PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ THEO HƯỚNG TRANG TRAI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tại địa bàn huyện tiên lãng, thành phố hải phòng

Phát triển chăn nuôi gà theo hướng trang trại tại địa bàn huyện tiên lãng, thành phố hải phòng
... chăn nuôi gi ng ñ phù h p v i chăn nuôi c a trang tr i 2.1.5 N i dung phát tri n chăn nuôi theo hư ng trang tr i 2.1.5.1 Quy ho ch trang tr i chăn nuôi Mu n phát tri n chăn nuôi theo ... vi c chăn nuôi theo hư ng ñem l i hi u qu thi t th c cho ngư i chăn nuôi .Phát tri n chăn nuôi ñư c th hi n n i dung sau: Phát tri n chăn nuôi theo chi u r ng Quy mô chăn nuôi s ... c chăn nuôi nào? Chăn nuôi theo hư ng trang tr i th nào? Vi t Nam áp d ng sao? b) Phát tri n chăn nuôi theo hư ng trang tr i t i ñ a bàn ñã có chưa th c tr ng c a sao? c) Chăn nuôi theo...
 • 132
 • 345
 • 4

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG TRANG TRAI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GÀ THEO HƯỚNG TRANG TRAI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
... phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại ñịa bàn huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng Phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến việc phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng ... phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại huyện Tiên Lãng 84 4.2.1 Chính sách phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại 84 4.2.2 Công tác quy hoạch phát triển chăn nuôi theo ... vào chăn nuôi giống ñể phù hợp với chăn nuôi trang trại 2.1.5 Nội dung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại 2.1.5.1 Quy hoạch trang trại chăn nuôi Muốn phát triển chăn nuôi theo...
 • 132
 • 233
 • 1

một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
... Lộc, tỉnh Đồng Nai - Xác định nhân tố chủ yếu có ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi theo hướng bền vững địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - Đề xuất số giải pháp để pháp triển chăn nuôi lợn bền vững ... Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phát triển mang tính bền vững, lựa chọn đề tài nghiên cứu một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm luận văn ... ngành chăn nuôi địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai qua năm 2009 – 2011 4 - Phạm vi nội dung: Các sách tác động đến chăn nuôi lợn địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Quá trình sản xuất chăn nuôi...
 • 107
 • 973
 • 9

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ở tỉnh hưng yên

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học ở tỉnh hưng yên
... v phát tri n chăn nuôi gia c m, chăn nuôi chăn nuôi theo hư ng an toàn sinh h c; - ðánh giá tình hình chăn nuôi theo hư ng an toàn sinh h c Hưng Yên th i gian qua; - Phân tích nguyên ... di n r ng, t o hư ng phát tri n chăn nuôi b n v ng Nuôi theo hư ng an toàn sinh h c t i B c Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang Mô hình nuôi theo hư ng an toàn sinh h c ñang ñư c Trung tâm Khuy ... liên quan ñ n chăn nuôi, buôn bán s d ng s n ph m chăn nuôi chăn nuôi theo hư ng an toàn sinh h c: 1) Nhà nư c ta t nh Hưng Yên ñã ban hành nh ng ch trương sách v phát tri n chăn nuôi gia...
 • 134
 • 1,434
 • 5

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học ở tỉnh hưng yên

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học ở tỉnh hưng yên
... hóa sở lý luận thực tiễn phát triển chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; - Đánh giá tình hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học Hưng Yên thời gian qua; ... tích nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học Hưng Yên; - Đề xuất định hướng giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học địa ... mô hình diện rộng, tạo hướng phát triển chăn nuôi bền vững Nuôi theo hướng an toàn sinh học Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang Mô hình nuôi theo hướng an toàn sinh học Trung tâm Khuyến nông...
 • 133
 • 990
 • 3

Luận văn nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi hươu sao (cervus nipppon temmivck) ở địa bàn huyện hương khê hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu thực trạng phát triển chăn nuôi hươu sao (cervus nipppon temmivck) ở địa bàn huyện hương khê  hà tĩnh
... tế huyện Hương Sơn ngày phát triển lên CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Thực trạng phát triển chăn nuôi hươu huyện Hương Sơn 4.1.1 Tình hình phát triển đàn hươu số hộ nuôi hươu Nuôi ... pháp để thúc đẩy phát triển chăn nuôi hươu địa bàn huyện Hương Sơn hiệu Mục tiêu nghiên cứu 21 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi hươu địa bàn huyện Hương Sơn để thấy ... án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 – 2010 UBND huyện, ban hành sách phát triển chăn nuôi, trọng đầu tư phát triển chăn nuôi hươu ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi hươu nói riêng có bước phát...
 • 70
 • 2,242
 • 11

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang

Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang
... xó hi - Mng li giao thụng: + ng b cú: *Quc l, 100% ó tri nha, ú cú: 38km quc l 31, tuyn Bc Giang- Ch- Sn ng- ỡnh Lp Lng Sn, gp quc l 04; 30km quc l 279, tuyn ng M Lng Sn- Lc Ngn- Sn ng- H Long ... Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 2. 1- c im t nhiờn, kinh t xó hi huyn lc ngn, tnh Bc Giang 35 2.1. 1- iu kin t nhiờn 35 2.1. 2- iu kin kinh t- xó hi 37 2.1. 3- Mt s thun li, khú ... http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MC LC Trang PHN M U 1- Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti 2- Mc tiờu nghiờn cu 2. 1- Mc tiờu chung 2.2 - Mc tiờu c th 3- i...
 • 146
 • 695
 • 4

Phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình vietgahp trên địa bàn tỉnh hải dương

Phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình vietgahp trên địa bàn tỉnh hải dương
... n theo quy trình VietGAHP ñ a bàn t nh H i Dương th i gian qua - ðánh giá hi u qu chăn nuôi l n theo quy trình VietGAHP ñ a bàn t nh H i Dương - ð xu t gi i pháp ñ phát tri n chăn nuôi l n theo ... ng chăn nuôi l n theo quy trình VietGAHP 2.1.3.1 N i dung vai trò c a ngư i dân vi c tham gia xây d ng chăn nuôi l n theo quy trình VietGAHP Xây d ng mô hình chăn nuôi l n theo quy trình VietGAHP ... ng chăn nuôi l n theo quy trình VietGAHP ñ a bàn t nh H i Dương 46 4.1.1 Th c tr ng chung v chăn nuôi l n ñ a bàn t nh H i Dương 46 4.1.2 Th c tr ng t ch c chăn nuôi l n theo quy trình...
 • 122
 • 509
 • 2

Thực trạng và khả năng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng trang trại trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương xem chi tiết biểu ghi biên mục

Thực trạng và khả năng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng trang trại trên địa bàn huyện thanh hà, tỉnh hải dương xem chi tiết biểu ghi biên mục
... trờng huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dơng, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hà, phòng Thống kê, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, cấp uỷ, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện giúp đỡ trình thực đề ... động UBND Uỷ ban nhân dân ĐHNNHN Đại học Nông nghiệp H Nội TL Tỉnh lộ VAC Vờn - Ao - Chuồng HTX Hợp tác x ĐVT Đơn vị tính NN & PTNT Nông nghiệp v phát triển nông thôn NTTS Nuôi trồng thuỷ sản CSXH ... 2.4 Trang tr i nụng nghi p v tỡnh hỡnh phỏt tri n trang tr i nụng nghi p trờn th gi i v Vi t Nam 2.4.1 Khỏi ni m trang tr i v kinh t trang tr i Trang tr i l lo i hỡnh c s s n xu t nụng nghi p...
 • 110
 • 164
 • 0

một số đề xuất nhằm phát triển văn hóa du lịch huyện tiên lãng, thành phố hải phòng

một số đề xuất nhằm phát triển văn hóa du lịch huyện tiên lãng, thành phố hải phòng
... Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số đề xuất nhằm phát triển văn hóa du lịch huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DU LỊCH 1.1 VĂN HÓA ... dung cốt lõi Văn hóa Du lịch Văn hóa Du lịch phát triển Văn hóa Phát triển Văn hóa Du lịch giải nội hàm Văn hóa phát triển Từ phân tích nhận định đƣa kết luận: Văn hóa Du lịch sản phẩm văn hóa ... văn hóa du lịch ,d giá trị ; văn hóa du lịch sản phẩm văn hóa Việt Nam trình hội nhập phát triển CHƢƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DU LỊCH CỦA HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI...
 • 122
 • 153
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM .6 1.1 Một số vấn đề lý luận doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp ... nghiên cứu: Thực trạng phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa huyện Đan Phượng giai đoạn 2008 - 2012, nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2012- 2020 năm ... CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 91 3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng...
 • 142
 • 136
 • 2

đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng

đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
... Thủy Nguyên 43 3.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 51 3.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng 65 3.3.1 Quan điểm sử dụng đất nông ... 3.2 Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Thủy Nguyên .42 3.2.1 Hiện trạng biến động đất đai huyện Thủy Nguyên .42 3.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Thủy ... tài Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp bền vững địa bàn Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2005-2012 Trên sở đưa định hướng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông...
 • 92
 • 460
 • 1

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Kiến Thụy Thành phố Hải Phòng đến năm 2015

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Kiến Thụy Thành phố Hải Phòng đến năm 2015
... trạng đội ngũ giáo viên cơng tác phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo dục thường xun huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo dục ... phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo dục thƣờng xun huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng 46 2.3.1 Cơng tác quy hoạch đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo dục thƣờng xun huyện Kiến Thụy thành ... biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX cấp huyện theo định hƣớng * Chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo dục thường x un cấp huyện Chất lƣợng đội ngũ giáo viên Trung tâm giáo...
 • 123
 • 207
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá Huyện Tiện Lãng, Thành phố Hải Phòng

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá Huyện Tiện Lãng, Thành phố Hải Phòng
... c s khoa h c Nụng nghi p 19 b) Các nghiên cứu liên quan đến việc nâng cao hiệu sử dụng đất theo hớng sản xuất hàng hoá Vi c nõng cao hi u qu s d ng ủ t nụng nghi p ủ ủỏp ng nhu c u tr c m t ... CNH HĐH : Công nghiệp hóa Hiện đại hóa CPTG : Chi phí trung gian FAO : Tổ chức lơng thực nông nghiệp giới GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTGT : Giá trị gia tăng GTSX : Giá trị sản xuất LĐ : Lao ... gia tăng GTSX : Giá trị sản xuất LĐ : Lao động LUT : Loại hình sử dụng đất NN-PTNT : Nông nghiệp- Phát triển nông thôn NXB : Nhà xuất P/C : Phân chuồng QL : Quốc lộ TĐTT : Tốc độ tăng trởng TBKT...
 • 107
 • 251
 • 1

đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng

đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
... 3.2.2 Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Thủy Nguyên 45 3.2.3 ðánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp 55 3.3 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp bền vững huyện Thủy Nguyên thành phố Hải ... huyện Thủy Nguyên - Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Thủy Nguyên giai ñoạn 2012 2.3.3 ðánh giá hiệu sử dụng ñất nông nghiệp - Hiện trạng loại hình sử dụng ñất (LUT) kiểu sử dụng ñất huyện ... ðánh giá ñược thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp bền vững ñịa bàn Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giai ñoạn 2005-2012 Trên sở ñó ñưa ñịnh hướng ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng ñất nông...
 • 92
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng thcs ở huyện vĩnh bảo thành phố hải phòngxung dot dat dai tren dia ban huyen thuy nguyen thanh pho hai phong thuc trang va giai phap hoc vien bui duc tuyengiải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa ở tỉnh nam địnhthực trạng giáo dục thcs của huyện vĩnh bảo thành phố hải phòngđánh giá thực trạng giải pháp và tiềm năng trong phát triển chăn nuôi lợn nái lợn thịt ở xã sơn lĩnh huyện hương sơn tĩnh hà tĩnhchăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh họcdự án phát triển chăn nuôi gà thả vườnchăn nuôi gà theo hướng công nghiệpgiải pháp phát triển chăn nuôi gàđề án phát triển chăn nuôi gàde tai phat trien chan nuoi ga doiluận văn phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn huyện tân yên tỉnh bắc giangnhững bài học kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi gà thả vườn ở vùng miền đông nam bộtình hình phát triển chăn nuôi gà lông màu trên thế giớiđề tài luận văn phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ anThông tư 19 2016 TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nướcCau hoi trac nghiem tin hoc van phong có đáp án_De thi vien chuc giao ducDO AN TO CHUC THI CONG DHXD MR TOANNghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt ttGT hệ THỐNG máy LẠNH CÔNG NGHIỆP cđnThông tư 33 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam ĐịnhThông tư 36 2016 TT-BTC về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khíThông tư 09 2016 TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trìnhThông tư 52 2016 TT-BTC hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chungThông tư 54 2016 TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làmPhân tích báo cáo tài chínhThông tư 21 2016 TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 101 2015 NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cưVăn bản hợp nhất số 32 VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệThông tư 25 2016 TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhĐánh giá hiện trạng môi trường nước xung quanh khu vực công ty TNHH MTV điện cơ hóa chất 15 TCCN quốc phòngbàn trên địa bàn xã quyết thắng – thành phố thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính số 22 tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcThông tư 136 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 146 2015 TT-BTC và 84 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 140 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-lia-a do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành