Vật Lý 10: chuyển động đều

Bài tập vật 10 chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập vật lý 10  chuyển động thẳng biến đổi đều
... người đạp xe coi đều. Đối với người đóthì đầu van xe đạp chuyển động thếnào ? A .chuyển động thẳng B chuyển động thẳng biến đổi C .chuyển động tròn D.vừa chuyển động tròn, vừa chuyển động tònh tiến ... tốc chuyển động chậm dần ln ln âm c .Chuyển động thẳng nhanh dần có gia tốc ln chiều với vận tốc d .Chuyển động thẳng chậm dần có vận tốc nhỏ chuyển động nhanh dần 14.Khi vật chuyển động thẳng ... cho chuyển động thẳng nhanh dần đều? A Vận tốc chuyển động tăng theo thời gian B Vận tốc chuyển động không đổi C Vận tốc chuyển động hàm bậc thời gian D Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi...
 • 21
 • 6,305
 • 13

Bài tập vật 10 chuyển động thẳng đều

Bài tập vật lý 10  chuyển động thẳng đều
... đạo chuyển động thẳng đường thẳng B.Tốc độ thẳng trung bình chuyển động thẳng đềutrên đoạn đường C.Trong chuyển động thẳng đều, qng đường vật tỉ lệ thnvới khoảng thời gian chuyển động D .Chuyển động ... động lại pittơng xilanh chuyển động thẳng Câu 13: Vận tốc vật chuyển động thẳng có giá trị âm hay dương phụ thuộc vào: A chiều chuyển động B chiều dương chọn C chuyển động nhanh hay chậm D câu ... trình chuyển động xe là: A x1 = 30t ; x2 = 10 + 40t ( km ) B x1 = 30t ; x2 = 10 - 40t ( km ) C x1 =10 – 30t ; x2 = 40t (km ) D x1 =10 + 30t ; x2 = 40t (km ) Câu 18:Điều sau sai với vật chuyển động...
 • 3
 • 374
 • 0

Giáo án vật 8 - Chuyển động đều - chuyển động không đều pptx

Giáo án vật lý 8 - Chuyển động đều - chuyển động không đều pptx
... (5ph) VCD = 0, 08 m/s Từ A  D chuyển động trục bánh xe nhanh dần GV: chốt lại II Vận tốc trung - Vận tốc trung bình quãng đường chuyển động bình chuyển động không đều: không thường khác - Vận tốc ... hiểu chuyển HS: nhận dụng cụ thí I Định nghĩa: động chuyển động không nghiệm, làm thí nghiệm * Chuyển động đều. (15ph) hướng dẫn chuyển động mà vận giáo viên, nghiên cứu hình tốc có độ lớn không ... 3.1 nhóm - nhận dụng cụ thí nghiệm SGK nghiệm để làm thí đổi theo thời gian * Chuyển động không chuyển động có GV: hướng dẫn học sinh làm thí HS: - Trường hợp a độ lớn vận tốc chuyển động nghiệm...
 • 5
 • 333
 • 0

Vật 8 - CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN DỘNG KHÔNG ĐỀU doc

Vật lý 8 - CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN DỘNG KHÔNG ĐỀU doc
... chuyển động không Chuyển động trục bánh xe quãng đều? đường lại chuyển động HS: Xe chạy qua dốc … GV: Trong chuyển động chuyển động không đều, chuyển động dễ tìm VD hơn? C2: a: chuyển động B,c,d: chuyển ... Tiến hành đọc GV: Chuyển động gì? I/ Định nghĩa: - Chuyển động chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian - Chuyển động không chuyển HS: trả lời: ghi SGK động mà vận tốc có ... VD vật chuyển động thời gian đều? HS: Kim đồng hồ, trái đất quay… GV: Chuyển động không gì? C1: Chuyển động trục bánh xe HS: trả lời ghi SGK máng nghiêng chuyển động không GV: Hãy lấy VD chuyển...
 • 5
 • 791
 • 0

chuyên đề vật 10 chuyển động ném

chuyên đề vật lý 10 chuyển động ném
... Vt 10 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiờn cu mt s lun v bi vt - Phõn loi bi v phng phỏp gii cho tng loi - La chn h thng bi dng Phạm vi nghiên cứu Cỏc bi v chuyn ng nộm chng II Vt 10 v ... SGK, SBT, SGV vt 10 c bn NXB Giỏo dc Nm 2008 Bựi Quang Hõn - Gii toỏn Vt 10, I - NXB Giỏo dc - Nm 2002 Bựi Quang Hõn Nguyn Duy Hin Nguyn Tuyn Gii toỏn v trc nghim vt 10 nõng cao NXB ... nhanh bi vt 10 NXB i hc Quc gia H Ni Nm 2009 S GD T TP H Chớ Minh Trng THPT chuyờn Lờ Hng Phong Tuyn 10 nm thi Olympic vt 10 NXB Giỏo dc Nm 2006 David Halliday C s vt lý, 1, c hc...
 • 27
 • 5,373
 • 117

BT 10-CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

BT lý 10-CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
... LUYỆN VẬT LÝ 10-CHƯƠNG I:ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẤN ĐỀ I:CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU DẠNG III.ĐỒ THỊ CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Bài 1: Trong đồ thị sau đây, đồ thị có dạng vật chuyển động thẳng đều? A Đồ ... ÔN LUYỆN VẬT LÝ 10-CHƯƠNG I:ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẤN ĐỀ I:CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU DẠNG II:PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Bài Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục ... vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + (m; s).Kết luận sau ĐÚNG A Vật chuyển động theo chiều dương suốt thời gian chuyển động B Vật chuyển động theo chiều dương suốt thời gian chuyển động C Vật...
 • 3
 • 493
 • 4

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật về chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm toán học mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông
... 1.3.8 Các toán t ca Mathematica 1.3.9 Mathematicatrong tính toán 1.3 .10 Biến đổi biểu thức l-ợng giác 1.4 Các đơn vị đo chuyển đổi đơn vị, số vật lí 1.4.1 Chuyển đổi đơn vị 1.5 Các tính toán giải ... thức toán học 1.3.6 Mathematica môi tr-ờng tính toán Mathematica tạo môi tr-ờng đ-ợc dùng để thiết lập, chạy, soạn thảo tính toán nh- ch-ơng trình 1.3.7 Mathematica công cụ môi tr-ờng tính toán ... ni dung kin thc Chuyn ng cong ca cht im Lp 10 Trung hc ph thụng 2.1.1 V trớ kin thc Chuyn ng cong ca cht im chng trỡnh Vt lp 10 Trung hc ph thụng Kin thc Chuyn ng cong ca cht imthuc chng II:...
 • 20
 • 1,004
 • 2

Đề luyện tập môn vật bài1: Chuyển động thẳng đều pptx

Đề luyện tập môn vật lý bài1: Chuyển động thẳng đều pptx
... 1,5 h, cách A 54 km Bài 4: Lúc 8h người đI xe đạp chuyển động thẳng với vận tốc 12 km/h gặp người đI đI ngược chiều với vận tốc km/h đoạn đường thẳng Tới 8h30phút người đI xe đạp dừng lại, nghỉ ... hai đuổi kịp xe đầu? C, GiảI lại lập phương trình chuyển động? Đáp số: b, t = 2h, thời điểm lúc 11giờ cách TháI Bình 105 km Bài 6: Hai ô tô chuyển động khởi hành lúc hai bến cách 40 km chúng đI ... chiều sau đuổi kịp Tính vận tốc xe? Đáp số: v1 = 60 km/h, v2 = 40 km/h Bài 7: Hai ô tô chuyển động đường thẳng với tốc độ không đổi Nếu đI ngược chiều sau 15 phút khoảng cách hai xe giảm 25 km...
 • 3
 • 514
 • 2

