Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo cứng năng suất 3 tấn ca

Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo với năng suất 8700 tấn sản phẩm năm

Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo với năng suất 8700 tấn sản phẩm năm
... có suất nhà máy 8700 sản phẩm/ năm, chọn: - Kẹo cứng Exkool: 5700 sản phẩm/ năm - Kẹo dẻo Jelly: 3000 sản phẩm/ năm Kẹo cứng exkool: 5700 = Năng suất ngày: 280 20,36 sản phẩm/ ngày = 20360 kg sản ... [4] Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo suất 8700 sản phẩm/ năm SVTH: Nguyễn Thị Hồng Nhạn Lớp :09H2B Đồ án tốt nghiệp -24- GVHD:PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh 3.3.1 Sơ đồ công nghệ Thiết kế nhà máy sản xuất ... sản phẩm /ngày  Kẹo dẻo Jelly: 3000 = 10,714 Năng suất ngày: 280 sản phẩm/ ngày = 10714 kg sản phẩm/ ngày 4.2 Tính cân vật chất cho dây chuyền sản xuất kẹo cứng Exkool Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo...
 • 114
 • 545
 • 10

Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo với năng suất 9680 tấnnăm” với hai mặt hàng: Kẹo lollipop năng suất 6680 tấnnăm. Kẹo cao su xylitol 3000 tấn sản phẩm năm. ( full bản vẽ )

Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo với năng suất 9680 tấnnăm” với hai mặt hàng: Kẹo lollipop năng suất 6680 tấnnăm. Kẹo cao su xylitol 3000 tấn sản phẩm năm. ( full bản vẽ )
... ca: 840 7,95 sản phẩm/ ca = 0,99 sản phẩm/ h  Kẹo cao su xylitol: 3000 = - Năng su t ca: 840 3,57 sản phẩm/ ca = 0,4 5tấn sản phẩm/ h Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo Năng su t 9680 sản phẩm/ năm SVTH: ... 9680 sản phẩm/ năm, đó: - Kẹo lollipop (kẹo cứng dạng que): 6680 sản phẩm /năm - Kẹo cao su xylitol: 3000 sản phẩm/ năm 4.1 Lập biểu đồ sản xuất: Nguyên liệu dùng cho nhà máy cung cấp quanh năm. ịnh ... gói sản phẩm Thiết kế nhà máy sản xuất kẹo Năng su t 9680 sản phẩm/ năm SVTH: Hà Thị Thúy - Lớp 09H2B Đồ án tốt nghiệp 11 GVHD:PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh Hình 2.5 Kẹo xylitol Thiết kế nhà máy sản...
 • 95
 • 462
 • 6

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh Snack năng suất 1800 tấn

Thiết kế nhà máy sản xuất bánh Snack năng suất 1800 tấn
... XÂY DỰNG NHÀ MÁY TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU, SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHỌN VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT IV TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT V TÍNH CHỌN THIẾT BỊ CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY   ... lượng bánh : M4 = 979,669 kg  Năng suất thiết kế máy : N4 = 368 kg / h  Chúng ta đặt hàng thiết bò phun gia vò SX 2000 công ty Kiên Cường với thông số kỹ thuật :  Năng suất: 150kg/h  Cơng suất: ... Nước Bột nhào Dầu Bánh snack Khối lượng (kg) 1000 25 1019,875 62,187 975,990 500 1230,74 Phun gia vò liên tục Đóng gói Bánh snack Gia vò Bánh snack 979,669 97,967 1072,48 CHỌN THIẾT BỊ Thiết bò...
 • 40
 • 795
 • 16

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm
... Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 480 sản phẩm/năm -   - 22 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA Axit hóa, kết tinh 3% Ly tâm 4% Lọc băng tải 1% Sấy 1% Làm nguội 1,5% Bao gói 0,5% Nhà máy ... máy sản xuất axit glutamic tinh thể với suất 480 tấn/ năm Như suất ngày nhà máy là: maxit glutamic = 480 : 335 = 1,433 tấn/ ngày = 1433 kg/ngày 4.2.1 Bao gói Tỉ lệ hao hụt 0,5% Lượng axit glutamic ... Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic suất 480 sản phẩm/năm -   - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 3.1 Chọn phương pháp sản xuất Axit glutamic loại axit...
 • 80
 • 337
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 10000 tấn sản phẩm/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 10000 tấn sản phẩm/năm
... đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen suất 10.000 sản phẩm/ năm Qua đồ án thực giúp em hiểu thêm công nghệ sản xuất malt nói chung malt đen nói riêng Cách lựa chọn nguyên liệu – malt vừa ... Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen suất 10000 sản phẩm/ năm” Đồ án Tổng Hợp 1.1 1.1.1.1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MALT 1.1.1 Giới thiệu malt [1] Đặc điểm Malt sản ... biệt malt đen, dùng để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao malt vàng Ở nước ta, có nhiều nhà máy bia nói riêng nhà máy thực phẩm nói chung, nhu cầu malt cho sản xuất lớn Nhưng Việt Nam, có nhà máy...
 • 52
 • 408
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 40 tấn sản phẩmngày

Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 40 tấn sản phẩmngày
... độ malt cần hạ xuống 200C CHƯƠNG 4: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 4.1 Chọn thông số ban đầu 4.1.1 Năng suất nhà máy Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen với suất 40 sản phẩm/ngày Đề tài: Thiết kế nhà máy ... khu vực Tổng hợp điều kiện trên, thấy việc xây dựng nhà máy sản xuất malt hợp lí kinh tế Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen suất 40 sản phẩm/ngày Đồ án tốt nghiệp: CHƯƠNG 2: -5- SVTH: ... 220/380 V) Ngoài để đảm bảo cho nhà máy hoạt động liên tục chủ động, nhà máy lắp đặt thêm máy phát dự phòng Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen suất 40 sản phẩm/ngày Đồ án tốt nghiệp:...
 • 84
 • 278
 • 0

Thiết kế nhà mấy sản xuất malt diastilin năng suất 20000 tấn năm

Thiết kế nhà mấy sản xuất malt diastilin năng suất 20000 tấn năm
... Kế hoạch sản suất nhà máy Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin Năng suât: 20000 sản phẩm /năm SVTH: Nguyễn Đại Gớt trang 27 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Phan Bích Ngọc Nhà máy làm việc năm ... dựng nhà máy Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin Năng suât: 20000 sản phẩm /năm SVTH: Nguyễn Đại Gớt Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 2: trang GVHD: Phan Bích Ngọc NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT MALT ... ban đầu 4.1.1 Năng suất nhà máy Malt thành phẩm 20000 sản phẩm /năm Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin Năng suât: 20000 sản phẩm /năm SVTH: Nguyễn Đại Gớt trang 23 Đồ án tốt nghiệp...
 • 95
 • 158
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin năng suất 30000 tấn sản phẩmnăm

Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin năng suất 30000 tấn sản phẩmnăm
... nhu cầu cán nhà máy Hơn nhà máy đưa cán nhà máy học thêm để phục vụ nhà máy vào hoạt động Năm: 2012 SVTH: Nguyễn Minh Thật Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin suất 30000 sản phẩm/năm ... tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin suất 30000 sản phẩm/năm ” ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 48 GVHD: Phan Thị Bích Ngọc Chọn máy điều hòa không khí có nhãn hiệu FD20K hãng Daikin sản xuất [11] Năng ... Năm: 2012 SVTH: Hình 3.1 Thiết bị làm Nguyễn Minh Thật Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt diastilin 1- Gàu tải; 2- máy từ tính;sảnnơi chứa tạm đại mạch; 4năng suất 30000 3- phẩm/năm ” quạt...
 • 107
 • 215
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất malt proteolin năng suất 32000 tấn sản phẩmnăm

Thiết kế nhà máy sản xuất malt proteolin năng suất 32000 tấn sản phẩmnăm
... để hạ pH “ nước nấu bia” 2.2 Nguyên liệu sản xuất malt proteolin Nguyên liệu để sản xuất malt proteolin đại mạch Ngoài ra, để thực quy trình sản xuất nhà máy sử dụng số chất hỗ trợ kỹ thuật 2.2.1 ... lượng cho sản phẩm Để đáp ứng điều nhà máy sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Huế qua hệ thống xử lý nước nhà máy trước đưa vào sản xuất 1.6 Thoát nước xử lý nước thải Nước thải nhà máy chứa hàm ... thiệu malt [3] Malt proteolin loại malt, chứa khoảng 2% axit lactic sử dụng sản xuất bia với khối lượng 2,5% với mục đích tăng độ chua dịch đường Để sản xuất malt proteolin người ta sử dụng malt...
 • 104
 • 189
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất đường RS năng suất 5630 tấn míangày ( full bản vẽ )

Thiết kế nhà máy sản xuất đường RS năng suất 5630 tấn míangày ( full bản vẽ )
... ‘’ Thiết kế nhà máy sản xuất đường RS suất 5630 mía/ngày’’ Nhà máy xây dựng khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc-Quảng Nam.Với quy mô sản xuất trung bình em tin nhà máy xóa vết nhơ ngành mía đường ... với việc thiết kế nhà máy, điều kiện tiên ban đầu chọn địa điểm để xây dựng nhà máy, định sống nhà máy Đặc biệt nhà máy sản xuất đường tìm địa điểm phù hợp quan trọng Vì vậy, chọn đặt nhà máy miền ... xuất Phù hợp để sản xuất Phù hợp tối ưu để sản xuất đường thô đường RE đường RS Kết luận: Với ưu điểm bật phương pháp kết hợp với điều kiện sản xuất nhà máy, vốn đầu tư trang thiết bị kĩ thuật...
 • 120
 • 248
 • 0

Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng năng suất 10 tấn sản phẩmngày ( full bản vẽ )

Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng năng suất 10 tấn sản phẩmngày ( full bản vẽ )
... Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng suất 10 sản phẩm/ngày Đồ án tốt nghiệp m sn = -37- 875 ,6 × (1 00 − 1) = 866 ,84 (kg) 100 + Lượng nguyên liệu sau rửa, ngâm: M sn = 866 ,84 × 100 = 1547,93(kg) ... lượng rễ mầm: mmr = 104 71,1 – 100 00 = 471,1(kg) V = Thể tích rễ mầm: 19,38 × 15 = 2,91 100 (m3 ) SVTH: Lê Thị Lệ Thủy Lớp: 09H2B Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng suất 10 sản phẩm/ngày Đồ ... Lượng malt sau sấy: M ss = 798,1 × 100 = 827,05(kg) 100 − 3,5 + Thể tích malt sau sấy: Vss = 1,2 × 1,53 = 1,836 (m 3) SVTH: Lê Thị Lệ Thủy Lớp: 09H2B Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng suất...
 • 116
 • 207
 • 11

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHOMAT TƯƠI NĂNG SUẤT 8000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHOMAT TƯƠI NĂNG SUẤT 8000 TẤN SẢN PHẨMNĂM
... sữa tươi suất 8000 sản phẩm/năm” Đề tài tiến hành khảo sát, tính toán chọn lựa thiết bị sản xuất nhà máy phomat cho hợp lý đạt hiệu kinh tế cao Qua trình tìm hiểu tính toán ta thiết kế nhà máy sản ... Tháng 10 11 12 Sữa tươi x x x x x x x x x x x x Trong đó: x nhà máy có nhập liệu 4.1.1.2 Biểu đồ sản xuất Nhà máy hoạt động với dây chuyền chính: dây chuyền sản xuất phomat tươi với xuất 8000 sản ... xuất lớn thứ ba giới nhà sản xuất lớn thứ hai phomat, phomat sản xuất tăng khoảng 1% năm 2011, phần lớn kết nhu cầy xuất mạnh mẽ Các nhà sản xuất Mỹ dự kiến mở rộng sản xuất tăng 3% năm lên đến...
 • 62
 • 303
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà máy sản xuất bia hơi công suấtthiết kế nhà máy đường thô hiện đại năng suất 2300 tấn míangàythiết kế nhà máy sứ điện hạ thế năng suất 1000 tấnthiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹothiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo liên hợp với tổng năng suất là 7 tấncathiết kế nhà máy sản xuất chèthiết kế nhà máy sản xuất biathiết kế nhà máy sản xuất nước giải khátthiết kế nhà máy sản xuất cồnthiết kế nhà máy sản xuất đườngthiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhânthiết kế nhà máy sản xuất rượu vang paothiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liềnthiết kế nhà máy sản xuất rượu vangđồ án thiết kế nhà máy sản xuất rượu vangBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcBài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD