Bài tập tổng hợp về tam giác đồng dạng

Bài tập tổng hợp về tứ giác nội tiếp

Bài tập tổng hợp về tứ giác nội tiếp
... BMD = BED ⇒ tứ giác BMED tứ giác nội tiếp ⇒ MEA = MBD = BCA = MIA ⇒ tứ giác AMEI nội tiếp ⇒ EIC = AME = EDB ⇒ tứ giác IEDC nội tiếp ⇒ NI = NC = ND ⇒ tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác IEDC ⇒ A ... hàng (đpcm) c) Do tứ giác DEHK bội tiếp nên HEK = HDK (1) Tứ giác MEKC nội tiếp nên KEC = KMC (2) Từ (1), (2) suy KMB = HDK hay tứ giác MBKD nội tiếp Bài 11 Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn ... ⇒ tứ giác PCEQ tứ giác nội tiếp ⇒ E nằm đường tròn qua C, N, P PMA = 180◦ − PCE = PQE = 180◦ − PQA ⇒ tứ giác MAIP tứ giác nội tiếp IPC = 180◦ − MPI = MAI = 180◦ − IDC ⇒ IPC + IDC = 180◦ ⇒ tứ giác...
 • 47
 • 532
 • 2

BÀI tập TỔNG hợp về CHỨNG MINH TAM GIÁC

BÀI tập TỔNG hợp về CHỨNG MINH TAM GIÁC
... điểm K và I sao cho EK=FI a.  Chứng minh tam giác DEF là tam giác đều b.  Chứng minh tam giác DIK là tam giác cân c.  Từ C kẻ đường thẳng song song với AD, cắt BA tại M. Chứng minh rằng tam giác AMC là tam giác đều ... đối AC lấy điểm N sao cho AN=AC và trên tia đối BA lấy điểm P sao cho BP=AB a.  Chứng minh b.  Chứng minh tam giác MNP là tam giác đều c.  Gọi O là điểm nằm trong tam giác ABC sao cho OA = OB = OC. Chứng minh OM=OP d.  Chứng minh Xem lời giải tại: ... chi tiết của bài tập.  Nếu bạn sử dụng điện thoại, có thể sử dụng QRCode đi kèm để tiện truy cập Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Tilado® Tilado® BÀI TẬP TỔNG HỢP BÀI TẬP TỔNG HỢP BÀI TẬP LIÊN QUAN...
 • 17
 • 552
 • 0

Bài tập về tam giác đồng dạng cực hot

Bài tập về tam giác đồng dạng cực hot
... =; b = ; = Cho tam giác ABC , đường phân giác C cắt cạnh AB D Chứng minh CD2 < CA.CB C M A B D HD: CD2 = CA.CM Cho tam giác ABC , BD CE đường cao tam giác ABC DF EG đường cao tam giác ADE Chứng ... 900 a Chứng minh tam giác ACO đồng dạng với tam giác BDO b Chứng minh CD = AC + BD c Kẻ OM vuông góc CD M, gọi N giao điểm AD với BC Chứng minh MN//AC D M C N A E HD: 14 Cho tam giác ABC với AB ... BK + BE = EF + BE > BF 30 Cho tam giác ABC Gọi M điểm nằm tam giác Chứng minh tống khoảng cách từ M đến cạnh tam giác có giá trị không đổi M thay đổi vị trí tam giác A R Q M B P H C BĐT: HD:...
 • 11
 • 11,202
 • 238

CHU DE 5 BAI TAP TONG HOP VE DONG LUC HOC

CHU DE 5 BAI TAP TONG HOP VE DONG LUC HOC
... C 15m/s D 5m/s Câu 12 Tầm xa vật là: A 50 m B 30m C 64m D 40m ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 13, 14, 15 Một viên bi sắt ném ngang từ độ cao 80m Sau 3s, vecto vận tốc hợp với phương ngang góc 450 ... A 40m/s B 30m/s C 25m/s D 20m/s Câu 14 Vận tốc viên bi sai ném 3s là: A 56 m/s B 35, 6m/s C 42,4m/s D 28,3m/s Câu 15 Góc hợp bời vecto vận tốc chạm đất với phương nằm ngang A 53 0 B 0,29 π C Arcsin0,8 ... ms tồn Vật trượt xuống với gia tốc có độ lớn: A 4m/s2 B 5m/s2 C 2,5m/s2 D 2m/s2 ĐỀ BÀI SAU DÙNG CHO CÁC CÂU 5, Một vật khối lượng m= 5kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc α Hệ số ma sát mặt...
 • 7
 • 638
 • 1

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ DAO DỘNG DIỀU HÒA pps

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ DAO DỘNG DIỀU HÒA pps
... biên độ, tần số, tần số góc, chu kỳ dao động b, Tính li độ dao động pha dao động 300 c, Tính li độ vận tốc vật thời điểm t=0,1(s) 30 Một vật dao động điều hòa có phơng trình x=4sin(2t +  ) (cm) ... vật dao động điều hòa đoạn thẳng dài 20(cm) thực 150 dao động/phút Lúc t=0 vật qua vị trí có tọa độ +5(cm) hướng vào vị trí cân Víêt phương trình dao động GV: Trịnh Hồng Trung Một chất điểm dao ... m=1(kg) dao động điều hòa theo phương ngang với T=2(s) qua vị trí cân với vMax=31,4(cm/s) Viết phương trình dao động chọn gốc thời gian vật qua vị trí cân theo chiều (+) 10 Một vật dao động điều hòa...
 • 11
 • 686
 • 8

Bài tập tổng hợp về dao động dao động cưỡng bức

Bài tập tổng hợp về dao động dao động cưỡng bức
... độ dao động riêng Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Tần số dao động cỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cỡng tần số lực cỡng C Chu kì dao động cỡng không chu kì lực cỡng D Chu kì dao động ... làm lực cản môi trờng vật dao động B Dao động trì dao động tắt dần mà ngời ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần mà ngời ta tác ... dao động chiều với chiều chuyển động trơng phần chu kì D Dao động trì dao động tắt dần mà ngời ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 16: Phát biểu sau không đúng? A Biên độ dao...
 • 3
 • 188
 • 2

Điền trợ động từ Bài tập tổng hợp về thì và sắp xếp câu đơn giản dành cho người mới học tiếng anh

Điền trợ động từ Bài tập tổng hợp về thì và sắp xếp câu đơn giản dành cho người mới học tiếng anh
... / go to her Chinese class? => why / I / have to clean up? => _ Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau cách điền dạng từ: My cousin, Peter (have)……… a dog It (be)……… an intelligent pet with ... (usually) => She (cry) (seldom) => My father (have) popcorn (never) => Bài Viết lại câu hoàn chỉnh Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work? she / not / sleep ... (become)……… bad, it (just/ sleep)……… in his cage all day Peter (play)……… with Kiki every day after school There (be)……… many people on the road, so Peter (not/ let) ……… the dog run into the road He...
 • 2
 • 356
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HYDROCACBON

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ HYDROCACBON
... CH4 + C2H4 O o o o Dng : Tỡm CTPT ca cỏc hydrocacbon sau ú nờu cỏch nhn bit hoc tinh ch hoc tỏch cỏc cht hn hp hydrocacbon ú Bi : t chỏy mt s mol nh ca hydrocacbon L, L, M ta thu c lng CO2 nh ... GII t cụng thc chung cho hydrocacbon l CnH2n +2-2k vi k l s liờn kt phõn t cỏc hydrocacbon trờn C n H 2n + 2-2k + 3n + - k O nCO + (n + - k)H O a an a(n+1-k) (mol) hydrocacbon t vi s mol nh ... CH3 CH2Cl CH3 CH3 C CH2Cl CH2Cl Dng : Sau tỡm c CTPT, CTCT ca cỏc hydrocacbon bi yờu cu vit ptp iu ch cỏc cht Bi : Hn hp khớ X gm hydrocacbon A, B, C, D iiu kin chun Trn X vi O2 va t chỏy ht...
 • 4
 • 1,528
 • 5

Bài tập tổng hợp về ptvà bất pt vô tỷ

Bài tập tổng hợp về ptvà bất pt vô tỷ
... (x + 1)(3 − x) = 4/ x + − x = + 3x − x 4) Giải phương trình sau:(Phương pháp sử dụng dạng liên hợp) x+7 + = 2x + 2x − 1/ 2/ + x − = x + 2x − x +1 x x x 3/ ( x + − x + 2)(1 + x + 7x + 10) = 4/...
 • 2
 • 370
 • 4

Bai tap tong hop ve conditional sentences

Bai tap tong hop ve conditional sentences
... Rewrite these sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same I don’t buy it because I don’t have enough money > If I I didn’t buy it because I didn’t have enough ... apologise to me or I’ll never speak to her again > I’ll Exercise 4: Rewrite these sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same I didn’t have an umbrella with me ... police if you don’t leave me alone > Unless In the snowy weather we don’t go to school > If Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move the table > If ...
 • 4
 • 1,147
 • 62

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ SẮT

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ SẮT
... 0,62M Câu 16: Giả sử gang thép hợp kim Sắt với Cacbon Sắt phế liệu gồm Sắt, Cacbon Fe2O3 Coi phản ứng xảy lò luyện thép Martin là: Fe2O3 + 3C  → 2Fe + 3CO↑ Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, ... Câu 38: Để m gam bột kim loại sắt không khí thời gian, thu 2,792 gam hỗn hợp A gồm sắt kim loại ba oxit Hòa tan tan hết hỗn hợp A dung dịch HNO3 loãng, thu muối sắt (III) nhât có tạo 380,8 mL ... luồng khí CO qua m gam Fe2O3 đun nóng, thu 39,2 gam hỗn hợp gồm bốn chất rắn sắt kim loại ba oxit nó, đồng thời có hỗn hợp khí thoát Cho hỗn hợp khí hấp thụ vào dung dịch nước vôi có dư, thu 55...
 • 10
 • 785
 • 17

Bài soạn Bài tập tổng hợp về giải toán lập hpt

Bài soạn Bài tập tổng hợp về giải toán lập hpt
... phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng Hỏi không kể thuế VAT ngời phải trả tiền loại hàng Bài 42 Tìm số tự nhiên có hai chữ số, tổng chữ số 11, đổi chỗ hai chữ số cho đợc số lớn số phải tìm 27 Bài 43 ... xuất đợc chi tiết máy Bài 32 Hai vòi nớc chảy vào bể sau 4,8giờ bể đầy Mỗi lợng nớc vòi I chảy đợc 3/2 lợng nớc chảy đợc vòi II Hỏi vòi chảy riêng đầy bể Bài 33 Năm ngoái tổng số dân hai tỉnh ... gặp Tính vận tốc xe Bài 22 Một tam giác có chiều cao 3/4 cạnh đáy Nếu chiều cao tăng thêm dm cạnh đáy giảm dm diện tích tăng thêm 12 dm2 Tính chiều cao cạnh đáy tam giác Bài 23 Một ôtô từ A đến...
 • 4
 • 453
 • 2

Bài soạn Bài tập tổng hợp về phương trình

Bài soạn Bài tập tổng hợp về phương trình
... 4x - − x > 237) x+2 ≥0 240)x(x - 2) – (x + 1)(x + 2) < 12 243) 1+2(x-1) > -2x BÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM TRÊN TRỤC SỐ 1) 3(2x – ) > 2x + 5; 4) 2x + < 2x + 7) −24 – 2x < −4...
 • 5
 • 410
 • 2

Tài liệu bai tap tong hop ve hidrocacbon

Tài liệu bai tap tong hop ve hidrocacbon
... hai hidrocacbon có số nguyên tử hidro Khối lượng riêng X điều kiện tiêu chuẩn 2,142 gam/lit Công thức phân tử hai hidrocacbon A C3H6 C4H6 B C2H6 C3H6 C CH4 C2H4 D C2H4 C3H4 Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon ... 2,2,4-trimetylpetan-4-ol Đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon ta thu 2,24 lít CO 2(đktc) 2,7 gam H2O thể tích O2 tham gia phản ứng cháy (đktc) A 4,48 lít B 3,92 lít C 5,6 lít D 2,8 lít Cho hai hidrocacbon X (C2xHy) Y ... cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon có số cacbon số nguyên liên tiếp, sau phản ứng thu 3,36 lít CO (đktc) 3,6gam H2O Công thức phân tử ba hidrocacbon A C2H4, C3H4 C4H8 B C2H2 C2H4...
 • 17
 • 616
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cơ bản về tam giác đồng dạngcach lam bai tap khai niem ve tam giac dong dangbai tap tong hop ve thi cua dong tubai tap tong hop ve phan nhiet dongbài tập khái niệm hai tam giác đồng dạnggiải bài tập khái niệm hai tam giác đồng dạngcác bài toán nâng cao về tam giác đồng dạngnhững bài toán nâng cao về tam giác đồng dạngbài tập chứng minh 2 tam giác đồng dạngbài tập hình học 8 tam giác đồng dạngbài tập chứng minh hai tam giác đồng dạnggiai bai tap ung dung cua tam giac dong dangbai tap hinh lop 8 tam giac dong danggiai bai tap khai niem 2 tam giac dong dangbài tập về tam giác đồng dạngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại