Giáo án Hóa học 10 bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

bài giảng hóa học 10 bài 3 luyện tập thành phần nguyên tử

bài giảng hóa học 10 bài 3 luyện tập thành phần nguyên tử
... đối nguyên tử K? b) Tính nguyên tử khối K? c) Tính số nguyên tử K 0,975 g K? 0 ,33 6 .102 3 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài ... khối nguyên tử sau 24 12 Mg; 23 11 Na ; 20 40 Ca ; Li ; 15 31 P; 25 Mn ; 88Sr ; 55 38 35 Br 80 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 1: KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ Bài 3: Tính số phân tử (nguyên ... hỗn hợp đồng vị Cl có nguyên tử khối 34 ,97 chiếm 75,77% 35 Cl có nguyên tử khối 36 ,97 Tính nguyên tử khối trung bình Clo tự nhiên 37 Bài 2: Nguyên tử khối trung bình đồng 63, 546 Trong tự nhiên...
 • 7
 • 976
 • 6

giáo án hóa học 10 bài 34 luyện tập oxi và lưu huỳnh

giáo án hóa học 10 bài 34 luyện tập oxi và lưu huỳnh
... Lưu huỳnh có tính oxi hóa B Lưu huỳnh có tính khử C Lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử D Lưu huỳnh tính oxi hóa tính khử Sai Đúng Sai Câu 2: Lưu huỳnh có số oxi hóa ? A -2, -4, +6, ... nghiệp luyện kim Hãy so sánh tính oxi hóa nguyên tố thuộc nhóm VIA Tính oxi hoá: Oxi > Lưu huỳnh > Selen > Telu Củng cố học: Câu 1: Câu sau diễn tả tính chất hóa học lưu huỳnh ? Sai A Lưu huỳnh ... cố H2SO4 Tính oxi hóa Câu hỏi: Qua lưu huỳnh, cho biết lưu huỳnh có số oxi hóa?  S có tất số oxi hóa: -2, 0, +4, +6 -2 +4 Tính khử +6 Tính oxi hóa Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa Cho m gam...
 • 50
 • 990
 • 2

Giáo án Hóa học 10 bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giáo án Hóa học 10 bài 39: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
... chức hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1 Tốc độ phản ứng GV: tổ chức cho học sinh liên hệ đến phản ứng xảy cực nhanh chậm đời sống → tốc độ phản ứng Tốc độ phản ứng: độ biến ... Hoạt động to thường 2H2 + O2  2H2O Pt có V lớn GV: đặt vấn đề phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái Cân hóa học cân hóa học? Yêu cầu học sinh phát biểu cân hóa học Cân hóa học trạng thái phản ứng ... nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc Hoạt động độ phản ứng nghịch GV: yêu cầu học sinh trình bày Sự chuyển dịch cân yếu tố làm chuyển dịch cân Là di chuyển từ trạng thái cân sang trạng thái cân khác...
 • 5
 • 95
 • 0

Bài 3. LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pdf

Bài 3. LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pdf
... nguyên tử khối trung bình đồng vị • Nguyên tố hóa học nguyên tử có số Z • Các đồng vị nguyên tố hóa học nguyên tử có số Z, khác số N Số hiệu nguyên tử Z số khối A đặc trưng cho nguyên tử Kí hiệu nguyên ... Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton số electron • Số khối A = Z + N • Nguyên tử khối coi tổng số proton nơtron (gần đúng) • Nguyên tử khối nguyên tố có nhiều đồng vị nguyên ... nguyên tử có số Z, khác số N Số hiệu nguyên tử Z số khối A đặc trưng cho nguyên tử Kí hiệu nguyên tử : ...
 • 3
 • 408
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... khác Bài tập (SGK) II Bài tập: Bài tập 2: - Dùng dung dịch AgNO3/NH3 ta nhận biết hex-1-in - Dùng dung dịch KMnO4 nhận biết stiren điều kiện thường, nhận toluen đun nóng Bài tập 3: Bài tập 4: ... Hoạt động 3: Bài tập 2: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt chất lỏng sau: Benzen, stiren, toluen, hex-1-in GV hướng dẫn HS dựa vào đặ điểm cấu tạo chất để xác định thuốc thử: Bài tập 3:Viết ... - Nhóm 3:Etylbenzen với Cl2(đk ánh sáng), với dung dịch KMnO4 (to); - Nhóm 4: stiren với dd Br2 Từ rút tính chất hoá học chung hidrocacbon thơm? GV cho HS làm tập: Câu hỏi: Cho A đồng đẳng benzen...
 • 5
 • 46
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin
... CH2=CH-C=CH Bài tập 6: Theo phiếu học tập số 8: Học sinh giải chọn đáp Chọn đáp án C án, giáo viên kiểm tra lại c Củng cố luyện tập: (4 phút) - Làm tập 2/145 SGK lớp d Hướng dẫn học sinh học nhà: ... ↑+H2,Pd/PbCO3 H2 ANKIN CH3-CH3 -Ni,t0-> C2H2 + H2 CH2=CH2 -Ni,t0-> C2H2 +H2 Phiếu học tập số 3: C2H2 + 2H2 -Ni,t0-> C2H6 C2H2 + H2 -Pd/PbCO3-> C2H4 II Bài tập luyện tập: Bài tập 1: Theo phiếu học tập Bằng ... có số đồng phân ankin là: (3) C4H4 + H2 -Pd/PbCO3-> A B C D C4H6 Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5: Đáp án : A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phiếu học tập số 6: (4) nCH2=CH-CH=CH2...
 • 4
 • 214
 • 1

Giáo án Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Giáo án Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
... C2H4O2 axit axetic GV: Nhận xét kết luận GV: Gọi học sinh lên viết PTHH minh hoạ BT2: Y/c hs làm tập 2/148sgk GV: Nhận xét kết luận BT3: Làm tập 7/1 49 sgk BT3: Hs tiến hành làm BT3: Làm tập tập ... hoàn chỉnh HĐ 3: Luyện tập I Kiến thức cần nhớ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức liên quan đến rượu, axit, chất béo để làm tập liên quan Phương ... + NaOH → CH3COONa + C2H5OH II Luyện tập: BT1: BT2: Để chứng minh C2H6O rượu etylic cần cho C2H6O tác dụng với Na có khí bay rượu etylic Để chứng minh C2H4O2 axit axetic ta cho C2H4O2 tác dụng...
 • 4
 • 44
 • 0

Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
... động 4: (5’) Bài 3: - Hướng dẫn học sinh - Phân biệt cặp giải BT3 kim loại dựa vào - Quan sát, theo dỏi, tính chất hoá học chúng giúp đỡ HS hoàn Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: ... lượng gấp đôi bột sắt nói tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt dùng hai trường hợp khối lượng chất rắn thu Giải - Fe + dung dịch H2SO4 loãng: - Học sinh nhận xét ... Chúng ta giải BT5 - HS tự giải toán tính số mol Fe, nhân đôi lượng lên tính theo phương trình - Kết luận cho điểm dư ñ pĐPNC nc Al Bài 5: - Hướng dẫn học sinh giải tập theo kiến thức sau : - Lắng...
 • 5
 • 49
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton và Axit Cacboxylic

Giáo án Hóa học 11 bài 46: Luyện tập Anđehit - Xeton và Axit Cacboxylic
... C3H7COOH Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò * Củng cố: - Tính chất hóa học anđehit, xeton, axit cacboxylic * Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Ôn tập kiến thức học chuẩn bị ôn tập học kì II ... động 3: Bài 2: GV: Chép đề lên bảng, yêu cầu HS Cho 10,2 g hỗn hợp X gồm anđehit axetic chép đề vào anđehit propioic tác dụng với dung dịch Bài 2: Cho 10,2 g hỗn hợp X gồm anđehit axetic anđehit ... yêu cầu HS chép đề vào Bài 3: Giải hệ x = y = 0,1 %CH3CHO = 0,1.44.100%  43,14% 10,2 %C2H5CHO = 56,86% Bài 3: Hòa tan 13,4 g hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước 50 g dung...
 • 5
 • 127
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol

Giáo án Hóa học 11 bài 42: Luyện tập dẫn xuất Halogen, Ancol và Phenol
... bảng, GV hướng dẫn HS so sánh dẫn xuất halogen với ancol, phenol mặt hình thức phản ứng (thế, tách) Hoạt động 2: Luyện tập đồng phân, tên gọi ancol dẫn xuất halogen GV yêu cầu HS làm tập SGK C4H9Cl ... động 4: Bài tập hoá học GV yêu cầu HS thực tập số SGK trang 195 0,03 = 0,12 mol mphenol= 0,06 * 94 = 5,64 gam mancol= 0,24 * 46 = 11, 05 gam Thành phần % khối lượng chất: %mC2 H 5OH  11, 05 * ... OH Br + Br B r2 + 3H Br Br Hoạt động 3: Luyện tập tính chất ancol phenol GV yêu cầu HS làm tập 2, 3, SGK b Số mol C6H3OBr3 : 19,86/331= 0,06 mol = số mol phenol nH2= 3,36/22,4 = 0,15 mol Từ (2)...
 • 4
 • 123
 • 0

Bài 3: Luyệt tập thành phần nguyên tử

Bài 3: Luyệt tập thành phần nguyên tử
... ; Bài 4: Cho nguyên tử K có 19 proton, 20 nơtron a) Tính khối lượng tuyệt đối nguyên tử K? b) Tính nguyên tử khối K? c) Tính số nguyên tử K 0,975 g K? 0,336.1023 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ ... TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 5: Nguyên tố X có đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử 27/23 Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton Trong nguyên tử đồng vị thứ có 44 ... SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 1: Clo tự nhiên hỗn hợp đồng vị Cl có nguyên tử khối 34,97 chiếm 75,77% 35 Cl có nguyên tử khối 36,97 Tính nguyên tử khối trung...
 • 6
 • 178
 • 0

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học và nước

Giáo án sinh học 10 bài 3 các nguyên tố hóa học và nước
... động1: Tìm hiểu nguyên tố hoá học Nội dung I Các nguyên tố hoá học GV: Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ số nguyên tố định? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên giới - Tại nguyên tố C, H, O, N ... phí hoá học có vài chục nguyên tố cần thiết cho sống 1) Các nguyên tố đa lượng vi lượng GV: Quan sát bảng em có nhận xét tỷ a Nguyên tố đa lượng lệ nguyên tố thể (Đa lượng vi - Các nguyên tố có ... có tỷ lệ  10 - ( 0,01%) lượng) HS: Các nguyên tố chiếm tỉ lệ lớn, nhỏ khác - C, H, O, N, S, P, K… thể: nguyên tố đa lượng vi b Các nguyên tố vi lượng lượng - Các nguyên tố có tỷ lệ  10 - ( 0,01%)...
 • 5
 • 2,310
 • 5

giáo án tin học 10 bài 3 giới thiệu về máy tính

giáo án tin học 10 bài 3 giới thiệu về máy tính
... thống tin học Phân biệt phần cứng phần mềm BÀI TẬP VỀ NHÀ: – Bài SGK – Đọc tiếp "Giới thiệu máy tính" IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Bài 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH ... VỀ NHÀ: – Bài SGK – Đọc tiếp "Giới thiệu máy tính" IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Bài 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: – Biết máy tính hoạt ... động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm quen với máy tính Làm quen với máy tính • GV sử dụng máy tính • HS thiết bị 10 • Các phận máy (hoặc tranh minh hoạ) để phân loại tính...
 • 20
 • 3,675
 • 0

Giáo án hóa học 10 bài 1 thành phần nguyên tử

Giáo án hóa học 10 bài 1 thành phần nguyên tử
...  Người ta biểu thị kích thước nguyên tử bằng: + 1nm(nanomet)= 10 - m nm = 10 A0 + 1A0 (angstrom)= 10 - 10 m  Nguyên tử có kích thước lớn so với -Nguyên tử H có bán kính khoảng kích thước hạt nhân ... khoảng 1 0,1nm, dường kính hạt nhân nguyên 10 nm ( 5  10 . 000 lần) tử nhỏ nhiều, khoảng 10 10 nm nm  Em xem đường kính  de,p  10 - 8nm nguyên tố hạt nhân chênh lệch Khối lượng nguyên tử: nào? ... electron(e)  Khối lượng điện tích e: + me = 9 ,10 9 4 .10 - 31kg + qe = -1, 602 .10 - 19 C(coulomb) = -1 (đvđt âm, kí hiệu – e0) Sự tìm hạt nhân nguyên tử: Năm 19 11, E.Rutherford( Rơ-dơ-pho, người Anh) dùng...
 • 4
 • 294
 • 1

Giáo án hóa học 10 bài 2 hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

Giáo án hóa học 10 bài 2 hạt nhân nguyên tử  nguyên tố hóa học  đồng vị
... phí Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị (tt) I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu được: - Nguyên tố hóa học bao gồm nguyên tử có điện tích hạt nhân - Số hiệu nguyên tử Z số đđơn vị ... 35.75, 77  37 .24 , 23 X2 A = =35,5 100 27 :23 Hạt nhân nguyên tử X có 35proton Trong HS: Thảo luận VD2: Xét 50 nguyên tử X có 27 nguyên tử X1 có 5’ sau cử nguyên tử X1 23 nguyên tử X2 44 nơtron Số ... Hoạt động 2: Nguyên tố hóa học 18’ II Nguyên tố hóa học: GV: Cho học sinh tìm hiểu SGK nêu định nghĩa nguyên tố hóa học gì? HS: Thảo luận Định nghĩa: theo nhóm nhỏ Nguyên tố hóa học nguyên đại...
 • 10
 • 203
 • 0

Xem thêm