Bai 40 ancol hoa 11 luyen thi ĐH

1000 bài trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học (hà nội)

1000 bài trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học (hà nội)
... hoá học Câu 52 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố hoá học đợc xếp dới ánh sáng A thuyết cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học ... Cả A, B C Câu 300 : Lấy ống nghiệm, cho vào ống nghiệm đồng nhỏ (lấy d) Rót vào ống nghiệm thứ 1ml H2SO4 loãng, vào ống nghiệm thứ hai 1ml H2SO4 đặc Đun nóng nhẹ ống nghiệm đến không tợng xảy Sau ... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô...
 • 169
 • 357
 • 1

HOA 11 LUYEN THI

HOA 11 LUYEN THI
... hết vào dung dịch có hòa tan 3,36 gam NaOH Muối thu có khối lượng : A.7 ,112 g B 6,811g C 6,188g D 8,616g Đáp án: 1C 2B 11B 12A 21C 22A 3A 13B 23B 4A 14D 24D 5A 15C 25C 6B 16C 26B 7D 17A 27D 8B ... 8B 9B 10D 11C 12C 13B 14A 15C 16D 17D 18B 19D 20C 21D 22B 23A 24D 25B 26C 27C 28C 29C 30C 31B 32C 33A 34B 35C 36B 37B 38A 39C 40D Chương 2: NITƠ – PHƠT PHO 1: Nitơ Phần tóm tắt giáo khoa: I-CẤU ... 10g NH4NO2 A 11, 2 l B 5,6 l C 3,56 l D 2,8 l Câu 10 Một ngun tố R có hợp chất với Hidrơ RH3 oxit cao R chứa 43,66 % khối lượng R Ngun tố R A Nitơ B Photpho C Vanadi D Một kết khác Câu 11 Dãy chất...
 • 48
 • 154
 • 3

Bài soạn TN KIM LOẠI -LUYỆN THI ĐH 2009

Bài soạn TN KIM LOẠI -LUYỆN THI ĐH 2009
... HNO3 1M (TN1 ) 2: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120ml dung dịch HNO3 1M H2SO4 0,5 M (TN2 ) A TN1 > TN2 B TN1 = TN2 C TN1 < TN2 D A C 38.Có mẫu hợp kim: Hố chất dùng để phân biệt mẫu hợp kim A dung ... Ôn Thi Đại Học - Môn Hóa năm 2009 Hóa Vô Cơ 17 Nhúng kim loại M có hóa trị vào dd CuSO4, sau thời gian lất kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác nhúng kim loại tên vào dd ... điện phân nóng chảy muối clorua kim loại mạnh Ở anot thu 3,36l khí Cl2(đktc) catot thu 11,7g kim loại Kim loại có muối A Na B K C.Ca D Ba 10 Hoà tan 4g hh gồm Fe kim loại hoá trò II vào dd HCl 2,24l...
 • 35
 • 153
 • 0

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 1 pdf

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 1 pdf
... sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng Trần Trung Ninh chủ biên soạn đề từ 1- 10, Phạm Ngọc Sơn soạn đề 11 -20, Phạm Thị Bình soạn đề 21 -30 Phần thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, ... trắc nghiệm, đề thi tương đương đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cương có 10 câu, phần hóa học Vô có 20 câu phần Hữu có 20 ... thu 10 g kết tủa trắng Khối lượng sắt E là: A 1, 0g 11 C Al Khử hoàn toàn 17 ,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, cần 4,48 lít CO (đktc) Khối lượng sắt thu là: A .14 ,5g 10 B Cr B 1, 1g C 1, 2g D 2,1g Khi...
 • 122
 • 228
 • 0

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 2 doc
... 17)? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p6 C 1s22s22p63s23p4 D 1s22s2 2p6 Câu Số electron độc thân nguyên tử Cu (Z =29 ) là: A B C D Câu Cho chất ion đây: Zn , Fe2+, Cl- , P, Cu2+, F2, O2, NO2 Những ... hoá là: A Cu2+, F2, Cl-, Zn B NO2 , P, F2 , Fe2+, Zn C Fe2+, P, Cu2+, F2, O2, NO2 D Fe2+, Cl- , Cu2+, F2 , NO2 Câu Cho phản ứng hoá học sau: 16 HCl + KMn O4 KCl + MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 Fe + 30 ... hạt nhân nguyên tử có kí hiệu 23 11 Na là: A 23 B 23 + C 11 D 11+ Câu Cấu hình electron sau không đúng: A 1s22s12p2 B 1s22s22p4 C 1s22s22p6 D 1s22s2 2p1 Câu Tên gọi SO2 là: A khí sunfurơ B lưu huỳnh...
 • 68
 • 235
 • 0

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 3 potx

30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi ĐHCĐ Phần 3 potx
... 6C 11D 16A 21D 26D 31 B 36 C 41A 46A 2B 7A 12C 17D 22B 27D 32 A 37 C 42D 47C 3A 8D 13D 18D 23B 28C 33 C 38 A 43C 48B 4C 9C 14C 19B 24A 29A 34 A 39 A 44B 49B 5B 10B 15D 20D 25C 30 C 35 D 40D 45D 50C Hướng ... 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Câu 2: Loại quặng có thành phần chủ yếu Fe2 O3 gọi là: A manhêtit B xiđêrit C pirit D hemantit Câu 3: Trong ... NaHCO3 có pH A < B = C > D không xác định Câu 20: Cho sắt phản ứng với HNO3 loãng thu NH4NO3, có phương trình ion thu gọn là: A 8Fe + 30 H+ + 6NO3- 8Fe3+ + 3NH4NO3 + 9H2O B 8Fe + 30 HNO3 8Fe3+ + 3NH4NO3...
 • 64
 • 213
 • 0

De cuong bai tap sinh hoc 12 luyen thi DH 2012 pot

De cuong bai tap sinh hoc 12 luyen thi DH 2012 pot
... dựng s phõn nhỏnh hoc nhõn i s l mi loi giao t ca mi nhúm gen ny phi hp kiu vi cỏc loi giao t ca nhúm gen AB DE Vớ d : C th cú KG loi giao t : AB .DE : AB .de : ab DE : ab de ab .de Vỡ s nhúm gen ... l: A rA = 640, rU = 128 0, rG = 1680, rX = 120 0 B rA = 480, rU = 960, rG = 126 0, rX = 900 C rA = 480, rU = 126 0, rG = 960, rX = 900 D rA = 640, rU = 1680, rG = 128 0, rX = 120 0 20 Mt phõn t mARN ... th h lai gm 376 aB xỏm ngn : 375 en di : 124 xỏm di : 125 en ngn Gii Xỏm di v en ngn l KH TC to : 124 + 125 => Tn s HVG = 100 = 25% 376 + 375 + 124 + 125 Trong cỏc phộp lai khỏc gii bng i s...
 • 24
 • 522
 • 1

30 đề trắc nghiệm hóa học luyện thi đh và cđ phần cuối

30 đề trắc nghiệm hóa học luyện thi đh và cđ phần cuối
... www.MATHVN.com HƯ NG D N M T S CÂU KHÓ VÀ ÁP ÁN www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com CHÚC CÁC B N THÍ SINH M T KÌ THI THÀNH CÔNG NHƯ MONG I! ...
 • 8
 • 120
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY VÀ KỸ THUẬT ÔN TỔNG LỰC TOÀN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC LUYỆN THI ĐH

CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY VÀ KỸ THUẬT ÔN TỔNG LỰC TOÀN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC LUYỆN THI ĐH
... 1.Tơ tự nhiên (có sẵn tự nhiên): Bông, len, tơ tằm 2.Tơ hoá học ( đợc chế tạo phơng pháp hoá học) Có nhóm 2.1Tơ tổng hợp:chế tạo từ polime tổng hợp.Một số loại tơ tổng hợp thờng gặp: Tơ Nilon - ... thng xuyờn lm cỏc cõu hi lớ thuyt cỏc thi th nh tht v nu gp no thỡ phi dựng SGK c li hon thin cỏc lớ thuyt ( cn lu ý l lớ thuyt chim khong 4-5 im thi y.Vy bn cú nờn vụ cm vi lớ thuyt???) ... , tng hp v ghi chộp li.Mi thi cú khong t 20 25 cõu hi lớ thuyt liờn quan n tt c cỏc SGK ca lp 10,11,12.Vỡ vy ton b quỏ trỡnh luyn thi cỏc em ch cn lm khong 20 thi vi cỏch hc nh ó núi trờn...
 • 101
 • 999
 • 5

555 câu hỏi TN hóa học - luyện thi ĐH

555 câu hỏi TN hóa học - luyện thi ĐH
... anion: Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- Th t oxi hoỏ ca cỏc anion anot tr no sau õy l ỳng? A Cl-, Br-, S 2-, I-, OH- B S 2-, Cl-, I-, Br ,- OH- C S 2-, I-, Br-, Cl-, OH- D S 2-, I-, Br- , OH-, Cl- C hng ... 132, A 133 C 61 a - 1; b -1 ; c - 5; d - 69 - b; - a; - a; - a 84 Khoanh trũn vo ch nu phỏt biu ỳng, ch S nu phỏt biu sai nhng cõu di õy: A Cht kh l cht cho electron, cú s oxi hoỏ tng B Cht oxi ... V, trng thỏi n cht A v B cú phn ng vi Tng s proton ht nhõn nguyờn t ca A v B l 23 - Cu hỡnh e ca A - Cụng thc phõn t ca n cht A - Cụng thc phõn t ca dng thự hỡnh A - Cu hỡnh e ca B - Cỏc dng...
 • 243
 • 109
 • 0

Ngân hàng BT hóa học luyện thi đh

Ngân hàng BT hóa học luyện thi đh
... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 đại cơng hoá hữu Thành phần nguyên tố hợp chất hữu : A bao gồm tất nguyên tố bảng tuần hoàn B thi t phải có cacbon, thờng ... đẳng benzen là: A I, II, III II, III, IV B II, III C II, V 16 Những chất sau đồng phân hình học ? D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm A (I), (II) (III) Phạm Ngọc Sơn - 2008 B (I), (III) C (II), (III) ... chất Y sau tạo đợc dẫn xuất monohalogen ? CH3 CH CH2 CH3 CH3 A B C D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Phạm Ngọc Sơn - 2008 Khi clo hóa ankan thu đợc hỗn hợp dẫn xuất monoclo ba dẫn xuất điclo Công...
 • 54
 • 205
 • 0

Bài tập Hóa Học đại cương luyện thi ĐH pdf

Bài tập Hóa Học đại cương luyện thi ĐH pdf
... hợp xảy phản ứng oxi hóa khử là: A B C D C TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Câu Tốc độ phản ứng hoá học A độ biến thi n nồng độ tất chất phản ứng đơn vị thời gian B độ biến thi n nồng độ sản ... KẾT HÓA HỌC VÀ PHẢN ỨNG HÓA HỌC Câu Phát biểu sau đúng? A Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử B Ở thể rắn, NaCl tồn dạng tinh thể nguyên tử C Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử D Kim cương ... 3đ, Ca(OH)2, H2S, KMnO4, Br2, Na2CO3 Có phản ứng hóa học xảy phản ứng oxi hóa khử: A B C D Câu 32 Dãy gồm chất tác dụng với khí H2S phản ứng oxi hóa khử là: A.dd H2O2, dd FeCl3, khí Cl2, dd Br2,...
 • 12
 • 776
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập hóa học đại cương luyện thi đhhóa học 11 bài 40 ancolgiải bài tập hóa 11 bài 40 ancolgiải bài tập hóa sgk lớp 11 cơ bản bài 40 ancoltài liệu luyện thi đh môn hoáchuyên đề luyện thi đh môn hóatài liệu luyện thi đh môn hóaluyện thi đh hóa 2014luyện thi đh môn hóacẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn hóa họchóa học 12 luyện thi đhbai tap hàng hóa tiền tệ thị trường gdcd 11cẩm nang ôn luyện thi đh 18 chuyên đề hóa họcbai tap hinh hoc khong gian luyen thi dhbài tập về ancol hóa 11Công bố thông tin số 1297 TMT TCKT ngày 10 10 2016 về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhNghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .tmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetBao cao tai chinh rieng nam 2015 addNghị quyết số 1193 NQ-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016NQ so 864 ngay 11 09 2014Giai trinh KQSX kinh doanh 6thang dau nam 2014BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014CBTT thay doii DKKD 04 8 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanCong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013C(ng b th(ng tin s 923 b n post websiteCái trống trường emThực tập sinh lý bệnh miễn dịchchuyen de sinh hoat thang 10 2017Bộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017Bài thơ Nhớ hàng trăm công thức Toán họcKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014