KẾT hợp XƯƠNG BẰNG KHUNG cố ĐỊNH NGOÀI

KẾT hợp XƯƠNG BẰNG KHUNG cố ĐỊNH NGOÀI

KẾT hợp XƯƠNG BẰNG KHUNG cố ĐỊNH NGOÀI
... đinh V/PHÂN LOẠI CỐ ĐỊNH NGỒI: 1/Theo cấu trúc:  CĐN thẳng  CĐN vòng  CĐN kết hợp 2/Theo chức năng:  Cố định đơn  Cố định kéo - nén  Cố định, kéo nén nắn thụ động  Cố định, kéo nén nắn chủ ... thuận lợi thực thủ thuật cắt lọc, ghép da, xoay da III/CHỈ ĐỊNH CỦA KHUNG CỐ ĐỊNH NGỒI: CĐN định ưu tiên cho gãy hở cấp cứu Vì ? Kết hợp xương cấp cứu Băng bột      Nguy nhiễm trùng ổ gãy dị ... vào thân xương Chừa chỗ để gắn chéo Gắn thêm chéo vào Nhớ siết chặt đai ốc, bu long 3/ Khung chữ T: 4/ Khung chậu: 5/ Đầu xương quay: 6/ Ba xương đùi: Bệnh học thận Sự thành lập phức hợp miễn...
 • 17
 • 317
 • 0

Nghiên cứu kéo dài cẳng chân để nâng chiều cao bằng khung cố định ngoài cải biên kết hợp đinh nội tuỷ chốt

Nghiên cứu kéo dài cẳng chân để nâng chiều cao bằng khung cố định ngoài cải biên kết hợp đinh nội tuỷ có chốt
... Kết ứng dụng lâm sàng khung cố định cải biên kết hợp đinh nội tủy chốt để kéo dài cẳng chân nâng chiều cao Qua sử dụng khung cố định cải biên kết hợp đinh SIGN để kéo dài cẳng chân nâng chiều ... kéo dài hai đùi Chưa nghiên cứu đề cập đến mức kéo dài chân vừa 1.3.3 Các phương pháp kéo dài chân nâng chiều cao 1.3.3.1 Kéo dài chân khung cố định 1.3.3.2 Kéo dài chân khung cố định kết hợp ... chốt để kéo dài cẳng chân nâng chiều cao Chứng minh khung CĐN cải biên kết hợp với ĐNT chốt đáp ứng sinh học kéo dài cẳng chân Luận án số công trình nghiên cứu kéo dài chân nâng chiều cao, tài...
 • 27
 • 266
 • 0

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài
... ly khung 70 Bng 3.19 Thi gian lin xng trung bỡnh ca nhúm nghiờn cu 71 Bng 3.20 Thi gian ly khung theo gii 71 Bng 3.21 Thi gian ly khung theo ch s Singh 72 Bng 3.22 Thi gian ly khung ... thy s khụng vng chc ca khung lm cho nhiu NB khụng th ng sm c Giai on k tip h thay i dng c bng cỏch s dng KCN Hoffmann iu tr cho 180 NB vi mt cm giỏc loi khung ny vng hn khung u tiờn Sau ú tỏc ... screw (Vớt nộn ộp kiu Jewet) JHS 11 Khung c nh ngoi KCN 12 Kt hp xng KHX 13 Liờn mu chuyn LMC 14 Liờn mu chuyn xng ựi LMCX 15 Orthofix Pertrochanteric Fixator (Khung c nh vựng mu chuyn Orthofix)...
 • 146
 • 421
 • 1

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài (tt)

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài (tt)
... kết điều trị gãy vùng liên mấu chuyển xương đùi người già phương pháp cố định so sánh khác biệt hai hình thức xuyên đinh vào thân xương đùi gần xa ổ gãy 3.1.1 Một số đặc điểm gãy liên mấu chuyển ... CĐN điều trị gãy LMC người già nhiều Tuy nhiên nước nay, việc ứng dụng chưa nhiều, chưa có nghiên cứu có hệ thống điều trị gãy LMCXĐ KCĐN Do tiến hành nghiên cứu đề tài Điều trị gãy liên mấu chuyển ... mảnh gãy sau mảnh gãy sau trong, tương ứng với loại Evans - Loại 3: Gãy LMC kèm mảnh gãy mấu chuyển, tương ứng với loại gãy phần Evans 1.1.5 Điều trị gãy liên mấu chuyển 1.1.5.1 Các phương pháp điều...
 • 27
 • 201
 • 0

ÐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ÐÙI NGƯỜI GIÀ BẰNG KHUNG CỐ ÐỊNH NGOÀI

ÐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ÐÙI NGƯỜI GIÀ BẰNG KHUNG CỐ ÐỊNH NGOÀI
... ly khung 70 Bng 3.19 Thi gian lin xng trung bỡnh ca nhúm nghiờn cu 71 Bng 3.20 Thi gian ly khung theo gii 71 Bng 3.21 Thi gian ly khung theo ch s Singh 72 Bng 3.22 Thi gian ly khung ... thy s khụng vng chc ca khung lm cho nhiu NB khụng th ng sm c Giai on k tip h thay i dng c bng cỏch s dng KCN Hoffmann iu tr cho 180 NB vi mt cm giỏc loi khung ny vng hn khung u tiờn Sau ú tỏc ... screw (Vớt nộn ộp kiu Jewet) JHS 11 Khung c nh ngoi KCN 12 Kt hp xng KHX 13 Liờn mu chuyn LMC 14 Liờn mu chuyn xng ựi LMCX 15 Orthofix Pertrochanteric Fixator (Khung c nh vựng mu chuyn Orthofix)...
 • 146
 • 283
 • 0

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người già bằng khung cố định ngoài
... ly khung 73 Bng 3.19 Thi gian lin xng trung bỡnh ca nhúm nghiờn cu 72 Bng 3.20 Thi gian ly khung theo gii 73 Bng 3.21 Thi gian ly khung theo ch s Singh 74 Bng 3.22 Thi gian ly khung ... thy s khụng vng chc ca khung lm cho nhiu NB khụng th ng sm c Giai on k tip h thay i dng c bng cỏch s dng KCN Hoffmann iu tr cho 180 NB vi mt cm giỏc loi khung ny vng hn khung u tiờn Sau ú tỏc ... cú h thng v iu tr góy liờn mu chuyn xng ựi bng khung c nh ngoi Do vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti iu tr góy liờn mu chuyn xng ựi ngi gi bng khung c nh ngoi ti c nghiờn cu vi cỏc mc tiờu sau:...
 • 208
 • 233
 • 0

Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài (toàn văn + tóm tắt)

Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài (toàn văn + tóm tắt)
... Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững khung cố định ngoài nhằm hai mục tiêu: 1- Khảo sát đặc điểm tổn thương giải phẫu gãy khung chậu không vững 2- Đánh giá kết điều trị gãy khung chậu ... kín khung chậu 10 - Gãy khung chậu vững gãy khung chậu không vững Gãy phần khung chậu tổn thương nhẹ như: gãy xương cánh chậu, gãy xương mu, xương ngồi, xương xương cụt… Gãy ổ cối loại gãy khung ... nhi 1.3.5 Điều trị gãy khung chậu khung cố định * Điều trị gãy khung chậu khung CĐN giới Việt Nam Pennal sử dụng CĐN điều trị gãy khung chậu từ đại chiến giới thứ II Canada với mẫu khung Roger...
 • 169
 • 195
 • 0

Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài (tóm tắt + toàn văn)
... vi khung chậu - Chỉ định điều trị kết xương khung chậu thực thụ khung CĐN Qua nghiên cứu, rút số định sau: + CĐN khung chậu định cho loại gãy khung chậu không vững không hoàn toàn (không vững ... phẫu độ vững khung chậu, tác giả phân chia gãy khung chậu làm loại: 4.2 ĐIỀU TRỊ GÃY KHUNG CHẬU KHÔNG VỮNG BẰNG CỐ ĐỊNH NGOÀI 4.2.2 Lựa chọn cố định Như trình bày, gãy khung chậu không vững cần ... Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững khung cố định ngoài nhằm hai mục tiêu: 1- Khảo sát đặc điểm tổn thương giải phẫu gãy khung chậu không vững 2- Đánh giá kết điều trị gãy khung chậu...
 • 14
 • 191
 • 2

Treatment Study for unstable pelvic ring fractures by external fixation = Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài (tóm tắt + toàn văn)

Treatment Study for unstable pelvic ring fractures by external fixation = Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài (tóm tắt + toàn văn)
... injury of unstable pelvic fractures in order to improve efficiency and better treatment That is why we carried out the study: "Study on the treatment unstable pelvic ring fractures by external fixation" ... indication for treatment of pelvic fracture by external fixation Through research, we draw some designated as follows: + External fixxation is indicated for the type of unstable pelvic ring fractures ... or fractures on both sides (CM) 1.3.5 Treatment of pelvic ring fractures by external fixation Indications of the external fixation for usntable pelvic ring fracture: Mear (1980, 1986) , Tile...
 • 23
 • 107
 • 0

Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài

Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững bằng khung cố định ngoài
... Nghiên cứu điều trị gãy khung chậu không vững khung cố định ngoài nhằm hai mục tiêu: 1- Khảo sát đặc điểm tổn thương giải phẫu gãy khung chậu không vững 2- Đánh giá kết điều trị gãy khung chậu ... kín khung chậu 10 - Gãy khung chậu vững gãy khung chậu không vững Gãy phần khung chậu tổn thương nhẹ như: gãy xương cánh chậu, gãy xương mu, xương ngồi, xương xương cụt… Gãy ổ cối loại gãy khung ... nhi 1.3.5 Điều trị gãy khung chậu khung cố định * Điều trị gãy khung chậu khung CĐN giới Việt Nam Pennal sử dụng CĐN điều trị gãy khung chậu từ đại chiến giới thứ II Canada với mẫu khung Roger...
 • 169
 • 142
 • 0

Đánh giá tác dụng khung cố định ngoài trong điều trị gãy hở hai xương cẳng chân tại khoa ngoại dã chiến b15 bệnh viện 103 trong năm 2008 – 2010

Đánh giá tác dụng khung cố định ngoài trong điều trị gãy hở hai xương cẳng chân tại khoa ngoại dã chiến b15 bệnh viện 103 trong năm 2008 – 2010
... hình sử dụng khung cố định để điều trị gãy hở x-ơng cẳng trên giới 1.3.2 Tình hình sử dụng khung cố định để điều trị gãy hở x-ơng cẳng Việt Nam 1.4 Vài nét khung cố định ... phẫu cẳng chân 1.2 Th-ơng tổn giải phẫu gãy hở hai x-ơng cẳng chân 1.3 Tình hình sử dụng khung cố định để điều trị gãy hở hai x-ơng cẳng chân giới Việt Nam 1.3.1 Tình hình sử dụng ... dng khung CN iu tr góy h hai xng cng chõn ti khoa ngoi dó chin B15 Bnh vin 103 nm 2008 2010" Mc tiờu ti: ỏnh giỏ kt qu iu tr góy h xng cng chõn bng khung CN ti khoa ngoi dó chin B15 Bnh vin 103...
 • 49
 • 1,409
 • 1

Tài liệu Điều trị gãy mâm chày phức tạp bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài Ilzarov docx

Tài liệu Điều trị gãy mâm chày phức tạp bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài Ilzarov docx
... đầu kết điều trò gãy mâm chày loại V VI theo phân loại Schatzker kết hợp xương tối thiểu bên cố đònh Ilizarov ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Là bệnh nhân gãy mâm chày ... mục tiêu điều trò trường hợp tổn thương mô mềm lan rộng, làm tổn thương thêm hệ thống gấp duỗi gối tỉ lệ nhiễm trùng cao Điều trò gãy mâm chày phức tạp kết hợp xương bên tối thiểu với cố đònh ... Có 26/40 mâm chày nguyên vẹn nên số mặt khớp không lún chiếm tỉ lệ cao Có70% mặt khớp lún 4mm Có 26 mâm chày nắn kín, mở tối thiểu hành xương mở tối thiểu bao khớp gối Có mâm chày ghép xương mào...
 • 5
 • 898
 • 3

Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại v VI theo schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng

Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại v VI theo schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng
... ng góy hỡnh ch Y Góy Schatzker V khỏc vi Schatzker VI ch cũn gi nguyờn c s tip ni gia u xng v thõn xng Góy loi Schatzker VI l góy hai mõm chy i kốm vi s mt liờn tc ca u xng v thõn xng Góy hai ... mõm chy loi V- VI theo Schatzker bng kt hp xng ti thiu v c nh ngoi dng v ng di mn tng sỏng nhm t c cỏc mc tiờu sau õy: ỏnh giỏ kt qu v bin chng ca phng phỏp iu tr góy mõm chy loi V- VI bng kt hp ... thn kinh v ng gi Tn thng mch mỏu v thn kinh ớt gp a s cỏc trng hp góy mõm chy Tuy nhiờn, i vi góy mõm chy nng lng cao (Schatzker V v VI) nguy c tn thng mch mỏu thn kinh tng cao, c bit i vi ng mch...
 • 166
 • 322
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy định về ký kết hợp đồng bằng ngoại tệký kết hợp đồng bằng ngoại tệứng dụng công nghệ gốm bức xạ hồng ngoại giải tần hẹp chọn lọc kết hợp với không khí có nhiệt độ thấp để sấy cá cơm săng xuất khẩđánh giá kết qủa điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày do chấn thương bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại viện ctch bệnh viện tưqđ 108có sự kết hợp giữa chính sách quản lý ngoại hối với các bộ phận khác của chính sách tiền tệsự kết hợp giữa chính sách quản lý ngoại hối với các chính sách quản lý vĩ mô khác đã có nhưng chưa hài hoàtrường hợp có mẫu lưu cần sử dụng kết hợp mẫu lưu để xác định cường độ nén của bê tông số mẫu lưu sử dụng không ít hơn 6 mẫubulông thô và bulông thường được dùng trong các kết cấu làm bằng thép có giới hạn chảy từ 380 mpa trở xuốngbăng rộng cố địnhchăm sóc bệnh nhân sau mổ kết hợp xươngbăng rộng cố định là gìchăm sóc bệnh nhân mổ kết hợp xươngcác phương pháp kết hợp xươnggiao kết hợp đồng bằng miệngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả