tìm hiểu về các loài bướm ở vườn quốc gia Tam Đảo

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và kiểm soát nhóm động vật này

BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP THIÊN NHIÊN Tìm hiểu đa dạng sinh học của kẹp kìm (Lucanidae) ở Vườn Quốc Gia Tam Đảo, vai trò của kẹp kìm (và ấu trùng) đối với môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và kiểm soát nhóm động vật này
... chuyên đề thực tập: Tìm hiểu đa dạng sinh học kẹp kìm (Lucanidae) Vườn Quốc Gia Tam Đảo ,vai trò kẹp kìm (và ấu trùng) môi trường Vườn Quốc Gia Tam Đảo. xuất biện pháp bảo tồn kiểm soát nhóm động ... Lucanidae thu Tam Đảo để thúc đẩy việc nghiên cứu nhóm cánh cứng tương lai - Tìm hiểu vai trò kẹp kìm môi trường VQG Tam Đảo - Đề xuất giải pháp bảo tồn loài côn trùng Lucanidae VQG Tam Đảo PHẦN ... tế bảo tồn hệ sinh thái rừng Do biện pháp đề xuất mặt hướng tới mục tiêu mặt khác đề suất giải pháp tạo điều kiện thu n lợi cho sinh sản phát triển Lucanidae 4.5.2 Các biện pháp đề xuất - Bảo...
 • 30
 • 507
 • 2

xây dựng vườn lưu trữ giống các loài kim giao núi đất ( nagaeia wallichiana c presl), sến mật (madhuca pasquier dubard h j) và gù hương (cinamomum balancae lecomte) vườn quốc gia tam đảo

xây dựng vườn lưu trữ giống các loài kim giao núi đất ( nagaeia wallichiana c presl), sến mật (madhuca pasquier dubard h j) và gù hương (cinamomum balancae lecomte) ở vườn quốc gia tam đảo
... để xây dựng vườn lưu giữ giống loài: Kim giao núi đất (Nagaeia wallichiana C. Presl), Sến mật (Madhuca pasquier Dubard H. J) h ơng (Cinamomum balancae Lecomte) Vườn Qu c gia Tam Đảo Chủ nhiệm ... Xây dựng vườn lưu giữ giống 3,0 cho 03 loài: Kim giao núi đất (Nagaeia wallichiana C. Presl), Sến mật (Madhuca pasquier Dubard H. J) h ơng (Cinamomum balancae Lecomte) Vườn Qu c gia Tam Đảo ... chiều cao (dài) chồi chính, số chồi /c y, số chồi c p 2 /c y, tỷ lệ c hoa, b Nội nghiệp C ch th c tiến h nh gồm: Lập số theo dõi, thu thập số liệu định kỳ C c nhân tố nghiên c u tính c ng thức...
 • 34
 • 561
 • 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM THỰC VẬT ĐẾN ĐA DẠNG LOÀI BƯỚM THUỘC TỔNG HỌ BƯỚM PHƯỢNG, BỘ CÁNH VẢY (Lepidoptera, Papilionoidea) VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THẢM THỰC VẬT ĐẾN ĐA DẠNG LOÀI BƯỚM THUỘC TỔNG HỌ BƯỚM PHƯỢNG, BỘ CÁNH VẢY (Lepidoptera, Papilionoidea) Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC    LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC
... 2004 Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc để đánh giá ảnh hưởng thảm thực vật đến đa dạng loài bướm làm sở để bảo tồn loài bướm 15 4.2 Đối tượng Các loài bướm thuộc tổng họ bướm Phượng, Cánh vảy (Lepidoptera, ... đáng kể đến hệ thực, động vật loài bướm Do đó, việc nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật đến đa dạng loài bướm Vườn Quốc gia Tam Đảo có ý nghĩa khoa học thực tiễn, sở khoa học để giám sát, đánh ... hưởng đến đa dạng loài sinh vật nói chung, loài côn trùng nói riêng, có loài bướm Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật đến đa dạng loài bướm thuộc tổng họ bướm...
 • 86
 • 275
 • 1

Báo cáo " Đặc điểm hình thái, phân bố của loài lan Kim tuyến Anoectochilus setaceus blume Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc " doc

Báo cáo
... cứu 3.1 Đối tượng thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu loài Lan kim tuyến Anoectochilus setaceus Blume Vườn Quốc gia Tam Đảo, thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Thời gian nghiên cứu năm 2008 ... Minh, 1999-2000 [5] Phùng Văn Phê, Đặc điểm hình thái, phân bố sinh thái loài Lan kim tuyến Anoectochilus 109 setaceus Blume số tỉnh miền núi phía Bắc Báo cáo khoa học, trường Đại học Lâm nghiệp, ... Về đai cao: Lan kim tuyến thường phân bố đai cao 735m, tập trung chủ yếu độ cao 970m, quanh núi Rùng Rình 4.2.4 Điều kiện đất đai nơi Lan kim tuyến phân bố Tam Đảo, Vĩnh Phúc Kết phân tích mẫu...
 • 6
 • 578
 • 2

Hiện trạng và giá trị sử dụng tài nguyên của một số loài cây thuốc Vườn quốc gia Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Cơ sở cho bảo tồn và phát triển

Hiện trạng và giá trị sử dụng tài nguyên của một số loài cây thuốc ở Vườn quốc gia Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Cơ sở cho bảo tồn và phát triển
... GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu Đánh giá trạng tài nguyên, tình hình khai thác, sử dụng thuốc Vườn quốc gia Tam Đảo vùng đệm làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn phát triển bền vững tài ... tài nguyên thuốc khu vực 2.2 Đối tượng Đối tượng nghiên cứu tài nguyên thuốc xã thuộc địa bàn VQG Tam Đảo Vĩnh Phúc 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Hiện trạng số loài thuốc Vườn quốc gia Tam Đảo ... 1900 loài Cũng theo WHO mức độ sử dụng thuốc ngày cao, quốc gia phát triển có tới 80% dân số sử dụng thuốc dân tộc Trung Quốc nước đông dân giới, lại có y học dân tộc phát triển, nên số thuốc...
 • 95
 • 1,793
 • 5

Bảo tồn nguồn gen một số loài động thực vật quý hiếm vườn quốc gia Tam Đảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và du lịch sinh thái

Bảo tồn nguồn gen một số loài động thực vật quý hiếm ở vườn quốc gia Tam Đảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và du lịch sinh thái
... Tên đề tài: BẢO TỔN NGUỒN GEN MỘT s ố LOÀI ĐỘNG THựC VẬT QUÝ HIẾM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐAO NHẰM PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC NGHIÊN c ứ u , GIẢNG DẠY VÀ DU LỊCH SINH THÁI Mã số: QG -03 -08 Chủ ... loài cho Việt Nam Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập sinh viên phạc vụ cho du lịch sinh thái, 13 loài thực vật động vật lựa chọn để bảo tồn Thiết lập khu sưu tập loài trà hoang dại rộng ... nguồn gen sô' loài động thực vật quý VQG Tam Đảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy du lịch sinh thái b Chủ trì đề tài: PGS.TS Trần Ninh c Danh sách nhừng người tham gia: T.T Ho tên...
 • 9
 • 366
 • 3

Xây dựng mô hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.pdf

Xây dựng mô hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.pdf
... Từ nghiên cứu đề tài: Xây dựng hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu ... phát triển làng nghề, du lịch, du lịch sinh thái Đảng bộ, quyền huyện Đại Từ 89 3.2 Các giải pháp chủ yếu xây dựng làng nghề khu du lịch sinh thái vùng đệm VQG Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ ... lịch xây dựng hình làng nghề khu du lịch sinh thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Chương III: Những giải pháp chủ yếu xây dựng hình làng nghề, khu du lịch sinh thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên...
 • 131
 • 1,250
 • 24

Đề tài: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ, KHU DU LỊCH SINH THÁI GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN potx

Đề tài: XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ, KHU DU LỊCH SINH THÁI GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN potx
... phát triển kinh tế hội vùng đệm VQG Tam Đảo huyện Đại Từ nghiên cứu đề tài: Xây dựng hình làng nghề, khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững vùng đệm Vườn quốc ... xây dựng hình làng nghề khu du lịch sinh thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Chương III: Những giải pháp chủ yếu xây dựng hình làng nghề, khu du lịch sinh thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên ... phát triển làng nghề, du lịch, du lịch sinh thái Đảng bộ, quyền huyện Đại Từ 89 3.2 Các giải pháp chủ yếu xây dựng làng nghề khu du lịch sinh thái vùng đệm VQG Tam Đảo thuộc huyện Đại Từ...
 • 131
 • 355
 • 1

Đa dạng Sinh học vườn quốc gia Tam Đảo (p-2) potx

Đa dạng Sinh học ở vườn quốc gia Tam Đảo (p-2) potx
... , Vườn quốc gia Tam Đảo có loài, chim loài; ếch nhái loài Trong số động vật Tam Đảo có: loài nguy cấp, 17 loài nguy cấp, 13 loài có 18 loài bị đe dọa Vườn quốc gia Tam Đảo tài sản quý quốc gia, ... gia Tam Đảo có khoảng 2000 loài thực vật Đến tổng hợp số liệu điều tra Viện sinh thái tài nguyên sinh vật (Trung tâm khoa học tự nhiên công nghệ quốc gia) ; Đại học khoa học tự nhiên (Đại học quốc ... vật Tam Đảo phong phú phân bố nhiều sinh cảnh khác từ trảng cỏ, bụi đến loài gỗ núi đất, núi đá Theo GS TSKH Nguyễn Nghĩa Thìn (Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội) Vườn quốc gia...
 • 13
 • 775
 • 9

Đa dạng Sinh học vườn quốc gia Tam Đảo (p-1) ppsx

Đa dạng Sinh học ở vườn quốc gia Tam Đảo (p-1) ppsx
... Để vườn quốc gia Tam Đảo phát huy hết tiềm giá trị, với tăng cường đầu tư Nhà nước, cấp quyền cộng đồng dân cư vùng cần thấy lợi ích trách nhiệm gìn giữ tài sản quí giá Vườn quốc gia Tam Đảo ... thực vật dày đặc, nhiều tầng đa dạng loài, đa dạng quần xã sinh học hệ sinh thái Các yếu tố góp phần tạo nên đa dạng đất đai, khí hậu Về yếu tố đất đai, điều tra loại đất gồm: - Đất Feralit mùn ... tác động người tạo hoàn cảnh lập địa khác Đây nguyên nhân để tạo đa dạng hệ sinh thái rừng, quần xã sinh học đa dạng loài rừng Tam Đảo ...
 • 6
 • 573
 • 12

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật chân khớp đất vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật chân khớp ở đất ở vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
... cho nghiên cứu đa dạng sinh học nhóm động vật chân khớp cụ thể, tiến hành nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học quần xã chân khớp đất Vườn Quốc gia Tam Đào bàng việc sử dụng chi số đa dạng sinh học ... phần bổ trợ cho nghiên cứu đa dạng sinh học nhóm động vật chân khớp cụ thể, tiến hành đề tài “N ghién cứu đa dạng sinh học động vật chán khớp đất ỏ Vưòn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh P húc ’ việc ... nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu 11 4.1 Thành phần loài động vật chán khớp đất Vườn quốc gia 11 Tam Đảo 4.2 Đánh giá tính đa dạng động vật chân khớp đất Vườn 15 quốc gia Tam...
 • 42
 • 338
 • 1

Tiểu luận các sản phẩm dầu khí TÌM HIỀU VỀ CÁC LOẠI DẦU THÔ VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Tiểu luận các sản phẩm dầu khí TÌM HIỀU VỀ CÁC LOẠI DẦU THÔ Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI
... HỌC VÀ PHÂN LOẠI DẦU THÔ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DẦU THÔ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU THÔ CÁC ĐẶC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA DẦU THÔ PHÂN LOẠI DẦU THÔ DẦU THÔ B MỘT SỐ LOẠI DẦU THÔ TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI DẦU ... B.MỘT SỐ LOẠI DẦU THÔ TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI: Dầu thô Việt Nam tính chất Một số loại dầu thô điển hình Việt Nam: Dầu thô Sư Tử đen  Dầu thô mỏ Đại Hùng        Dầu thô Bạch Hổ Dầu thô mỏ ... mỏ Rồng Dầu thô Ruby Dầu thô mỏ Rồng Dầu thô Cá Ngừ Vàng Dầu thô Sư Tử Vàng Dầu thô Rạng Đông B.MỘT SỐ LOẠI DẦU THÔ TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI: Dầu thô Việt Nam tính chất Theo thống kê, sản lượng...
 • 35
 • 981
 • 2

Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến .doc

Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến .doc
... http://computer.howstuffworks.com /web- server.htm - Tiếp đến, máy chủ gửi đoạn text dạng HTML đến trình duyệt web web client trình duyệt web đọc thẻ HTML, định dạng trang web kết xuất hình web client II TÌM HIỂU VỀ PHẦN ... địa web browser Khi web browser (IE, Firefox…) dựa vào tên domain để tìm kiếm IP máy web server (bằng cách dò DNS server) Khi có IP web browser gửi yêu cầu đến web server để lấy nội dung trang web ... miễn phí Tính - Máy chủ web Apache bổ sung chương trình cho phép tích hợp chức tìm kiếm với website Các đơn vị phần mềm khác có sẵn với hệ thống tìm kiếm HTDig cho phép đánh số toàn website Trình...
 • 9
 • 553
 • 7

Tìm hiểu về các loại tảo

Tìm hiểu về các loại tảo
... mười ngành tảo biết đến nay: tảo lam, tảo lục tiền nhân, tảo xanh, tảo đỏ, tảo silic, tảo nâu, tảo hai roi lông, tảo giáp, tảo mắt, tảo lục - Tìm hiểu đặc điểm hình thái sinh sản lài tảo PHƯƠNG ... cách tìm thống kê tài liệu để thực nghiên cứu đề tài hoàn chỉnh, là: Tìm hiểu loại tảo MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: - Để tìm hiểu chung loại tảo - Để tìm hiểu đặc điểm, hình thái, sinh sản loại ... QUẢ NGHIÊN CỨU - Nêu đặc điểm chung loại tảo - Tìm hiểu đặc diểm, hình thái sinh sản tảo - Tìm hiểu vòng dời tảo - Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng dến sinh sản tồ tảo DHTP4TLT NHÓM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG...
 • 48
 • 1,694
 • 18

Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến

Tìm hiểu về các loại máy chủ điều phối web phổ biến
... địa web browser Khi web browser (IE, Firefox…) dựa vào tên domain để tìm kiếm IP máy web server (bằng cách dò DNS server) Khi có IP web browser gửi yêu cầu đến web server để lấy nội dung trang web ... chủ gửi đoạn text dạng HTML đến trình duyệt web web client trình duyệt web đọc thẻ HTML, định dạng trang web kết xuất hình web client II TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM IIS Khái quát IIS - IIS viết tắt ... miễn phí Tính - Máy chủ web Apache bổ sung chương trình cho phép tích hợp chức tìm kiếm với website Các đơn vị phần mềm khác có sẵn với hệ thống tìm kiếm HTDig cho phép đánh số toàn website Trình...
 • 8
 • 834
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về các loại xe ô tôxây dựng m ô hình làng nghề khu du lịch sinh thái gắn liền với phát triển nông thôn bền vững tại các xã vùng đệm vườn quốc gia tam đảo thuộc huyện đại từ tỉnh thái nguyênnguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh ở vườn quốc gia tam đảoluan van bao ve đa dạng sinh học vườn quốc gia tam đảolịch sinh thái ở vườn quốc gia tam đảocơ sở pháp lý áp dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các xã vùng đệm vườn quốc gia tam đảotìm hiểu về các loài vậttìm hiểu về các loại đèn đườngtìm hiểu về các loại rautìm hiểu về các loại lệnh giao dịchtìm hiểu về các loại nhạc cụgiáo án tìm hiểu về các loại quảgiáo án tìm hiểu về các loại raugiáo án tìm hiểu về các loài cágiáo án tìm hiểu về các loài hoachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả