Phi điểu nguyên âm của nhữ bá sĩ nghiên cứu văn bản và giá trị văn chương

Nghiên cứu nồng độ giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc y học

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da_luận văn thạc sĩ y học
... tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da Tìm hiểu giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học lúc nhập viện bệnh ... tim [25] Chương 34 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Tất bệnh nhân chẩn đoán NMCT cấp có đoạn ST chênh lên lần đầu, can thiệp động mạch vành qua da Viện tim mạch, Bệnh ... xuất hiện, và/ hoặc chứng cục máu đông qua chụp mạch vành và/ hoặc phẫu thuật tử thi tử vong x y lúc l y máu trước xuất điểm tim máu Đối với can thiệp ĐMV qua da, với bệnh nhân trị số troponin...
 • 85
 • 623
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị tiên lượng của xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim
... SPECT tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim 4 Đánh giá giá trị tiên lượng tổn thương xạ hình Gated SPECT tưới máu tim bệnh nhân sau nhồi máu tim Ý nghĩa đề tài - Đánh giá đặc điểm tổn thương ... tim tiên lượng BN sau NMCT Các nghiên cứu nước chưa chi tiết, đầy đủ xạ hình Gated SPECT tưới máu tim BN sau NMCT Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm tổn thương xạ hình Gated SPECT tưới máu ... 3.2.1 Một số đặc điểm chung tổn thương tim xạ hình Bảng 3.6 Đặc điểm khuyết xạ xạ hình tưới máu tim Đặc điểm khuyết xạ Số BN(n = 139) Tỷ lệ (%) Khuyết xạ có hồi phục 89 64 Khả Khuyết xạ cố định...
 • 27
 • 434
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm giá trị của xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán tiên lượng bệnh động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường Týp 2

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của xạ hình tưới máu cơ tim trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường Týp 2
... ≥ 7% bệnh nhân đái tháo đường Giá trị xạ hình tưới máu tim chẩn đoán tiên lượng bệnh động mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp 2. 1 Giá trị xạ hình tưới máu tim chẩn đoán bệnh động mạch vành ... cứu đặc điểm hình ảnh xạ hình tưới máu tim bệnh nhân đái tháo đường týp 2 Nghiên cứu giá trị xạ hình tưới máu tim chẩn đoán tiên lượng bệnh động mạch vành bệnh nhân đái tháo đường týp Ý nghĩa ... Kappa = 0 ,23 ) 3.3 XẠ HÌNH TƯỚI MÁU CƠ TIM TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH 3.3.1 Xạ hình tưới máu tim đánh giá hẹp động mạch vành Bảng 3 .26 Đối chiếu mức độ hẹp ĐMV với mức độ khuyết xạ Mức độ...
 • 27
 • 578
 • 2

Nghiên cứu lâm sàng giá trị chẩn đoán phân biệt thể bệnh của bảng điểm lâm sàng đột quỵ não

Nghiên cứu lâm sàng và giá trị chẩn đoán phân biệt thể bệnh của bảng điểm lâm sàng đột quỵ não
... hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu lâm sàng giá trị chẩn đoán phân biệt thể bệnh bảng điểm lâm sàng đột quỵ não" Nhằm hai mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm lâm sàng đột quỵ não Xác định giá trị bảng ... có giá trị chẩn đoán phân biệt thể đột quỵ + Đánh giá giá trị chẩn đoán phân biệt thể đột quỵ bảng điểm lâm sàng đột quỵ não cách tính tỷ lệ: Độ nhạy chẩn đoán chảy máu não Độ đặc hiệu Giá trị ... Giá trị dự báo âm 45 + So sánh giá trị chẩn đoán phân biệt thể đột quỵ bảng điểm lâm sàng đột quỵ não với thang điểm khác (SSS, ALLEN, TP HCM ) 2.2.4 Các tiêu chuẩn đánh giá sử dụng: + Bảng điểm...
 • 84
 • 358
 • 1

Nghiên cứu nồng độ giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da

Nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học (troponin t, CRP, NT proBNP) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da
... Nghiên cứu n ng v giá trị tiên lượng m t số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NT- proBNP) bệnh nhân nh i máu c tim cấp ược can thiệp ng m ch v nh qua da với mục tiêu: Nghiên cứu nồng độ số dấu ... số dấu ấn sinh học (Troponin T, CRP, NTproBNP) bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ĐMV qua da T m hi u giá trị tiên lượng biến cố lâm sàng số dấu ấn sinh học l c nh p viện bệnh nhân NMCT cấp can thiệp ... DẤU ẤN SINH HỌC BỆNH NHAN NMCT CẤP DƢỢC CAN THIỆP ĐMV QUA DA 3.2.1 Nồng độ số dấu ấn sinh học lúc nhập viện theo NMCT (tính t khởi phát triệu chứng đến nhập viện) Bảng 3.8 So sánh nồng độ số...
 • 90
 • 611
 • 2

bước đầu nghiên cứu phân loại giá trị tài nguyên chi ổi (psidium l ) ở việt nam

bước đầu nghiên cứu phân loại và giá trị tài nguyên chi ổi (psidium l ) ở việt nam
... ổi (Psidium) có số giá trị sử dụng sau: Bảng Thống kê giá trị sử dụng loài thuộc chi Ổi (Psidium) biết Việt Nam Giá trị sử dụng P guajava P cattleianum P cujavillus (ổi) (ổi s ) (ổi cảnh) L m ... Tổng hợp, phân tích tài liệu nƣớc chi Ổi (Psidium) Từ l a chọn hệ thống phân loại phù hợp với việc phân loại chi Việt Nam + Bƣớc 2: Phân tích, định loại mẫu vật thuộc chi Ổi (Psidium) có + Bƣớc ... sở mẫu vật tài liệu Tài liệu: Các tài liệu phân loại chi Ổi (Psidium) giới Việt Nam, đặc biệt tài liệu chuyên khảo Mẫu vật: Các mẫu thực vật thuộc chi Ổi (Psidium) Việt Nam, đƣợc l u giữ phòng...
 • 44
 • 90
 • 0

Góp phần nghiên cứu phân loại giá trị tài nguyên chi ráy (alocasia (schott) g don) ở việt nam

Góp phần nghiên cứu phân loại và giá trị tài nguyên chi ráy (alocasia (schott) g don) ở việt nam
... G p phần nghiên cứu phân loại giá trị tài nguyên chi Ráy (Alocasia (Schott) G Don) Việt Nam Mục đích nghiên cứu Hoàn thành công trình khoa học phân loại chi giá trị tài nguyên chi Ráy (Alocasia ... hƣớng dẫn, chọn đề tài: G p phần nghiên cứu phân loại giá trị tài nguyên chi Ráy (Alocasia (Schott) G Don) Việt Nam làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ ... Tìm hiểu giá trị tài nguyên chi Ráy Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu phân loại chi Ráy, sử dụng phƣơng pháp Hình thái so sánh Đây phƣơng pháp kinh điển cho nghiên cứu phân loại thực...
 • 44
 • 94
 • 0

Góp phần nghiên cứu phân loại giá trị tài nguyên chi khoai môn (colocasia schott) ở việt nam

Góp phần nghiên cứu phân loại và giá trị tài nguyên chi khoai môn (colocasia schott) ở việt nam
... tốt nghiệp phân loại giá trị tài nguyên chi Khoai môn (Colocasia Schott ) Việt Nam Mục đích nghiên cứu Hoàn thành công trình khoa học phân loại chi Khoai môn (Colocasia Schott ) Việt Nam cách ... tƣợng nghiên cứu Các loài thuộc chi Khoai Môn (Colocasia Schott) Việt Nam dựa sở tài liệu mẫu vật Tài liệu: Bao gồm tài liệu công trình nghiên cứu, phân loại chi Khoai Môn (Colocasia Schott) ... 3.5 Giá trị tài nguyên loài thuộc chi Khoai môn (Colocasia Schott ) Việt Nam Các loài thuộc chi Khoai môn (Colocasia Schott) Việt Nam nhiều có giá trị sử dụng Qua tìm hiểu tài liệu thực tế chi Khoai...
 • 42
 • 201
 • 0

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
... chọn đề tài Nghiên cứu hình đánh giá tác động tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển điều kiện thông tin bất cân xứng tăng trưởng kinh tế làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ Mục ... KINH TẾ VÀ TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chương luận án giới thiệu tổng quan tăng trưởng kinh tế, tài trợ cho ... nhà kinh CHƯƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Trong chương này, sở nghiên...
 • 28
 • 556
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu nhân dòng biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”
... nhân dòng biểu bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm” để tạ bào tử Bacillus subtilis biểu kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm tr ng làm cho ... Bacillus subtilis tái tổ hợp biểu gen hóa protein kháng nguyên VP28 WSSV bề mặt bào tử - Bướ đầu đánh giá khả phòng bệnh đốm tr ng tôm thẻ chân tr ng chế phẩm bào tử B subtilis biểu VP28 bề mặt ... quy trình biểu gen hóa cho VP28 bề mặt bào tử Bacillus subtilis - Nghiên cứu thử nghiệm khả phòng bệnh đốm tr ng tôm thẻ chân tr ng h tôm ăn thứ ăn trộn bào tử Bacillus subtilis biểu VP28 Địa...
 • 27
 • 190
 • 0

Luận án tiến nghiên cứu tuổi thọ độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tuổi thọ và độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam
... truyền vít me đai ốc bi Hình 1.3 Hình ảnh vị trí vít me đai ốc bi máy CNC Hình 1.4 Vị trí vít me đai ốc bi bàn dao Hình 1.5 Vít me đai ốc bi loại có ren trái loại có ren phải Hình 1.6 Vít me ... quốc gia TCVN 7699-2-30 thử nghiệm môi trường 43 2.2 Tuổi thọ vít me đai ốc bi 46 2.2.1 Tuổi thọ vít me đai ốc bi theo lý thuyết 46 2.2.2 Tuổi thọ vít me đai ốc bi ... trường Việt Nam chưa quan tâm nghiên cứu nhiều - Từ vấn đề nêu trên, luận án lựa chọn đề tài “ Nghiên cứu tuổi thọ độ tin cậy vít me đai ốc bi máy CNC điều kiện môi trường Việt Nam Đây vấn...
 • 127
 • 296
 • 3

Tóm tắt luận án tiến nghiên cứu tuổi thọ độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tuổi thọ và độ tin cậy của vít me – đai ốc bi máy CNC trong điều kiện môi trường việt nam
... Việt Nam chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Từ vấn đề nêu trên, luận án lựa chọn đề tài Nghiên cứu tuổi thọ độ tin cậy vít me đai ốc bi máy CNC điều kiện môi trường Việt Nam Đây vấn đề cần thiết, ... làm việc máy công cụ CNC Môi trường làm việc máy CNC giới Việt Nam có khác bi t: Máy CNC giới đặt môi trường điều hòa nhiệt độ môi trường có nhiệt độ, độ ẩm ổn định, máy CNC Việt Nam đa phần ... độ tin cậy Mức tin cậy hệ số tuổi thọ thực nghiệm tiêu chuẩn Fisher m(95%) I 95 Độ tin cậy công thức xác định tuổi thọ (Lh theo ISO) Độ tin cậy thực tế (%) Hệ số tuổi thọ “m” ứng với độ tin...
 • 24
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục đăng ký hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệluận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungnhiệm vụ của phương pháp luận nghiên cứu văn họcpowerpoint qua trinh luu thong cua tu ban va gia tri thang duqua trinh luu thong cua tu ban va gia tri thang duảnh hưởng của công thức phối chế đến chất lượng và giá trị cảm quan của sản phẩmnếu d0 2 và g là hằng số 6 tìm giá trị trông đợi của dòng cổ tức cho 3 năm tới và giá trị pv của chúngtien phu hop cua mot so vien nghien cuu trong diem va cac co so cong nghe san xuat dan sinh co cong nghe tien tien phu hop de lua chon lien ket cong tac nghien cuu noi dia hoa cac vat tu phu tung may bayước tính giá trị năng lượng của hạt bông từ tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng của các khẩu phần có bổ sung hạt bông ở các mức khác nhaunghiên cứu những định hướng giá trị mặt thứ nhất của nhân cáchnguyên nhân của những hạn chế và bất cập trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu của việt namtóm tắt sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại tính phi kim bán kính nguyên tử và giá trị độ âm điện của các nguyên tốnguyên âm của tiếng việtcác nguyên âm của tiếng việtnghiên cứu chế tạo và tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn hợp chất ba nguyên tố iiiivi2 cuins2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả