Nghiên cứu giải pháp làm lệch hướng đi sử dụng bộ định tuyến trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng WDM

Nghiên cứu giải pháp tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin điện tử

Nghiên cứu giải pháp tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin điện tử
... - Nghiên cứu tổng quan giải pháp lưu, khôi phục liệu - Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động lưu khôi phục sở liệu (hệ thống ứng dụng) cách tập trung, phù hợp với kiến trúc hệ thống thông tin điện ... thống thông tin điện tử quan Đảng Chương Nghiên cứu giải pháp lưu, khôi phục liệu, đánh giá ưu nhược điểm giải pháp Chương 3: Đề xuất giải pháp lưu, khôi phục sở liệu áp dụng cho hệ thống thông tin ... pháp lưu, khôi phục liệu Nghiên cứu chế phần mềm lưu, khôi phục hãng chuyên lưu khôi phục giới, đánh giá ưu nhược điểm, từ đưa giải pháp xây dựng công cụ giúp lưu, khôi phục liệu tự động hệ thống...
 • 72
 • 253
 • 0

Giải pháp làm lệch hướng đi để tránh xung đột trong mạng chuyển mạch quang OBS

Giải pháp làm lệch hướng đi để tránh xung đột trong mạng chuyển mạch quang OBS
... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI ĐỂ TRÁNH XUNG ĐỘT TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH QUANG OBS 3.1 CÁC GIẢI PHÁP ĐI U CHẾ ĐỂ TRÁNH XUNG ĐỘT TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH QUANG OBS Gải xung đột cần thiết để trường ... toán làm lệch hướng để tránh xung đột mạng chuyển mạch quang OBS Đồ án gồm chương sau: Chương 1: Giới thiệu mạng thông tin quang Chương 2: Mạng chuyển mạch chùm quang (OBS) Chương 3: Giải pháp làm ... kết ưu nhược đi m chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói chuyển mạch chùm quang 2.2 KIẾN TRÚC MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG 2.2.1 Kiến trúc mạng OBS dạng mắc lưới Trong mạng chuyển mạch chùm quang chùm...
 • 57
 • 207
 • 0

Giải pháp làm lệch hướng đi để tránh xung đột trong mạng chuyển mạch quang OBS

Giải pháp làm lệch hướng đi để tránh xung đột trong mạng chuyển mạch quang OBS
... • Xung đột mạng liên quan tới độ trễ chùm đến, mức độ suy hao chùm… CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI ĐỂ TRÁNH XUNG ĐỘT TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH QUANG OBS Làm lệch hướng phương pháp giải xung ... THÔNG TIN QUANG WDM  Chương 2: MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG (OBS)  Chương 3: GIẢI PHÁP LÀM LỆCH HƯỚNG ĐI ĐỂ TRÁNH XUNG ĐỘT TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH QUANG OBS CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM ... hiệu quang, phần lõi OXC đi n toàn quang tùy thuộc vào cấu hình nhà sản xuất qui định  XUNG ĐỘT TRONG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Mạng bị gọi xung đột dịch vụ đòi hỏi mạng nhiều tài nguyên mạng...
 • 17
 • 199
 • 0

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công trình khí sinh học trong chăn nuôi của các hộ tại huyện gia lâm - hà nội

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công trình khí sinh học trong chăn nuôi của các hộ tại huyện gia lâm - hà nội
... hi u qu s d ng công trình khí sinh h c c a h ñ a bàn huy n Gia Lâm, N i; - ð xu t gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng công trình khí sinh h c c a h ñ a bàn huy n Gia Lâm, N i 1.3 ð i ... v n hành b o dư ng công trình không? b) Cách th c v sinh chu ng nuôi v n hành công trình c a h : - Lo i nư c h dùng ñ v sinh chu ng nuôi? - Cách th c h v sinh chu ng nuôi? - Cách th c n p nguyên ... TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I TR NH TÂN KHOA NGHIÊN C U GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH H C TRONG CHĂN NUÔI C A CÁC H T I HUY N GIA LÂM – HÀ N I LU N VĂN TH C SĨ KINH...
 • 139
 • 246
 • 1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng lõi 2g 3g

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng lõi 2g  3g
... lưu lượng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài nguyên mạng lõi 3GPP TS 23.236 Chương đề xuất giải pháp tính toán nâng cao hiệu sử dụng tài nguyên mạng lõi chuyển mạch kênh 2G- 3G cho mạng Vietnmobile ... trạng sử dụng tài nguyên mạng 2 23 Chương MẠNG LÕI 2G, 3G VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN Chương tập trung giới thiệu kiến trúc mạng lõi di động mạng 2G- 3G, mô hình phân lớp đặc biệt phần mạng lõi ... dụng tài nguyên mạng lõi 2G- 3G ứng dụng vào triển khai mạng Vietnamobile Luận văn hoàn thành nội dung sau: Trình bày vấn đề sử dụng tài nguyên mạng lõi 2G- 3G, nghiên cứu sở lý thuyết giải pháp nâng...
 • 14
 • 333
 • 0

nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng của hệ thống thông tin quang bằng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdm

nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng của hệ thống thông tin quang bằng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdm
... hiểu công nghệ ghép kênh theo bước sóng thông tin quang em muốn thông qua đồ án “ Nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng hệ thống thông tin quang kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng WDM “ để nâng ... khác WDM ghép kênh phân chia theo tần số – FDM (Frequency Division Multiplexing) Một hệ thống thông tin quang sử dụng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng gọi hệ thống thông tin quang ghép kênh theo ... Phân loại hệ thống WDM Có cách để phân loại hệ thống WDM: Phân loại theo hướng truyền dẫn, phân lọai theo phương pháp ghép kênh phân loại theo cấu trúc hệ thống Phõn loại hệ thống WDM theo hướng...
 • 85
 • 491
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' giải pháp nâng cao chất lượng tín hiệu trong hệ thống thông tin quang xuyên biển ghép kênh theo bước sóng (wdm)'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' giải pháp nâng cao chất lượng tín hiệu trong hệ thống thông tin quang xuyên biển ghép kênh theo bước sóng (wdm)'
... tuyến thông tin sợi quang WDM xuyên biển thực tế Đồng thời báo xây dựng thuật toán, tính toán tối ưu hóa khuếch đại HFA, nâng cao chất lượng tín hiệu thu cuối đường truyền TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ... nghịch với số kênh thông tin hệ thống truyền dẫn Số kênh thông tin hệ thống truyền dẫn nhiều OSNR tối ưu giảm Ngược lại, OSNR tối ưu tỉ lệ thuận với công suất tín hiệu vào, công suất tín hiệu vào ... nâng cấp từ kênh lên kênh 16 kênh Các kênh đặt cách 1nm kênh đặt bước sóng 1500nm, công suất phát tín hiệu kênh 1mW Số lượng bơm Raman cần thêm vào tuyến Tỉ số OSNR thấp (kênh 5) kênh 21,9dB...
 • 8
 • 191
 • 1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Xăng dầu Bắc Thái

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Xăng dầu Bắc Thái
... dụng nguồn nhân lực, hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực tạ - Phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng lao ... luận nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực, nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng nguồn nhân lực tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực - Đề xuất, tham mƣu cho lãnh đạo Công ty thực giải pháp ... trạng sử nguồn nguồn nhân lực tạ - Đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực ạn tới tạ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng nguồn...
 • 110
 • 143
 • 1

đề tài nghiên cứu giải pháp gắn đào tạo với sử dụng cử nhân quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế - đhqghn

đề tài nghiên cứu giải pháp gắn đào tạo với sử dụng cử nhân quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế - đhqghn
... trạng đào tạo sử dụng cử nhân QTKD Trường ĐHKT ĐHQGHN đào tạo;  Những giải pháp nhằm gắn đào tạo với sử dụng cử nhân QTKD Trường ĐHKT ĐHQGHN đào tạo Kết luận kiến nghị Đào tạo gắn với nhu cầu doanh ... vả chặt chẽ Đề tài nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân việc chưa hợp tác hiệu Trường ĐHKT – ĐHQGHN với doanh nghiệp thị trường lao động Từ đó, nhóm tác giả đề xuất gợi ý, giải pháp, khuyến nghị ... xuất gợi ý, giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu đào tạo cử nhân QTKD trường gắn kết hiệu kết hợp nhà trường doanh nghiệp đào tạo cử nhân QTKD ...
 • 2
 • 146
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG
... tài: “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG” muốn đóng góp tiếng nói việc nâng cao chất lượng xây dựng tuyến đường giao thông Quân đội XD Mục tiêu nghiên ... cứu đề tài - Đánh giá phân tích thực trạng công tác xây dựng chất lượng xây dựng tuyến đường giao thông QĐ - Đề xuất nguyên tắc, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng tuyến đường giao thông ... công trình sau hết thời hạn phục vụ Chất lượng công trình xây dựng thể chất lượng quy hoạch xây dựng, chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng khảo sát, chất lượng vẽ thiết kế… - Chất...
 • 108
 • 251
 • 0

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại tổng công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại tổng công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn
... để nâng cao hiệu sử dụng lao động Tổng công ty cổ phần phát triển công nghệ Nông thôn 100 4.3.1 Định hướng nâng cao hiệu sử dụng lao động Tổng công ty cổ phần phát triển công nghệ Nông thôn ... nâng cao hiệu sử dụng lao động phân tích yếu tố ảnh hưởng tới nâng cao hiệu sử dụng lao động Tổng công ty cổ phần phát triển công nghệ Nông thôn - Đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu sử ... lao động Tổng công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Nông thôn từ đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động Tổng công ty cổ phần phát triển công nghệ Nông thôn 1.2.2 Mục...
 • 131
 • 137
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín HIỆU TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN QUANG XUYÊN BIỂN GHÉP KÊNH THEO bước SÓNG (WDM)

Báo cáo nghiên cứu khoa học   GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín HIỆU TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN QUANG XUYÊN BIỂN GHÉP KÊNH THEO bước SÓNG (WDM)
... tuyến thông tin sợi quang WDM xuyên biển thực tế Đồng thời báo xây dựng thuật toán, tính toán tối ưu hóa khuếch đại HFA, nâng cao chất lượng tín hiệu thu cuối đường truyền TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ... nghịch với số kênh thông tin hệ thống truyền dẫn Số kênh thông tin hệ thống truyền dẫn nhiều OSNR tối ưu giảm Ngược lại, OSNR tối ưu tỉ lệ thuận với công suất tín hiệu vào, công suất tín hiệu vào ... nâng cấp từ kênh lên kênh 16 kênh Các kênh đặt cách 1nm kênh đặt bước sóng 1500nm, công suất phát tín hiệu kênh 1mW Số lượng bơm Raman cần thêm vào tuyến Tỉ số OSNR thấp (kênh 5) kênh 21,9dB...
 • 8
 • 76
 • 0

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang truyền song hướng trên một sợi quang ghép kênh theo bước sóng sử dụng khuếch đại quang sợi

Nghiên cứu hệ thống thông tin quang truyền song hướng trên một sợi quang ghép kênh theo bước sóng sử dụng khuếch đại quang sợi
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Minh Thắng NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG TRUYỀN SONG HƯỚNG TRÊN MỘT SỢI QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI ... VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG - HỆ THỐNG SONG CÔNG 1.1 Công nghệ ghép kênh theo bước sóng 1.1.1 Kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng 1.1.2 Cấu trúc điển hình hệ thống truyền ... HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG - HỆ THỐNG SONG CÔNG 1.1 Công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) 1.1.1 Kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng Theo báo cáo khoa học, dung lượng hệ...
 • 85
 • 175
 • 0

Luận văn nghiên cứu về hệ thống ghép kênh theo bước sóng (WDM) trong thông tin quang

Luận văn nghiên cứu về hệ thống ghép kênh theo bước sóng (WDM) trong thông tin quang
... Vinh ợc kỹ thuật thông tin quang, nguyên lý việc ghép kênh theo bớc sóng, hệ thống hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bớc sóng yêu cầu nó, u khuyết điểm hệ thống so với hệ thống truyền dẫn ... hiệu quang Hình 1.2 Mô hình hệ thống thông tin cáp sợi quang Hệ thống thông tin quang gồm có phần là: Phần phát quang: bao gồm nguồn phát quang mạch điều khiển phát quang Ngun quang Cỏc b phỏt quang ... truyền dẫn Đây mục đích đề tài nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tế, với mong muốn giới thiệu hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bớc sóng, em vào phân tích nguyên...
 • 7
 • 375
 • 2

Nghiên cứu về hệ thống ghép kênh theo bước sóng (WDM) trong thông tin quang

Nghiên cứu về hệ thống ghép kênh theo bước sóng (WDM) trong thông tin quang
... công nghệ ghép kênh nh công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số quang OFDM, công nghệ ghép kênh quang phân chia theo thời gian OTDM, công nghệ ghép kênh theo bớc sóng WDM Mỗi phơng thức ghép kênh ... Bộ ghép kênh Bộ tách kênh Hình 1.10 Hệ thống ghép kênh theo bớc sóng (WDM) Giả sử có nguồn phát quang làm việc bớc sóng khác 1, 2, , n Phía phát ghép tín hiệu quang có bớc sóng khác vào sợi quang ... đại quang sợi sử dụng hệ thống Tín hiệu Phát xung nhịp Điều chế Điều chế Nguồn phát KĐ quang Ghép quang Chia quang quang Tách kênh Sợi quang Điều chế Điều chế Hình 1.8 Hệ thống ghép kênh theo...
 • 78
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệpgiải thích chương trình này thực hiện quét bàn phím để kiểm tra phím nhấn chống dội tạo mã phím giải mã phím và hiển thò trên 1 led 7 đoạn trong hệ thống 8 led kết nối theo phương pháp quétghép kênh theo bước sóng quang wdm sẽ làm tăngphuong phap ghep kenh theo buoc songđồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselnghiên cứu giải pháp xử lý nền đập đất đầm nén hồ chứa nước mỹ lâm phú yênnghiên cứu giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhnghiên cứu thực trạng và giải pháp giúp đỡ phụ nữ sử dụng có hiệu quả các hình thức tín dụng để phát triển kinh tế hộ gia đình ở vùng kinh tế mới huyện hướng hóa tỉnh quảng trịphương pháp làm lệch hướngnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnghiên cứu giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110 kv nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại hà nộinghiên cứu giải pháp kiểm soátnghiên cứu giải pháp bảo vệ mạng nội bộnghiên cứu giải pháp mạng riêngnghiên cứu giải pháp giảm nghẽnTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả