TÍNH SƠ ĐỒ ĐỊNH LƯỢNG

TÍNH ĐỒ ĐỊNH LƯỢNG

TÍNH SƠ ĐỒ ĐỊNH LƯỢNG
... : Lượng huyền phù đưa vào máy tuyển dao động từ 1,5 – m 3/t than phụ thuộc vào độ hạt than đưa tuyển loại máy tuyển Chọn khối lượng riêng manhetit 4600kg/m3, theo phần tính định lượng khối lượng ... quán tính loại nhẹ ΓИЛ 52 10 .Tính chọn sàng phân loại than 15; 6mm - chọn sàng chấn động quán tính loại nhẹ ΓИЛ 52 Fs = 4500.1750 = 7875000mm2 = 7,875m2 10.1 .Tính cho lưới sàng a = 15mm Tính ... 1,59 m3/t.h CHƯƠNG IV : TÍNH CHỌN THIẾT BỊ Nguyên tắc chung việc tính chọn thiết bị cần giải vấn đề sau : * Chọn kiểu máy, vào đồ công nghệ tiêu kinh tế kỹ thuật * Xác định suất thiết bị theo...
 • 56
 • 172
 • 0

Giáo trình tin học: Các đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính pot

Giáo trình tin học: Các sơ đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính pot
... không Phơng pháp xây dựng đồ chữ kí từ đồ định danh Fiat Shamir đa [FS87] Chúng đợc mô tả phiên dựa tính đồng đồ định danh họ Các tổng quan đồ định danh đợc công bố công trình Burmester, ... Chuyến đồ định danh thành đồ chữ kí Có phơng pháp chuẩn để chuyển đồ định danh thành đồ chữ kí ý tởng thay ngời xác minh (Bob) hàm hash công khai h Trong đồ chữ kí thực theo phơng pháp ... khả chứng minh danh tính phơng tiện điện tử mà không cần đa chút thông tin hết danh tính Một vài đồ định danh nh đợc nêu Một mục đích thực tế tìm đồ đủ đơn giản để thực đợc thẻ thông minh, ...
 • 18
 • 224
 • 0

skkn sử dụng đồ định hướng giải bài tập vật lý để giải một số bài tập ứng dụng định luật bảo toàn động lượng vật lý 10 thpt nhằm gúp học sinh nắm vững

skkn sử dụng sơ đồ định hướng giải bài tập vật lý để giải một số bài tập ứng dụng định luật bảo toàn động lượng vật lý 10 thpt nhằm gúp học sinh nắm vững
... giải tập liên quan tới định luật bảo toàn động lượng vấn đề khó học sinh lớp 10 THPT Việc đưa cho học sinh đồ định hướng (SĐĐH) giải tập vật lí, vận dụng SĐĐH giải tập vật để giải tập định ... định luật bảo toàn động lượng giúp học sinh nắm vững kiến thức bản, góp phần nâng cao lực giải vấn đề II/ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Áp dụng (SĐĐH) giải tập vật để giải số tập vật lí ĐLBT động lượng ... giải tập vật để giải số tập ĐLBT động lượng lớp 10 THPT Bài tập I (5/129/SGK) Tìm tổng động lượng (hướng độ lớn) hệ hai vật có khối lượng m1 = m2 = 1kg Vận tốc vật có độ lớn v1 = 1m/s có hướng...
 • 22
 • 751
 • 2

Các đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính là gì ? phần 3 pptx

Các sơ đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính là gì ? phần 3 pptx
... Alice bị lộ 9.4. 1Sơ đồ định danh dựa tính đồng đồ định danh Guillou - Quisquater chuyển thành đồ định danh dựa tính đồng Điều có nghĩa không cần dấu xác nhận Thay vào đó, TA tính giá trị u ... Chuyến đồ định danh thành đồ chữ kí Có phơng pháp chuẩn để chuyển đồ định danh thành đồ chữ kí ý tởng thay ngời xác minh (Bob) hàm hash công khai h Trong đồ chữ kí thực theo phơng pháp ... phiên dựa tính đồng đồ định danh họ Các tổng quan đồ định danh đợc công bố công trình Burmester, Desmedt Beth [BDB92] công trình Waleffe Quisquater [DWQ 93] Các tập 9.1 Xét đồ định danh sau...
 • 7
 • 294
 • 1

Các đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính là gì ? phần 2 doc

Các sơ đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính là gì ? phần 2 doc
... Okamoto Trong phần ta đa biến thể đồ Schnorr Okamoto đa đồ cải tiến Zp không giải đợc Để thiết lập đồ, TA chọn p q nh đồ Schnorr TA chọn hai phần tử Z* có bậc q Giá trị c = log 12 đợc giữ ... đó, Olga tính giá trị b1,b2 thời gian đa thức cho v b b mod p Chứng minh: Với phần 2t yêu cầu r, Olga tính giá trị y1, y2, z1, z2, r s với r s và: y 2y vr z v8(mod p) Ta định nghĩa: ... r, r 2t đa cho Alice Alice tính: y1 = k1 + a1r mod q y2 = k2 + a2r mod q đa y1,y2 cho Bob Bob xác minh xem: 1y 2y vr(mod p) hay không Bây ta tiếp tục cách Alice Olga tính giá trị c Định lý...
 • 5
 • 239
 • 0

Các đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính là gì ? phần 1 ppt

Các sơ đồ định danh mật và phương pháp chứng minh điện tử danh tính là gì ? phần 1 ppt
... tả đồ định danh Schnorr - đồ định danh thực tiễn đáng ý đồ đòi hỏi ngời đợc uỷ quyền có tín nhiệm mà ta ký hiệu TA Ta chọn tham số cho đồ nh sau: p số nguyên tố lớn (tức p 2 512 ) ... 755ì 10 00 mod 10 31 = 8 51 gửi y cho Bob Sau Bob xác minh xem 8 410 9 703228 511 313 610 00(mod 88667) Nếu đúng, Bob tin liên lạc với Alice Tiếp theo ta xem xét cách mạo danh Alice Olga - kẻ cố mạo danh ... mãn đồng d thức sau không yvr (mod p) Các đồng d sau chứng minh Alice có khả chứng minh danh tính cô cho Bob: yvr k+arvr (mod p) k+arvar (mod p) k(mod p) (mod p) Nh chấp nhận chứng danh tính...
 • 5
 • 214
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN: TÍNH TỐC ĐỘ CÁC LUỒNG DỮ LIỆU GỬI QUA MẠNG

BÀI TẬP LỚN MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN: TÍNH TỐC ĐỘ CÁC LUỒNG DỮ LIỆU GỬI QUA MẠNG
... Trong môn sở mạng thông tin, làm quen với phương pháp đánh giá hoạt động hệ thống thông tin phương pháp phân tích toán học, đặc biệt mô hình liên quan đến hệ thống hàng đợi đơn, mạng hàng đợi ,cơ ... băng thông vẽ đồ thị tốc độ gói Thực tập lớn: I.Tìm hiểu nguyên lý công cực đại cực tiểu (max-min fairness) Trong trao đổi thông tin, phía phát truyền liệu đến phía thu liệu lưu đêm phía thu Dữ liệu ... đợi đơn, mạng hàng đợi ,cơ sở cho chế điều khiển luồng định tuyến mạng Trong phần tập lớn này, làm quen với phương pháp khác để đánh giá hiệu năng, phương pháp mô Bài tập lớn có số mục đích sau:...
 • 12
 • 161
 • 0

Đồ án môn thiết kế kiểm soát chất thải rắn Tính toán, xác định lượng khí hình thành ở bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh của thị xã an nhơn – bình định

Đồ án môn thiết kế kiểm soát chất thải rắn Tính toán, xác định lượng khí hình thành ở bãi chon lấp chất thải rắn hợp vệ sinh của thị xã an nhơn – bình định
... CHẾ HÌNH THÀNH KHÍ VÀ TÍNH LƯỢNG KHÍ SVTH: Phạm Thị Hiền Lớp: 51MT 36 Đồ án môn: Thiết kế kiểm soát chất thải rắn GVHD: Nguyễn Thanh Hòa HÌNH THÀNH I Cơ sở lý thuyết hình thành khí bãi chôn lấp ... Thanh Hòa CHƯƠNG II TÍNH TOÁN LƯỢNG RÁC PHÁT SINH CỦA THỊ XÃ AN NHƠN, BÌNH ĐỊNH I Tính toán tải lượng chất thải rắn 1.1 Chất thải rắn sinh hoạt Theo niên giám thống kê, thành phố Bình Thuận tính ... 261-2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn- tiêu chuẩn thiết kế Tham khảo kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn Việt Nam SVTH: Phạm Thị Hiền Lớp: 51MT Đồ án môn: Thiết kế kiểm soát chất thải rắn GVHD:...
 • 56
 • 529
 • 3

Tìm hiểu định danh và đồ định danh

Tìm hiểu định danh và sơ đồ định danh
... xét ứng dụng cho toán xây dựng đồ xưng danh xác nhận danh tính, cụ thể đồ xưng danh SCHNORR II.SƠ ĐỒ XƯNG DANH (Trình bày đồ thuật toán) • Trong đồ định danh có tham gia quan ủy thác ... TÌM HIỂU ĐỊNH DANH VÀ SƠ ĐỒ ĐỊNH DANH SCHNORR GỒM HAI PHẦN: • I VẤN ĐỀ XƯNG DANH • II.SƠ ĐỒ XƯNG DANH I VẤN ĐỀ XƯNG DANH • Trong chương trước ta thấy kỹ thuật ... ...
 • 8
 • 481
 • 6

đồ định danh trong mã hóa

Sơ đồ định danh trong mã hóa
... đồ định danh Schnorr Ta bắt đầu việc mô tả đồ định danh Schnorr - đồ định danh thực tiễn đáng ý đồ đòi hỏi ngời đợc uỷ quyền có tín nhiệm mà ta ký hiệu TA Ta chọn tham số cho đồ ... 101576 nh vậy, số mũ mật Alice bị lộ 9.4. 1Sơ đồ định danh dựa tính đồng đồ định danh Guillou - Quisquater chuyển thành đồ định danh dựa tính đồng Điều có nghĩa không cần dấu xác nhận Thay ... xác minh xem có thoả mãn hay không điều kiện dới đây: = vryb(mod n) 9.5 Chuyến đồ định danh thành đồ chữ kí Có phơng pháp chuẩn để chuyển đồ định danh thành đồ chữ kí ý tởng thay...
 • 17
 • 316
 • 0

đồ định danh

Sơ đồ định danh
... 101576 nh vậy, số mũ mật Alice bị lộ 9.4. 1Sơ đồ định danh dựa tính đồng đồ định danh Guillou - Quisquater chuyển thành đồ định danh dựa tính đồng Điều có nghĩa không cần dấu xác nhận Thay ... n) 9.5 Chuyến đồ định danh thành đồ chữ kí Có phơng pháp chuẩn để chuyển đồ định danh thành đồ chữ kí ý tởng thay ngời xác minh (Bob) hàm hash công khai h Trong đồ chữ kí thực ... Schnorr Ta bắt đầu việc mô tả đồ định danh Schnorr - đồ định danh thực tiễn đáng ý đồ đòi hỏi ngời đợc uỷ quyền có tín nhiệm mà ta ký hiệu TA Ta chọn tham số cho đồ nh sau: p số nguyên tố...
 • 17
 • 418
 • 0

Các phương pháp thu thập số liệu định lượng

Các phương pháp thu thập số liệu định lượng
... hoạch thu thập liệu cách khoa học, nhằm đạt hiệu cao giai đoạn quan trọng  CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG 1- Phương pháp quan sát (observation) 2- Phương pháp thu thập số liệu qua ... dung Quy trình bước thu thập số liệu thực địa Các nguyên tắc vấn Kỹ vấn Cách ghi câu trả lời vào phiếu Kiểm tra chất lượng thu thập số liệu QUY TRÌNH VÀ CÁC BƯỚC THU THẬP SỐ LIỆU TẠI THỰC ĐỊA  ... chung Thu thập liệu giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trình nghiên cứu  Việc thu thập liệu thường tốn nhiều thời gian, công sức chi phí; cần nắm phương pháp thu thập liệu để chọn phương pháp thích...
 • 40
 • 718
 • 6

SKKN - Khai thac tinh uu viet trong viec ve tam giac deu de giai cac bai toan tinh so do goc

SKKN - Khai thac tinh uu viet trong viec ve tam giac deu de giai cac bai toan tinh so do goc
... tố ph - tam giác đều- để giải toán tính số đo góc : Đối với tập tính số đo góc, trớc tiên ta cần hớng dẫn HS ý đến tam giác chứa góc có số đo xác định nh : - Tam giác cân có góc xác định - Tam ... nhằm giúp hớng dẫn HS vẽ yếu tố phụ tam giác - để giải số toán tính số đo góc hình học III phơng pháp nghiên cứu : - Nghiên cứu lý thuyết - Phân tích tổng hợp - Thực nghiệm Phần II giải vấn đề ... theo cách: - Cách 2: B 80 ACD = BAC =10 C Vẽ tam giác EAD nằm tam giác ABC, tạo EAC = 800, B A E Khi EAC = CBA (c.g.c) vì: EA = BC EAC = AC = AB CE = CA Và ECA = BAC Do CDA = CDE (c.c.c)...
 • 19
 • 1,308
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: nhiên những thống kê tính toán trên có tính chất định tính hơn là định lượng bởi vì các con số thu được phụ thuộc nhiều vào tâm lý du khách thời điểm đến tham quan mùa vụ du lịchtế bào cũng như trong các phân đoạn tinh sạch được định lượng bằng cách đo độ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 280nm a280 và bằng phương pháp của bradford 1976tính số đo gócsơ đồ định danh mậtsơ đồ trả lươnglập sơ đồ định vịđặc tính số đo của quạtchuyển đổi số đo đại lượngcách tính chế độ hưởng lương hưucông thức tính trình độ chất lượngcách tính trình độ chất lượngcách tính nồng độ đương lượngcác cách tính số đo góccác bài toán tính số đo góctính số đo của góc nhọn biếtBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 2. ChấtUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languagechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiều