CHU DE HANG THUC CO GIAO AN KEM THEO

Giáo án giảng dạy lớp Chồi: Chủ đề: Em yêu giáo potx

Giáo án giảng dạy lớp Chồi: Chủ đề: Em yêu cô giáo potx
... giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com EM YÊU CÔ GIÁO Đồ dùng ai? Món quà tặng Lễ hội giáo * Nội dung: * Nội dung: mẹ hiền” - Bé kể tên số đồ - Bé hiểu ý nghĩa * Nội dung: dùng ngày ... sang - Bé làm quần giáo mẹ hiền” ạo theo tranh áo thời trang cho lễ hội - Chơi đóng vai - Cùng vẽ số đồ 20/11 dùng giáo cho bé ăn - Quan sát góc thiên nhiên, công việc Trẻ em hôm – ... hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com - Biết làm thiệp tặng nhân ngày 20/11 Phát triển tình cảm xã hội: - Bé có thái độ kính trọng, lễ phép lời giáo - Biết giữ gìn vệ sinh lớp học...
 • 4
 • 453
 • 0

BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (gồm 2 đề đáp án kèm theo)

BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (gồm 2 đề và có đáp án kèm theo)
... TIN ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN MẠNG MÁY TRÌNH NĂM: 20 14 VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH ************ MÃ ĐỀ: 01QTM/ĐH /20 14 ĐỀ SỐ: 01 LỚP: ĐH11CNTT 1A, 2A, 3A, 1B, 2B ... thống máy tính? ***HẾT*** Mã đề: 02QTM/ĐH /20 14 Trang KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN MẠNG MÁY TRÌNH NĂM: 20 14 VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH ************ ... Mã đề: 01QTM/ĐH /20 14 Trang KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN MẠNG MÁY TRÌNH VÀ NĂM: 20 14 TRUYỀN THÔNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH ************ LỚP: ĐH11CNTT 1A, 2A,...
 • 13
 • 224
 • 6

thi thu 50 cau chu de phan xa (co dap an)

thi thu 50 cau chu de phan xa (co dap an)
... 29 : Mt gng cu li cú bỏn kớnh 20 cm Mt vt sỏng t cỏch gng 10 cm Hi phi dch chuyn vt xa gng mt on l bao nhiờu nh dch chuyn 1cm? A 15 cm C cm B 3,3 cm D 2,4 cm Câu 30 : Mt im sỏng A nm gia hai ... song song với trục Dịch S lại gần gơng ảnh dịch A lại gần gơng B ban đầu xa sau lại gần C xa gơng D ban đầu lại gần gơng sau xa Một ngời cao 1,72 m đứng cách gơng phẳng 72 cm, dùng máy ảnh để tự ... t cỏch gng cu lừm 10 cm Dch chuyn vt li gn gng cm thỡ nh dch chuyn cm Xỏc nh tiờu c ca gng A 2,8 cm C cm B 2,6 cm D 3,75 cm Câu 44 : Chn phỏt biu ỳng v nguyờn lớ thun nghch ca chiu truyn ỏnh...
 • 7
 • 483
 • 1

Đề thi HKII. Toán 11-NC (có đáp án kèm theo)

Đề thi HKII. Toán 11-NC (có đáp án kèm theo)
... ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM ĐỀ Câu Ý Nội dung Gọi số hạng cần tìm là: x − Điểm 3d d d 3d ;x− ;x+ ;x+ (d – công sai...
 • 4
 • 791
 • 12

BO DE THI HOC KY I CO DAP AN KEM THEO

BO DE THI HOC KY I CO DAP AN KEM THEO
... tranh v i dµo giÇu kinh nghiƯm (0,25) thi n tai vµ giỈc ngo i x©m, ý chÝ v¬n lªn NhiỊu ®Þa i m du lÞch n i tiÕng Vïng cã nhiỊu di tÝch lÞch sư, v¨n ho¸ Cè ®« (H i an, MÜ s¬n )(0,25) H lµ di ... Cn philippin chóa gi¸o hem) H i gi¸o MÐc ca Th¸nh Ala Tk XII sau CN Nam ¸ ¶ rËp xª ót In®«nªxia Malaixia C©u 3(3,5 i m)a.VÏ biĨu ®å h×nh trßn,cã chógi i, tªn biĨu ®å b.NhËn xÐt:Hai qc gia ®Ịu ... B¾c Kinh :M i giê sè - Matxc¬va:M i giê sè - T«ki«:M i giê sè Phßng Gd - §t Qu¶ng Tr¹ch Trêng THCS Qu¶ng TiÕn §Ị kh¶o s¸t chÊt lỵng häc kú I M«n :§Þa lý Th i gian :45 (kh«ng kĨ th i gian giao...
 • 14
 • 365
 • 0

Tài liệu KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Em yêu giáo pptx

Tài liệu KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Em yêu cô giáo pptx
... xem tranh, truyện số ngành nghề - TCDG: Trốn tìm Trẻ em hôm – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em www.mamnon.com EM YÊU CÔ GIÁO Đồ dùng ai? Món quà tặng * Nội dung: - ... động: - Bé sâu ống hút, hột hạt làm vòng - Bé tham gia lễ hội giáo mẹ hiền” - KPTN: Thả bóng bay - Chơi đóng vai giáo cho bé ăn - TCDG: Chim sổ lồng - Quan sát góc thiên nhiên, công việc ... triển nhận thức: - Bé biết công việc giáo mình, kể tên đồ dùng mà sử dụng - Dạy bé hiểu ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Cùng giúp chăm sóc xanh, hồ cá góc thiên nhiên em lại niềm...
 • 4
 • 600
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh ( đáp án kèm theo ) đề số 5 pdf

Đề thi thử ĐH năm 2013 môn Sinh ( có đáp án kèm theo ) đề số 5 pdf
... 4 85 52 A 132 53 C 209 53 D 357 53 C 4 85 53 D 132 54 B 209 54 A 357 54 D 4 85 54 B 132 55 D 209 55 A 357 55 A 4 85 55 B 132 56 D 209 56 C 357 56 C 4 85 56 B 132 57 B 209 57 B 357 57 C 4 85 57 A 132 58 ... 357 47 C 4 85 47 A 132 48 A 209 48 B 357 48 D 4 85 48 B 132 49 C 209 49 C 357 49 B 4 85 49 D 132 50 B 209 50 A 357 50 A 4 85 50 C 132 51 C 209 51 C 357 51 A 4 85 51 D 132 52 A 209 52 C 357 52 B 4 85 ... 58 D 357 58 B 4 85 58 C 132 59 E 209 59 B 357 59 D 4 85 59 C 132 60 A 209 60 C 357 60 E 4 85 60 B Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp...
 • 9
 • 311
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có đáp án kèm theo)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 9 học kì I (có đáp án kèm theo)
... Chứng minh rằng: 1 = + 2 ΑΒ AΕ ΑF -Hết PHÒNG GD – ĐT Qu¶ng Tr¹ch Trường THCS Qu¶ng TiÕn B i B i B i KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: TOÁN - LỚP: Th i gian : 90 phút (không ... NB MD a)Chứng minh COD = 90 0 ⇒ B i 19 Ta có: OC tia phân giác AOM ( CA,CM tiếp tuyến) OD tia phân giác MOB ( DM, DB tiếp tuyến) Mà AOM MOB hai góc kề bù nên COD = 90 0 b)Chứng minh CD = AC+ BD: ... G i A B giao i m đồ thị v i trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB ( v i O gốc tọa độ đơn vị trục tọa độ centimet ) c) Tính góc tạo bơ i đường thẳng y = -2x + 3.v i trục Ox B i 10: Cho hai...
 • 9
 • 3,522
 • 105

ĐỀ bài TEST EQ đáp án kèm theo

ĐỀ bài TEST EQ có đáp án kèm theo
... LỜI (answer sheet - EQ Test) Họ tên ứng viên: Ngày sinh: Vị trí tuyển dụng: Điện thoại: Đánh dấu vào phần trả lời bạn Số câu Điểm ví dụ đây, câu hỏi câu trả lời A Vd: ... 13 14 A B C D E F G H 15 16 A B C D E F G H 17 18 A B C D E F 19 A B C D E F G H 20 ĐÁP ÁN (Phần dành cho cán chấm điểm) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A 4 6 6 4 1 3 1 B 4 4 2 2 3 C 5 2 ... giải vấn đề nhanh, tự nhiên không kiên định Bạn liều lĩnh thích mạo hiểm, người mà muốn thử lần Mọi người thích bạn bạn sôi Từ 61 đến 70 điểm: điểm Bạn người sáng, yêu sống, duyên dáng, vui vẻ,...
 • 4
 • 9,804
 • 293

Đề thi ngữ văn 8 kì II Cẩm phả - Quảng Ninh - Đề chính thức - đáp án biểu điểm )

Đề thi ngữ văn 8 kì II Cẩm phả - Quảng Ninh - Đề chính thức - Có đáp án biểu điểm )
... dân 3)Cho điểm - GV chấm dựa gợi ý phần nội dung để chấm tuỳ theo mức độ làm HS mà cho điểm phù hợp - Những rõ luận điểm , lập luận chặt chẽ ,cần khuyến khích cho điểm tối đa - Hình thức đảm ... đảm bảo yêu cầu cho điểm * Điểm - : Nắm vững mục đích , yêu cầu đề ,nội dung rõ ràng trình bày lập luận chặt chẽ , * Điểm - Nội dung tơng đối đầy đủ ,nhng làm bật ý *Điểm -2 : Bài viết sơ sài ... vào sai lầm ? ( Cần nhìn ngày để đánh giá ) -> So với đoạn mở đầu đoạn bên cạnh lí tình " Trẫm đau xót việc " Lời văn tác động tới tình cảm ngời đọc Lu ý: Học sinh cần phải nói rõ sức thuyết...
 • 2
 • 901
 • 7

Đề thi thử toán - 7(có đáp án kèm theo) ppt

Đề thi thử toán - 7(có đáp án kèm theo) ppt
... ( ) = 0, yCT = y ( ±1) = −1 • • Bảng biến thi n x - y’ y +∞ -1 − 0 + − 0.25 +∞ 0.25 + +∞ -1 -1 0.25 • Đồ thị f (x) = x4 -2 ⋅x2 -1 -5 10 -2 -4 -6 0.25 -8 x = ' 2 (1 điểm) y = x − 4mx = x ( x − ... www.VNMATH.com Câu I (2điểm) ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Nội dung 1.(1 điểm) Khi m = hàm số trở thành: y = x − x • TXĐ: D= ¡ Điểm x = ' Sự biến thi n: y = x − x = ⇔ x ( x − 1) = ⇔   x = ... Yêu cầu toán ⇔ đường thẳng y = − m cắt phần đồ thị hàm số f ( x ) = x − x − x − với x ≤ điểm Xét hàm số f ( x ) = x − x − x − với x ≤ ' Với x ≤ f ( x ) = 12 x − 12 x − = ⇔ x = − Bảng biến thi n:...
 • 5
 • 244
 • 1

Đề thi thử toán - 1 (có đáp án kèm theo) pptx

Đề thi thử toán - 1 (có đáp án kèm theo) pptx
... ' ( b )   Giải hệ ta nghiệm (a;b) = ( -1 ;1) , (a;b) = (1 ; -1 ),hoặc (a;b)=   ;±  ÷ nghiệm tương ứng với điểm đồ thị ( 1; 1) 3    ;± ÷ 3  ( 1; 1) , (a;b)=  www.VNMATH.com Vậy điều kiện ... Trường hợp này, (1) có nghiệm + Với x − 1 x = ⇔ x = * Với m = (1) trở thành: x + 1 x − 24 x ( 1 x) = 1 x ( 1 x) ⇔ ( x − 1 x Ta thấy phương trình (1) có nghiệm x = 0, x = ) =( x − 1 x ) nên trường ... để (1) có nghiệm 1 cần có điều kiện x = − x ⇒ x = Thay x = vào (1) ta được: 2 m = 1 + m − = m3 ⇒  2  m = 1 * Với m = 0; (1) trở thành: x − 1 x = ⇔ x = Phương trình có nghiệm * Với m = -1 ;...
 • 7
 • 186
 • 0

Đề thi thử toán - 1(có đáp án kèm theo) pot

Đề thi thử toán - 1(có đáp án kèm theo) pot
... ; ÷ vµ I  ; − ; − ÷  3 3 3 7 Vì mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính nên mặt cầu có bán kính R = 0.25 Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: 2 2 2 2  1  8 7  17   ... 3tg x + 2tg x − = π   tg x = − x = − + kπ   ⇔ ⇔ tg x =  x = π + kπ     II 0.25 KL: So sánh với điều kiện phương trình có nghiệm : x =  x3 − y + y − 3x − =  2/  2 x + − x − y − y + ... Câu Nội dung Điểm Khi m = 1, hàm số có dạng: y = x3 − 3x2 + + TXĐ: R + Sự biến thi n: y’ = 3x2 − 6x = ⇔ x = x = Hàm số đồng biến trên: (−∞; 0) (2; +∞) Hàm số nghich biến trên:...
 • 5
 • 191
 • 0

Đề thi thử toán - 2 (có đáp án kèm theo) potx

Đề thi thử toán - 2 (có đáp án kèm theo) potx
...   20 09 20 09 Ta có: (1 + i ) = C2009 + iC2009 + + i 20 09C2009 0 ,25 (1,0) 20 06 20 08 C2009 − C2009 + C2009 − C2009 + − C2009 + C2009 + 20 07 20 09 (C2009 − C2009 + C2009 − C2009 + − C2009 + C2009 ... C2009 )i Thấy: S = 20 06 20 08 ( A + B ) , với A = C2009 − C2009 + C2009 − C2009 + − C2009 + C2009 2 2006 20 08 B = C2009 + C2009 + C2009 + C2009 + C2009 + C2009 0 ,25 + Ta có: (1 + i )20 09 = (1 + i )[(1 ... ta có: C2009 + C2009 + + C2009 = C2009 + C2009 + + C2009 20 08 20 09 20 09 Cho x=1 ta có: (C2009 + C2009 + + C2009 ) + (C2009 + C2009 + + C2009 ) = 0 ,25 20 08 0 ,25 Suy ra: B = 1003 20 07 + Từ...
 • 9
 • 213
 • 0

Xem thêm