Vận dụng phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương từ trường vật lí 11 trung học phổ thông

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11
... kiến:”Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian 2/Lĩnh vực áp dụng ... phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề kết hợp với sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian lớp 11 Mục đích- ... S,G,I thẳng hàng C: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề kết hợp với sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề xác định giao...
 • 16
 • 761
 • 7

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học một số chủ đề của hình học không gian

Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad trong dạy học một số chủ đề của hình học không gian
... kiến: Sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyêt vấn đề kết hợp với phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian 2/Lĩnh vực áp dụng ... dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề kết hợp với sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad dạy học một số chủ đề của hình học không gian lớp 11” Mục đích- ... toán hình học không gian của học sinh rất hạn chế III/Các giải pháp A /Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề( PPDHPH và GQVĐ) Là phương pháp dạy học mà người...
 • 16
 • 591
 • 8

Gián án PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG TRƯỜNG THPT

Gián án PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ SỬ DỤNG NLTK&HQ TRONG TRƯỜNG THPT
... NỘI DUNG TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG NLTK &HQ THẾ NÀO LÀ SỬ DỤNG NLTK &HQ MỘT SỐ GIẢI PHÁP SDNLTK & HQ MỘT SỐ BÀI SOẠN VỀ SỬ DỤNG NLTK&HQ TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG N.LTK&HQ ... thể khá trừu tượng Do vậy, sử dụng phương pháp dạy học trực quan kết hợp với đàm thoại giúp HS quan sát, suy luận hiểu chất GỢI Ý BÀI DẠY TÍCH HỢP GD SDNLTK&HQ Hoạt động 1: Đặt vấn ... Đọc trước học nhà Chuẩn bị phương tiện dạy học - Giáo viên: + Tranh giáo khoa về động đốt + Mô hình về động kỳ, động kỳ Phân tích nội dung cấu trúc dạy Những nội dung liên quan HS học: khái...
 • 16
 • 318
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị đà nẵng

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số loài rau trồng bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trong điều kiện sinh thái đô thị đà nẵng
... tài Nghiên c u kh sinh trư ng, phát tri n ch t lư ng c a h sinh thái ñô th C u trúc lu n văn m t s loài rau tr ng b ng phương pháp th y canh h i lưu Lu n văn g m 69 trang, ñó: ñi u ki n sinh ... trang) Xác ñ nh ñư c kh sinh trư ng, phát tri n, su t ch t lư ng c a m t s loài rau qua phương th c tr ng rau b ng phương pháp th y canh h i lưu qui mô h gia ñình ñi u ki n sinh K t lu n ki n ngh ... o (3 trang) Phương pháp th y canh h i lưu v i ưu ñi m canh tác không c n Chương 1: T NG QUAN TÀI LI U 1.1 T ng quan v k thu t th y canh h th ng th y canh h i lưu ñ t, cho phép v n canh tác c nh...
 • 13
 • 413
 • 0

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền

Sáng kiễn kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học sinh lớp 9 các dạng bài tập di truyền
... ca b mụn sinh hc bi dng hc sinh gii phn Di truyn hc MC CH Chia sẻ kinh nghiệm thân việc dạy học sinh giải tập di truyền Giúp học sinh nhận dạng giải tập di truyền nhanh, xác Gây hứng thú học tập ... kinh nghim ging dy b mụn, vi ớt kinh nghim ny tụi mong mun s giỳp cỏc em cỏc em cú thờm k nng gii mt s dng bi di truyn chng trỡnh sỏch giỏo khoa v sỏch nõng cao ca b mụn sinh hc bi dng hc sinh ... tng hc sinh: Lp i tr v lp cht lng cao - bi dng hc sinh gii - iu tra: Cỏc i tng hc sinh v kin thc mụn hc; k nng lm bi qua cỏc bi kim tra; hi trc tip hc sinh v mụn hc c i tng kho sỏt: Hc sinh -...
 • 30
 • 448
 • 0

vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học toán ở tiểu học

vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học toán ở tiểu học
... phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề Cơ sở khoa học của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề Cách vận dụng hay sử dụng của phương pháp ... phương pháp: Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 1.2 Các tên gọi khác của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: Về phương pháp dạy học ... nhiều cách gọi khác nhau, mà thường gặp là : - Dạy học nêu vấn đề - Dạy học gợi vấn đề - Dạy học giải quyết vấn đề - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề - Dạy học phát...
 • 32
 • 342
 • 0

skkn xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học 10.

skkn xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học 10.
... tập vận dụng những phương pháp dạy học tích cực cụ thể vào các tình điển hình dạy Toán dạy học định lí - Đề xuất được quy trình xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng ... số thuận lợi khó khăn xây dựng hoạt động học tập a Thuận lợi - Vấn đề xây dựng và tổ chức các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực là yếu tố quyết ... tổ chức lớp học, phương tiện dạy học và các phương pháp dạy học tích cực phù hợp để thực hiện các hoạt động học tập Bước 4: Thiết kế các tình chi tiết hoạt động thành phần...
 • 22
 • 270
 • 0

skkn vận dụng phương pháp dạy học dự án vào môn tin học ở trường thpt cồn tiên

skkn vận dụng phương pháp dạy học dự án vào môn tin học ở trường thpt cồn tiên
... vào thực dự án  Trong môn học bậc THPT, Tin học môn học ứng dụng – gắn với sống sôi động hàng ngày Việc kết hợp “học hành” có nhiều yếu tố thuận lợi để thực DHTDA môn học Tin học cho phép khai ... khai áp dụng phương pháp dạy học trường THPT Cồn Tiên nhiều hạn chế Để góp phần phát triển DHTDA trường, năm học 2012 – 2013 tiến hành triển khai vận dụng phương pháp DHTDA chương trình Tin học bậc ... Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học hướng dạy học Tin học môn học lí thuyết gắn bó chặt chẽ với thực nghiệm nên việc sử dụng DHTDA dạy học Tin học hợp lí cần thiết Mặc dù phương pháp...
 • 15
 • 621
 • 2

Đồ án tốt nghiệp tính toán thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ

Đồ án tốt nghiệp tính toán  thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn giờ
... e f: b:] L6D fH L O L fB< p e - * 9- "9 f - /-0 -)/ ) - 1} )./ )~~ )/}- ). fB9 )} )- 11 ) .).~ )./ )- })} ).p 1/ )~ ) .1 ). ) / }) ).p 1/ ) )./ ).- )p A E - \9 \9 r / w \9 , ? 9f pYpY :] AH e ... 58 ?^ ?7 e ) bB L bM ^ ,...
 • 90
 • 324
 • 0

skkn đổi mới phương pháp dạy học kinh nghiệm dạy bài adn và bản chất của gen

skkn đổi mới phương pháp dạy học kinh nghiệm dạy bài adn và bản chất của gen
... mụcII gen NST.Vậy gen gì? có chất nh nào? -GV bật máy chiếu hình 19.3 giới thiệu sơ đồ : II.Bản chất - Sơ đồ NST có lõi gen sợi ADN -GV bật máy chiếu thông tin chiều dài ADN chiều dài gen ?-Một ADN ... động III ADN chứa gen III.Chức Gen chứa TTDT ADN => ?ADN có chức ? -Lu giữ thông tin -gv thông báo ADNcòn di truyền có khả truyền đạt -Truyền đạt thông TTDT tin di truyền -nhờ khả mà -Là sở ADNcó ... 16 phân tử ADN ADN ? Nêu đặc điểm cấu tạo chất gen phân tử ADN? -GV nhận xét câu trả lời hs -Bật máy chiếu đặc điểm ADN nhấn mạnh nguyên tắc bổ sung A-T ; G-X ?-Nguyên tắc bổ sung thể ADN tự nhân...
 • 13
 • 464
 • 2

skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8

skkn phương pháp dạy kiến thức giải phẫu hình thái môn sinh học 8
... trăn trở làm để học sinh tiếp cận với môn giải phẫu sinh lý ngời vệ sinh Để từ có yêu thích say mê môn học Ngay từ năm trực tiếp giảng dạy nhận thấy lớp tỉ lệ học sinh yêu thích môn học ảnh hởng ... năm học sinh Có thể dẫn ví dụ nh sau kết tổng kết cuối năm học sinh lớp năn học 2001-2002 nh sau: - Tổng số học sinh 28 + Loại giỏi : 1/ 28 = 3.6% + Loại : 7/ 28 = 25% + Loại TB : 14/ 28 = 50% + ... môn học nắm kiến thức sâu Chất lợng học tập môn học sinh đợc nâng cao Điều đợc thể thông qua kết cuối năm học 2005 2006, cụ thể nh sau: - Lớp 8A, tổng số học sinh 31 Học sinh đạt loai giỏi :8/ 31=...
 • 14
 • 127
 • 0

SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS

SKKK Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên giải quyết vấn đề trong phân môn Văn Ở THCS
... SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa giải quyết vấn đề phân môn Văn nâng cao chất lượng môn Ngữ văn nói chung phân môn Văn nói riêng trường THCS địa bàn huyện Đề nghị: Đối với phương ... luận Các môn học có liên quan (nếu có): Trường THCS Quang Trung Nguyễn Thị Bích Liên 14 SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa giải quyết vấn đề phân môn Văn Môn Sinh học, Môn Giáo ... SKKK: Vận dụng phương pháp dạy học dựa giải quyết vấn đề phân môn Văn Trong đợt sinh hoạt chuyên đề môn Ngữ văn cấp huyện tổ chức trường THCS Quang Trung tháng...
 • 24
 • 430
 • 0

Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học vào dạy bài Ôn tập chương III - Quan hệ vuông góc Hình học 11 Nâng cao

Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học vào dạy bài Ôn tập chương III - Quan hệ vuông góc Hình học 11 Nâng cao
... dụng đổi phương pháp dạy học vào dạy ôn tập chương 3- Quan hệ vuông góc không gian, lớp 11 nâng cao mang tính chất minh hoạ cho cách tiếp cận yêu cầu đổi phương pháp dạy học Đó kích thích tính ... tiến hành đổi dạy ôn tập chương (Quan hệ vuông góc) lớp 11A2 (lớp 11A2 có chất lượng tương đương với lớp 11B2) tổng hợp thành dạng toán chương (Thời lượng 02 tiết – dạy liên tục) III GIẢI PHÁP VÀ ... thời cho em - Năm học 201 1- 2012 thực kiểm tra chương (Quan hệ vuông góc) lớp 11B2 (trước việc ôn tập chương thực theo phương pháp cũ) thu kết quả: Lớp 11B2 Số HS 45 SL Giỏi TL(%) 2,2 Khá TB Yếu...
 • 13
 • 297
 • 0

Vận dụng kết hợp một số kĩ thuật và phương pháp dạy học tích cực vào tiết “ôn tập phần văn học”(sgk ngữ văn 12 tập 1 – ban cơ bản) nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn ngữ văn ở trường

Vận dụng kết hợp một số kĩ thuật và phương pháp dạy học tích cực vào tiết “ôn tập phần văn học”(sgk ngữ văn 12 tập 1 – ban cơ bản) nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn ngữ văn ở trường
... thuật phương pháp dạy học tích cực vào tiết “Ôn tập phần văn học (SGK Ngữ văn 12 tập Ban bản) nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn ở Trường THPT Thọ Xuân II ... nên tiết dạy “Ôn tập phần văn học (SGK Ngữ văn 12 tập Ban bản) ở Trường THPT Thọ Xuân 5, chúng vận dụng kết hợp số thuật và phương pháp dạy học tích cực, từ đó đúc kết ... KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TIẾT “ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌC” (SGK NGỮ VĂN 12 TẬP BAN CƠ BẢN) NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT THỌ XUÂN Người...
 • 21
 • 190
 • 0

Xây dựng phương pháp đánh giá chi phí hiệu quả của một số phác đồ tầm soát và điều trị loãng xương ở phụ nữ việt nam độ tuổi mãn kinh

Xây dựng phương pháp đánh giá chi phí hiệu quả của một số phác đồ tầm soát và điều trị loãng xương ở phụ nữ việt nam độ tuổi mãn kinh
... toỏn giỏ tr chi phớ v hiu qu V khớa cnh chi phớ, trc ht tớnh toỏn chi phớ ti mi chu k bng t l thun ti trng thỏi nhõn vi chi phớ cho trng thỏi ú Sau ú, tớnh tng chi phớ l tng ti tt c cỏc chi k.V khớa ... thc = (Chi phớ trng thỏi A chu k + Chi phớ trng thỏi A chu k 2+) + (Chi phớ trng thỏi B chu k + Chi phớ trng thỏi B chu k + ) + + (Chi phớ trng thỏi E chu k + ) Trng thỏi G t vong khụng cú chi phớ ... So sỏnh ICER vi ngng chi tr Ngng chi tr c thự riờng vi tng quc gia Ngng chi tr c nờu cỏc hng dn thc hnh ỏnh giỏ kinh t Dc Vi nhng quc gia cha ban hnh hng dn nh Vit Nam, ngng chi tr c xỏc nh theo...
 • 59
 • 314
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: skkn sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn địa líphương pháp đánh giá ảnh hưởng của việc triển khai gprs đến dung lượng thoại trong mạng gsm dựa trên kết quả mô phỏng ở đây chỉ xét trường hợp tính cho một cellxác định tuổi bằng phương pháp đá taiphương pháp đa truy nhạp phân chia theo tần sốđề cương phương pháp dạy hóađề cương phương pháp dạy họcphương pháp dãy số thời gianxác định vận tốc và gia tốc của cơ cấu loại hai bằng phương pháp hình họctổng quan về cấu trúc thực phẩm phương pháp đánh giá cảm quan cấu trúc thực phẩmphương pháp thu thập ốc bố mẹ nuôi thuần dưỡng và cho sinh sảnđổi mới phương pháp dạy họcđảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu nội dung phương pháp hình thức kiểm traphương pháp đánh giá nguyên vật liệuphương pháp dạy học môn công nghệ 8 ở trung học cơ sởphương pháp dạy học môn công nghệ 9 ở thcsPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học