Vận dụng nghị định 43 2006 nđ CP vào việc tạo lập quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập thuộc ngành y tế ( nghiên cứu trường bệnh viện đa khoa tỉnh long an)

Vận dụng nghị định 432006NĐCP vào việc tạo lập quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập thuộc ngành y tế ( Nghiên cứu trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An)

Vận dụng nghị định 432006NĐCP vào việc tạo lập quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập thuộc ngành y tế ( Nghiên cứu trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An)
... tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp khoa học công nghệ công lập thuộc Ngành Y tế - Chƣơng 2: Thực trạng vận dụng Nghị định 43/2006/NĐ-CP đơn vị nghiệp khoa học công nghệ công lập Bệnh viện ... đơn vị nghiệp khoa học công nghệ công lập thuộc Ngành Y tế? Giả thuyết nghiên cứu Vận dụng Nghị định 43/2006/NĐ-CP giúp cho đơn vị nghiệp khoa học công nghệ công lập thuộc Ngành Y tế chủ động việc ... lập quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp khoa học công nghệ công lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An Đánh giá khuyến nghị số giải pháp để vận dụng hiệu chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm...
 • 101
 • 124
 • 1

LUẬN VĂN: Giải pháp thúc đẩy triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập (qua thực tiễn một số cơ sở đào tạo đại học công lập doc

LUẬN VĂN: Giải pháp thúc đẩy triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập (qua thực tiễn một số cơ sở đào tạo đại học công lập doc
... 1990-1991 20.7 19.9 100 91.2 100 19.8 19.2 150 1988-1989 1986-1987 Số t r n g đạ i h ọ c , c a o đẳn g Số giảng viên (nghì n ng- ời) 500 Số sinh viên hệdài hạ n (nghì sinh n viên) Qua bng s liu trờn, ... v s nghip o to cụng lp (qua thc tin mt s c s o to i hc cụng lp s nghiờn cu xut nhng bin phỏp thỳc y cỏc n v s nghip o to cụng lp, c bit l cỏc c s o to i hc cụng lp trin khai thc hin c ch t ch, ... c s o to i hc cụng lp trin khai thc hin c ch t ch, t chu trỏch nhim nhm nõng cao cht lng ngun nhõn lc xó hi i tng, phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun l vic trin khai thc hin quyn t ch, t...
 • 98
 • 299
 • 0

Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp góp phần hoàn thiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp có thu thực tế tại sở tài nguyên môi trường đồng nai

Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp góp phần hoàn thiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đơn vị sự nghiệp có thu  thực tế tại sở tài nguyên và môi trường đồng nai
... 1.3 QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1.3.1 Quyền nghĩa vụ pháp đơn vị nghiệp thu * Về quyền đơn vị nghiệp thu Quyền pháp đơn vị nghiệp thu ... II THỰC TRẠNG QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU – TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ... CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Các đơn vị nghiệp thu trực thu c Sở tài nguyên Môi trường chuyển đổi sang thực theo chế tài tự chủ,...
 • 82
 • 391
 • 6

Biện pháp quản lý tài chính theo tinh thần nghị định 43 2006 CPtrường cán bộ quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn i

Biện pháp quản lý tài chính theo tinh thần nghị định 43 2006 nđ CP ở trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn i
... nghiên cứu Tr-ờng Đ i học giáo dục - Đ i học Quốc gia Hà N i tác giả chọn đề t i Biện pháp quản t i theo tinh thần Nghị định 43/ 2006/ NĐ - CP Trường cán quản Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ... động t i theo quy định ban hành Nghị định Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu nhà tr-ờng là: Đào tạo, b i dưỡng nghiên cứu khoa học quản phát triển lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn Việc thực ... Tp bi ging ỏnh giỏ giỏo dc H Ni, 2009 14 V Cao m Tp bi ging Phng phỏp nghiờn cu qun giỏo dc H Ni, 2009 15 ng cng sn Vit nam Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia H ni, 2006...
 • 6
 • 261
 • 1

Biện pháp quản lý tài chính theo tinh thần Nghị định 43-2006-NĐ-CP ở trường Cán bộ quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn I

Biện pháp quản lý tài chính theo tinh thần Nghị định 43-2006-NĐ-CP ở trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I
... tinh thần nghị định 43/2006/NĐ-CP trường cán quản nông nghiệp phát triển nông thôn I Chương 3: Một số biện pháp quản t i theo tinh thần nghị định 43/2006/NĐ-CP trường cán quản nông nghiệp ... nông nghiệp phát triển nông thôn I Trường cán quản nông nghiệp phát triển nông thôn I đơn vị dự toán cấp hai trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, trường có dấu t i khoản riêng, ... Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƢỜNG Đ I HỌC GIÁO DỤC ĐỖ TỐ UYÊN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ T I CHÍNH THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP TRƢỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I LUẬN...
 • 128
 • 267
 • 0

NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006

NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006
... theo Ngh nh s 10/2002/N-CP ngy 16 tháng 01 năm 2002 ca Chớnh ph v ch ti chớnh ỏp dng cho n v s nghip cú thu c chuyn sang thc hin theo quy nh ti Ngh nh ny iu 34 Trỏch nhim hng dn B Ti chớnh, B ... khụng di 35% i vi giỏo dc, khụng di 45 % i vi o to v t l hc phớ dnh cho h tr cụng tỏc qun lý v iu tit chung (nu cú) thuc ngnh giỏo dc - o to a phng (khon 2 .4) khụng quỏ 20%"; c) Bói b quy nh sau ... chi (nu cú), n v c s dng theo trỡnh t nh sau: a) i vi n v t bo m chi phớ hot ng: - Trớch ti thiu 25% lp Qu phỏt trin hot ng s nghip; - Tr thu nhp tng thờm cho ngi lao ng; - Trớch lp Qu khen thng,...
 • 15
 • 168
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện nghị định 43 2006 CP về tự tài chính tại trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên

Đánh giá tình hình thực hiện nghị định 43 2006 nđ CP về tự tài chính tại trường cao đẳng công nghiệp thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ THU HƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43/ 2006/-CP VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ... tích, đánh giá thực trạng thực thi tự chủ tài Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên theo quy định nghị định 43/ 2006/-CP Chính phủ ngày 25/4 /2006 Thứ ba: Đề xuất số giải pháp để hoàn thiện tự ... tiêu đánh giá hiệu thu chi tài chính: Chênh lệch thu chi 34 Chƣơng THỰC TRẠNG THỰC THI VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 3.1 Khái quát trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Thái...
 • 101
 • 342
 • 0

Nghi dinh 43 ve tu chu tai chinh doi voi don vi su nghiep cong lap

Nghi dinh 43 ve tu chu tai chinh doi voi don vi su nghiep cong lap
... dụng cán bộ, vi n chức Quyết định vi c tuyển dụng cán bộ, vi n chức theo hình thức thi tuyển xét tuyển Quyết định bổ nhiệm vào ngạch vi n chức (đối với chức danh tương đương chuyên vi n trở xuống), ... hợp đồng làm vi c với người tuyển dụng, sở bảo đảm đủ tiêu chu n ngạch cần tuyển phù hợp với cấu chức danh nghi p vụ chuyên môn theo quy định pháp luật Sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, vi n chức ... Quyết định vi c nâng bậc lương thời hạn, trước thời hạn ngạch tiếp nhận, chuyển ngạch chức danh tương đương chuyên vi n trở xuống theo điều kiện tiêu chu n pháp luật quy định Các đơn vị nghi p trực...
 • 18
 • 572
 • 0

skkn kết quả 04 năm thực hiện nghị định 432006nđ-cp ngày 25042006 của chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thpt sông ray

skkn kết quả 04 năm thực hiện nghị định 432006nđ-cp ngày 25042006 của chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thpt sông ray
... Dã Thảo Đơn vị B 40.000 Đơn vị C 30.000 Đơn vị D 60.000 Trang Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập Đối với phụ cấp lưu trú công tác CBGV ... NV thực hiện: Nguyễn Thị Dã Thảo Trang 11 Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 ... Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập II.THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH...
 • 13
 • 195
 • 0

SKKN Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 432006NĐCP ngày 25042006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

SKKN Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 432006NĐCP ngày 25042006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
... 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập Nội dung Tiền phụ cấp /ngày Đơn vị A 50.000 Đơn vị B 40.000 Đơn vị C 30.000 Đơn vị D 60.000 Đối với phụ cấp lưu trú công tác CBGV ... NV thực hiện: Nguyễn Thị Dã Thảo Trang Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 ... Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập II.THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH...
 • 10
 • 200
 • 0

Xây dựng quy trình phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
... nghệ Hiện Hiện Hiện Hiện Hiện Phát triển thị trường Hiện Mới Hiện Hiện Hiện Phát triển sản phẩm Mới Hiện Hiện Hiện Hiện Phát triển hội nhập Hiện Hiện Hiện Mới Hiện Mới Mới Hiện Hiện tại/mới Mới Hiện ... chất lượng hoạt động kiểm toán BTC tổ chức nghề nghiệp kiểm toán 32 Quy n hạn Đối với kiểm toán viên Độc lập chuyên môn nghiệp vụ Được thực kiểm toán BCTC dịch vụ khác công ty kiểm toán Yêu cầu ... toán nhà nước Kiểm toán nhà nước công việc thực KTV làm việc quan kiểm toán nhà nước-là tổ chức kiểm toán thu c máy hành Nhà nước Kiểm toán nhà nước thực kiểm toán theo luật định kiểm toán tính tuân...
 • 101
 • 311
 • 0

24 Xây dựng quy trình phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

24 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
... phơng thức tổ chức thực kiểm toán cách thức tổ chức hoạt động kiểm toán phù hợp với đối tợng kiểm toán để đạt đợc mục tiêu kiểm toán Cũng nh phơng thức tổ chức hoạt động xã hội ngời, phơng thức tổ ... cần thực cho hoạt động tổ chức; - Các kết đầu hoạt động tổ chức; - Các mục tiêu đạt đợc hoạt động tổ chức; - Các quy trình tổ chức thực hoạt động tổ chức; - Việc chấp hành pháp luật, quy trình, ... nghiệm kiểm toán nớc tổ chức quy trình KTHĐ áp dụng tổ chức công - Đề xuất xây dựng quy trình KTHĐ đơn vị SNCT, phơng thức tổ chức kiểm toán áp dụng đơn vị SNCT kiến nghị giải pháp tổ chức thực Đối...
 • 155
 • 342
 • 0

130 Xây dựng quy trình phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

130 Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
... phơng thức tổ chức thực kiểm toán cách thức tổ chức hoạt động kiểm toán phù hợp với đối tợng kiểm toán để đạt đợc mục tiêu kiểm toán Cũng nh phơng thức tổ chức hoạt động xã hội ngời, phơng thức tổ ... cần thực cho hoạt động tổ chức; - Các kết đầu hoạt động tổ chức; - Các mục tiêu đạt đợc hoạt động tổ chức; - Các quy trình tổ chức thực hoạt động tổ chức; - Việc chấp hành pháp luật, quy trình, ... nghiệm kiểm toán nớc tổ chức quy trình KTHĐ áp dụng tổ chức công - Đề xuất xây dựng quy trình KTHĐ đơn vị SNCT, phơng thức tổ chức kiểm toán áp dụng đơn vị SNCT kiến nghị giải pháp tổ chức thực Đối...
 • 155
 • 281
 • 1

Xây dựng quy trình phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
... phơng thức tổ chức thực kiểm toán cách thức tổ chức hoạt động kiểm toán phù hợp với đối tợng kiểm toán để đạt đợc mục tiêu kiểm toán Cũng nh phơng thức tổ chức hoạt động xã hội ngời, phơng thức tổ ... cần thực cho hoạt động tổ chức; - Các kết đầu hoạt động tổ chức; - Các mục tiêu đạt đợc hoạt động tổ chức; - Các quy trình tổ chức thực hoạt động tổ chức; - Việc chấp hành pháp luật, quy trình, ... nghiệm kiểm toán nớc tổ chức quy trình KTHĐ áp dụng tổ chức công - Đề xuất xây dựng quy trình KTHĐ đơn vị SNCT, phơng thức tổ chức kiểm toán áp dụng đơn vị SNCT kiến nghị giải pháp tổ chức thực Đối...
 • 155
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích và bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mạiphân tích và bình luận các quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạmđối với đơn vị sử dụng lao độngđối với đơn vị sử dụng ngân sáchnghị định 66/2003/nđ-cpnghị định 79/2000/nđ-cpnghị định 75/2000/nđ-cpnghị đinh 24 2013 nd cpbáo cáo dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình thuộc hai xã tỉnh bắc kạncông ty cp ứng dụng khoa học và công nghệ miteccty cp ứng dụng khoa học và công nghệ mitecbài giảng phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcbài giang phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcanh chi hay viet mot ki niem sau sac cua ban than cua gia dinh que huong minh ve hinh anh bo doi cu ho trach nhiem cua ban than trong su nghiep xay dung va bao ve to quoc viet xa hoi chu nghiacông ty cp ứng dụng khoa học và công nghệPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học