THĂNG LONG HÀ NỘI VỊ THẾ LỊCH SỬ VÀ DI SẢN VĂN HÓA

THĂNG LONG NỘI VỊ THẾ LỊCH SỬ DI SẢN VĂN HÓA

THĂNG LONG HÀ NỘI VỊ THẾ LỊCH SỬ VÀ DI SẢN VĂN HÓA
... Trfi'n Vu; vl dinh, din cd dinh Yen Thdi, din Hai Bfi TrUng, din Ngoc Sdn, din Phfl Dong Hdu het cac di tich vdt the cdn lai tUdng ddi nguyen gd'c va todn ven ddn Ifi mgt sd kien triic thdi Phap thuoc ... da cd mgt sd cU dfin nUdc ngofii din budn ban sinh sdng nhu ngudi Chfim, ngudi Hdi, ngUdi Hoa, ngUdi Nhfit vfi tfl thd ky XVII cd ca thUdng didm ngUdi Anh, ngUdi Hfi Lan Thfing Ijong - Ke Ch...
 • 25
 • 160
 • 0

Để có một Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử

Để có một Thăng Long Hà Nội 2000 năm lịch sử
... chóng để hy vọng hệ mai sau kỷ niệm 2000 năm Thăng Long Nội nói, mà tự hào Nội khu phố nh phố cổ để ngời viết lịch sử kiến trúc Nội, Việt Nam viết cho đời sau, lẽ công trình, nhà ... tơng lai cách phát huy không nên làm lu mờ đặc điểm lịch sử, cảnh quan di sản kiến trúc II Để Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử: 1 .Hà Nội di sản kiến trúc chứa đựng đầy đủ đặc điểm đô thị ... tồn phố cổ với du lịch thủ đô Nội vào năm 2010 kỷ niệm lịch sử 1000 năm Thế nhng phố cổ Nội, di sản cổ dân tộc bị biến dạng nhanh chóng Nội hình thành 36 phố cổ phố nghề vừa sản xuất,...
 • 11
 • 188
 • 0

Để có một Thăng Long - Nội 2000 năm lịch sử

Để có một Thăng Long - Hà Nội 2000 năm lịch sử
... chóng để hy vọng hệ mai sau kỷ niệm 2000 năm Thăng Long Nội nói, mà tự hào Nội khu phố nh phố cổ để ngời viết lịch sử kiến trúc Nội, Việt Nam viết cho đời sau, lẽ công trình, nhà ... động đến kiến trúc Nội 3 Những tồn lớn thành phố .5 II Để Thăng Long - Nội 2000 năm lịch sử Nội - di sản kiến trúc chứa đựng đầy đủ đặc điểm đô thị mang ... tồn phố cổ với du lịch thủ đô Nội vào năm 2010 kỷ niệm lịch sử 1000 năm Thế nhng phố cổ Nội, di sản cổ dân tộc bị biến dạng nhanh chóng Nội hình thành 36 phố cổ phố nghề vừa sản xuất,...
 • 11
 • 211
 • 0

THĂNG LONG - NỘI NHÌN TỪ LỊCH SỬ - MỸ THUẬT docx

THĂNG LONG - HÀ NỘI NHÌN TỪ LỊCH SỬ - MỸ THUẬT docx
... THĂNG LONG - HÀ NỘI NHÌN TỪ LỊCH SỬ - MỸ THUẬT Ngược bến thời gian, Thăng Long thành Đại La, Cao Biền, viên tướng, kiêm tiết độ xứ nhà phong thuỷ đời Đường, Trung ... XVII- XVIII) với không dấu ấn mỹ thuật đậm nét Vì có lẽ nên gọi tên đầy đủ Thăng Long - Đông Đô - Nội trọn nghĩa nội dung lịch sử Cuộc khai quật năm đầu kỷ 21 tìm thấy không dấu vết hoàng thành ... kinh đô Thăng Long Đông Đô - Nội có làng làm gốm Bát Tràng tiếng, vừa phục vụ cung đình, vừa phục vụ đời sống dân dụng - Từ thời Lê Sơ - Mạc - - Trịnh (thế kỷ XV - XVI- XVII) Và từ bình...
 • 9
 • 334
 • 0

THĂNG LONG - NỘI NHÌN TỪ LỊCH SỬ - MỸ THUẬT pot

THĂNG LONG - HÀ NỘI NHÌN TỪ LỊCH SỬ - MỸ THUẬT pot
... XVII- XVIII) với không dấu ấn mỹ thuật đậm nét Vì có lẽ nên gọi tên đầy đủ Thăng Long - Đông Đô - Nội trọn nghĩa nội dung lịch sử Cuộc khai quật năm đầu kỷ 21 tìm thấy không dấu vết hoàng thành ... kinh đô Thăng Long - Đông Đô - Nội có làng làm gốm Bát Tràng tiếng, vừa phục vụ cung đình, vừa phục vụ đời sống dân dụng - Từ thời Lê Sơ Mạc - - Trịnh (thế kỷ XV - XVI- XVII) Và từ bình ... dân tộc” chắn mỹ thuật Nội không ngừng phát triển, giữ vững vị trí Dân Tộc - Hiện Đại Các triển lãm mỹ thuật, sách báo mỹ thuật, trang trí nội ngoại thất mỹ thuật vào góc phố, nhà đời sống cá...
 • 8
 • 332
 • 2

Thực trạng kiến trúc Nội. Giải pháp bảo tồn phố cổ với du lịch thủ đô Để có một Thăng Long Nội 2000 năm lịch sử

Thực trạng kiến trúc Hà Nội. Giải pháp bảo tồn phố cổ với du lịch thủ đô Để có một Thăng Long Hà Nội 2000 năm lịch sử
... cha biện pháp để ngành du lịch góp sức vào việc bảo tồn phố cổ, phố cổ tiềm hấp dẫn khách du lịch tới thăm Thủ đô Nhiều du khách chung nhận định rằng: Nội phải thành phố du lịch sắc ... tiết khu phố Nội để công xây dựng Thủ đô bớc đợc cải thiện vững chắc, nhanh chóng để hy vọng hệ mai sau kỷ niệm 2000 năm Thăng Long Nội nói, mà tự hào Nội khu phố nh phố cổ http://kilobooks.com ... triển chậm thành mạnh bảo vệ tơng lai cách phát huy không nên làm lu mờ đặc điểm lịch sử, cảnh quan di sản kiến trúc II Để Thăng Long 1 .Hà Nội Nội 2000 năm lịch sử: di sản kiến trúc chứa...
 • 12
 • 305
 • 0

Giáo án lớp 4: Đạo đức:BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ DI TÍCH VĂN HOÁ pptx

Giáo án lớp 4: Đạo đức:BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DI TÍCH VĂN HOÁ pptx
... giáo viên Hoạt động : Hoạt động cuả học sinh Hoạt động : lớp Phương pháp : đàm thoại - Yêu cầu H kể tên công trình công cộng , di - H nêu tích lịch sử di tích văn hoá - G giới thiệu thêm số di ... nơi xây dựng - Các công trình có chăm sóc bảo vệ không ? - Giữ gìn cẩn thận , sửa sang , quét dọn - Không - Các công trình bạo vệ nào? - Người ta có sử dụng nơi đẩ cho trâu bò vào ăn cỏ , dẫm ... công cộng , di - H nêu tích lịch sử di tích văn hoá - G giới thiệu thêm số di tích lịch sử : Đền Hùng , công viên Lê Văn Tám , rạp 30 – , chùa Huỳnh Hoạt động :cá nhân Kim Hoạt động : yêu cầu H...
 • 4
 • 405
 • 0

Địa danh Thăng Long Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý – Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử ký toàn thư giai đoạn Lý – Trần
... Nguyễn Khánh Toàn- Đại Việt Sử Toàn Thư Tập trang nhà xuất khoa học xã hội - 1998 II Địa danh Thăng Long Nội "Đại Việt Sử Toàn Thư" giai đoạn Nhà Nhà "Đại Việt Sử Toàn Thư" Như ... Nội giai đoạn Nhà "Đại Việt Sử Toàn Thư" Ở phần trình bày khái quát sơ lược Nhà Trong "Đại Việt Sử Toàn Thư" .Đến Tôi xin đưa bảng thống kê địa danh nhắc tới "Đại Việt Sử Toàn ... loại địa danh Thăng Long Nội Đại Việt Sử toàn thư giai đoạn nhà Trần ta rút nhận xét sau Tổng số địa danh nhắc tới giai đoạn nhà Trần 63 địa danh Giữa triều đại địa danh nhắc tới hoàn toàn...
 • 27
 • 380
 • 0

Địa danh Thăng Long Nội, trong Đại Việt sử lý toàn thư giai đoạn Lý – Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử lý toàn thư giai đoạn Lý – Trần
... Nguyễn Khánh Toàn- Đại Việt Sử Toàn Thư Tập trang nhà xuất khoa học xã hội - 1998 II Địa danh Thăng Long Nội "Đại Việt Sử Toàn Thư" giai đoạn Nhà Nhà "Đại Việt Sử Toàn Thư" Như ... loại địa danh Thăng Long Nội Đại Việt Sử toàn thư giai đoạn nhà Trần ta rút nhận xét sau Tổng số địa danh nhắc tới giai đoạn nhà Trần 63 địa danh Giữa triều đại địa danh nhắc tới hoàn toàn ... Việt Sử Toàn Thư" giai đoạn nhà sau Bảng 1: Bảng thống kê địa danh Thăng Long Nội Trong "Đại Việt Sử Toàn Thư" giai đoạn Nhà T T TÊN TRIỀU ĐẠI Năm Tháng Tên ĐỊA DANH SỰ KIỆN NG...
 • 27
 • 288
 • 0

Địa danh Thăng Long Nội, trong Đại Việt sử lý toàn thư giai đoạn Lý – Trần

Địa danh Thăng Long – Hà Nội, trong Đại Việt sử lý toàn thư giai đoạn Lý – Trần
... Nhà "Đại Việt Sử Ký Tồn Thư" Nhận xét địa danh Thăng Long Nội giai đoạn nhà trong Đại Việt sử ký tồn thư 16 III ĐỊA DANH THĂNG LONG HÀ NỘI TRONG ĐẠI VIỆT SỬ KÝ ... loại địa danh Thăng Long Nội Đại Việt Sử ký tồn thư giai đoạn nhà Trần ta rút OBO OKS CO M nhận xét sau Tổng số địa danh nhắc tới giai đoạn nhà Trần 63 địa danh Giữa triều đại địa danh nhắc ... Tồn Thư Tập trang nhà xuất khoa học xã hội - 1998 II Địa danh Thăng Long Nội "Đại Việt Sử Ký Tồn Thư" giai đoạn Nhà Nhà "Đại Việt Sử Ký Tồn Thư" Như biết, Q hương nhà Châu cổ Pháp...
 • 28
 • 144
 • 0

Thăng long-Hà Nội,nhạc cổ hội tụ kết tinh

Thăng long-Hà Nội,nhạc cổ hội tụ và kết tinh
... xuống bến tìm chuyến khác Vào dịp giỗ Tổ Xẩm, họ dắt díu tụ họp bãi thuốc Yên Phụ để cử hành nghi lễ thiêng liêng Tùy vào điều kiện kinh tế mà lễ giỗ kéo dài từ đến ba ngày Vào khoảng năm 1920, gánh ... đó, đời sống nhạc cổ truyền Thăng Long- Hà Nội có thay đổi Nhiều thể loại dần biến khỏi đời sống xã hội hay biến đổi theo xu hướng mới, tư tưởng nghệ thuật Sự mai nhiều giá trị cổ nhạc đời sống ... trước thử thách đời sống xã hội, đặc biệt hà khắc luật Hồng Đức với văn nghệ dân gian Các pháp sư Nghệ nhân Quách Thị Hồ Nguyễn Thị Phúc thời trẻ Vào thời kỳ Thăng Long vừa tròn 500 năm lịch...
 • 5
 • 182
 • 0

Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỉ x đến đầu thế kỉ XIX (lớp 10 THPT chương trình chuẩn) ở tĩnh

Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỉ x đến đầu thế kỉ XIX (lớp 10  THPT  chương trình chuẩn) ở hà tĩnh
... thức lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX lớp 10 THPT (chương trình chuẩn)4 7 2.2 Các di sản văn hoá phi vật thể địa phương cần khai thác, sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến nửa đầu ... Nam kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX lớp 10 -THPT (chương trình chuẩn) 9 - Đề xuất hình thức, biện pháp sử dụng di sản văn hoá phi vật thể dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 từ kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX (chương ... dạy học lich sử Việt Nam từ kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX (lớp 10 THPT - chương trình chuẩn) - Đề xuất số biện pháp sư phạm sử dụng di sản văn hóa phi vật thể Tĩnh dạy học lịch sử Việt Nam cho học...
 • 166
 • 458
 • 5

SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI KINH TẾ THĂNG LONG NỘI HÔM QUA HÔM NAY NGÀY MAI

SUY NGHĨ VỀ XÃ HỘI KINH TẾ THĂNG LONG HÀ NỘI HÔM QUA HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
... thupc, nen kinh t i tu ban chu nghia du nh§p vftn ton tai bdn nen kinh t i thu cdng thUdng nghidp phong kiin truyin thong Cho den ngfty nay, kinh t i Hft Ndi vSn 1ft mpt phfle hdp kinh t i da ... cung hiiu thfi'u dao vfi v§n dung hi§u qua cau ndi ciia Goethe: "Lf thuyit chi 1ft mfiu xam, cdn cfiy ddi thi mfii mai xanh tUdi" J Kinh tS'-xa hgi Thang Long- Hd Ndi diin trinh lich su" Trong ... didn mao vfi kinh ti-xfi hdi cua Thfing Long- Hft Ndi dfi chflng kien nhiing biin cd' ddi thay vdi mot toe dp khong diu, luc nhanh chfim Thfing Long- Hft Ndi truyin thd'ng da trai qua nhflng thdi...
 • 15
 • 390
 • 0

Lịch sử truyền thống văn hoá của các dân tộc tày nùng ở lạng sơn (thế kỷ XI XIX)

Lịch sử và truyền thống văn hoá của các dân tộc tày  nùng ở lạng sơn (thế kỷ XI  XIX)
... phận dân c Với lí trên, chọn đề tài "Lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn (thế kỷ XI XIX) " để làm luận văn tốt nghiệp cao học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Lịch sử dân tộc Tày ... hai dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn trớc kỷ XI - Vai trò nhân dân dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn công bảo vệ độc lập tự chủ đất nớc từ kỷ XI đến kỷ XIX - Những giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tày ... Bắc Lạng Sơn, ngời Tày - Nùng sớm định c có đặc điểm riêng cần nghiên cứu Với đề tài "Lịch sử truyền thống văn hoá dân tộc Tày - Nùng Lạng Sơn (thế kỷ XI - XIX)" vừa nghiên cứu lịch sử truyền thống...
 • 161
 • 655
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội phát triển khoa học và trọng dụng nhân tàiphát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài ở thăng long thời nhà lêphát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài ở thăng long thời nhà nguyễnphát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài ở thăng long thời nhà trầnsu dung di san van hoa trong day hoc lich suskkn sử dụng di sản văn hóa tront dạy học lịch sửchép lại một buổi ca huế trên sông hương tác giả thể hiện lòng yêu mến niềm tự hào đối với di sản văn hóa độc đáo của huế cũng là một di sản văn hóa dân tộchoạt động du lịch tại các di sản văn hoá vật thể tại hải dƣơngtác động của hoạt động du lịch tại các di sản văn hoá vật thể tiêu biểu ở hải dương tới bảo tồn di sản văn hoásư dụng di sản văn hóavì sao phải bảo vệ di sản văn hóaskkn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học líchrlịch sử thǎng long hà nộiphát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng long hà nội vai trò khoa học trong lịch sử phát triển của thăng long hà nộicác nhân tài tiêu biểu trong các thời kỳ lịch sử của thang long hà nộiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây