Soạn bài lớp 8: Ôn tập truyện ký Việt Nam

Tiết 37: Ôn tập truyện Việt Nam

Tiết 37: Ôn tập truyện ký Việt Nam
... Tè NguyªnCao Nam Hång Em thư ®o¸n xem c¸c h×nh ¶nh sau ®©y minh ho¹ cho c¸c trun kÝ ViƯt Nam nµo ®· häc tõ ®Çu n¨m ? Trong lßng mĐ ChÞ DËu L·o H¹c H··ythèng kª c¸c v¨n b¶n trun kÝ H y thèng kª ... ChÞ DËu L·o H¹c H··ythèng kª c¸c v¨n b¶n trun kÝ H y thèng kª c¸c v¨n b¶n trun kÝ ViƯt Nam ®··häc tõ ®Çu n¨m ? ViƯt Nam ® häc tõ ®Çu n¨m ? 1- T«i ®i häc 1/ Hãy lập thành 2- Trong lßng mĐ (trÝch ... Trun kÝ ViƯt Nam ®Ịu lµ c¸c v¨n b¶n thc thĨ lo¹i v¨n xu«i nghƯ tht, ph¸t triĨn m¹nh vµo thêi k× 1930 -1945 §©y lµ c¸c v¨n b¶n viÕt b»ng ch÷ qc ng÷ víi c¸ch viÕt míi mỴ, rÊt kh¸c so víi c¸c trun kÝ...
 • 14
 • 1,239
 • 9

ÔN TẬP TRUYỆN VIỆT NAM ppt

ÔN TẬP TRUYỆN KÝ VIỆT NAM ppt
... chuyện Ngô Tất Tố ức bùng lên phụ nữ nông thôn VN miêu tả sinh động trước cách mạng - Nhân vật miêu tả Lão Hạc Truyện Một ông già nghèo Số phận bi thảm Nam ngắn giàu tự trọng, Cao (tự dằn vặt ... - Tài khắc hoạ nhân vật chất cao quý người nông cụ thể, sống động, đặc sắc Nam Cao dân khổ xã hội miêu tả phân tích diễn biến ( 1915 - 1951) Việt Nam trước CM tháng tâm lý số nhân vật Thái độ ... nhân vật Thái độ trân trọng tác giả Cách kể chuyện mẻ, linh họ hoạt ngôn ngữ kể miêu tả người chân thực, đậm đà chất nông thôn, tự nhiên, giản dị So sánh, phân tích để thấy rõ điểm giống khác nội...
 • 5
 • 302
 • 1

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 ppt

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 ppt
... tư năm 185 8 – 19 18 * Mục tiêu: Nêu kiện LSVN từ 185 8 – 19 18 * Phương pháp: Lập bảng thống kê, tổng hợp, phát vấn Quá trình xâm lược VN TD Pháp đấu tranh chống xâm lược nhân dân ta từ năm 185 8 đến ... tìm hiểu LSVN từ năm 185 8 đến năm 19 18 Trong này, dừng lại để xem xét: - Trong giai đoạn LS học có kiện cần phải ý - Nội dung giai đoạn - Việc tìm hiểu hai vấn đề thông qua PP học tập đa dạng * ... BH BA 188 6 ĐÌNH 188 7 – Phạm Bành Thanh Đinh Hoá - LL nghĩa - Có ý nghĩa quân yếu Công - Sự Tráng to non lớn đấu nghịêp người tranh chống BÃI Hưng SẬY lãnh đạo ĐQ, Yên - Phản ánh ĐLTD 188 3 – Nguyễn...
 • 7
 • 920
 • 0

Tạ Hải - Ôn tập truyện Việt Nam

Tạ Hải - Ôn tập truyện ký Việt Nam
... minh họa cho đoạn trích nào? Lã o H ạc truyện việt nam Nam Cao Tiết 38: ôn tập truyện việt nam Thống kê Thảo luận nhóm Ht2 gi Thống kê văn truyện Việt Nam học lớp 8: Tên văn tác giả Thể ... thuật Tiết 38: ôn tập truyện việt nam Thống kê Ktq ếu thol ả ảu ận Thống kê văn truyện Việt Nam học lớp 8: Tên văn tác giả Tôi học (1941) ThanhTịnh (191 1-1 988) Thể loại Truyện ngắn Phương ... lý - Xây dựng, miêu tả nhân vật chủ yếu qua ngôn ngữ hành động tương phản với nhân vật khác Tiết 38: ôn tập truyện việt nam 1.Thống kê Ktq ế ả tholu u ả ậ n Thống kê văn truyện Việt Nam...
 • 18
 • 193
 • 0

TIẾT 38: NGỮ VĂN 8 - ÔN TẬP TRUYỆNVIẸT NAM

TIẾT 38: NGỮ VĂN 8 - ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIẸT NAM
... TiÕt 38: ¤n tËp trun kÝ viƯt nam TiÕt 38: ¤n tËp trun kÝ viƯt nam Gièng Kh¸c -Thể loại: Đều văn tự sự, truyêïn đại (193 0-1 945) - ThĨ lo¹i: Phong phó (Håi kÝ, tiĨu thut, trun ng¾n) - Ph­¬ng ... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Hãy chọn đáp án khái niệm truyện đại Việt Nam A .Truyện đại Việt Nam đời vào thời kỳ 1930 -1 945 B Truyện đại bao gồm thể loại :Truyện ngắn, tiểu thuyết, ... Trong lòngmẹ Nguyên Hồng (19 1 8- 1 982 ) Tự sự, miêu tả, biểu cảm Hồi Nội dung chủ yếu Nçi cay ®¾ng, tđi cùc vµ tình th­¬ng yªu mĐ m·nh liƯt cđa bÐ Hång Nghệ thuật Văn hồi chân thực, trữ tình tha...
 • 27
 • 1,270
 • 2

Soạn bài lớp 6: Ôn tập văn miêu tả

Soạn bài lớp 6: Ôn tập văn miêu tả
... cho xác Trong đoạn văn có kết hợp tự miêu tả vào đặc điểm bật đoạn (chủ yếu tự hay miêu tả? ) để định loại Là tự người viết tập trung chủ yếu vào kể việc, diễn biến, kết Là miêu tả người viết làm ... làm bật hình ảnh người cảnh Nhận xét việc dùng hình ảnh so sánh miêu tả hai văn Gợi ý: Chú ý hình ảnh so sánh đặc sắc, giàu sức gợi tả: "Những cỏ gẫy rạp, y có nhát dao vừa lia qua.", "Hai đen nhánh ... áo gi-lê."; " Pháp, An-dát, Pháp, An-dát Những tờ mẫu treo trước bàn học trông cờ nhỏ bay phấp phới khắp xung quanh lớp. ", " thấy thầy Ha-men đứng lặng im bục đăm đăm nhìn đồ vật quanh muốn mang...
 • 2
 • 235
 • 0

Bài 10-Tiết 38: ôn tâp truyệnViệt Nam

Bài 10-Tiết 38: ôn tâp truyện kí Việt Nam
... minh họa cho đoạn trích nào? Lã o H ạc truyện việt nam Nam Cao Tiết 38: ôn tập truyện việt nam Thống kê Thảo luận nhóm Ht2 gi Thống kê văn truyện Việt Nam học lớp 8: Tên văn tác giả Thể ... đà chất nông thôn: triết lý giản dị, tự nhiên Tiết 38: ôn tập truyện việt nam Thống kê So sánh a, Giống So sánh giống khác văn truyện a, Giống * Về thể loại: Văn tự sự, truyện đại * ... vật khác Tiết 38: ôn tập truyện việt nam 1.Thống kê Ktq ế ả tholu u ả ậ n Thống kê văn truyện Việt Nam học lớp 8: Tên văn tác giả Thể loại Phương thức biểu đạt Tự Lão Hạc Truyện (Lão Hạc...
 • 19
 • 2,091
 • 17

Tiet 38-Bai 10-On tap truyen ki Viet Nam hay

Tiet 38-Bai 10-On tap truyen ki Viet Nam hay
... cho đoạn trích nào? Lã o H ạc truyện kí việt nam Nam Cao Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê Thảo luận nhóm Ht2 gi Thống kê văn truyện kí Việt Nam học lớp 8: Tên văn tác giả Thể loại Phương ... việt nam 1.Thống kê Ktq ế ả tholu u ả ậ n Thống kê văn truyện kí Việt Nam học lớp 8: Tên văn tác giả Thể loại Phương thức biểu đạt Tự Lão Hạc Truyện (Lão Hạc ngắn (xen trữ tình) 1943) (Trích) Nam ... thiết tha, ngòi bút giàu chất thơ Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê Ktq ếu thol ả ảu ận Thống kê văn truyện kí Việt Nam Tên văn tác giả Thể loại Trong Hồi ký lòng mẹ (Trích) (Những...
 • 19
 • 510
 • 0

Soạn bài lớp 12: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX

Soạn bài lớp 12: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến hết thế kỷ XX
... ánh thực đời sống trình vận động phát triển Cách mạng II Vài nét khái quát Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỉ XX Vài nét hoàn cảnh lịch sử xã hội, văn hoá - Chiến tranh kết thúc, đời sống tư ... Nhà văn - chiến sĩ - Văn học trước hết phải thứ vũ khí đấu tranh Cách mạng - Hiện thực đời sống Cách mạng kháng chiến nguồn cảm hứng lớn cho văn học - Quá trình vận động, phát triển văn học ăn ... mười hai) + Sơn Nam với (Hương rừng Cà Mau) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945- 1975: a .Văn học vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó...
 • 4
 • 335
 • 0

On tap truyen ki Viet Nam

On tap truyen ki Viet Nam
... truyện kí việt nam I Hệ thống văn truyện kí học lớp Thanh Tịnh Ngô Tất Tố Nam Cao Nguyên Hồng Tiết 38: Ôn tập truyện kí việt nam I Hệ thống văn truyện kí học lớp ST T Tên văn Tôi học Trong lòng mẹ ... Tiểu thuyết Nam Cao 1943 Truyện ngắn Nghệ thuật đặc sắc Tiết 38: Ôn tập truyện kí việt nam Tiết 38: Ôn tập truyện kí việt nam I Hệ thống văn truyện kí học lớp ST T Tên văn Tôi học Trong lòng mẹ ... Việt Nam Tiết 38: Ôn tập truyện kí việt nam I Hệ thống văn truyện kí học lớp Tiết 38: Ôn tập truyện kí việt nam I Hệ thống văn truyện kí học lớp S T T Tên văn Tên tác giả Tôi học Thanh Tịnh Trong...
 • 26
 • 3,305
 • 4

tuần 9 tiết 38: ôn tập truyệnviệt nam

tuần 9 tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam
... Trong vb Thông tin ngày trái đất năm 2000, kêu gọi vấn đề g? Vấn đề có tầm quan trọng ntn? Bạn có suy nghó dòng chữ bao thuốc đó? HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ Tuần 12, Tiết 35 ÔN DỊCH THUỐC ... văn (?) Những tin tức thông báo phần mở văn bản? (?) Để cung cấp thông tin này, người viết vận dụng phép tu từ gì? Tác dụng phép vận dụng đó? 1.Thông báo nạn dòch thuốc - Ôn dòch thuốc đe doạ đến ... văn II,Tìm * Thuốc không gây tác hại đến sức khỏ người, mà gây tác hại lớn đến phương diện nữa? Đối với thiếu niên Việt Nam, hút thuốc đưa họ vào đường phạm pháp Tại vậy? 1.Thông báo nạn dòch thuốc...
 • 22
 • 2,785
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: soạn văn 8 ôn tập truyện kí việt namvăn 8 ôn tập truyện kí việt namngữ văn 8 ôn tập truyện kí việt namsoạn bài ôn tập truyện kí việt nam lớp 8bài 10 ôn tập truyện kí việt nam lớp 8bài ôn tập truyện kí việt nam lớp 8soạn bài ôn tập truyện kí việt nam 8soạn bài ôn tập truyện kí việt nam văn 8soạn văn 8 bài ôn tập truyện kí việt namôn tập truyện kí việt nam lớp 8ngữ văn 8 bài ôn tập truyện kí việt namvăn 8 bài ôn tập truyện kí việt namsoạn ôn tập truyện kí việt nam ngữ văn 8ngữ văn lớp 8 tiết 36 ôn tập truyện kí việt nambài giảng điện tử ôn tập truyện kí việt namThiết kế hệ thống giám sát điện năng trong phòng thí nghiệmPhương pháp giải các dạng bài tập phần cấu trúc, cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nguyễn hoàngNghiên cứu,phân tích trạm phát điện tàu 22500 tấnBài 2. Thánh GióngBài 8. Danh từSử dụng kênh hình trong giảng dạy và ôn tập phần biến dị ở cấp độ tế bào, sinh học 12 nâng caoSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương i, phần bảy sinh học 12GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CÁC ĐÔ THỊ LOẠI I THUỘC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THEO HƯỚNG GIAO THÔNG XANHPhương pháp xác định nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời f3 khi PTc , từng nhóm kiểu hình ngẫu phối và các gen phân li độc lậpRèn luyện cho học sinh miền núi kĩ năng khai thác kênh hình trong SGK sinh học 11 THPTRèn luyện kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập di truyền học sinh học 12Rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học bài hô hấp ở động vật sinh học 11 THPT bằng kỹ thuật các mảnh ghépVì lợi ích quốc gia, quyết tâm tránh xa thuốc láMột vài kinh nghiệm giải toán xác suất sinh học trong quy luật di truyền, sinh 12 trường THPT hà văn maoNhận dạng và giải toán di truyền liên kết giới tính có hoán vị gen trường hợp hai gen nằm trên x không có trên yPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thểSome techniques to teach pronunciation effectively in high schoolsStrategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationStructural conversion with modal verbs (supplementary practice for teaching part e unit 11 12 english 12)Sử dụng trò chơi dẫn vào bài mới trong giờ học tiếng anh lớp 11 tại trường THPT quảng xương 1