Bai 6 loi nhuan binh quan

Chỉ tiêu tài chính : Tỷ suất Lợi nhuận bình quân - Vốn đầu tư

Chỉ tiêu tài chính : Tỷ suất Lợi nhuận bình quân - Vốn đầu tư
... DAĐT có tỉ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu lớn Ưu điểm: Tỉ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu thể mục tiêu chủ đầu chọn DA mà đồng vốn bỏ để đem lại số lợi nhuận cao Hạn ch : Phương pháp ... -Số năm bỏ vốn đầu Bước 3: Xác định tiêu tỉ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu LNbq hàng năm Tỉ suất LNbq vốn đầu = x 100% VĐT bq hàng năm Bước 4: Đánh giá lựa chọn ... 1: Tìm lợi nhuận bình quân ( LNbq) Tổng LN dự án LNbq = -Số năm bỏ vốn đầu Bước 2: Tìm vốn đầu bình quân ( VĐTbq) Tổng VĐT dự án VĐTbq = -Số năm bỏ vốn...
 • 6
 • 1,255
 • 3

lợi nhuận thương nghiệp tham gia vào suất lợi nhuận bình quân

lợi nhuận thương nghiệp tham gia vào suất lợi nhuận bình quân
... bình quân hoá suất lợi nhuận: T thơng nghiệp không tham gia vào việc sản xuất giá trị thặng d sản xuất hàng hoá nhng t thơng nghiệp lại có tham gia vào việc san giá trị thặng d thành lợi nhuận ... thơng nghiệp loại chi phí lu thông I .Lợi nhuận thơng nghiệp Lợi nhuận thơng nghiệp t cổ xa: Lợi nhuận thơng nghiệp theo nh Mác nói Nó kết việc ăn cắp lừa đảo mà đại phận lợi nhuận thơng nghiệp ... thời gian lao động cần thiết thời gian lao động thặng d Trong thời gian lao động cần thiết họ đợc trả công, thời gian lao động thặng d họ bị bóc lột Chơng III Lợi nhuận thơng nghiệp tham gia bình...
 • 11
 • 253
 • 1

Phân tích cạnh tranh và sự hình thành giá cả thị trường và tỷ suất lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất

Phân tích cạnh tranh và sự hình thành giá cả thị trường và tỷ suất lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất
... dung Chi phí sản xuất Lợi nhuận Cạnh trạnh – Cạnh tranh nội ngành – cạnh tranh ngành Chi phí sản xuất TBCN Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận a Chi phí sản xuất TBCN Chi phí sản xuất TBCN số tiền ... thành lợi nhuận bình quân  Mục đích cạnh tranh: Chạy theo p’ cao  Kết quả: p’ cao, thấp khác bị bình quân hoá thành tỷ suất lợi nhuận bình quân p' Bảng cạnh tranh ngành hình thành tỷ suất lợi nhuận ... ngành hình thành giá trị thị trường  Mục đích cạnh tranh: Chạy theo GTTD siêu ngạch => lợi nhuận siêu ngạch  Kết Hình thành giá thị trường (giá trị xã hội) hàng hoá b Cạnh tranh ngành hình thành...
 • 13
 • 572
 • 0

CHƯƠNG 6 BÀI TẬP LỢI NHUẬN – RỦI RO TCDN1

CHƯƠNG 6 BÀI TẬP LỢI NHUẬN – RỦI RO TCDN1
... C E Tính lợi nhuận phi rủi ro phần bù rủi ro thị trường Biết cổ phiếu C có lợi nhuận tương xứng với rủi ro Tính lợi nhuận đòi hỏi cổ phiếu có danh mục Biểu diễn quan hệ lợi nhuận rủi ro cổ phiếu ... Tính lợi nhuận kỳ vọng danh mục KingCash Biết cổ phiếu F thuộc đường SML Tính lợi nhuận đòi hỏi F để bù đắp rủi ro hệ thống F Cổ phiếu C có rủi ro trung bình so với thị trường cổ phiếu E có rủi ro ... trường 16% ; Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro 8% Hỏi tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư bao nhiêu? Bài Cổ phiếu S có độ lệch chuẩn 15%, hệ số tương quan với thị trường 0,25 Cổ phiếu V có tỷ suất lợi nhuận...
 • 4
 • 1,675
 • 24

Một số vấn đề lý luận về lợi nhuậnquảnlợi nhuận trong các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh

Một số vấn đề lý luận về lợi nhuận và quản lý lợi nhuận trong các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh
... thứ Một số vấn đề luận lợi nhuận quản lợi nhuận doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh I Khái niệm ý nghĩa lợi nhuận Khái niệm: Trong kinh tế thị trờng việc quan trọng hàng đầu doanh ... thực tiêu lợi nhuận có tác dụng điều chỉnh (tăng giảm) lợi nhuận II Phơng pháp xác định lợi nhuận Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận thu ... xuất kinh doanh doanh nghiệp Cũng nh doanh nghiệp khác, Công ty dệt Minh Khai trọng đến công tác quản hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt công tác quản thực lợi nhuận công ty Tuy nhiên,...
 • 49
 • 783
 • 7

lợi nhuậnquảnlợi nhuận trong các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh

lợi nhuận và quản lý lợi nhuận trong các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh
... thực tiêu lợi nhuận có tác dụng điều chỉnh (tăng giảm) lợi nhuận II Phơng pháp xác định lợi nhuận Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận thu ... rệt, lợi nhuận giảm, điều chứng tỏ công ty tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hơn, mặt tích cực công tác quản công ty 2.3 Phân tích tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận thực đợc sau kỳ sản xuất ... động sản xuất kinh doanh lợi nhuận luôn nhân tố lớn ảnh hởng đến tồn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Để minh họa cho quan trọng lợi nhuận, em xem xét công tác quản kinh doanh...
 • 49
 • 117
 • 1

Tài liệu Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro doc

Tài liệu Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro doc
... rủi ro biến động lợi nhuận đầu tư chứng khoán Để thấy rủi ro cắt giảm nào, cắt giảm chia rủi ro danh mục đầu tư làm hai loại: • Rủi ro toàn hệ thống (systematic risk) – rủi ro biến động lợi nhuận ... premium) Trong phạm vi môn học xem nhà đầu tư người ngại rủi ro Do đó, phải có giá trò tăng thêm trường hợp dự án đầu tư rủi ro Lợi nhuận rủi ro danh mục đầu tư Từ đầu đến xét lợi nhuận rủi ro khoản ... thể nói dự án A rủi ro dự án B Tóm lại rủi ro không chắn, sai biệt giá trò thực so với giá trò kỳ vọng Trong phạm vi quan sát lợi nhuận Rủi ro sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng...
 • 7
 • 238
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG: LỢI NHUẬN, RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ docx

Tài liệu BÀI GIẢNG: LỢI NHUẬN, RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ docx
... tư? Các loại danh mục đầu cần ý: Danh mục đầu thò trường Danh mục đầu bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu lợi nhuận trung ... chuẩn danh mục đầu (%) Danh mục đầu tối ưu Danh mục đầu gồm tài sản phi rủi ro chứng khoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu thường kết hợp danh mục đầu gồm tài sản phi rủi ro ... nhà đầu người ngại rủi ro Danh mục đầu Danh mục đầu (portfolio)– kết hợp hay nhiều chứng khoán tài sản tổng giá trò đầu Tại phải đầu kết hợp tài sản để hình thành danh mục đầu tư? ...
 • 20
 • 808
 • 5

Bài giảng lợi nhuận & rủi ro trong đầu tư chứng khoán lê văn lâm

Bài giảng lợi nhuận & rủi ro trong đầu tư chứng khoán  lê văn lâm
... khác mức lợi nhuận lũy kế năm 17 Lợi nhuận & rủi ro trường hợp không chắn · Nhà đầu quan tâm đến lợi nhuận khứ, nhưng: đầu mong đợi lợi nhuận ng lai! Lợi nhuận ng lai lợi nhuận không ... sai lợi nhuận (rủi ro! ) 31 Lợi nhuận & rủi ro trường hợp không chắn Giá chứng khoán A $37 Trong năm tiếp theo, dự báo giá chứng khoán là: Giá 36 Xác suất 50% 40 20% 66 5% 20 25% Xác định lợi nhuận ... mức lợi nhuận tính toán dựa liệu khứ chứng khoán, công ty hay số chứng khoán Vì nhà đầu quan tâm đến lợi nhuận khứ? Lợi nhuận mang tính chắn hay không chắn? Lợi nhuận tuyệt đối · Là lợi nhuận...
 • 33
 • 2,115
 • 0

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 3 bài 6 máu và cơ quan tuần hoàn

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 3 bài 6 máu và cơ quan tuần hoàn
... Thứ sáu ngày tháng năm 2011 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 3: Nêu việc nên không nên làm để phòng tránh bệnh lao phổi TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Em bị đứt tay trầy da chưa? ... XÃ HỘI Máu chất lỏng màu đỏ, gồm huyết tương huyết cầu Trong thể, máu lưu thông quan vận chuyển máu khắp thể gọi quan tuần hoàn TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Thảo luận nhóm đôi: ... 2011 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Câu 3: Mạch máu đến đâu thể người? Trả lời: Mạch máu đến khắp nơi thể: đầu, chân, tay, mình, nội tạng… TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI quan tuần hoàn gồm tim mạch máu Các mạch máu...
 • 45
 • 2,485
 • 2

khảo sát về lợi nhuận của quán café cát đằng và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của quán

khảo sát về lợi nhuận của quán café cát đằng và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của quán
... tâm đến yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Cụ thể thông tin biến nêu khuôn khổ khảo sát nhỏ nhóm chúng em quan tâm đến lợi nhuận ảnh hưởng biến độc lập nêu 2.2: Xây dựng mô hình Y Lợi ... thống café Cát Đằng TP HCM Phương pháp: Đề tài khảo sát số liệu từ quán cafe Cát Đằng TP HCM Tổng số quan sát: 140 mẫu 3.4 Bộ số liệu: Nguồn: khảo sát số liệu từ quán cafe Cát Đằng TP HCM - Lợi nhuận ... cố nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận vốn đầu tư, diện tích mặt bằng, chi phí quán, lượng khách vào quán Tuy nhiên đưa tất biến vào mô hình để giải thích cho lợi nhuận làm yếu tố bị nhiễu...
 • 19
 • 276
 • 0

CHƯƠNG 6 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TCDN1

CHƯƠNG 6 LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TCDN1
... thiểu rủi ro Đa dạng hóa đầu tư Rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống B Tổng rủi ro Rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống Số tài sản 12 07/ 06/ 2014 Mối quan hệ Tỷ suất lợi nhuận Rủi ro Mô ... LN thị trường 60 61 14 07/ 06/ 2014 Giải thích quan hệ lợi nhuận rủi ro Quan hệ lợi nhuận rủi ro Rj = Rf + (RM - Rf)j Rj lợi nhuận kỳ vọng cổ phiếu j Rf lợi nhuận phi rủi ro RM lợi nhuận kỳ vọng ... 07/ 06/ 2014 Lợi nhuận Rủi ro Lợi nhuận khoản đầu tư Nếu bỏ số tiền, bạn mong muốn kiếm lợi nhuận? Lợi nhuận thu nhập nhận từ khoản đầu tư Giá trị lợi nhuận Ví dụ Lợi nhuận khứ, lợi nhuận...
 • 17
 • 224
 • 0

Xem thêm