Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm

80 501 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2013, 11:24

Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm [...]... HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   - 22 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA Axit hóa, kết tinh 3% Ly tâm 4% Lọc băng tải 1% Sấy 1% Làm nguội 1,5% Bao gói 0,5% Nhà máy sản xuất axit glutamic tinh thể với năng suất 480 tấn/ năm Như vậy năng suất mỗi ngày của nhà máy là: maxit glutamic = 480 : 335 = 1,433 tấn/ ngày = 1433 kg/ngày 4.2.1 Bao... TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   - 21 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 4.1 Kế hoạch sản xuất của nhà máy trong một năm Nhà máy làm việc liên tục 3 ca/ngày Mỗi ca 8 giờ Tháng 1 âm lịch nhà máy nghỉ sản xuất 30 ngày để tu sửa và vệ sinh thiết bị - Các ngày nghỉ trong năm: + Mỗi người công... bên ngoài Hình 3.11 Thiết bị kết tinh 3.4.10 Ly tâm Mục đích: Tách riêng axit glutamic từ hỗn hợp dung dịch sau khi đã kết tinh Thiết bị: Dùng thiết bị ly tâm tách nước để tách nước ra khỏi tinh thể axit glutamic Hình 3.12 Thiết bị ly tâm [24] 3.4.11 Lọc băng tải GVHD: TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   ... Dùng thiết bị lọc màng dạng khung phẳng Hình 3.8 Sơ đồ thiết bị dùng màng lọc dạng khung phẳng [5, tr 251] 3.4.7 Cô đặc chân không Nhằm làm tăng nồng độ của dịch axit glutamic trước khi kết tinh Thiết bị: Sử dụng thiết bị cô đặc chân không Hình 3.9 Thiết bị cô đặc chân không [22] GVHD: TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm. .. các kích thước như sau: Vthiết bị = 2,95 (m3); Dthiết bị = 1,5 (m); hthiết bị = 2,67(m); 5.1.2.6 Thiết bị đường hóa Chọn thiết bị đường hóa có thể tích đủ để thực hiện đường hóa lượng dịch tinh bột trong một ca sản xuất Hình 5.4 Thiết bị dịch hóa và đường hóa GVHD: TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   - ... ca sản xuất là nthiết bị = 1, không có thiết bị dự trữ Thể tích tinh bột cần được lọc là: Vtinh bột = 22,77 = 2,85 (m3/h) 8 GVHD: TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 36 Khoa: HÓA Chọn thiết bị lọc là một thùng chứa hình trụ tròn có gắn lưới lọc bên trong để lọc rác trong tinh bột Thiết. .. tiếp tục ly tâm lần hai để thu dịch lỏng còn phần rắn được cung cấp cho nhà máy phân bón Mục đích của ly tâm là loại bỏ kết tủa và các chất cặn lắng Thiết bị: Máy ly tâm nằm ngang GVHD: TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   Hình 3.2 Máy ly tâm nằm ngang [5, tr228] 15 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA 3.4.1.2 Nguyên... Chọn hệ số chứa đầy của thiết bị là ϕ = 0,8 thì ta có thể tích của thiết bị chứa là: Vthiết bị = 30,24 = 37,8 0,8 (m3) Chọn đường kính thiết bị D = 2,5 (m); α = 60o; Chọn h3 = 0,1 (m); Đường kính ống tháo d = 0,2 (m) Chiều cao của phần đáy nón thiết bị là: GVHD: TS.TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   - 31 ĐỒ... SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   Hình 5.2 Thiết bị thủy phân rỉ đường 32 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA Thể tích rỉ đường cần được xử lý là: Vrỉ đường ban đầu = 30,24 (m3/h) Chọn hệ số chứa đầy của thiết bị là ϕ = 0,70 Như vậy thể tích của thiết bị xử lý là: Vthiết bị xử lý = 30,24 = 43,2 0,70 (m3) Thể tích thiết bị được tính như sau:... MINH HẠNH SVTH: TRẦN ĐÌNH TỔNG Đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm -   - 14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: HÓA Quá trình xử lý này còn nhằm loại canxi (Decancium): Iôn canxi làm ảnh hưởng đến quá trình kết tinh glutamic Trong rỉ mật có chứa nhiều canxi- đây là kim loại có ảnh hưởng đến quá trình lên men và kết tinh axit glutamic, mục đích của giai đoạn này là 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm, Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm, Thiết kế nhà máy sản xuất axit glutamic năng suất 480 tấn sản phẩm/năm, Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Gia Lai Vùng nguyên liệu Hợp tác hóa Nguồn cung cấp điện, hơi và nhiên liệu, Nguồn cung cấp nước và vấn đề xử lý nước Giao thông vận tải Nhân công và thị trường tiêu thụ Nguồn tiêu thụ sản phẩm, Phương pháp tổng hợp hóa học Phương pháp thủy phân prơtêin, Phương pháp lên men sinh tổng hợp Phương pháp kết hợp, Qui trình sản xuất axit glutamic Thuyết minh qui trình 1. Xử lí ngun liệu Xử lý rỉ đường, Pha chế dịch lên men Thanh trùng và làm nguội Nhân giống Lên men, Lọc tách sinh khối Cơ đặc chân khơng Tẩy màu Axit hóa và kết tinh Ly tâm Lọc băng tải Sấy, Bao gói Làm nguội Sấy Lọc băng tải Ly tâm Axit hóa, kết tinh Tẩy màu Cơ đặc chân khơng, Nhân giống cấp III Nhân giống cấp II Nhân giống cấp I Giữ giống trong ống thạch nghiêng, Kế hoạch sản xuất của nhà máy trong một năm Xử lý Dịch hóa Lọc dịch tinh bột Tổng kết, Thùng định lượng tinh bột Thiết bị hòa tan tinh bột Thiết bị lọc lưới, Thiết bị pha chế dịch lên men Thiết bị thanh trùng và làm nguội Thiết bị lên men, Lọc tách tế bào vi sinh vật Cơ đặc chân khơng Tẩy màu Axit hóa, kết tinh, Thùng chứa dịch axit glutamic sau khi lên men Thùng chứa bã sau khi ly tâm nguyên liệu rỉ đường Thùng chứa xác vi khuẩn sau khi lọc Thùng chứa dịch đường hồi lưu sau khi ly tâm tách nước, Ly tâm Lọc băng tải Sấy băng tải Chọn bơm, Nhiệt lượng do đun nóng thiết bị Nhiệt lượng do đun nóng mơi trường ni cấy Nhiệt lượng tổn thất ra mơi trường xung quanh Tổng chi phí cho q trình nâng nhiệt, Cường độ tiêu tốn hơi nước ở giai đoạn nâng nhiệt Lượng nhiệt tổn thất ra mơi trường xung quanh Nhiệt lượng do nước ngưng mang ra Tổng chi phí cho q trình giữ nhiệt Cường độ tiêu tốn hơi nước ở giai đoạn giữ nhiệt, Tính nước, Phối chế dịch lên men Lên men, Các tai nạn xảy ra và kỹ thuật an toàn An toàn vận hành trong sản xuất các chất sinh học, Các trạm khí nén Các máy lọc để làm sạch và thu hồi khí, bụi Máy sấy. Các biện pháp an tồn khi sử dụng các cơ cấu vận chuyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay