Khóa luận tốt nghiệp Ý nghĩa của biểu thức miêu tả trong truyện ngắn Tiếng thở dài qua rừng kim tước của Hồ Anh Thái

Khoá luận tốt nghiệp Văn học hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn của O’Henry

Khoá luận tốt nghiệp Văn học hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn của O’Henry
... ngành: văn hóa học, xã hội học, tâm lí học ĐÓNG GÓP CỦA KHÓA LUẬN Qua khóa luận này, người viết muốn đặc trưng hình tượng nhân nữ truyện ngắn O’Henry Từ việc nghiên cứu hình tượng nhân vật nữ truyện ... vọng khóa luận tốt nghiệp đóng góp điểm mẻ nghiên cứu truyện ngắn O’Henry ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng Hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn O’Henry 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn ... nhân vật nữ truyện ngắn O’Henrry nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ Xa tìm hiểu văn học Mỹ - văn học đầu cách tân nghệ thuật Đó lí khiến yêu thích chọn hình tượng nhân vật nữ làm đề tài cho khóa luận...
 • 101
 • 429
 • 2

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn của Tchékhov

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Hình tượng nhân vật nữ trong truyện ngắn của Tchékhov
... vào kháng chiến nhân vật 1.2 Hình tượng nhân vật nữ 1.2.1 Nhân vật nhìn từ góc độ giới tính Nhân vật văn học tượng phong phú, đa dạng phương diện loại hình nhân vật Các nhân vật truyện dân gian, ... cứu: "Hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Tchékhov" , cho khóa luận tốt nghiệp mong muốn đóng góp nhìn toàn diện vấn đề Với phạm vi khóa luận, nghiên cứu: "Hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Tchékhov" , ... xem mục đích tự thân Từ đến kết luận ' 'Hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Tchékhov" , chưa đề tài tập trung chuyên luận Vì vậy, "Hình tượng nhân vật nữ truyện ngắn Tchékhov' ', vấn đề cần tiếp tục...
 • 92
 • 332
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Kiểu nhân vật cực hạn trong truyện ngắn của Raymond Carver

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Kiểu nhân vật cực hạn trong truyện ngắn của Raymond Carver
... đề tài “Chủ nghĩa cực hạn truyện ngắn Raymond Carver Đề tài làm rõ nhiều vấn đề truyện ngắn cực hạn Carver vấn đề cốt truyện cực hạn, cực hạn ngôn từ người kể, nhan đề cực hạn Đề tài góp phần ... xem Raymond Carver đại diện tiêu biểu cho truyện ngắn cực hạn Trong tiểu luận “Chủ nghĩa cực hạn Raymond Carver Truyện ngắn luận tác gia tác phẩm”, tác giả phân tích đặc trưng chủ nghĩa cực ... Kiểu nhân vật cực hạn truyện ngắn Raymond Carver Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Vấn đề chủ nghĩa cực hạn truyện ngắn Raymond Carver vấn đề rộng Toàn giới nghệ thuật Raymond...
 • 91
 • 828
 • 9

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn
... phận người phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn cách tương đối cụ thể Trần Thị Thuý Nguyệt luận văn Đề tài người lao động người trí thức truyện ngắn Lỗ Tấn viết hình ảnh người phụ nữ lao động: Người phụ nữ ... xây dựng hình tượng người phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA LỖ TẤN Lỗ Tấn tên thật Chu Thụ Nhân, tên chữ Dự Tài, với nhiều bút danh Lỗ Tấn, Thân ... tượng, phạm vi, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Khoá luận nghiên cứu hình tượng người phụ nữ truyện ngắn Lỗ Tấn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hình tượng người phụ nữ truyện ngắn...
 • 59
 • 2,349
 • 21

Khóa luận tốt nghiệp Biện pháp khắc phục lỗi chính tả trong dạy học tiếng việt lớp 5 trường tiểu học số 2 bắc lý – TP đồng hới – quảng bình

Khóa luận tốt nghiệp Biện pháp khắc phục lỗi chính tả trong dạy học tiếng việt lớp 5 trường tiểu học số 2 bắc lý – TP đồng hới – quảng bình
... 35. 0 0.7 10 111 97.4 2. 6 111 97.4 2. 6 114 100 69 60 .5 37 32. 4 5. 3 0 91 100 0 91 100 0 91 100 31 34.1 39 42. 9 20 21 .9 0 83 100 0 83 100 0 83 100 27 32 .5 38 45. 8 18 21 .7 55 6 98.6 1.4 55 6 98.6 23 ... trng hc tt nht cho hc sinh 25 2. 1 .2 Qỳa trỡnh kho sỏt Thi gian tin hnh: T 02/ 02/ 20 15 n 29 /03 /20 15 a im: Trng Tiu hc S Bc TP. ng Hi Qung Bỡnh 2. 1.3 Phng phỏp kho sỏt 2. 1.3.1 Phng phỏp iu tra ... 21 2. 1 .2 Qỳa trỡnh kho sỏt 26 2. 1.3 Phng phỏp kho sỏt .26 2. 1.3.1 Phng phỏp iu tra bng phiu 26 2. 1.3 .2 Phng phỏp quan sỏt 26 2. 1.3.3 Phng...
 • 80
 • 519
 • 3

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Tìm hiểu về thành ngữ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Tìm hiểu về thành ngữ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
... nhiều 3.3 Thành ngữ thường Ngoài số lượng thành ngữ đối thành ngữ so sánh, tổng số thành ngữ Nguyễn Du sử dụng Truyện Kiều có loại thành ngữ thường hay gọi thành ngữ có cấu trúc vị ngữ Có thảy ... trình tìm hiểu kĩ lưỡng nghệ thuật dùng thành ngữ Nguyễn Du Truyện Kiều Trong “Những thủ pháp nghệ thuật văn chương Truyện Kiều (2004) Phạm Đan Quế đề cập đến việc vận dụng thành ngữ Truyện Kiều ... Khoá luận khảo sát thành ngữ gốc Việt Hán Việt Truyện Kiều Nguyễn Du 3.2 Phạm vi nghiên cứu Trong khóa luận này, chủ yếu nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, đặc điểm ngữ nghĩa thành ngữ Truyện Kiều Nguyễn...
 • 69
 • 2,909
 • 10

Khoá luận tốt nghiệp con người và hiện thực đời sống trong tập truyện thành phố đi vắng của nguyễn thị thu huệ

Khoá luận tốt nghiệp con người và hiện thực đời sống trong tập truyện thành phố đi vắng của nguyễn thị thu huệ
... hiểu: Con người thực đời sống tập truyện Thành vẳng Nguyễn Thị Thu Huệ Mục đích nghiên cứu Khóa luận tập trung làm rõ phát người thực đời sống tập truyện Thành phố vắng Nguyễn Thị Thu Huệ Từ đó, thấy ... tranh thực đời sống người tập truyện Thành vắng Chương 3: Một số phương diện nghệ thu t biểu người thực đời sống tập truyện Thành vắng NỘI DUNG CHƯƠNG TRUYỆN NGẤN NGUYỄN THỊ THU HUỆ TRONG ĐỜI SÓNG ... luận tập truyện Thành phố vắng Nguyễn Thị Thu Huệ, gồm 16 truyện, NXB Trẻ ấn hành năm 2012 - Phạm vi nghiên cún khóa luận sâu nghiên cún người thực đời sống tập truyện Thành phố vắng Nguyễn Thị...
 • 48
 • 150
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp con người và hiện thực đời sống trong tập truyện thành phố đi vắng của nguyễn thị thu huệ

Khoá luận tốt nghiệp con người và hiện thực đời sống trong tập truyện thành phố đi vắng của nguyễn thị thu huệ
... hiểu: Con người thực đời sống tập truyện Thành vẳng Nguyễn Thị Thu Huệ Mục đích nghiên cứu Khóa luận tập trung làm rõ phát người thực đời sống tập truyện Thành phố vắng Nguyễn Thị Thu Huệ Từ đó, thấy ... tranh thực đời sống người tập truyện Thành vắng Chương 3: Một số phương diện nghệ thu t biểu người thực đời sống tập truyện Thành vắng NỘI DUNG CHƯƠNG TRUYỆN NGẤN NGUYỄN THỊ THU HUỆ TRONG ĐỜI SÓNG ... luận tập truyện Thành phố vắng Nguyễn Thị Thu Huệ, gồm 16 truyện, NXB Trẻ ấn hành năm 2012 - Phạm vi nghiên cún khóa luận sâu nghiên cún người thực đời sống tập truyện Thành phố vắng Nguyễn Thị...
 • 48
 • 176
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động mua lại và sáp nhập trong ngành ngân hàng. Xu hướng trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động mua lại và sáp nhập trong ngành ngân hàng. Xu hướng trên thế giới và bài học cho Việt Nam
... CHƢƠNG II - XU HƢỚNG HOẠT ĐỘNG M&A NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 38 I- Xu hƣớng hoạt động M&A ngành ngân hàng giới 38 Lược sử hình thành hoạt động mua lại sáp nhập giới 38 ... điểm hoạt động M&A ngân hàng giới 39 Xu hướng hoạt động M&A ngân hàng giới 40 3.1 Xu hướng sáp nhập ngân hàng Mỹ 40 3.2 Xu hướng sáp nhập ngân hàng Nhật Bản 46 3.3 Xu hướng sáp ... pháp M&A ngành ngân hàng Việt Nam Khoá luận tốt nghiệp CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP (M&A) I- Khái niệm mua lại sáp nhập Mua lại sáp nhập, hay có người gọi “hợp thâu tóm”, giới gọi...
 • 110
 • 768
 • 4

Luận văn tốt nghiệp Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh.pdf

Luận văn tốt nghiệp Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh.pdf
... cao, thuyêt tuần hoàn chu chuyển Mác - Lênin ngày có vai trò quan trọng hoạt động thực tiễn doanh nghiệp kinh tế vận hành theo chế thị trường Cùng với vận dụng khoa học thuyết vào thực ... đưa vào hoạt động sản xuất, sau chu kỳ sản xuất sản lượng ngày nhiều chất lượng ngày nâng cao, thời gian chu chuyển rút ngắn lại thành tựu mà doanh nghiệp đạt phần quản tổ chức doanh nghiệp ... trường, thúc đẩy doanh nghiệp cạnh tranh với với doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp vận dụng chế vận dụng thuyết vào thực tiễn hoà nhập vào kinh tế Vốn đầu ngày thu hút nhiều từ nước nước ngoài,...
 • 5
 • 889
 • 10

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 6 potx

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 6 potx
... thiết kế - đầu sản xuất - tiêu thụ - dịch vụ - Phát triển chuyên môn hoá sản xuất dịch vụ - Các quan Nhà nước gọi đối ng quản chức quản vào vấn đề chiến lược sách bản; chuyển từ chỗ ... lập doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước khuyến khích: cổ phần hoá doanh nghiệp Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước chủ trương lớn Nhà nước phận chế quản Đến năm 1998 toàn quốc có 18 doanh ... nhàn rỗi, vốn chu chuyển thường xuyên Tổ chức máy quản lý, tuỳ thuộc vào cấu tổ chức sản xuất chế kinh tế kinh doanh nhằm quản có hiệu lực, phục vụ đắc lực cho sản xuất - kinh doanh: - Phát...
 • 5
 • 197
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 5 potx

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 5 potx
... 22 II Sự vận dụng thuyết tuần hoàn chu chuyển trongn việc quản doanh nghiệp nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Sự vận dụng ... pháp để chủ thể kinh tế người dân đầu phát triển sản xuất, kinh doanh, chế thị trường Trên sở bước phân biệt quản 24 25 Nhà nước với quản sản xuất kinh doanh, hình thành chế quản ... thương nghiệp nhỏ, chuyển phần lớn tiểu thương sang sản xuất Đối với số lại phép kinh doanh, phải tăng cường quản sách biện pháp thích hợp Nền kinh tế bên cạnh thành tựu đạt hạn chế mặt quản lý...
 • 5
 • 162
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 4 potx

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 4 potx
... thời gian chu chuyển, lấy ch để thời gian chu chuyển định, lấy n để số CH lần chu chuyển bản, có: n = ch Do thời gian chu chuyển vài năm, tính cách nhân với số năm Đối với nhà bản, thời ... học, cần thiết mặt quản kinh tế cố định chu chuyển chậm lưu động Trong cố định chu chuyển vòng lưu động chu chuyển nhiều vòng Ngay cố định, thời gian chu chuyển yếu tố khác không ... nhà tìm cách nâng cao tỷ suất khấu hao cố định Dựa hai hình thức hao mòn mà C.Mác phân chia chu chuyển thành Chu chuyển chung ứng trước số chu chuyển trung bình thành phần khác Chu...
 • 5
 • 223
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 3 pps

Luận văn tốt nghiệp: Ý nghĩa của lý thuyết tuần hòan và chu chuyển tư bản đối với việc quản lý doanh nghiệp phần 3 pps
... xuyên mở đầu tuần hoàn với cách hàng hoá ngang với giá trị - cộng với giá trị thặng dư H với cách H xuất tuần hoàn công nghiệp cá biệt, hình thái công nghiệp khác, chừng liệu ... nhất, thấy hai tuần hoàn hoàn toàn ý nghĩa giống Bản thân T T với cách tuần hoàn cô lập, nói lên T tức tiền tệ (hay công nghiệp thực tuần hoàn hình thái - tiền tệ) Trái lại tuần hoàn Sx ... thành tích cực Quỹ tích luỹ tiền vốn tồn - tiền tệ tiềm năng, chuyển hoá tiền thành - tiền tệ Công thức chung tuần hoàn sản xuất Slđ Sx H - T T - H Sx (Sx) Tlsx 14 15 2 .3 Tuần hoàn tư...
 • 5
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp tac dong cua đầu tư nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế việt namngôn ngữ miêu tả trong truyện ngắn của nam cao trước cách mạng tháng támbiểu thức ngữ vi trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpkhóa luận tốt nghiệp đặc điểm về nguồn gốc ý nghĩa và giá trị phản ánh hiện thực của địa danh quảng ngãi pptlời mở đầu của khóa luận tốt nghiệplời cảm ơn của khóa luận tốt nghiệpkhóa luận tốt nghiệp ngành ykhóa luận tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú yđề cương chi tiết của khóa luận tốt nghiệpkhóa luận tốt nghiệp kinh nghiệm phát triển mô hình keiretsu ở nhật bản chaebol ở hàn quốc và định hướng cho các tập đoàn kinh tế của việt namkhóa luận tốt nghiệp thú yslide bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chiến lược sử dụng ngôn từ và phi ngôn từ trong tiếp thị của pepsico việt nam một nghiên cứu giao tiếp giao văn hóakhóa luận tốt nghiệp đhsp toán huế ứng dụng của toán học phổ thông vào thực tiễnkhóa luận tốt nghiệp phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namkhóa luận tốt nghiệp cam kết gia nhập wto của việt nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lộ trình thực hiệnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại