Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây việt nam thuộc họ thầu dầu (euphorbiaceae

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng của một số loài động và thực vật có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm Hội AnQuảng Nam nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi đa dạng sinh học tại đảo

Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng của một số loài động và thực vật có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm Hội AnQuảng Nam nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nguồn lợi đa dạng sinh học tại đảo
... số loài giá trị Nhưng nay, chưa công trình nghiên cứu vấn đề Chính mà chọn đề tài: Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động thực vật giá trị đảo Lao Chàm Hội An-Quảng Nam nhằm ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Bảng 1: Tính đa dạng số loài động vật giá trị đảo Lao Chàm Tên phổ thông Tên khoa học Họ Môi trường sống Giá trị sử dụng ... khu vực nghiên cứu Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Đề xuất số giải pháp nhằm bảo tồn phát triển PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Phỏng vấn người dân, người nhiều...
 • 35
 • 1,400
 • 5

ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VÀ THỰC VẬT CÓ GIÁ TRỊ TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM HỘI AN-QUẢNG NAM NHẰM GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI ĐẢO

ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VÀ THỰC VẬT CÓ GIÁ TRỊ TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM HỘI AN-QUẢNG NAM NHẰM GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI ĐẢO
... số loài giá trị Nhưng nay, chưa công trình nghiên cứu vấn đề Chính mà chọn đề tài: Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động thực vật giá trị đảo Lao Chàm Hội An-Quảng Nam nhằm ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Bảng 1: Tính đa dạng số loài động vật giá trị đảo Lao Chàm Tên phổ thông Tên khoa học Họ Môi trường sống Giá trị sử dụng ... khu vực nghiên cứu Điều tra, nghiên cứu tính đa dạng số loài động, thực vật giá trị Đề xuất số giải pháp nhằm bảo tồn phát triển PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Phỏng vấn người dân, người nhiều...
 • 35
 • 233
 • 0

Nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

Nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
... Mục đích nghiên cứu Xác định khả ứng dụng dược học, đặc biệt bào chế thuốc trị tiêu chảy, số loại khoáng bentonite Việt Nam 2.2 Đối tƣợng Thực hai loại khoáng sét: Bentonite Thuận Hải bentonite ... nguyên liệu dược phẩm Trên sở kết nhận được, dánh giá khả ứng dụng dược phẩm hai loại bentonite nghiên cứu 2.4 .Các phƣơng pháp nghiên cứu 4.1.Sơ chế 4.2.Tinh chế 4.3.Hoạt hóa 2.5 Xác định đặc trƣng ... Nội dung nghiên cứu + Xác định thành phần hóa học, thành phần cấu trúc hai loại bentonite + Tinh chế hoạt hóa nhằm nâng cao chất lượng khả sử dụng bentonite + Xác định số đặc trưng bentonite...
 • 11
 • 635
 • 1

nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam

nghiên cứu các đặc trưng và khả năng ứng dụng trong dược hóa của một số loại bentonit việt nam
... ch s trng n ca bentonit Ca Trong mụi trng nc, s trng n, d001 ca bentonite Na cú th tng t 9,6A0 n ớt nht l 17A0 Cũn d001 ca bentonite Ca ch tng t 12,1A0 n 17 A0 Trong mụi trng kim bentonite Na b ... CEC Bentonite Thun Hi s ch BTH Bentonite Thun Hi tinh ch BTH0 Bentonite Thun Hi s ch hot húa bng dung dch HCl 2N t0 phũng BTH1 Bentonite Thun Hi s ch hot húa bng dung dch HCl 2N 600C BTH2 Bentonite ... 1.2.3.3 kim 13 1.2.3.4 Tớnh cht hp ph.14 1.2.4 ng dng c bn ca bentonite16 1.2.5 Ngun khoỏng bentonite ti Vit Nam 16 1.3 Cỏc phng phỏp x lý bentonit 17 1.3.1 Phng phỏp xỏc nh thnh phn húa hc 17 1.3.2...
 • 83
 • 314
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM LƢỢNG NO3 CỦA RAU CẢI BẮP VÀ HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAUTẠI THỊ XÃ HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM LƢỢNG NO3 CỦA RAU CẢI BẮP VÀ HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAUTẠI THỊ XÃ HÀ GIANG
... 95 ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG VÀ ĐẤT TRỒNG RAU CẢI BẮP Ảnh hƣởng số loại phân HCVS tới sinh trƣởng cải bắp 65 1.1 Ảnh hưởng số loại phân ... hƣởng số loại phân hữu vi sinh tới thời gian bảo quản môi trƣờng lạnh 4- 6oC Ảnh hƣởng số loại phân HCVS tới hóa tính đất trồng cải bắp thị Giang Ảnh hƣởng bón số loại phân HCVS tới thu ... kính rau cải bắp Ảnh hƣởng công thức bón phân HCVSHG tới hóa tính đất trồng cải bắp Ảnh hƣởng bón phân HCVSHG phân khoáng khác tới hiệu kinh tế trồng rau cải bắp 99 Ảnh hƣởng loại phân HCVS tới...
 • 68
 • 401
 • 0

Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn

Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn
... vật liệu - Nghiên cứu tương tác số khí với bề mặt số yật liệu - Nghiên cứu lượng hấp phụ - Nghiên cứu phương hấp phụ khí vật liệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tính hấp phụ số khí vào số vật liệu: ... rắn ” Mục đích nghiên cứu Giải thích ứng dụng tượng hấp phụ số loại khí vào bề mặt vật liệu thực tế Nhiệm vụ - Nghiên cứu điều kiện, chế hấp phụ số loại khí vào bề mặt _ _ Ạ j ĩ Ạ /V • sô vật ... phụ loại khí hấp phụ, số phân tử khí va chạm vào bề mặt động chúng (hoặc kích thích tập thể nhiệt độ chúng ), phụ thuộc vào yếu tố khác (nhưlực mao dẫn, không đồng bề mặt ) Hấp phụ tượng bề mặt...
 • 49
 • 223
 • 0

Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn (LV01747)

Nghiên cứu tính hấp phụ của một số loại khí vào bề mặt vật rắn (LV01747)
... khí vào bề mặt vật rắn Mục đích nghiên cứu Giải thích ứng dụng tƣợng hấp phụ số loại khí vào bề mặt vật liệu thực tế Nhiệm vụ - Nghiên cứu điều kiện, chế hấp phụ số loại khí vào bề mặt số vật ... liệu - Nghiên cứu tƣơng tác số khí với bề mặt số vật liệu - Nghiên cứu lƣợng hấp phụ - Nghiên cứu phƣơng hấp phụ khí vật liệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Tính hấp phụ số khí vào số vật liệu: ... hấp phụ loại khí hấp phụ, số phân tử khí va chạm vào bề mặt động chúng (hoặc kích thích tập thể nhiệt độ chúng ), phụ thuộc vào yếu tố khác (nhƣ lực mao dẫn, không đồng bề mặt ) Hấp phụ tƣợng bề...
 • 50
 • 451
 • 0

Nghiên cứu tính chất đất của một số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồihuyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định

Nghiên cứu tính chất đất của một số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồihuyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định
... tượng nghiên cứu Chất lượng đất số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số tính chất đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính chất đất số loại hình sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định ” 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu tính chất đất số ... Thủy ………………………….25 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định … 25 3.2.3 Nghiên cứu số tính chất đất vùng bãi bồi huyện Giao Thủy loại v hình sử dụng đất …………………………………………………………………...
 • 75
 • 436
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom và triển vọng trồng rừng của chúng " pptx

Nghiên cứu khoa học
... chọn hom tốt) lên giá thể cát hay túi bầu Kết đưa vào sản xuất với số lượng lớn phục vụ cho việc trồng rừng phát triển loài Một số ý kiến đề xuất triển vọng trồng rừng hom: Cho tới việc nghiên cứu ... tốt, có triển vọng trồng rừng phục hồi rừng hom Một số loại trồng rừng sản xuất Trong sản xuất bên cạnh việc chọn lọc dòng tốt việc dùng biện pháp giâm hom nhằm lưu giữ đưa sản xuất số lượng ... có khả sinh trưởng tốt đưa vào chương trình trồng rừng Nhưng tính bất thụ cao, nhân giống đường từ hạt mà nhân giống sinh dưỡng phương pháp giâm hom lựa chọn tốt Hom giâm Thông Caribaea tốt giai...
 • 6
 • 336
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây rừng bằng phương pháp giâm hom và triển vọng trồng rừng của chúng " pot

Nghiên cứu khoa học
... Nhân giống số loài rừng phương pháp giâm hom triển vọng trồng rừng chúng Tác giả: Trần Văn Tiến Nhân giống vô tính phương pháp giâm hom đưa vào sử dụng ngày nhiều đóng ... chọn hom tốt) lên giá thể cát hay túi bầu Kết đưa vào sản xuất với số lượng lớn phục vụ cho việc trồng rừng phát triển loài Một số ý kiến đề xuất triển vọng trồng rừng hom: Cho tới việc nghiên cứu ... vị trồng rừng hom có khả sinh trưởng phát triển tốt, có triển vọng trồng rừng phục hồi rừng hom Một số loại trồng rừng sản xuất Trong sản xuất bên cạnh việc chọn lọc dòng tốt việc dùng biện pháp...
 • 7
 • 343
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ LOÀI CÂY ĐỘC ĐỂ PHÒNG TRỪ CỎ DẠI ppt

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ LOÀI CÂY ĐỘC ĐỂ PHÒNG TRỪ CỎ DẠI ppt
... nghiên cứu mục cho thấy số dịch chiết có khả phòng trừ nhóm cỏ dại, nhiên hiệu lực chưa đáp ứng yêu cầu phòng trừ cỏ dại Để nâng cao hiệu lực trừ cỏ, tìm hiểu khả trừ cỏ hỗn hợp dịch chiết thực ... N GHIÊN CỨU Phương pháp đánh giá lựa chọn loài độc có triển vọng để phòng trừ cỏ dại Dựa sở tổng quan tài liệu đánh giá nhanh Sử dụng dịch chiết loài tiềm để thăm dò khả phòng trừ nhóm cỏ Việc ... u, sở, nghể neem có khả gây độc loài cỏ Trong số loài này, bạch đàn, tr u sở loài khả gây độc cho loài cỏ dại nồng độ thí nghiệm Kết xác định thành phần hoạt chất loài độc Trên sở lựa chọn...
 • 8
 • 503
 • 4

nghiên cứu trồng rừng hỗn giao một số loại cây nguyên liệu giấy nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng chồng

nghiên cứu trồng rừng hỗn giao một số loại cây nguyên liệu giấy nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng chồng
... trình nghiên cứu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Công Thương năm 2010, Viện nghiên cứu nguyên liệu giấy triển khai đề tài Nghiên cứu, trồng rừng hỗn giao số loài nguyên liệu giấy nhằm nâng cao ... nguyên liệu lâu dài cho sản xuất giấy Từ lý trên, Bộ Công Thương cho phép triển khai đề tài: Nghiên cứu trồng rừng hỗn giao số loài nguyên liệu giấy nhằm nâng cao suất chất lượng rừng trồng ... rừng trồng hỗn giao - Xác định lập địa địa hình để thiết lập 02 kiểu rừng thí nghiệm - Nghiên cứu thiết lập 04 rừng hỗn giao theo công thức hỗn giao - Đánh giá suất chất lượng công thức hỗn giao...
 • 64
 • 463
 • 2

Nghiên cứu khoa học " Nhân giống một số loài cây trồng rừng có năng suất, chất lượng cao bằng phương pháp nuôi cấy mô " ppt

Nghiên cứu khoa học
... phương pháp nuôi cấy phân sinh Tạp chí NN&PTNT, số 6-2001, trang 424-426 Nguyễn Ngọc Tân, Trần Hồ Quang, 1997 Nhân giống lai bạch đàn liễu bạch đàn trắng phương pháp nuôi cấy Kết nghiên cứu khoa ... đầu nhân giống bạch đàn lai phương pháp nuôi cấy phân sinh Tạp chí Lâm nghiệp, số 10-2000, trang 46-47 Đoàn Thị Mai, Ngô Thị Minh Duyên, Lương Thị Hoan, 2001 Kết nhân giống số dòng keo lai phương ... Đình Khả, Đoàn Thị Mai, 2003 Một số phương thức nhân giống dinh dưỡng sản xuất lâm nghiệp Bộ NN&PTNT, Công nghệ nhân sản xuất giống trồng, giống lâm nghiệp giống vật nuôi Nhà xuất Lao động-xã hội,...
 • 9
 • 443
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu tính gây bệnh của một số isolates vi khuẩn r solanacearum trên một số giống lạc và khoai tây vùng hà nội và phụ cận trong điều kiện chậu vạitổng hợp và nghiên cứu các phức rắn của một số ntđh với l phenylalaninmột số mô hình nghiên cứu sự hài lòng của một số nước trên thế giớicác bước sản xuất enzyme protease tái tổ hợp từ chủng bacillus sp việt nam biết trên genbank có một số trình tự mã hóa cho protein của một số loài trong chi bacillusnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíngoài rễ cọc và rễ chùm thực vật còn một số loại rễ biến dạng vậy rễ biến dạng là gì chúng ta cùng tìm hiểudanh gia tinh hinh sinh truong cua mot so loai cay go ban diatên tiếng anh của một số món ăn việt namđánh giá sự biến động nguồn lợi tôm giống của một số loài tôm kinh tế thuộc giống penaeus fabricius và metapenaeus wood mason et alcock vùng cửa sông bãi bồi tây ngọc hiển và vùng biển ven bờ cà mau18 so sánh năng lực sản xuất của một số loại quả chính năm 2003nhận biết hình dáng màu sắc vẻ đẹp của một số loại cây biết nhận xét 1 số loại cây trong vườn biết vẽ hai hoặc ba cây đơn giảnthành phần rác thải sinh hoạt của một số vùng tại việt namvốn điều lệ của một số ctck ở việt nam năm 2013đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của một số doanh nghiệp việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây