Bài giảng chi tiết môn CTXH với gia đinh.

Bài giảng chi tiết môn CTXH với gia đinh.

Bài giảng chi tiết môn CTXH với gia đinh.
... im trờn ca gia ỡnh ngi Vit xut hin tt c cỏc loi hỡnh gia ỡnh: gia ỡnh ht nhõn v gia ỡnh m rng, gia ỡnh truyn thng v gia ỡnh hin i, gia ỡnh y v gia ỡnh khụng y , gia ỡnh nụng thụn v gia ỡnh ụ ... i v cụng nghip phỏt trin Gia ỡnh ln- gia ỡnh truyn thng hay gia ỡnh a th h Khỏi nim gia ỡnh ln- gia ỡnh a th h c din gii khỏc theo thi gian Dng c in ca gia ỡnh ln l gia ỡnh trng ln, cú c tớnh ... khụng? Cỏc cỏch giao tip gia ỡnh Giao tip l cụng c cỏc thnh viờn gia ỡnh hiu nhau, iu hnh v n nh trt t gia ỡnh, gia ỡnh cựng hng ti mc tiờu Tuy nhiờn, khụng phi mi gia ỡnh u cú cỏc giao tip tớch...
 • 93
 • 440
 • 0

bài giảng chi tiết môn khai thác tàu

bài giảng chi tiết môn khai thác tàu
... tiễn thuê tàu Việt Nam 2.8 Khai thác tàu dầu Nhìn chung, việc khai thác tàu dầu (kể tàu chở sản phẩm dầu) tuân theo nguyên lý khai thác tàu chuyến Tuy nhiên, việc khai thác tàu dầu tàu hàng khô ... dung nhóm chi phí mà mà chủ tàu người khai thác tàu phải chịu trách nhiệm khoản chi phí theo bảng Nhóm chi phí Chủ tàu Chi phí vốn đầu tư (Capital cost) Chi phí trì hoạt động khai thác tàu (Ship's ... 1.1.2.2.Các chi phí tàu giá thuê tàu a/Các nhóm chi phí tàu trách nhiệm bên liên quan đến khai thác tàu Theo quan điểm chuyên môn hóa, người khai thác tàu (ship operator) người chủ tàu (owner)...
 • 67
 • 7,779
 • 150

Bài giảng chi tiết môn Xác Suất Thống Kê

Bài giảng chi tiết môn Xác Suất Thống Kê
... (SAMI-HUST )Thống ToánKiểm dụng Tin học, ĐHBK Hà Nội) Nội, tháng năm 2012 (Viện - ứng định giả thuyết Hà 12/32 12 / 32 Kiểm định giả thuyết mẫu Kiểm định cho tỷ lệ Kiểm định cho tỷ lệ Bài toán Xác suất ... (SAMI-HUST )Thống ToánKiểm dụng Tin học, ĐHBK Hà Nội) Nội, tháng năm 2012 (Viện - ứng định giả thuyết Hà 13/32 13 / 32 Kiểm định giả thuyết mẫu Kiểm định cho tỷ lệ Kiểm định cho tỷ lệ Bài toán Xác suất ... Ta chia trục số thành phần, phần Wα +) Nếu k ∈ Wα bác bỏ H0 chấp nhận H1 +) Nếu k ∈ Wα ta sở bác bỏ H0 / Sai lầm mắc phải Có loại sai lầm c ó thể mắc phải Sai lầm loại 1: Bác bỏ H0 H0 Xác suất...
 • 102
 • 728
 • 2

Bài giảng chi tiết môn cơ sở dữ liệu

Bài giảng chi tiết môn cơ sở dữ liệu
... vừa nhỏ 1_ Giới thiệu 1.1 Khái niệm sở liệu a sở liệu (CSDL) gì? b Ưu điểm CSDL 1.2 Kiến trúc hệ sở liệu 1.3 Sơ lịch sử phát triển 1.4 Các loại mô hình liệu a Mô hình quan hệ (Relational Data ... Data Model) b Mô hình phân cấp (Hierarchical Data Model) c Mô hình mạng (Network Data Model) 1.5 Tính độc lập liệu 1.6 Kết luận 1.1 Khái niệm sở liệu a sở liệu (CSDL) gì?  Đặc điểm CSDL (DataBase) ... cao 1.1 Khái niệm sở liệu b Ưu điểm CSDL  Tại người ta cần lưu trữ liệu tổ hợp CSDL?   CSDL cung cấp điều khiển tập trung liệu CSDL Các phần tử hệ thống CSDL 1.1 Khái niệm sở liệu b Ưu điểm CSDL...
 • 127
 • 3,320
 • 0

giáo trình bài giảng chi tiết môn quản trị học

giáo trình bài giảng chi tiết môn quản trị học
... chuyên môn nhiều hơn, kỹ nhân cần thiết cho nhà quản trị tất cấp, cấp nhà quản trị phải làm việc với người - 14 - Kỹ tư Kỹ nhân Kỹ chuyên Nhà quản trị cấp sở môn Nhà quản trị cấp trung Nhà quản trị ... trường quản trị: thông tin yếu tố môi trường quản trị thông tin trị, luật pháp, thiết chế xã hội - Thông tin hoạt động quản trị: thông tin liên quan đến chủ thể quản trị, đối tượng quản trị, thông ... thiết nhà quản trị 2.3.1 Kỹ chuyên môn: - Kỹ chuyên môn, hay gọi kỹ kỹ thuật, những hiểu biết, kiến thức chuyên môn lĩnh vực hoạt động phận nhà quản trị phụ trách - Nhà quản trị có kỹ chuyên môn để...
 • 81
 • 156
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 1

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 1
... hệ thống điều chỉnh, điều khiển 1. 2.2 .1 Hệ thống điều chỉnh, điều khiển: Hệ thống điều chỉnh hay điều khiển hệ thống thực nhiệm vụ điều chỉnh hay điều khiển Hệ thống điều chỉnh phân chia thành ... độ chuyên môn cao cần phải trang bị kiến thức tốt tự động điều chỉnh điều khiển 1. 2 Những khái niệm thuyết tự động nói lĩnh vực phức tạp Để nhanh chóng nắm bắt vấn đề thuyết tự động trước ... hệ thống tự động điều chỉnh điều khiển từ xa trang bị ngày rộng rãi hệ thống động lực tàu thủy, mức độ tự động hóa hệ động lực tàu thủy ngày cao tiến tới khả tự động hóa hoàn toàn Tự động hoá...
 • 19
 • 76
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 2

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 2
... giá trị δ < 10% 22 2. 1 .2 Chế độ làm việc động hệ thống tự động điều chỉnh: Chế độ làm việc động hệ thống tự động điều chỉnh trạng thái mà cân tác động bị phá vỡ, thông số trình điều chỉnh thay ... Như phương trình động phần tử tích trữ lượng động có dạng giống biểu thị tổng quát sau: y(t) = K dx(t ) dt (2. 2 .29 ) 2. 2.4 Phương pháp thành lập phương trình động cho hệ thống tự động Như phần ta ... điệu (đường 4) y(t) yo Hình 2. 1.4: Quá trình chuyển tiếp hệ thống tự động điều chỉnh t hệ thống tự động điều Trong kỹ thuật, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt, trình động chỉnh phải thỏa mãn...
 • 12
 • 72
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 3

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 3
... + 10 3p + 10 = = + p + p + 12 ( p + 3) (p + 4) p + p + (3. 2.28) Các hệ số C1 C2 tính theo công thức 3. 2. 23 C = ( p + 3) .Y(p ) p= 3 = 3p + 10 3p + 10 = C = (p + 4).Y(p ) p =−4 = =2 p + p = 3 p + ... (G − G ) 1+ (1 − ) + G G G G3 3. 2.2 ứng dụng hàm truyền để giải phương trình vi phân thông thường Trong thuyết tự động việc khảo sát tính chất động hệ thống tự động vấn đề quan trọng để đánh ... số động lực học nhằm hình ảnh hoá tính chất vật phép biến đổi Laplace ý nghĩa vật 3. 1 .3 Một số tính chất quan trọng ảnh số hàm tiêu biểu qua phép biến đổi Laplace Trong thuyết tự động...
 • 25
 • 62
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 4

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 4
... hai để khảo sát 4. 4 Phần tử tích phân 4. 4.1 Phần tử tích phân tưởng (khâu tích phân bản) Phương trình động tổng quát mô tả khâu tích phân tưởng có dạng dy(t ) = K.x(t ) dt (4. 4.1) Sau lấy ... xuống Nếu cửa điều khiển hình chữ nhật ta giả sử A diện tích cửa điều khiển mở hoàn toàn, a chi u cao cửa, quy đổi diện tích cửa điều khiển thành diện tích hình chữ nhật có chi u cao a chi u rộng ... pd Hoạt động: Van trượt điều khiển chuyển động xy-lanh điều khiển làm đóng mở cửa điều khiển Giả sử van trượt điều khiển lên, cửa điều khiển mở ra, cửa phía thông với đường dầu vào có áp suất...
 • 29
 • 58
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 5

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 5
... đối tượng biến đổi chậm xuất tác động nhiễu Trên hình 5. 5 .5 biểu thị đường cong đối tượng có sức cản khác 93 Hình 5. 2 .5: Phản ứng đối tượng có sức cản trở khác 5. 2.3 Quán tính đối tượng Quán tính ... tính) khả tự chỉnh đối tượng khó để thực việc thiết kế, lựa chọn điều chỉnh cho đối tượng Hệ số tự ổn định Fođ - đại lượng đặc trưng cho khả tự chỉnh đối tượng - thông số định lượng khả tự chỉnh ... ngoài) Tính chất tự hồi phục lại trạng thái cân sau có tác động nhiễu loạn gọi tính tự ổn định (tính tự chỉnh) đối tượng Các đối tượng có khả tự ổn định gọi đối tượng có tính tự chỉnh (đối tượng...
 • 12
 • 60
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 6

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 6
... tín hiệu tác động lên cấu điều chỉnh điều khiển đối tượng theo ý muốn) Trong hệ thống tự động 132 hoạt động gián tiếp, độ xác hệ thống phụ thuộc vào hoạt động tính chất thiết bị điều khiển Sau ta ... hiệu điều khiển tín hiệu thuỷ lực khí nén làm khuếch đại lượng) Theo ứng dụng thiết bị điều khiển phân loại - Bộ khuếch đại có thiết bị điều khiển tiết lưu - Bộ khuếch đại có thiết bị điều khiển ... thống tự động hệ động lực tàu thuỷ Bộ khuếch đại thuỷ lực có đặc tính tính phân Trong kỹ thuật điều chỉnh hệ thống thuỷ lực thường sử dụng loại khuếch đại hoạt động chi u có thiết bị điều khiển...
 • 38
 • 61
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 7

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 7
... D làm cho điều chỉnh có tính chất tác động trước (tác động dự báo) nên điều chỉnh cho tín hiệu tác động điều chỉnh (U) lớn chút so với tác động cần thiết để điều chỉnh độ lệch thông số điều chỉnh ... gian điều chỉnh kéo dài, thường có độ điều chỉnh lớn ảnh hưởng tính quán tính phần tử hệ thống tự động 7. 2.2 Bộ điều chỉnh ngắt quãng Đó điều chỉnh tạo tác động điều chỉnh không liên tục tác động ... lỗ thoát xilanh dầu vào thiết bị điều khiển sau đến động trợ động Nói chung nguyên hoạt động giống với điều chỉnh hoạt động liên tục khác chỗ piston động trợ động (4) chuyển dịch theo tín hiệu...
 • 21
 • 71
 • 0

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 8

Baì giảng chi tiết môn lý thuyết điều khiển tự động dùng cho nghành máy tàu biển chuong 8
... nghiên cứu hệ thống tự động trở nên phức tạp 8. 2 Khái niệm tính ổn định điều kiện ổn định hệ thống tự động tuyến tính Đảm bảo cho hệ thống tự động điều chỉnh hoạt động ổn định chế độ động yêu cầu quan ... Liapunov người đề xướng thuyết "tính ổn định hệ thống tự động điều chỉnh" Tính ổn định hệ thống tự động điều chỉnh khả trì trạng thái điều chỉnh cho trước hệ thống tự động với độ xác định khả ... không thoả mãn điều kiện: 172 0 ,8 1,01 = 0,64 08 − 1,01 < 0 ,80 1 (8) Vậy kết luận chi với giá trị dương định thức (6) điều kiện cần đủ để đảm bảo cho hệ thống tự động điều chỉnh tuyến tính ổn định...
 • 38
 • 48
 • 0

BÀI GIẢI CHI TIẾT MÔN ANH HSG QUỐC GIA-2013

BÀI GIẢI CHI TIẾT MÔN ANH HSG QUỐC GIA-2013
... with such a perfect operating system A doing B dealing C matching D tampering Tuankiet153@gmail.com Page Lê Quốc Bảo http://yeutienganh123.blogspot.com 28 There is _in the press that the Prime ... Tuankiet153@gmail.com Page Lê Quốc Bảo http://yeutienganh123.blogspot.com enforcement actions against people who are uploading and distributing illegal music on P2P networks." said IFPI chief John Kenedy ... misses Tuankiet153@gmail.com Page Lê Quốc Bảo http://yeutienganh123.blogspot.com one and he will be able to pick up the lecturer's drift again more easily, latching on to the point that follows...
 • 12
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng công tác xã hội với gia đìnhbài soạn chi tiết môn làm quen với chữ cái s xbài giảng chi tiết máybài giảng chi tiết máy nguyễn hữu lộcde cuong chi tiet mon hoc đanh giá tác đông moi trươngbài giải chi tiết môn hóa khối a năm 2013bài giải chi tiết môn toán khối a năm 2011bài giải chi tiết môn hóa khối b năm 2010bài giải chi tiết môn hóa khối b 2010bài giải chi tiết môn hóa khối b năm 2013bài giải chi tiết môn hóa khối b năm 2011bài giải chi tiết môn toán khối a năm 2012bài giải chi tiết môn hóa khối b năm 2012bài giải chi tiết môn sinh khối b 2010bài giải chi tiết môn lý khối a năm 2012TB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.15 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt CTG%2c IDI v%c3%a0 NTL20170605 BSC Vietnam Company Update VN KDH20170522 BSC Vietnam Company Update VN CTG ICB835520160307 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VHG%2c DPR v%c3%a0 PHR20160224 BSC Vietnam Technical Analysis Report VN Bank%2c VCB%2c CTG%2c BIDCV so 77 cua SSIAM thong bao GD CP cua co dong lonBC tinh hinh quan tri TMT Quy II 2011TB giao dich cp TMT cua ong Dang Quang Vinh Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTThong bao GD CP cua ong Dang Quang Vinh TGDCV so 531 giai trinh ket qua HDSXKD quy 1 2011 (BCTC hop nhat truoc kiem toan)giai trinh HDKQKD quy 4 nam 2010BC KQ giao dich CP quy so 238 TMT BCKQ giao dich CP cua CD noi bo CTYDieu le Công ty sua doi, bo sung lan thu 7BCKQGD cp TMT cua o Bui Quoc Cong Pho TGD ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Pham Van Hong Uy vien HDQT