hỗn kéo dài, Hồng Hoa Thám cho nghĩa qn vừa sản xuất, vừa tích cực luyện tập...
 • 17
 • 145
 • 0

ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN HÓA LỚP 11

ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN HÓA LỚP 11
... Metylxiclopropan (I) ; xiclopropan (II); xiclobutan (III); xiclopentan(IV); etylxiclopropan(V) A I, II, III B I, IV, V C A, B D Đáp án khác 72/Một hợp chất có công thức phân tử C4Hn mạch hở Giá trị ... tinh ụ gụm Axit Silixic la chõt rn dang keo, khụng tan nc, la axit rõt yờu, yờu hn axit cacbonic Mu i Silicat: chi co silicat cua kim loai kiờm la tan c, dung dich õm c Na 2SiO3 va K2SiO3 goi ... cua Silic Silic co dang thu hinh la Si tinh thờ(la chõt ban dõn) va silic vụ inh hinh Trong p/ hoa hoc Si va thờ hiờn tinh kh, va thờ hiờn tinh oxi hoa Si la nguyờn tụ phụ biờn th sau oxi, chiờm...
 • 48
 • 143
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II môn Hóa học lớp 12 - chương trình cơ bản

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II môn Hóa học lớp 12 - chương trình cơ bản
... HNO3 loóng d thu c dd A Dung dch A cha: A Fe2+, SO4 2-, NO 3-, H+ B Fe2+, Fe3+, SO4 2-, NO 3-, H+ 3+ 2+ C Fe , SO4 , NO3 , H D Fe2+, SO3 2-, NO 3-, H+ Cõu 61 Cho cỏc cht Cu, Fe, Ag v cỏc dung dch HCl, ... Fe(NO3)2 D Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 Cõu 56 Hn hp kim loi no sau õy tt c u tham gia phn ng trc tip vi mui st (III) dung dch ? A Na, Al, Zn B Fe, Mg, Cu C Ba, Mg, Ni D K, Ca, Al Cõu 57 Khi cho số mol kim loại ... 4,48 l D 6,72 l Bi 12 Hũa tan ht m(g) hn hp Al v Fe lng d dung dch H 2S04 loóng thoỏt 0,4 mol khớ, cũn lng d dung dch NaOH thu c 0,3 mol khớ giỏ tr m ó dựng l : A 11,0 g B 12, 28g C.13,7g D.19,5g...
 • 6
 • 1,023
 • 17

Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán lớp 9 potx

Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán lớp 9 potx
... D 0,25 1) * BD^AC (Tính ch · Þ BOH = 90 0 · BMD = 90 0 (Góc n · · Þ BOH + BMD = 90 0 + 90 0 = 1800 0,25 ÞT ) 0,25 ü ï ý Þ DDOH : DDMB(g-g) ï · · DOH = DMB (= 90 0 ) þ DO DH Þ = DM DB Þ DO.DB = DH ... +Theo viet: x1 + x2 = = -7 a c x1.x2 = = -4 a b) G x + 10 (km/h) v 0,25 0,25 90 (h) x Th Th 0,25 0,25 90 (h) x + 10 Vì 90 90 = x x + 10 Û x + 10 x - 1200 = ình: 0,25 D ' = b '2 - ac = 25 + 1200 = ... A x + 14x +9 = B x - 14x + = C x - 14x + = D x - 7x + = Tam giác ABC vuông cân A có cạnh AB = 26 cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng: A 13 cm B 26 cm C 13cm D 26cm Tam giác ABCvuông A có AB...
 • 15
 • 361
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ IIMÔN TOÁN LỚP 7 pptx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TOÁN LỚP 7 pptx
... 1: Thùc hiƯn phÐp tÝnh: a) 27 27 16 + + 0,5 − + 23 27 23 b) 1 27 − 51 + 19 5 Bµi 2: Ba líp 7A, 7B, 7C cã 1 17 b¹n ®i trång c©y sè c©y mçi b¹n häc sinh líp 7A, 7B, 7C lÇn lỵt trång ®ỵc lµ 2, 3, ... A(x) = –4 x5 x3 + 4x2 + 5x + + 4x5 6x2 B(x) = –3 x4 2x3 + 10x2 8x + 5x3 2x3 + 8x a) Thu gọn đa thức xếp chúng theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P(x) = A(x) + B(x) Q(x) = A(x) B(x) ... g(x) x = –1 Câu 11: Cho đa thức P(x) = 2x3 + 2x 3x2 + Q(x) = 2x2 + 3x3 x - Tính: a P(x) + Q(x); b P(x) Q(x) 7y2 + y 1; Q = x2 2y2 Câu 2: Cho đa thức P = 5x a) Tìm đa thức M = P Q b)...
 • 44
 • 533
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HÓA
... chất hóa học H2SO4 Cho ví dụ chứng minh Câu 29:So sánh tính chất hóa học HCl H2SO4 Cho ví dụ chứng minh Câu 30: Nêu tính chất hóa học O2 O3 Cho ví dụ chứng minh Câu 31: So sánh tính chất hóa học ... học O2 O3 Cho ví dụ chứng minh Câu 31: So sánh tính chất hóa học O2 O3 Câu 32: Nêu tính chất hóa học SO2 H2S Cho ví dụ chứng minh Câu 33: Thực chuổi phản ứng sau: Al2(SO4)3 FeSO4 FeS2 SO2 SO3 ... dung dịch HCl dư thi thu 1,12 lít H2 (đktc).tính số gam muối tạo thành Câu 22: Cân phản ứng oxi hóa khử sau: SO2 + KMnO4 + H2O K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 SO2 + Br2 +H2O HBr + H2SO4 SO2 + H2S S + H2O...
 • 3
 • 258
 • 0

30 đề ôn tập học kỳ II môn toán lớp 1

30 đề ôn tập học kỳ II môn toán lớp 1
... Nối đồng hồ với thích hớp : 10 11 12 11 12 12 10 54 11 12 10 10 11 12 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tròn hình vuông Bài : …… / điểm Bài : …… / ... đồng hồ với thích hớp : 11 12 11 12 11 12 11 12 điểm 10 10 6 giờ 10 Trang 28 10 54 giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tròn hình vuông Bài : …… / điểm Băng ... thêm 16 viên bi Toàn sẻ có tất 66 viên bi Hỏi Toàn có tất viên bi? Bảng số đến 10 0 11 21 31 41 12 22 32 42 13 23 33 43 14 24 34 44 15 25 35 45 16 26 36 46 17 27 37 47 18 28 38 48 19 29 39 49 10 ...
 • 47
 • 6,603
 • 25

bộ đề ôn tập học kỳ ii môn toán lớp 10 có đáp án

bộ đề ôn tập học kỳ ii môn toán lớp 10 có đáp án
... ghi li nh sau : 102 102 113 138 111 109 98 114 101 103 127 118 111 130 124 115 122 126 107 134 108 118 122 99 109 106 109 104 122 133 124 108 102 130 107 114 147 104 141 103 108 118 113 138 112 ... R = CH = (3)2 + 12 = 10 (C ) : ( x 3) + ( y 2) = 10 Cõu : Chiu cao ca 50 hc sinh lp 45 (tớnh bng cm) c ghi li nh sau : a) Lp bng phõn b ghộp lp [98; 103 ); [103 ; 108 ); [108 ; 113); [113; 118); ... 3) + 3cos 90 Cõu 3: Cú 100 hc sinh tham d k thi hc sinh gii mụn toỏn, kt qu c cho bng sau: (thang im l 20) im9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tn 1 13 19 24 14 10 s N =100 a) Tớnh s trung bỡnh...
 • 49
 • 170
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 1

BỘ ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 1
... b) Tính : /4 32 + – 13 = ; điểm = 30cm + 4cm = ; = 76 – + 18 cm – 8cm Trang 11 Bài Nối đồng hồ với thích hớp : 4: …… /1 11 12 10 điểm 11 12 1 8 10 10 9 10 11 12 11 12 7 giờ Viết số thích ... tính : 51 + 27 78 – 36 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ; 50 + 37 = ……… ; 99 – Trang c) Tính : 17 + 14 14 = …………… BÀI : Đồng hồ ? 11 10 12 38 cm – 10 cm = …………… (1 iểm) 11 12 10 ; 43 …………… BÀI : (1 ểm) ... : 27 + 12 – = …………… ; 38 – 32 + 32 = ; 56cm – 6cm + 7cm = ……………… 25cm + 14 cm = ……… ………… 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 10 ; 18 ………...
 • 100
 • 355
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC 12 TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN HÓA HỌC 12 TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI
... 32: Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại đây? A Zn B Fe C Cu D Ag Câu 33: Khối lượng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 khối lượng cần dùng để luyện 800 gang có hàm lượng sắt 95%, biết lượng ... 2351,16 C 3 512, 61 D 1325,156 Câu 34: Khử 4,8 gam oxit kim loại nhiệt độ cao cần 2,016 lít hiđro (đktc) Kim loại thu đem hoà tan hết dung dịch HCl thoát 1,344 lít khí (đktc) Công thức hoá học oxit ... K, Na, Ca, Zn Câu 20: Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na 2CO3 NaHCO3 khối lượng không thay đổi lại 69 gam chất rắn Thành phần % khối lượng chất hỗn hợp đầu A 63% 37% B 16% 84% C 84% Và 16% D 21%...
 • 4
 • 206
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - MÔN HOÁ LỚP 11 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - MÔN HOÁ LỚP 11 potx
... có phân bón trên? 18.Một lo i thủy tinh chịu lực có thành phần theo kh i lượng oxit sau: 13% Na 2O; 11, 7%CaO 75,3% SiO2 Thành phần lo i thủy tinh biểu diễn dạng công thức nào? 19 Sục 0,56 lít ... nhóm IIA, thu 6,8g oxit Xác định công thức mu i tính % kh i lượng mu i hỗn hợp đầu 22.Đốt cháy hoàn toàn 15 gam chất hữu X thu 11, 2lit CO2 (đktc) 0,9gam nước a Xác định công thức đơn giản X b Biết ... mol SO4 2-, d mol NO 3- Hãy viết biểu thức liên hệ a,b,c,d 7b Một dung dịch có chứa 0,02 mol Cu 2+; 0,03 mol K+; x mol Cl-; y mol SO4 2- Tổng kh i lượng mu i tan có dung dịch 5,435g Tính giá trị...
 • 4
 • 268
 • 4

4 Đề ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 11

4 Đề ôn tập học kỳ 1 môn Toán lớp 11
... Tớnh xỏc sut lấy đợc hai màu 2 011 Cõu (1, 0 im) Tớnh giỏ tr ca biu thc T = C1 2 011 + C 2 011 + C2 011 + + C2 011 Cõu (1, 0 im) Gii phng trỡnh n n Ơ : A3 = 24 2n Cõu (1, 0 im) Gii phng trỡnh lng giỏc ... 3tan(x 15 o) = WWW.VNMATH.COM c) cos2x + sin 2x = r Cõu (1, 0 im) Cho ng thng d : x + y = Tỡm nh ca d qua phộp tnh tin theo u (1; 2) Cõu (0,50 im) Trong mt phng ta Oxy, cho ng trũn (C): (x1)2 + ... x + sin x cos x cos x = Cõu II: 1. T cỏc ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 cú th lp c bao nhiờu s t nhiờn cú nm ch s ụi mt khỏc m chia ht cho 5? 2.Gii phng trỡnh : C1 + Cx2 + Cx3 = x x Cõu III: Cho...
 • 2
 • 150
 • 0

Nội dung ôn tập họcII môn hóa khối 11 cơ bản

Nội dung ôn tập học kì II môn hóa khối 11 cơ bản
... tủa hh khí C Sục C từ từ qua dd Br2 thấy khối lượng bình tăng lên 4,2 gam lại hh khí D Đốt cháy hồn tồn D oxi dư ta 9,72 gam nước a/ Viết phương trình hóa học xãy b/ Tính % V chất hh khí A Bài ... đẳng thu 6,952g CO2 3,6g H2O a/ Xác định CTPT A,B thành phần trăm khối lượng chúng hỗn hợp b/ Tìm công thức cấu tạo A biết oxihóa A thu xeton Bài 9: Hỗn hợp A chứa glixerin ancol đơn chức no mạch ... Cho 13gam hh X gồm ankan A anken B qua dung dịch Br2 vừa đủ làm màu 100g dd Br2 16% Biết 13 gam hh X chiếm thể tích 6,72 lít đktc a/Xác định CTPT A,B b/Tính khối lượng CO2 H2O đốt cháy hồn tồn hh...
 • 2
 • 151
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập học kỳ i môn hóa lớp 11ôn tập học kỳ 2 môn hóa lớp 8đề cương ôn tập học kỳ ii môn toán lớp 7ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 11bài tập ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 11ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 11ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 11đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 11bài tập ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 9đề thi học kỳ ii môn hóa lớp 10ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 10ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 10bài tập ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 10đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa 11đề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa 9Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 16. ADN và bản chất của genBài 13. Di truyền liên kếtBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018