Đề cương ôn tập hóa lớp 11 học kì I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA LỚP 11 HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA LỚP 11 HỌC KỲ II
... kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp dùng Câu11 Từ 11, 5 lít dung dòch rượu etylic đem lên men để điều chế ... ancol isobutylic Câu 11: Hidrat hóa anken sau: a) but – – en e/ – metyl but – –en b) – metyl but – –en f/ – metyl but – –en c) 2,3 – dimetyl but – –en g/ Pent – –en d) Isobutilen II Bài tốn xác định ... nóng thu hỗn hợp sản phẩm sau dẫn sản phẩm qua dd AgNO3 / NH3 dư sau phản ứng thu gam kết tủa? III Bài tốn Hỗn hợp hidrocacbon dãy đồng đẳng Câu1 Đốt cháy hồn tồn hồn hợp X gồm hidrocacbon đồng...
 • 11
 • 195
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa lớp 12 - Học 1 pps

Đề cương ôn tập Hóa lớp 12 - Học kì 1 pps
... NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CH2, CH 3- CH=CH-CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH Câu 12 : Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) ... capron C protein D tơ visco Câu 16 Nilon-6,6 có cơng thức cấu tạo A [-NH-(CH2)5-CO-]n B [-NH-(CH2)6-CO-]n C [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n D [-NH-(CH2 )10 -CO-]n Câu 17 Polime có cấu trúc mạch phân ... nhánh sau: - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 Cơng thức mắt xích polime A - CH2 B - CH2 - CH2 - CH2 C - CH2 - CH2 D - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 Câu 10 Polime [-CH2-CH(OH )-] n sản phẩm...
 • 38
 • 1,005
 • 4

Đề cương Ôn tậplớp 11 học hai 2009-2010

Đề cương Ôn tập Lí lớp 11 học kì hai 2009-2010
... CÔNG TÀI SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – BÌNH ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – VẬT LÍ 11 Trang TRƯỜNG THPT QUY NHƠN - - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ MÔN VẬT LÝ 11 – CTC Năm học 2009 – 2010 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC ... f2 Với : l = f1 + f l: khoảng cách vật kính thị kính PHẦN II : MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – VẬT LÍ 11 Trang ĐỀ SỐ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Tính chất từ trường là: A gây lực từ tác dụng ... 2,82 .110 -12 (N) B v = 9,8.106 (m/s) f = 5,64 .110 -12 (N) C v = 4,9.106 (m/s) f = 1.88 .110 -12 (N) D v = 9,8.106 (m/s) f = 2,82 .110 -12 (N) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ – VẬT LÍ 11 Trang 10 Một khung dây phẳng, diện...
 • 9
 • 470
 • 4

de cuong on tap hoa lop 10 hoc ki 2(vip)

de cuong on tap hoa lop 10 hoc ki 2(vip)
... 3.36 lít khí oxi (đktc) phản ứng hồn tồn với kim loại có hố trị III ta thu 10. 2g oxit Xác định tên kim loại 14.Cho lưu huỳnh phản ứng hết với 16.8g kim loại A có hố trị II Cho H2SO4 lỗng vào sản ... kim loại A b) Tính thể tích khí clo cần dùng để phản ứng hết với 16.8g kim loại A 15.Cho 40 gr hỗn hợp A chứa Cu Al tác dụng với dung dòch H 2SO4 dư thu 22,4 lit khí (đkc) Tính % khối lượng kim ... lượng chất hỗn hợp đầu b Tính thể tích dung dòch KOH cần dùng Hòa tan 10, 55g hỗn hợp Zn ZnO vào lương vừa đủ dung dòch HCl 10% thu 2,24lít khí H2(đkc) a Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu b Tính...
 • 6
 • 369
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 HỌC 2 VÀ MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 HỌC KÌ 2 VÀ MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP
... (SBC) (ABC) 2a Đề cương ôn tập thi học kỳ môn Toán lớp 11 MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO BỘ ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2 011- 20 12 MÔN TOÁN - LỚP 11 Thời gian 90’ ĐỀ SỐ Câu 1: Tìm giới hạn sau: a lim 2n3 + 3n ... - Đề cương ôn tập thi học kỳ môn Toán lớp 11 ĐỀ SỐ Câu 1: Tìm giới hạn sau: a lim x →3 x −3 b lim x + x − 15 x →1 x +3 2 x −1 Câu 2: Tìm a để hàm số sau liên tục x = –1:  x2 − x −  ... p - x 20 ) y = + tan x Bài 13: Cho hàm số y= x3 -3x+1,Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số taị điểm x =2; Đề cương ôn tập thi học kỳ môn Toán lớp 11 Bài 14: Gọi ( C) đồ thị hàm số : y...
 • 7
 • 54
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập ANH lớp 6 học II năm học 2013 2014

ĐỀ CƯƠNG ôn tập ANH lớp 6 học kì II năm học 2013 2014
... …………….pictures in the album 16 He would like …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much in ... Do you games? a play b study c 6) Does go to school every day? a study b we c she 1) b in 6) c she 2) c a small 4) b It's o'clock 3) b in grade 5) a play III Read the text and answer the ... am going to travel 3/ watches 4/ are playing 5/ are going to 6/ jogs 7/ plays 8/ reads 9/ What is he going to 10/ am going to stay VIII.Make question to the underlined words: Lan is going to live...
 • 15
 • 1,809
 • 2

Đề cương ôn tập Toán lớp 7- Học ki II. Năm học 2012 -2013

Đề cương ôn tập Toán lớp 7- Học ki II. Năm học 2012 -2013
... mt ca du hiu Bi 4: im kim tra Toỏn ( tit ) ca hc sinh lp 7B c lp trng ghi li bng sau: im s (x) 10 Tn s (n) 13 10 N = 45 a) Du hiu õy l gỡ ? Cú bao nhiờu hc sinh lm bi kim tra ? b) Hóy v biu ... ca P(x) ti x = c) Tỡm hng s a thớch hp P(x) cú giỏ tr l ti x = * Dng : Tỡm nghim ca a thc bin Kim tra s cho trc cú l nghim ca a thc mt bin khụng Bi 15 : Cho a thc f(x) = x4 + 2x3 2x2 6x + ... thc cú nghim bng 1/2 ? Bi 23: Tỡm m, bit rng a thc Q(x) = mx2 + 2mx cú nghim x = -1 B phần hình học Mt s phng phỏp chng minh chng II v chng III Chng minh hai on thng bng nhau, hai gúc bng nhau:...
 • 9
 • 1,183
 • 17

Đề cương ôn tập toán lớp 10 học 2

Đề cương ôn tập toán lớp 10 học kì 2
... a2 + LVC 34 LVC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 - HKII 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 - HKII Chứng minh a2 – ab + b2 ≥ Chứng minh 2a2 + b2 + c2 ≥ 2a(b + c) Chứng minh a4 – 2a3b + 2a2b2 ... y2 + =1 16 Câu a Elip (E): a a = 2b 29 LVC b x2 y2 + =1 c ) B(0; 1) x2 y2 + =1 d x2 y2 + =1 x2 y2 + = đường tròn : a2 b b a =b c a>b 30 d a < b LVC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 - HKII ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ... x2 + 2| x| – c) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số : y = x − x + 69 LVC 70 LVC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 - HKII 71 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 - HKII LVC 72 LVC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 - HKII NĂM HỌC...
 • 37
 • 316
 • 0

đề cương ôn tập toán lớp 7 học 2 có đề kèm theo mới nhất

đề cương ôn tập toán lớp 7 học kì 2 có đề kèm theo mới nhất
... năm học 20 12- 2013 môn: Toán lớp ( Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề) I trắc nghiệm ( 2, 0 im) Chọn đáp án câu sau: Câu1 Bc ca ơn thc x2y3 A B C D Câu Bc ca a thc: P = 4x3y3 - 2xy2 + ... A 5x2y v -17x2y B a 2bc v -5 a 2b D C 2x2z v 2xz2 D 3x v 4y Trong cỏc biu thc sau, hóy chn ỳng mc cú biu thc l n thc x2 y xy Giỏ tr ca biu thc x 3x x = -3 l: A B C x + y D - x A -2 B - 20 ... + (x2- 4xy2 + 2xz - 3y2 = b) Tng ca a thc B vi a thc (4x2y + 5y2 - 3xz +z2) l mt a thc khụng cha bin x Bi 5: Tớnh giỏ tr ca biu thc sau: y ( x 2) a) 2x ti x = 0; y = -1 xy + y b) xy + y2z2 +...
 • 18
 • 2,126
 • 1

đề cương ôn tập toán lớp 8 học 2 có đề kèm theo mới nhất

đề cương ôn tập toán lớp 8 học kì 2 có đề kèm theo mới nhất
... i) 3x2 + 2x – = x2 – 3x + = 4x2 – 12x + = x2 + x – = 2x2 + 5x – = a) 3x2 + 12x – 66 = c) x2 + 3x – 10 = b) d) f) h) j) l) n) (3x2 + 10x – 8) 2 = (5x2 – 2x + 10 )2 4x2 + 4x + = x2 (x2 – 9 )2 – 9(x ... 2x + 1) – = e) (x + 1 )2 = 4(x2 – 2x + 1 )2 g) 9(x – 3 )2 = 4(x + 2) 2 i) (2x – 1 )2 = 49 k) (2x + 7 )2 = 9(x + 2) 2 m) (x2 – 16 )2 – (x – 4 )2 = 1 2 o) ( x − 3) − ( x + 5) = 25  2x   3x  q)  + 1 ... – 9 )2 – 9(x – 3 )2 = (4x2 – 3x – 18) 2 = (4x2 + 3x )2 (5x – 3 )2 – (4x – 7 )2 = 4(2x + 7 )2 = 9(x + 3 )2 (5x2 – 2x + 10 )2 = (3x2 + 10x – 8) 2  3x  x 2 p)  −  =  +   3  3 2 1 1   r) ...
 • 13
 • 645
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử 11 học 1

đề cương ôn tập lịch sử 11 học kì 1
... cho kinh tế Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử http://violet.vn/nguyenvandinhgh Ngun V¨n §Þnh Ngêi so¹n: suy sụp + Sau năm theo đuổi chiến tranh, đầu 19 17 kinh tế quốc ... khoa học kế thừa phát triển thành tựu KHTN XH mà lồi người đạt + Học thuyết CNXHKH xây dựng quan điểm lập trường giai cấp cơng nhân Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử ... định thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vơ sản Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử http://violet.vn/nguyenvandinhgh...
 • 6
 • 3,774
 • 41

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 7 - HỌC II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 7 - HỌC KÌ II
... = -2 x2 +mx -7 m+3 Xỏc nh m bit rng Q(x) cú nghim l -1 Dng 7: Bi toỏn thng kờ Bi 1: Thi gian lm bi ca cỏc hc sinh lp tớnh bng phỳt c thng kờ bi bng sau: Biên soạn : ĐồngĐức Lợi Đề cơng ôn tập học ... cơng ôn tập học kỳ II Toán Trờng THCS Cảnh Dơng 7 6 7 10 8 11 9 8 10 7 8 a- Du hiu õy l gỡ? S cỏc giỏ tr l bao nhiờu? b- Lp bng tn s? Tỡm mt ca du hiu? Tớnh s trung bỡnh cng? c- V biu on thng? ... Đề cơng ôn tập học kỳ II Toán Trờng THCS Cảnh Dơng B2: Thay giỏ tr cho trc ca bin vo biu thc i s B3: Tớnh giỏ...
 • 7
 • 293
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 8 - HỌC II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 8 - HỌC KÌ II
... tam giác vuông đồng dạng : Tam giác vuông có góc nhọn góc nhọn tam giác vuông kia(g-g) Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông tam giác vuông (Cạnh - góc - cạnh) 7.Tỷ ... Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau 1/ (2x+1)(x-1) = 2/ (x + )(x- ) = 3/ (3x-1)(2x-3)(2x-3)(x+5) = 5/ x2 – x = 7/ x2 – 3x = 4/ 3x-15 = 2x(x-5) 6/ x – 2x = 8/ (x+1)(x+4) =(2-x)(x+2) IV.ph¬ng tr×nh chøa Èn ë ... «n tËp k× II to¸n Trêng THCS c¶nh D¬ng -bµi tËp lun tËp Bµi 1: a/ 2x+2 > b/ 3x +2 > -5 Bµi 2: a/ 10x + – 5x ≤ 14x +12 c/ 4x – ≥ 3(2x-1) – 2x...
 • 9
 • 367
 • 5

DE CUONG ON TAP TOAN LOP 8 HOC KI II

DE CUONG ON TAP TOAN LOP 8 HOC KI II
... 2x - x > e/ x - x -1 x £ -HÌNH HỌC Đònh lí TaLet tr ong tam giác : Nếu đường thẳng cắt hai cạnh tam giác song song với cạnh lại đònh hai cạnh đoạn rABC, B’C’ //BC thẳng tương ứng ... đảo đònh lí TaLet :Nếu đường thăûng cắt hai cạnh tam giác đònh hai cạnh đ on thẳng tương ứng tỉ lệ đường thăûng song song với cạnh lại rABC ; B’ Ỵ AB;C’ Ỵ AC AB ' AC ' GT = B' B C 'C A C' B' ... lúa hai kho Tính xem lúc đầu kho có lúa Lúa Lúc đầu Lúc thêm , bớt Kho I Kho II § S: Lúc đầu Kho I có 2200 tạ Kho II có : 1100tạ Bài : Mẫu số phân số lớn tử số Nếu tăng tử mà mẫu thêm đơn vò...
 • 10
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap hoa lop 11 hoc ki 2đề cương ôn tập toán lớp 11 học kì 2đề cương ôn tập toán lớp 11 học kì 1đề cương ôn tập hóa lớp 10 học kì 2đề cương ôn tập hóa lớp 9 học kì 1đề cương ôn tập hóa lớp 12 học kì 1de cuong on tap sinh lop 11 hoc ki 1đề cương ôn tập hóa lớp 10 học kì 1đề cương ôn tập hóa lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập hóa lớp 8 học kì 2đề cương ôn tập văn lớp 11 học kì 1de cuong on tap sinh lop 11 hoc ki 2de cuong on tap hoa lop 8 hoc ki 1đề cương ôn tập toán lớp 8 học kì iide cuong on tap vat ly 11 hoc ki iiToT Quan ly CLB khuyen nong TL Hoc vienket qua dieu tra ho ngheo 2011CV 180-BC so lieu giai nganCV 228 QL FDS Chuyen de CLBCV 268 KH ontap thi B2CV 97 Chi sua doi hang mucVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận Danh muc van ban 0Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnĐiều lệ cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Đông Đô 2017"| Đại học Đông Đô đăng kí Miss (1)Everpia Vietnam JSC 1st half 2011_ver06.0911Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnTT09 huong dan ve kho luu tru chuyen dung2352017TT 24 Đat đai2352017TT 32 Đat đaiLCT TUAN38 2017 signedLCT TUAN 41 2017 signedOutlet for PR analyse Q1 2011 -ver 12 05 2011 - VNE2252017TT 4 Đat đai2252017TT 5 Đat đai