Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp chuyển đổi Viện KHCNXD từ tổ chức Khoa học Công nghệ sự nghiệp có thu thành tổ chức Khoa học Công nghệ tự trang trải kinh phí

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đường ô tô, đặc biệt xét đến các công trình BOT

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đường ô tô, đặc biệt xét đến các công trình BOT
... tư dự án xây dựng đường ô đặc biệt xét đến công trình BOT Phương pháp nghiên cứu Kết hợp nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng, có sử dụng số công cụ toán học cao cấp vào nghiên cứu, ... PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ, ĐẶC BIỆT CÓ XÉT TỚI CÁC CÔNG TRÌNH BOT Ở VIỆT NAM 4.1.Thực trạng quy định nội dung tiến hành đánh giá hiệu đầu tư xây dựng công trình giao thông đường ... kiến nghị thuật toán tính toán yếu tố Từ nghiên cứu để hoàn thiện phân tích, đánh giá hiệu qủa đầu tư theo “Chi phí – lợi ích” dự án xây dựng đường ô đặc biệt xét đến công trình BOT - Xác định...
 • 27
 • 308
 • 1

nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển con người (HDI) ở việt nam

nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển con người (HDI) ở việt nam
... Nh nc quy nh Nhiu quc gia khỏc cú quy nh tui i hc v s nm hc khỏc h thng giỏo dc ca mỡnh Di õy ly vớ d mt s quc gia ụng Nam 35 Bng 1: Qui định tuổi số năm học phổ thông Tuổi bắt Số năm Số năm ... s phỏt trin ngi (HDI) theo thc trng s liu ca Vit Nam" Tuy nhiờn, ti ny cha cp ti quy trỡnh tớnh toỏn Nm 2004, Vin Khoa hc Xó hi Vit Nam son tho NHDR ln th theo ch "PTCN Vit Nam v Hi nhp quc ... ó cú phng phỏp v ch thng kờ quy nh Song ch tiờu 2101 Ch s phỏt trin ngi (HDI)" v mt s ch tiờu khỏc c giao cho TCTK hu nh cha cú phng phỏp ch quy nh v phng phỏp v quy trỡnh tớnh toỏn c th Nhim...
 • 118
 • 571
 • 1

nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu phát triển giao thông vận tải đô thị

nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải đô thị
... ích - chi phí áp dụng tốt đánh giá hiệu kinh tế Vì thế, dự án nghiên cứu điển hình đánh giá hiệu tổng hợp mà tiến hành đánh giá độc lập hiệu kinh tế, hội, môi trường dự án - Ngay việc đánh giá ... nhỏ) phương án đầu hiệu KT - XH lớn 3.4 Ứng dụng phương pháp AHP để đánh giá dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội - Hợp phần BRT Nội dung dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội - Hợp ... AHP phương án đầu BRT hiệu không nên thực Kết nghiên cứu phù hợp với thực tế triển khai dự án IV KẾT LUẬN Hầu hết dự án đầu phát triển GTVT đô thị Việt Nam đươc đánh giá hiệu KT - XH phương...
 • 11
 • 468
 • 1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chuyển gen kháng virus xoăn vàng lá cho giống cà chua DM166

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chuyển gen kháng virus xoăn vàng lá cho giống cà chua DM166
... n gen c a gi ng FM372C ti n hành th c hi n ñ tài:“ Nghiên c u hoàn thi n quy trình chuy n gen cho gi ng chua DM166. ’’ M c tiêu nghiên c u Nghiên c u nh m xác ñ nh ñư c quy trình chuy n gen ... qu nghiên c u ñã ch r ng hi u qu chuy n gen vào chua ph thu c r t nhi u vào gi ng (genotyp dependent).ð tài: Nghiên c u ng d ng k thu t chuy n gen t o gi ng kháng virus xoăn vàng chua cho ... (FM372C, DM166, M88).Trong ñó ñã xây d ng ñư c quy trình chuy n gen cho gi ng FM372C áp d ng có hi u qu Vi c nghiên c u qui trình chuy n gen cho hai gi ng chua l i DM166 M88 c n thi t Trên s quy trình...
 • 91
 • 234
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp điều tra doanh nghiệp hàng năm

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp điều tra doanh nghiệp hàng năm
... hoàn thiện điều tra doanh nghiệp hàng năm I đề xuất hoàn thiện đơn vị điều tra doanh 43 nghiệp hàng năm II Nghiên cứu ứng dụng điều tra chọn mẫu 46 điều tra doanh nghiệp hàng năm III Nghiên cứu ... cứu hoàn thiện hệ thống tiêu 46 điều tra doanh nghiệp hàng năm IV Nghiên cứu hoàn thiện bảng hỏi điều tra 55 doanh nghiệp hàng năm V Nghiên cứu hoàn thiện phơng án qui 59 trình điều tra VI Kết điều ... đề Chng 1: Cơ sở điều tra doanh nghiệp kinh Trang nghiệm điều tra doanh nghiệp số nớc giới Chng 2: Thực trạng điều tra doanh nghiệp việt nam 16 Chng 3: Cơ sở liệu điều tra doanh nghiệp 33 Chng...
 • 101
 • 250
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp dòng tiền chiết khấu định giá bất động sản và định giá doanh nghiệp

Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp dòng tiền chiết khấu định giá bất động sản và định giá doanh nghiệp
... hớng dẫn số vấn đề việc định giá Bất động sản, mẫu Chứng th định giá Bất động sản, thẩm định viên làm công tác thẩm định giá Bất động sản Trớc Luật kinh doanh bất động sản đợc ban hành có hiệu ... , phơng pháp thẩm định giá tài sản nói chung thẩm định giá bất động sản nói riêng bao gồm phơng pháp chính: Phơng pháp So sánh, phơng pháp Chi phí, phơng pháp Thu nhập (dòng tiền chiết khấu) - ... nghiệm định giá doanh nghiệp thiếu yếu nhiều phơng diện Cơ sở pháp định giá doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào văn điều chỉnh trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc Tuy vậy, công tác định giá doanh...
 • 32
 • 492
 • 0

Hoàn thiện giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty lữ hành Vitours

Hoàn thiện giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty lữ hành Vitours
... tự hoàn thiện 3.2.2 Hoàn thiện máy tổ chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Để nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực vấn đề mà Công ty cần ... bị cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cần phải tăng cường việc đầu tư sở vật chất thiết bị cho đào tạo yếu tố ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Do ... tuyên dụng đào tạo lại • Thời gian đáp ứng yêu cầu công tác chậm • Thay đổi cấu tổ chức công ty 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV LỮ HÀNH VITOURS...
 • 58
 • 700
 • 4

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước tại huyện thiệu hoá thanh hoá

Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa nước tại huyện thiệu hoá  thanh hoá
... tế xã hội huyện Thiệu Hóa 3.2.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật đợc áp dụng sản xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên huyện Thiệu Hoá Vị trí ... Phơng pháp thí nghiệm trờng ĐHNN I Hà Nội, dới hớng dẫn PGS.TS Phạm Tiến Dũng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sản xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa - Thanh Hoá ... kỹ thuật đợc áp dụng sản 26 xuất lúa nớc huyện Thiệu Hóa 3.3 26 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu điều kiện tự nhiên huyện Thiệu Hoá 26 3.3.2 Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội 26 3.3.3 Nghiên...
 • 117
 • 233
 • 1

KếT QUả NGHIÊN CứU HOàN THIệN QUY TRìNH SảN XUấT HạT LAI F1 Tổ HợP LúA LAI BA DòNG NHị ƯU 718

KếT QUả NGHIÊN CứU HOàN THIệN QUY TRìNH SảN XUấT HạT LAI F1 Tổ HợP LúA LAI BA DòNG NHị ƯU 718
... quy trỡnh sn xut ht lai F1 Trong khuôn khổ bi báo ny, trình by kết nghiên cứu quy trình sản xuất hạt lai F1 giống Nhị u 718 vùng đồng sông Hồng để cung cấp ti liệu tham khảo cho đơn vị sản xuất ... gieo Chiều cao dòng mẹ II32A biến động từ 72,7 - 77,1 cm, dòng bố R718 từ 82,5 - 88,4 cm, dòng bố cao mẹ 10 - 15 cm (Bảng 1) Nh vậy, sản xuất F1 tổ hợp lai Nhị u 718 cần bố trí gieo dòng bố mẹ nh ... gieo dòng mẹ Tuy nhiên, sản xuất hạt lai F1 vụ xuân cần vo số thân dòng bố mẹ, dòng bố v mẹ tổ hợp lai ny có số nh nên việc bố trí gieo bố mẹ cần theo dõi tốc độ dòng đề có biện pháp điều chỉnh hợp...
 • 6
 • 232
 • 1

BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT LAI F1 TỔ HỢP LÚA LAI BA DÒNG NHỊ ƯU 718 " docx

BÁO CÁO
... quy trỡnh sn xut ht lai F1 Trong khuôn khổ bi báo ny, trình by kết nghiên cứu quy trình sản xuất hạt lai F1 giống Nhị u 718 vùng đồng sông Hồng để cung cấp ti liệu tham khảo cho đơn vị sản xuất ... gieo Chiều cao dòng mẹ II32A biến động từ 72,7 - 77,1 cm, dòng bố R718 từ 82,5 - 88,4 cm, dòng bố cao mẹ 10 - 15 cm (Bảng 1) Nh vậy, sản xuất F1 tổ hợp lai Nhị u 718 cần bố trí gieo dòng bố mẹ nh ... gieo dòng mẹ Tuy nhiên, sản xuất hạt lai F1 vụ xuân cần vo số thân dòng bố mẹ, dòng bố v mẹ tổ hợp lai ny có số nh nên việc bố trí gieo bố mẹ cần theo dõi tốc độ dòng đề có biện pháp điều chỉnh hợp...
 • 6
 • 331
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột nêm từ đầu cá chẽm (Lates calcarifer) bằng Enzyme flavourzyme

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột nêm từ đầu cá chẽm (Lates calcarifer) bằng Enzyme flavourzyme
... trường trình chế biến Chẽm gây Từ yêu cầu thực tiễn đó, hướng giải sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu Chẽm ứng dụng việc sản xuất bột nêm Sản xuất bột nêm từ dịch thủy phân đầu Chẽm có ... đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất bột nêm từ đầu Chẽm (Lates calcarifer) enzyme Flavourzyme Mục tiêu đề tài Xác định tỷ lệ enzyme thích hợp cho trình thủy phân đầu Chẽm xây ... phân đầu Chẽm - Đề xuất quy trình sản xuất bột nêm từ dịch đạm thủy phân đầu Chẽm enzyme Flavourzyme đánh giá chất lượng sản phẩm bột nêm 5 PHẦN 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU CÁ...
 • 142
 • 404
 • 2

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định
... vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần nước vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định *Phạm vi nghiên cứu đề tài: Hiệu kinh doanh nước Công ty Cổ phần nước ... niệm hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần nước vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định xem xét toàn diện đặc điểm sản xuất nước đến hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần nước vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định - Nghiên ... doanh Công ty Cổ phần nước vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, đề xuất giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống khả thi nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần nước vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định...
 • 94
 • 284
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An
... đề tài Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh trang thiết bị giáo dục bậc học mầm non Khánh An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu ... lý, đào tạo chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Khánh An Trên sở đó, đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty 1.2.2 ... công ty TNHH Khánh An - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.3 Đối tượng nghiên cứu Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực công ty TNHH Khánh An...
 • 103
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông tin học của tập đoàn bưa chính viễn thông việt namnghiên cứu đề xuất một số giải pháp chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang các loại trường theo luật giáo dục 2005cơ sở khoa học của việc nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự tại tổng công ty chăn nuôi việt namnghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính hoa thược dược lùn bằng phương pháp giâm cành tại việt trì phú thọnghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải hằng thôngnghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp tỉnh ở quản bìnhsu can thiet cua viec nghien cuu hoan thien che do bao cao thong ke tong hop ap dung doi voi bo nganhsự cần thiết tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật của việt nam về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trườnggiải pháp chuyển đổi dữ liệugiải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồnggiải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôinghiên cứu đề xuất giải phápnghiên cứu hoàn thiện công nghệ và xây dựng mô hình phát triển sản phẩm dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hìnhđồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápnghiên cứu hoàn thiện thống kê dịch vụ nông lâm nghiệp và thủy sảnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn0.Danh muc tai lieu Dai hoi dong co dong thuong nien1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien2. Quy che lam viec DHDCDfile NT2 CBTT DHCD2016Mau bia 2 - thuthuatphanmem.vnMau bia 3 - thuthuatphanmem.vnMau bia 4 - thuthuatphanmem.vnMau bia 5 - thuthuatphanmem.vnMau bia 8 - thuthuatphanmem.vnbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd IV n%c4%83m 2016BCTC NAM 2016 Tieng anh2017 4 27 NT2 BC kq gd cp PGD NGO DUC NHAN2017 05 15 HoSe TB Ngay dang ky cuoi cung2017 3 17 Giay chung nhan DKCK lan 3B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 2011B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2010B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd II n%c4%83m 2010Bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 1 ThS. Trương Quang Vinh