vật 10 - chuyên đề phương pháp động lực học có giải cực hay

vật lý 10 - chuyên đề phương pháp động lực học có giải cực hay
... P  N = P - F sin  (3) Từ (2) và (3) ta có : ma = F cos -  t (mg - F sin  ) = F( cos + t sin  ) -  t mg F cos   t sin     t g m Dạng 2: Dùng phương pháp hệ vật - Xác định ... hướng lên a  Phương trình định luật II Niu-tơn dưới  O  F2 dạng véc tơ: x Fms       Fms + P + N = m a (1) F+ P  Chiếu (1) lên Ox : ma = F2 - Fms  ma = F cos - Fms (2) Chiếu ... = 9N theo phương song song với mặt bàn Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn là m = 0,2 Lấy g = 10m/s2 Hãy tính gia tốc chuyển động Bài giải: Đối với vật A ta có:    ...
 • 12
 • 112
 • 0

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật về Chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông

Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giảng dạy bài tập vật lý về Chuyển động cong của chất điểm lớp 10 trung học phổ thông
... luận dạy học hiên đại vê giảng dạy tập vật lý, soạn thảo hệ thống tập tổ chức hoạt động dạy học với hệ thống tập sử dụng phần mềm toán học Mathematica thuộc phần chuyển động cong chất điểm ... BÀI TẬP CÓ SỰ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC METHEMATICA 2.1 Phân tích nội dung kiến thức Chuyển động cong chất 59 điểm Lớp 10 Trung học phổ thông 2.2 Thực trạng dạy học giải tập vật kiến thức Chuyển ... học sinh giải tập vật 50 Kết luận chƣơng 57 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP VẬT 59 LÝ PHẦN "CHUYỂN ĐỘNG CONG CỦA CHẤT ĐIỂM" – SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY...
 • 97
 • 456
 • 0

bai 2 vat li 10-chuyen dong thang deu

bai 2 vat li 10-chuyen dong thang deu
... điểm t2, vật qua điểm M2 có tọa độ x2 • - thời gian chuyển động vật quãng đường M1M2 : t = t 2- t1 • - quãng đường vật thời gian t là: s = x2 – x1 ví dụ: x1 = m, x2 = m s = – = m + Hình M1 s M2 ... hiểu bai Độ dời : A , độ dời: Xét chất điểm chuyển động theo quỹ đạo Tại thời điểm t1 , chất điểm vị trí M1 Tại thời điểm t2 chất điểm vị trí M2 Trong khoảng thời gian ∆t = t1 – t2 vectơ M1M2 ... t đoạn M1M2 có giá trị đại số : ∆x = x2 − x1 ∆x M1 x1 x2 M2 b, Độ dời chuyển động thẳng Độ dời = độ biến thiên tọa độ = tọa độ lúc cuối – tọa độ lúc đầu 2. Độ dời quãng đường Khi chất điểm chuyển...
 • 37
 • 389
 • 1

Giao an on tap he mon Vat ly 8 (Chuyen dong co hoc)

Giao an on tap he mon Vat ly 8 (Chuyen dong co hoc)
... Trong chuyển động tơng đối (1) (2), vật đợc quãng đờng l = 20.4 = 80 (m) 8s - Ta có: v12 = v10 + v02 = v1 + (-v2) Suy ra: v12 = (v1 - v2) l l v1 - v2 = t t l l 80 v2 = v1 - = 15 = 5(m/s) t t8 ... I.3: Lúc sáng ngời xe đạp đuổi theo ngời đi đợc 8km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12km/h 4km/h Tìm vị trí thời gian ngời xe đạp đuổi kịp ngời Giải: 6h v1 v1 + 8km - Chọn * chiều dơng chiều ... vận tốc 54km/h quan sát qua khe cửa thấy có đoàn tàu chạy phơng , chiều đờng sắt bên cạnh Từ lúc nhiền thấy điểm cuối đến lúc nhiền thấy điểm đầu đoàn tàu 8s Đoàn tàu mà ngời quan sát gồm 20 toa,mỗi...
 • 4
 • 1,396
 • 32

vật 10 c2 động lực học chất điểm

vật lý 10 c2 động lực học chất điểm
... ? A Nếu lực tác dụng vào vật vật chuyển động B Không cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn C Lực nguyên nhân trì chuyển động vật D Lực nguyên nhân làm biến đổi chuyển động vật Câu ... 6N hợp lực lực lại ? A 9N C 6N -2- Bài Tập Vật 10 Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm PHẠM TRƯỜNG THUẬN B 1N D chưa biết góc hai lực lại Câu 27: Một chật điểm đứng yên tác dụng lực 6N,8N 10N.Hỏi ... Bài Tập Vật 10 Chương 2: Động Lực Học Chất Điểm PHẠM TRƯỜNG THUẬN B vật bị biến dạng C vật chịu tác dụng ngoại lực đứng n D vật trượt bề mặt nhóm vật khác Câu 14: phép phân tích lực cho phép...
 • 12
 • 787
 • 2

450 bài tập Vật 10 phần Động học potx

450 bài tập Vật lý 10 phần Động học potx
... động Bài 56: Một vật chuyển động thẳng biến đổi qua A với vận tốc v , qua B với vận tốc v Tính vận tốc trung bình vật chuyển động hai điểm A vàB Bài 57: Phương trình chuyển động vật chuyển động ... chuyển động vật không đổ i chiều chuyển động Bài 69: Giải lại toán trên, biết trình chuyển động vật có đổi chiều chuyển động Lúc t = 30s, vật quãng đường ? Bài 70: Một xe bắt đầu chuyển động thẳng ... lúc thả vật A khoảng cách chúng 1m Lấy g = 10m/s Bài 88: Một vật rơi tự từ độ cao 45m xuống đất.Lấy g = 10m/s Tìm: Quãng đường vật rơi sau 2s Quãng đường vật rơi 2s cuối Bài 89: Một vật rơi...
 • 35
 • 451
 • 3

Giáo án vật 8 - Chuyển động cơ học pptx

Giáo án vật lý 8 - Chuyển động cơ học pptx
... yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ chuyển động tròn 1.3 SGK, đọc thông tin mục III trả lời -chuyển động cong câu hỏi C9 -chuyển động trũn -chuyển động thẳng * Hoạt động 5: vận dụng củng - C11: ... với vật gắn với trái đất coi mặt trời chuyển động lấy mốc trái đất * Hoạt động 4: giới thiệu số HS: nêu thí dụ chuyển động thẳng, III Một số chuyển động chuyển chuyển động thường gặp.(5ph) động ... vật so với GV: chốt lại: vị trí vật so với vật bên bờ sông, so với vật mốc thay đổi theo thời khác mà ta chọn làm mốc ta cối vv gian vật chuyển động biết vật chuyển động hay so với vật mốc, chuyển...
 • 6
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap vat ly 10 chuyen dong thang deuvật lý 8 chuyển động đều chuyển dộng không đều docgiai bai tap ly 10 chuyen dong thang bien doi deugiai bai tap vat li 10 chuyen dong tron deubai tap vat ly ve chuyen dong thang deuchuyển động vật ném ngang vật lỳ 10 chuyêngiải bài tập vật lý 10 chuyên đề bảo toàn động lượngđề thi vật lý 10 chuyênôn thi vật lý 10 chuyênđề thi vật lý 10 chuyên banôn thi vật lý 10 chuyên banxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họcbai tap vat ly 10 va chuyen dong thang deuđáp án của các bài tập tron sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao cua bài bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềubài tập vật lý lớp 10 về chuyển động đều có giảiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây