Nghiên cứu nâng cao độ bền cơ lý và khả ngăng chịu nhiệt cho vật liệu trên cơ sở cao su nitril không có (hoặc có rất ít) bột độn gia cường

Nghiên cứu nâng cao độ bền khả ngăng chịu nhiệt cho vật liệu trên sở cao su nitril không (hoặc rất ít) bột độn gia cường

Nghiên cứu nâng cao độ bền cơ lý và khả ngăng chịu nhiệt cho vật liệu trên cơ sở cao su nitril không có (hoặc có rất ít) bột độn gia cường
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Duy Hiển NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ BỀN CƠ LÝ VÀ KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT CHO VẬT LIỆU TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL KHÔNG CÓ (HOẶC CÓ RẤT ÍT) BỘT ĐỘN GIA ... tiêu nâng cao độ bền khả chịu nhiệt cho vật liệu sở cao su nitril không có( ít) bột độn gia cường CHƯƠNG I - TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC VỂ NHIÊN LIỆU RẮN SỬ DỤNG ĐỂ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ CHO VẬT THỂ ... Đơn cao su không dùng bột độn 39  Bảng 3.3- Độ bền mẫu cao su nitril bột độn 40  Bảng 3.4 - Kết xác định điều kiện lưu hóa tối ưu ba mẫu vật liệu 44  Bảng 3.5- Đơn cao su gia cường...
 • 13
 • 51
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ bền khả năng chịu nhiệt cho vật liệu trên sở cao su Nitril không (hoặc rất ít) bột độn gia cường

Nghiên cứu nâng cao độ bền cơ lý và khả năng chịu nhiệt cho vật liệu trên cơ sở cao su Nitril không có (hoặc có rất ít) bột độn gia cường
... cao su nitril c quyt nh bi s cú mt ca nhúm nitril phõn cc (-CN) Cao su nitril cú cỏc tớnh cht c bit nh bn vi tỏc dng ca du m, hydro cacbon thng, bn nhit cao, nhúm nitril cao su cng cao thỡ cao ... ca cao su nitril Cao su NBR cú hm lng nitril cao dựng cỏc chi tit cao su k thut chu dung mụi thm, du m nhn Cao su cú hm lng trung bỡnh c dựng tip xỳc vi dung mụi cha hm lng thm ớt hn hoc cho ... nng k thut, va t bn du m thỡ trn hp cao su nitril vi thiokol nhng ú bn c s gim Cỏc cht lu húa cho cao su nitril: Bng 1.5 Thnh phn ca n lu húa cao su nitril Hn hp trờn c s Cỏc thụng s CKH-18...
 • 70
 • 138
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰNG TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰNG TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC pot
... xác hình học bề m t chi ti t 1.3 K t luận Hiện có nhiều nghiên cứu trình phay tinh bề m t phức t p dao phay đầu cầu nhƣ:  Nghiên cứu nâng cao ch t lƣợng bề m t chi ti t gia công tinh chọn cách ... nghiệp thạc sĩ kỹ thu t 13 Chuyên ngành: Công nghệ CTM CHƢƠNG 1: T NG QUAN VÊ GIA CÔNG TINH BÊ M T HÌNH HỌC ̉ ̀ ̀ ̣ PHỨC TẠP TRONG KỸ THUÂ T 1.1 Giới thiệu trình gia công tinh bề m t phức t p Trong ... 1.2 M t số đặc điểm bề m t chi ti t sau gia công Trong thực t sản xu t chi ti t có bề m t phức t p, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề m t cho trƣớc nhƣ vẽ kỹ thu t gia công...
 • 88
 • 257
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN CHO HỆ THỐNG VIRTUAL LAB TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN CHO HỆ THỐNG VIRTUAL LAB TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
... niệm liên quan đến điện toán đám mây Thế điện toán đám mây? Thế ảo hóa? Điện toán lưới gì? Có công cụ mã nguồn mở hỗ trợ triển khai hết thống điện toán đám mây? Hệ thống cài đặt hệ điều hành nào? ... đặt hệ thống điện toán đám mây thực máy tính phòng lab khoa Các nhóm nghiên cứu phân công thiết kế, phát triển module Chúng đảm nhận module giám sát quản tài nguyên củ hệ thống Virtual Lab ... Công nghệ xem cốt lõi điện toán đám mây công ghệ ảo hóa, làm cho điện toán đám mây có khả giải nhiều toán kinh tế mà mô hình điện toán trước không làm Công nghệ ảo hóa cho phép máy tính vật chạy...
 • 52
 • 282
 • 0

Luận văn Thạc sỹ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ THIẾT BỊ CHỐNG THẤM THOÁT NƯỚC THẤM CỦA ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Luận văn Thạc sỹ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ THIẾT BỊ CHỐNG THẤM VÀ THOÁT NƯỚC THẤM CỦA ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
... tợng nghiên cứu số loại thiết bị chống thấm thoát nớc thấm dùng cho đập vật liệu địa phơng Phạm vi nghiên cứu: Một số đập vật liệu địa phơng có áp dụng thiết bị chống thấm tiêu thoát nớc thấm nớc ... tài: Nghiên cứu hiệu số loại thiết bị chống thấm thoát nớc thấm đập vật liệu địa phơng thông qua việc phân tích trạng thái thấm, ổn định phơng án thiết bị chống thấm thiết bị thoát nớc thấm khác ... dụng thiết bị chống thấm thiết bị tiêu thoát nớc thấm: 55 3.5Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu thiết bị chống thấm thiết bị tiêu thoát nớc thấm .59 3.6Một số lu ý thiết kế thiết bị chống...
 • 93
 • 755
 • 6

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUI TRÌNH CHẾ tạo KIỂM TRA mối hàn các vật LIỆU KHÁC NHAU BẰNG kỹ THUẬT KIỂM TRA KHÔNG PHÁ hủy

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUI TRÌNH CHẾ tạo và KIỂM TRA mối hàn các vật LIỆU KHÁC NHAU BẰNG kỹ THUẬT KIỂM TRA KHÔNG PHÁ hủy
... i dung đ tài K t c u c a lu năvĕnă Nghiên cứu xây dựng qui trình chế tạo kiểm tra mối hàn vật liệu khác kỹ thuật kiểm tra không phá hủy đ th c hi n bao gồm các ch ngăsau:ă - Ch ngă1:ăGi i thi ... thép không g Xu t phát từ th c ti năđó, vi c nghiên c uăvƠăđ xu t công ngh hàn hai v t li u khác đƣăđ c tri n khai nghiên c u trongăđ tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình chế tạo kiểm tra mối hàn ... trình chế tạo kiểm tra mối hàn vật liệu khác kỹ thuật kiểm tra không phá hủy M c tiêu nghiên c u c a đ tài 1.2 - M c tiêu c aăđ tƠiălƠăđ aăraăm t quy trình hàn thông s hàn h p lýăđ ch t o chi ti...
 • 144
 • 333
 • 0

nghiên cứu xây dựng qui trình chế tạo kiểm tra mối hàn các vật liệu khác nhau bằng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy

nghiên cứu xây dựng qui trình chế tạo và kiểm tra mối hàn các vật liệu khác nhau bằng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN TRUNG DŨNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA MỐI HÀN CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHAU BẰNG KỸ THUẬT ... thép không gỉ Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu đề xuất công nghệ hàn hai vật liệu khác đƣợc triển khai nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình chế tạo kiểm tra mối hàn vật liệu ... hóa chất,… 1.6 Nội dung đề tài Kết cấu luận văn Nghiên cứu xây dựng qui trình chế tạo kiểm tra mối hàn vật liệu khác kỹ thuật kiểm tra không phá hủy đƣợc thực bao gồm chƣơng sau: - Chƣơng 1:...
 • 151
 • 304
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền của cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ tính mài mòn

Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn và sức bền của cơ cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ có tính mài mòn
... Đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền kéo cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, tính mài mòn thầy giáo PGS.TS Vũ Quý Đạc hướng dẫn công trình nghiên cứu riêng ... chọn đề tài: Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền kéo cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, tính mài mòn cần thiết Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích ... 2.1.3 Gầu tải Khi vận chuyển vật liệu rời, gầu phần mang vật liệu lên cao Gầu bắt vào xích tải băng tải xích nhận chuyển động quay từ đĩa xích gầu đưa lên cao theo chiều chuyển động xích Kết cấu...
 • 90
 • 304
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp làn sóng bằng phương pháp học phương pháp hóa học

Nghiên cứu nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp làn sóng bằng phương pháp cơ học và phương pháp hóa học
... trường Cao đẳng nghề Công nghệ Giấy điện tiến hành thực đề tài "Nâng cao độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp sóng phương pháp học phương pháp hóa học" Đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, ... ngành giấy Việt Nam Do việc tìm hiểu, nghiên cứu đưa quy trình nhằm nâng cao chất lượng bột giấy phế liệu hòm hộp sóng chất lượng bìa cáctông sóng sản xuất từ bột giấy phế liệu hòm hộp sóng phù ... mang hình ảnh in ấn chất lượng cao Có thể sử dụng dây chuyền đóng gói tự động hóa 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu để tăng độ bền cho bột giấy phế liệu hòm hộp sóng (bột OCC) đồng thời cải thiện...
 • 83
 • 321
 • 1

Nghiên cứu nâng cao độ bền dai của nhựa epoxy ứng dụng trong vật liệu compozit sử dụng vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn

Nghiên cứu nâng cao độ bền dai của nhựa epoxy ứng dụng trong vật liệu compozit có sử dụng vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn
... 1.1.4.4.Một số chế dai hóa khác 19 1.2 Vật liệu polyme compozit sử dụng vi sợi xenlulo 1.2.1 Vật liệu polyme compozit sử dụng vi sợi xenlulo thực vật 19 19 1.2.1.1 .Vi sợi xenlulo từ thực vật (microfibrilated ... MFC) 19 1.2.1.2.Polyme nanocompozit sở MFC 20 1.2.2 Vật liệu polyme compozit sử dụng vi sợi xenlulo hình thành vi khuẩn 23 1.2.2.1 .Vi sợi xenlulo hình thành vi khuẩn (bacterial cellulose - ... đo độ bền dai phá hủy nhựa Hình 2.4 Mẫu đo độ bền dai phá hủy lớp vật liệu compozit x Hình 2.5 Hình ảnh phép đo độ bền dai phá hủy lớp vải vật liệu compozit Hình 3.1 Ảnh chụp sinh khối BC Hình...
 • 14
 • 246
 • 0

Nghiên cứu nâng cao độ bền chịu mài mòn của xupap động diesel bằng công nghệ hàn đắp plasma với bột hợp kim nền cobalt

Nghiên cứu nâng cao độ bền chịu mài mòn của xupap động cơ diesel bằng công nghệ hàn đắp plasma với bột hợp kim nền cobalt
... N ð NGHIÊN C U 1.1 Công ngh hàn plasma b t 1.1.1 ð c ñi m công ngh hàn b t plasma 1.1.2 Ưu, c ñi m c a công ngh hàn b t Plasma 1.1.3 12 ng d ng công ngh hàn plasma b t 13 1.2 T ng quan v xupap ... - TRƯƠNG TI N L C NGHIÊN C U NÂNG CAO ð B N CH U MÀI MÒN C A XUPAP ð NG CƠ ðIÊZEL B NG CÔNG NGH HÀN ð P PLASMA V I B T H P KIM N N COBALT CHUYÊN NGÀNH : K THU T CƠ KHÍ MÃ S : 60.52.01.03 ... B môn Công ngh khí – Khoa ñi n – Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i, ñã ch n ñ tài nghiên c u: Nghiên c u nâng cao ñ b n ch u mài mòn c a xupap ñ ng ñiêzel b ng công ngh hàn ñ p plasma...
 • 103
 • 272
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO độ bền mòn sức bền kéo của cấu gầu tải XÍCH vận tốc CAO để vận CHUYỂN hạt KHÔ NHỎ TÍNH

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO độ bền mòn và sức bền kéo của cơ cấu gầu tải XÍCH vận tốc CAO để vận CHUYỂN hạt KHÔ NHỎ có TÍNH
... tài: Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền kéo cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, tính mài mòn cần thiết Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài ... cấu xích kéo hệ thống dẫn động guồng tải từ đề xuất giải pháp phù hợp nâng cao khả kéo tuổi thọ truyền 2.2 Đối tượng nghiên cứu cấu xích kéo hệ thống dẫn động guồng tải để vận chuyển hạt khô ... xích 4.3.7 Tải trọng phá huỷ xích không nhỏ 4.4 Tính xác độ bền dây xích thời gian khởi động 4.4.1 Tính xác độ bền xích phận kéo 4.4.2 Tính xác độ bền dây xích thời gian khởi động 4.5 Tính kiểm...
 • 23
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hoá dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyềnnghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basednghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng họ động cơ cummins làm máy chính cho đội tàu lưới kéo chương 10 potxnghiên cứu nâng cao khả năng xử lý ô nhiễm as trong đất của hai loài dương xỉ chọn lọcnghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất thương mại trái sơ ri gò côngnghiên cứu nâng cao octannghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩmde cuong nghien cuu nang cao thanh tich day tanghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonviện nghiên cứu nâng cao iasnghiên cứu nâng cao hiệu suất khai thác và chất lượng tinh dầu hồi việt namkết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân bón cho lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu longtrình nghiên cứu nâng cao chất dinh dưỡng chức năng qua con đường công nghệ sinh học http www grain org briefings id 18đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩmTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài giảng môn CFABài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 8. Nhiễm sắc thểKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vântieu luan quan tri logisticDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)