Chủ trương và sự chỉ đạo của đảng bộ công an tỉnh nghệ an đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ năm 2005 đến năm 2013

CHỦ TRƯƠNG SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGIỆP HOÁ

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGIỆP HOÁ
... Những chủ trương kim nam định hướng cho trình tổ chức thực phát triển thành phần kinh tế nhà nước thực tiễn 1.2 Đảng đạo xây dựng phát triển thành phần kinh tế nhà nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp ... hội lần thứ IX Đảng, Đảng tổng kết trình đạo xây dựng thành phần kinh tế nhà nước, rút học, đồng thời tiếp tục đạo xây dựng phát triển thành phần kinh tế nhà nước năm tới hoàn thành việc củng ... thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Tạo tiền đề vững để chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, xác định nước ta có thành phần kinh tế là: Kinh tế nhà nước; kinh...
 • 22
 • 279
 • 0

CHỦ TRƯƠNG SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG KẾT HỢP SỨC MẠNH

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG KẾT HỢP SỨC MẠNH
... quân thù 1.2 QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 1965 ĐẾN 1973 1.2.1 Chủ trương Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chiến lược ... đòi hỏi Chỉ kết hợp ấy, tạo nên sức mạnh tổng hợp dân tộc ta chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược Tuy nhiên, kết hợp SMDT với SMTĐ đòi hỏi Đảng ta phải có chủ trương đạo đắn tạo nên sức mạnh đè ... kết hợp SMDT với SMTĐ, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp kết hợp yếu tố kinh tế, quân sự, trị, ngoại giao để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược Nếu kết hợp SMDT với SMTĐ, sức mạnh nội lực với sức mạnh...
 • 47
 • 267
 • 0

tóm tắt tiếng anh chủ trương sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

tóm tắt tiếng anh chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010
... between Vietnam and ASEAN within the scope of the seminar on Vietnam - ASEAN Integration prior to the beginning of XXI century, including: "5 years backward looking on Vietnam – ASEAN educational ... cooperation between Vietnam and ASEAN from 1995 to 2010 10 CHAPTER PARTY’S VIEWPOINTS AND GUIDANCE ON COOPERATION ON EDUCATION AND TRAINING WITH ASEAN COUNTRIES (1995 - 2001) 1.1 OBJECTIVE REQUIREMENTS ... of Vietnam's regional integration Since 1995, Vietnam's ASEAN policy has always been an inseparable and crucial part of the overall foreign policy of Vietnam for the growth of ASEAN Vietnam proactively...
 • 33
 • 335
 • 0

tóm tắt chủ trương sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010

tóm tắt chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010
... chớnh, H Ni Nguyn Th Mai (2010) , Hp tỏc Vit Nam - ASEAN (1995 - 2010) , Tp Lch s ng, s Nguyn Th Mai (2012), Ch trng ca ng v quan h hp tỏc Vit Nam ASEAN thi k i mi, ng Cng sn Vit Nam tin trỡnh gii phúng ... V ASEAN (B Ngoi giao) phi hp hot ng gia Vit Nam vi ASEAN Ngy 2 8-7 -1 995 ti Brunõy, l kt np Vit Nam vo ASEAN c t chc 1.2.2 Ch trng v s ch o ca ng v hp tỏc giỏo dc v o to vi cỏc nc ASEAN (1996 - ... Vit Nam v ASEAN t nm 1995 n nm 2010 7 Chng QUAN IM V S CH O CA NG V HP TC GIO DC V O TO VI CC NC ASEAN (1995 - 2001) 1.1 YấU CU KHCH QUAN CA VIC HP TC GIO DC V O TO GIA VIT NAM VI CC NC ASEAN...
 • 27
 • 313
 • 0

CHỦ TRƯƠNG SỰ CHỈ ĐẠO XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN HIỆP ĐỨC QUẢNG NAM TỪ 1996 ĐẾN 2005

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN HIỆP ĐỨC QUẢNG NAM TỪ 1996 ĐẾN 2005
... đoàn thể trình thực XĐGN 1.2 Đảng huyện Hiệp Đức đạo xoá đói giảm nghèo từ 1996 đến 2005 1.2.1 Đảng huyện Hiệp Đức đạo xoá đói giảm nghèo từ 1996 đến 2000 Xuất phát từ nhận thức vai trò, ý nghĩa ... 1.1.2 Chủ trương Đảng huyện Hiệp Đức xoá đói giảm nghèo từ 1996 đến 2005 - Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xoá đói giảm nghèo Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định có tiến hành cách mạng vô sản, xoá ... khỏi đói nghèo, làm giàu đáng 1.1.2 Đảng huyện Hiệp Đức đạo xoá đói giảm nghèo từ 2001 đến 2005 Xuất phát từ nhận thức sâu sắc tình hình thành công hạn chế XĐGN năm trước, Đảng huyện Hiệp Đức...
 • 29
 • 311
 • 1

Sự chỉ đạo của đảng bộ huyện lương tài (bắc ninh) về xây dựng đời sống văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013

Sự chỉ đạo của đảng bộ huyện lương tài (bắc ninh) về xây dựng đời sống văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013
... triển văn hóa huyện có ý nghĩa nhiều mặt khoa học, lý luận, thực tiễn giáo dục Với ý nghĩa đó, chọn đề tài "Sự đạo Đảng huyện Lương Tài (Bắc Ninh) xây dựng đời sống văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013" ... Chương ĐẢNG BỘ HUYỆN LƯƠNG TÀI ĐẨY MẠNH CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TỪ 2006 - 2013Error! Bookmark not defined 2.1 Tình hình quan điểm, chủ trương Đảng, Đảng tỉnh xây dựng, phát triển văn hóa ... ĐẢNG BỘ HUYỆN LƯƠNG TÀI XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2005Error! Bookmark not 1.1 Các nhân tố, điều kiện tác động ảnh hưởng đến công tác đạo xây dựng đời sống văn hóa Error!...
 • 18
 • 46
 • 0

Phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc có vị trí tác dụng như thế nào

Phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc có vị trí và tác dụng như thế nào
... bảo vệ an ninh – trật tự” gồm nội dung cụ thể nào? Trả Lời : _ Nắm tình hình xây dựng kê hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc +Nắm tình hình: xây dựng phong trào toàn dân bảo ... chúng, tổ chức trị xã hội phong trào địa phương, Kết hợp long ghép vào phomg trào toàn dân bảo vệ ANTQ với vận động cách mạng khác Đảng, nhà nước dịa phương 2 vận động xóa đói giảm nghèo, toàn dân ... hình toàn diện mặt trị + Xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Căn vào thị Nghị cấp ủy Đảng tình hình thực tế địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn...
 • 17
 • 177
 • 0

KẾT QUẢ KINH NGHIỆM tổ CHỨC xây DỰNG PHONG TRÀO TOÀN dân bảo vệ AN NINH tổ QUỐC các tổ CHỨC QUẦN CHÚNG bảo vệ AN NINH TRẬT tự ở địa PHƯƠNG

KẾT QUẢ và KINH NGHIỆM tổ CHỨC xây DỰNG PHONG TRÀO TOÀN dân bảo vệ AN NINH tổ QUỐC và các tổ CHỨC QUẦN CHÚNG bảo vệ AN NINH TRẬT tự ở địa PHƯƠNG
... tầm quan trọng trên, trởng công an phờng thân xin chọn đề tài: Kết kinh nghiệm tổ chức xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tổ chức Quần chúng BVANTT địa phơng I Đặc điểm tình hình phờng Tự An - ... bản, triển khai xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ Hằng năm CAP với UBMTTQ Hội đoàn thể có tổ chức hội nghị ký kết giao ớc thi đua thực chơng trình hành động xây dựng phong trào Trong tập trung ... khu vực dân c phối hợp với lực lợng CSRV, BVDP, cán tổ dân phố, cán Mặt trận tổ chức họp 12/12 tổ dân phố tuyên truyền nội dung mô hình xây dựng Tổ dân phố tội phạm tệ nạn xã hội Tổ chức triển...
 • 6
 • 698
 • 1

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc chống phong kiến trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?

Trình bày sự chỉ đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)?
... +Từ năm 1947 đến năm 1953 Đảng lãnh đạo nông dân đấu tranh thực giảm tô 25%, tịch thu ruộng đất bọn thực dân ,lấy ruộng đất Việt gian đem chia cho nông dân ruộng thiếu ruộng Đến năm 1953, tính ... dưỡng sức dân đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn +Cuộc vận động giảm tô cải cách ruộng đất thực số địa phương vùng tự Qua vận động giảm tô cải cách ruộng đất hàng triệu nông dân động viên ... nông dân động viên mạnh mẽ phục vụ cho tiền tuyến, mặt hoạt động kháng chiến đẩy mạnh Cải cách ruộng đất nhân tố định toàn vận động thực sách ruộng đất Đảng kháng chiến ...
 • 2
 • 1,295
 • 3

Quan điểm về đặc trưng bản chất biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hồ chí minh sự vận dụng của đảng vào công cuộc đổi mới hiện nay

Quan điểm về đặc trưng bản chất và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hồ chí minh và sự vận dụng của đảng vào công cuộc đổi mới hiện nay
... văn hoá - hội: Theo Hồ Chí Minh, văn hoá mục tiêu cách mạng hội chủ nghĩa Về chất văn hoá hội chủ nghĩa Việt Nam, Người khẳng định: “Phải hội chủ nghĩa nội dung” Hồ Chí Minh nhắc ... Đối với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa hội mang thân chất nhân văn văn hoá; chủ nghĩa hội giai đoạn phát triển cao chủ nghĩa tư mặt văn hoá giải phóng người Quan niệm Hồ Chí Minh đặc trưng chất CNXH ... đạt Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội Từ cách đặt vấn đề này, theo Hồ Chí Minh, hiểu mục đích chủ nghĩa hội, nghĩa nắm bắt nội dung cốt lõi đường lựa chọn chất thực tế chế độ hội mà phấn đấu xây...
 • 8
 • 757
 • 2

quan điểm của v.i.lê nin về dân chủ xã hội chủ nghịa sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mới

quan điểm của v.i.lê nin về dân chủ xã hội chủ nghịa và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mới
... QUAN ĐIểM CủA V.I.L NIN Về DâN CHủ DâN CHủ HộI CHủ NGHĩA 1.1 QUAN ĐIểM CủA V.I.L NIN Về DÂN CHủ DÂN CHủ SảN 1.1.1 Quan điểm V.I.L nin dân chủ chế độ dân chủ Từ trớc công nguyên, cách ... V.I.L nin, vận dụng, bổ sung, phát triển cách sáng tạo để đa cách mạng tiến lên 50 Chơng ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM VậN DụNG Lý LUậN Về DâN CHủ CủA V.I.L NIN TRONG THờI Kỳ ĐổI MớI 2.1 T tởng Hồ Chí Minh quan ... Quan điểm dân chủ dân chủ XHCN V.I.L nin vận dụng Đảng ta thời kỳ đổi đợc nghiên cứu cấp độ, khía cạnh khác nhau: - Có công trình, quan điểm dân chủ V.I.L nin đợc trình bày với t tởng dân chủ C.Mác,...
 • 129
 • 575
 • 0

tiểu luận tưởng của M.Gandhi sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh

tiểu luận Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh
... 2.2 Sự lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh 13 14 giải phóng dân téc chống thực dân Anh 17 2.2.1 Sù đời Đảng Quốc Đại 2.2.2 Sự lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh 17 giải phóng dân téc chống ... thực dân Anh yêu cầu lịch sử Ên Độ 1.2.1 Sự xâm lược, thống trị thực dân Anh 1.2.2 Yêu cầu lịch sử Ên Độ Chương 2: 10 TƯ TƯỞNG CỦA M.GANDHI VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG QUỐC ĐẠI ÊN ĐỘ TRONG CUỘC ĐẤU ... mở đầu kết luận, đề tài gồm hai chương: Chương 1: Ên Độ sách cai trị thực dân Anh Chương 2: tưởng Gandhi lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh giải phóng dân téc chống thực dân Anh (1917 1950)...
 • 40
 • 419
 • 0

Tiểu luận cao học Đảng lãnh đạo lĩnh vực quốc phòng sự vận dụng của đảng bộ thành phố cần thơ trong công tác quốc phòng hiện nay

Tiểu luận cao học Đảng lãnh đạo lĩnh vực quốc phòng và sự vận dụng của đảng bộ thành phố cần thơ trong công tác quốc phòng hiện nay
... Đảng lãnh đạo lĩnh vực Quốc phòng vận dụng Đảng thành phố Cần Thơ công tác Quốc phòng phòng vận dụng Đảng thành phố Cần thơ việc nâng cao vai trò lãnh đạo lĩnh vực quốc phòng làm đề tài tiểu ... Thu Hiền Đảng lãnh đạo lĩnh vực Quốc phòng vận dụng Đảng thành phố Cần Thơ công tác Quốc phòng CHƯƠNG II: ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ LÃNH ĐẠO LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I.Đặc ... nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng lĩnh 21 SVTH: Vũ Thị Thu Hiền Đảng lãnh đạo lĩnh vực Quốc phòng vận dụng Đảng thành phố Cần Thơ công tác Quốc phòng vực quốc phòng, Đại hội XII Đảng thành...
 • 28
 • 782
 • 8

xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng

xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng
... hội phân tầng giai cấp hội, nhà nước pháp quyền kiểu nhà nước mới, thoát ly kiểu nhà nước mà lịch sử nhân loại chứng kiến là: Nhà nước chủ nô, Nhà nước phong kiến, Nhà nước tư sản Nhà nước ... dựng Nhà nước hội chủ nghĩa dân, dân dân lãnh đạo Đảng cần quán triệt vấn đề có tính nguyên tắc sau: Xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân cách thức để phát huy dân chủ quyền ... phát triển nhà nước, tư tưởng nhà nước pháp quyền hình thành từ lâu Nhà nước pháp quyền nhà nước dựa pháp luật đảm bảo vấn đề dân chủ Ở Việt Nam mô hình nhà nước pháp quyền dân chủ Đảng Chính...
 • 15
 • 203
 • 0

Sự chỉ đạo của đảng trong chiến dịch phòng không bảo vệ hà nội, hải phòng tháng 12 năm 1972

Sự chỉ đạo của đảng trong chiến dịch phòng không bảo vệ hà nội, hải phòng tháng 12 năm 1972
... QUỐC MỸ BẢO VỆ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG THÁNG 12 NĂM 1972 2.1 Quá trình đạo chiến lược Đảng chiến dịch phòng không bảo vệ Nội Hải Phòng tháng Chạp năm 1972 Trước âm mưu đế quốc Mỹ, Trung ương Đảng ... 2: SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐẬP TAN CUỘC TẬP KÍCH ĐƯỜNG KHÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ BẢO VỆ HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG THÁNG 12 NĂM 1972 43 2.1 Quá trình đạo chiến lược Đảng chiến dịch phòng không ... tài: Sự đạo Đảng chiến dịch phòng không bảo vệ Nội Hải Phòng tháng 12 năm 1972 làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu vấn đề Cho đến nghiên cứu chiến dịch đánh thắng B52 bảo vệ Hà...
 • 145
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài phát biểu tham luận tại đại hội đảng bộ phường về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcbiện pháp này chỉ có thể được thực hiện tốt khi có sự chỉ đạo của đảng sự chủ động sáng tạo của các cơ quan có thẩm quyền và sự tham gia của quần chúngtăng cường sự chỉ đạo của đảng và nhà nước đến sự nghiệp bhxhnhà nước phấp quyền việt nam phải được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chu đặt dưới sự lành đạo của đảng cộng sản và dựa trên co sỏ khối đại đoàn kết toàn dânchủ trương và những nhận thức của đảng trong nhung nam 19361939su chi dao cua dang ve mo hinh kinh te thoi ki doi moichủ trương chuyển hướng chỉ đaoọ của đảng trong giai đoạn 1939 1945 đã dẫn đến cmt8 như thế nàochủ trương và nhận thức mới của đảngsự chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác gdtcsự lãnh đạo của đảng trong công cuộc đổi mớisự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh phú thọ đối với kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010tiểu luận đổi mới sự lãnh đạo của đảng bộ tỉnh đối với mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ hiện nay pdfđẩy mạnh sự lãnh đạo của đảng trong công tác giáo dục nâng cao ý thức pháp luậtnghiệp ngoài quốc doanh và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanhgt đảm bảo qp an là nhiệm vụ quan trọng tuyệt đối không được lơ là thiếu cảnh giác phải thường xuyên tập luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩaTuyển tập mệnh đề trạng ngữ bài tập phrasal verbs ôn thi THPT môn tiếng anhXây dựng bài tập gắn với thực tiễn theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học hóa học 10, nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường THPT đặng thai maiXây dựng và sử dụng vòng tròn đồng tâm về kiến thức trong dạy học hóa học nhằm phát huy sự tò mò, đam mê và sáng tạo của học sinh THPTXây dựng sử dụng bài tập theo hướng phân hóa nêu vấn đề, nhằm tạo hứng thú vầ nâng cao chất lượng ôn tập phần ancol cho học sinh lớp 11mẫu giáo án chủ nhiệmTuyển tập đề thi THPT tiếng anh các trường có đáp ánSử dụng hệ thống bài tập liên quan đến thực tế vầ bảo vệ môi trường và BĐKH chương 6 oxi lưu huỳnh lớp 10 cơ bản, cho học sinh trường THPT thường xuân 2Sử dụng hình vẽ thí nghiệm hóa học hữu cơ 11 trong việc tuyển chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm nâng cao hiệu quả trong ôn luyện học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc giaSử dụng kĩ thuật đặc trưng để giải nhanh bài toán hiđrocacbon không no tác dụng với h2HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG NHÀ nước CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾHIỆU QUẢ NUÔI THỦY sản XEN GHÉP tại xã PHÚ XUÂN HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾQUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHANH HUẾMột số định hướng giúp học sinh giải bài tập hóa học bằng phương pháp đồ thịHOÀN THIỆN CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾGiải các bài toán khó trong đề thi đại học bằng cách tự chọn chất lượngMỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua giảng dạy bài ô xi ô zon, hóa học cơ bản 10Cây cảnh tự chuyển độngChiêm ngưỡng căn hộ tuyệt đẹp của một cặp đôi ở hà nộiCực choáng với tòa nhà kiêm quán cafe của ca sỹ quách tuấn du