Tài liệu KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Em yêu cô giáo pptx

4 697 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 10:15

. trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề: Em yêu cô giáo Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy. thức: - Bé biết công việc của cô giáo mình, kể tên những đồ dùng mà cô sử dụng - Dạy bé hiểu được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Cùng giúp cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Em yêu cô giáo pptx, Tài liệu KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Em yêu cô giáo pptx, Tài liệu KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Em yêu cô giáo pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay