Định lý thác triển và hội tụ đối với họ ánh xạ chuẩn tắc vào không gian

Định thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình

Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình
... tính nhúng hyperbolic đa tạp phức (Định 2.1.2.6) Trình bày số định thác triển hội tụ kiểu Noguchi ánh xạ giả chỉnh hình (Định 2.2.1, Định 2.2.2, Định 2.2.3) Số hóa Trung tâm Học liệu ... ta có f ánh xạ giả chỉnh hình Định chứng minh 2.2 Một số định thác triển hội tụ kiểu Nuguchi Trước hết ta chứng minh định thác triển hội tụ đường cong giả chỉnh hình mà chứng minh trường ... n, giả sử fn ∈ O(Jn ,Jn ) (M , M ) Giả sử (fn ) hội tụ tập compact M tới ánh xạ f Khi f ∈ O(J ,J) (M , M ) Chứng minh Định 2.2.3 Với ánh xạ chỉnh hình g : X\A −→ M thác triển tới ánh xạ chỉnh...
 • 44
 • 346
 • 0

Luận văn thạc sĩ toán học định thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình e

Luận văn thạc sĩ toán học định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình e
... 2.1.2 Thác triển đường cong J -chỉnh hình 2.1.3 Sự thác triển đa tạp số chiều cao 2.2 Một số định thác triển hội tụ kiểu Nuguchi 2.2.1 Định 2.2.2 Định 2.2.3 Định ... cong giả chỉnh hình Nếu có dãy (zk) ⊂ ∆∗,zk → cho f(zk) → q ∈/ SMJ (N), f thác triển thành đường cong giả chỉnh hình fe: ∆ → (N,J) Chứng minh Giả sử f : ∆∗ → M ánh xạ giả chỉnh hình Theo Định ... phát biểu rằng: Mỗi ánh xạ chỉnh hình f từ đĩa thủng ∆∗ vào C\{0,1} thác triển thành ánh xạ chỉnh hình f : ∆ →P1(C) Mục đích phần nhằm nghiên cứu thác triển ánh xạ giả chỉnh hình đa tạp hầu phức...
 • 58
 • 71
 • 0

Tính hữu hạn sự thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức

Tính hữu hạn và sự thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức
... định Chương III: Tính hữu hạn ánh xạ phân hình với họ siêu phẳng di động Chương IV: Tính thác triển ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN I Tính ánh xạ phân hình với họ siêu ... đó, nghiên cứu tính thác triển ánh xạ phân hình từ miền qua tập giải tích có đối chiều Vì lí trên, lựa chọn đề tài Tính hữu hạn thác triển ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức , để nghiên ... luận án vấn đề hữu hạn ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược không tính bội siêu phẳng cố định siêu phẳng di động vấn đề thác triển ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh điều kiện ảnh ngược siêu...
 • 25
 • 131
 • 0

Tính hữu hạn sự thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức

Tính hữu hạn và sự thác triển của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức
... đó, nghiên cứu tính thác triển ánh xạ phân hình từ miền qua tập giải tích có đối chiều Vì lí trên, lựa chọn đề tài Tính hữu hạn thác triển ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức , để nghiên ... luận án vấn đề hữu hạn ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược không tính bội siêu phẳng cố định siêu phẳng di động vấn đề thác triển ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh điều kiện ảnh ngược siêu ... III Tính thác triển ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh Năm 2003, tác giả Đ Đ Thái, P Đ Hương, P N T Trang [33] đưa tiêu chuẩn cho tính chuẩn tắc ánh xạ chỉnh hình nhiều biến vào không gian phức...
 • 81
 • 75
 • 0

Mở rộng định forell cho ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức

Mở rộng định lý forell cho ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức
... r cho f chỉnh hình Bn1 +δr∗ /2 , điều mâu thuẫn r Định chứng minh 2.3 Định Forelli ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức Nội dung mục trình bày kết mở rộng định Forelli ánh xạ chỉnh hình ... tỏ định Forelli lớp ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức kiểu Stein Với mong muốn tìm hiểu sâu định Forelli định hướng người hướng dẫn chọn đề tài: Mở rộng định Forelli cho ánh xạ ... cứu định Forelli cho hàm chỉnh hình; - Mở rộng định Forelli cho ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức tùy ý Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu định Hartogs cổ điển mở rộng...
 • 49
 • 101
 • 0

Mở rộng định forell cho ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức

Mở rộng định lý forell cho ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức
... dành cho việc mở rộng định Forelli từ lớp hàm chỉnh hình lên lớp ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức tùy ý Mục đích nghiên cứu Mở rộng định Forelli cho lớp ánh xạ chỉnh hình vào không gian ... 2.1 2 2.2 Định Forelli hàm chỉnh hình ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức kiểu Stein 2.3 Định Forelli ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức Kết luận Tài liệu tham khảo 4 Mở đầu chọn ... Chương Định Forelli ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức Nội dung chương trình bày mở rộng định Forelli cho lớp ánh xạ chỉnh hình vào không gian phức tùy ý Chúng rằng, trường hợp tổng quát ánh...
 • 118
 • 134
 • 0

Vấn đề duy nhất của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh tính rẽ nhánh của ánh xạ gauss của mặt cực tiểu đầy

Vấn đề duy nhất của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh và tính rẽ nhánh của ánh xạ gauss của mặt cực tiểu đầy
... hm 53 Sỹ phƠn bố giĂ tr cừa Ănh xÔ Gauss cừa mt cỹc tiu tÔi têp dÔng iii iv vnh khuyản 62 3.1 Mt cỹc tiu Rm 63 3.2 nh xÔ Gauss cừa mt cỹc tiu Rm ... M Bơng cĂch tữỡng tỹ, cõ th nh nghắa ữủc Ănh xÔ Gauss cừa mt cỹc tiu Rm Cho án cĂc nh toĂn hồc  cổng bố nhiãu kát quÊ àp vã Ănh xÔ Gauss tữỡng tỹ nhữ nhỳng kát quÊ vã Ănh xÔ phƠn hẳnh ... bũ cừa Ênh cừa Ănh xÔ Gauss cừa mt cỹc tiu Ưy khổng phng R3 cõ ở o lổ-ga-rẵt bơng khổng P1 (C) Nôm 1981, mởt kát quÊ ởt phĂ ữủc chựng minh bi F Xavier [65] rơng Ănh xÔ Gauss cừa mt cỹc tiu...
 • 97
 • 199
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ " ĐANG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA CÁC ÁNH XẠ CHUẨN TẮC NHIỀU BIẾN THỨC " ppt

LUẬN VĂN THẠC SỸ
... Chương nội dung Luận văn, trình bày số kết ánh xạ chuẩn tắc, ánh xạ chuẩn tắc vào đa tạp phức compact, số tính chất bản, mở rộng ánh xạ chuẩn tắc cuối dáng điệu tiệm cận ánh xạ Bloch 4Số hóa ... vị dáng điệu tiệm cận ánh xạ chuẩn tắc, ánh xạ Bloch tổng quát ánh xạ chỉnh hình không chuẩn tắc dọc theo dãy P - điểm, dãy quy quỹ đạo tiệm cận tới biên đa tạp phức M Mục đích luận văn học ... chuẩn tắc 21 2.4 Các ánh xạ chuẩn tắc vào đa tạp phức compact 24 2.5 Một số tính chất mở rộng ánh xạ chuẩn tắc 29 2.6 Dáng điệu tiệm cận ánh xạ Bloch 34 Kết luận...
 • 46
 • 189
 • 0

vấn đề duy nhất của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh tính rẽ nhánh của ánh xạ gauss của mặt cực tiểu đầy tóm tắt luận án

vấn đề duy nhất của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh và tính rẽ nhánh của ánh xạ gauss của mặt cực tiểu đầy tóm tắt luận án
... tiu Ưy M nhúng R v giÊ sỷ rơng Ănh m xÔ Gauss g cừa M l kkhổng suy bián (tực l g(M ) ữủc chựa khổng gian tuyán tẵnh chiãu k cừa Pm1(C), khổng thuởc khổng gian chiãu nhọ hỡn), k m Gồi {Hj }q ... quĂt khổng gian PN (C) thọa mÂn: a) dim{z : (f,Hi ),k > v (f,Hj ),k > 0} n vợi mồi i < j q Chúng ta kẵ hiằu F {Hj }q , f, k, d) l têp tĐt cÊ cĂc Ănh xÔ phƠn hẳnh khổng suy bián j=1 tuyán tẵnh ... ã ny cho Ănh xÔ phƠn hẳnh nhiãu bián phực Mửc ẵch thự hai cừa luên Ăn l ữa mởt số kát quÊ liản quan án cƠu họi CĂc kát quÊ cừa chúng tổi l nhỳng cÊi tián thỹc sỹ cừa nhỳng kát quÊ trữợc õ...
 • 24
 • 139
 • 0

tóm tắt luận án tiếng anh vấn đề duy nhất của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh tính rẽ nhánh của ánh xạ gauss của mặt cực tiểu đầy

tóm tắt luận án tiếng anh vấn đề duy nhất của ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh và tính rẽ nhánh của ánh xạ gauss của mặt cực tiểu đầy
... be a minimal surface 3.2 The Gauss map of minimal surfaces In this section, we recall some notions on the Gauss map of minimal surfaces and the relations of the Gauss map with the minimality ... image of the Gauss map of a nonflat complete minimal surface immersed in R3 is of logarithmic capacity zero in P1 (C) In 1981, a remarkable improvement was given by F Xavier that the Gauss map of ... this bound is sharp: In fact, we can see that the Gauss map of Scherk’s surface omits four points in P1 (C) In 1991, S J Kao showed that the Gauss map of an end of a non-flat complete minimal...
 • 21
 • 242
 • 0

Mối liên hệ đại số của các ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức. Chuyên ngành: Hình học Tôpô

Mối liên hệ đại số của các ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức. Chuyên ngành: Hình học và Tôpô
... thuộc đại số ba ánh xạ phân hình 3.1 Lý thuyết Nevanlinna cho ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức 3.1.1 Ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức Kí hiệu PN (C) không gian xạ ảnh N ... hình vào không gian xạ ảnh phức” Cụ thể, tập trung nghiên cứu mối quan hệ đại số ánh xạ phân hình từ Cn vào PN (C), đồng thời đưa kết suy biến đại số ánh xạ tích hai ánh xạ phân hình vào PN (C) ... SỰ PHỤ THUỘC ĐẠI SỐ CỦA BA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH TRÙNG NHAU TRÊN ẢNH NGƯỢC CỦA HỌ SIÊU PHẲNG CỐ ĐỊNH VỚI BỘI BỊ NGẮT 35 3.1 Lý thuyết Nevanlinna cho ánh xạ phân hình vào không gian xạ ảnh phức 36 3.2...
 • 96
 • 189
 • 0

Một số định thác triển hội tụ trong thuyết hàm hình học

Một số định lý thác triển hội tụ trong lý thuyết hàm hình học
... 1.3 Một số định thác triển ánh xạ chỉnh hình 11 Chương 2: Một số định thác triển hội tụ 19 2.1 Định thác triển hội tụ Noguchi 19 2.2 Một số định thác triển hội tụ qua ... toán thác triển ánh xạ chỉnh hình Đó nghiên cứu định thác triển hội tụ kiểu Noguchi Định thác triển kiểu Noguchi” định ánh xạ tương tự định Noguchi thác triển ánh xạ chỉnh hình mà ...  thác triển thành f C ( M ,Y ) X compact tương đối  Y f Hol ( M ,Y ) Từ theo định 2.1.4 định 2.1.6 ta suy kết định thác triển hội tụ Noguchi 2.1.1 2.2 Một số định thác triển hội...
 • 51
 • 411
 • 0

đầu là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển tăng trưởng của nền sản xuất hội.

đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển và tăng trưởng của nền sản xuất xã hội.
... lao động 4.2 Nhân tố bên Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, yếu tố bên gây ảnh hởng mạnh tới tiến độ sản xuất khả cạnh tranh doanh nghiệp doanh nghiệp khác Bao gồm yếu tố nh tốc độ tăng ... thời tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển 1.2 Vai trò cạnh tranh Trong lĩnh vực sản xuất so sánh, ganh đua tạo động lực để phát triển linh hoạt lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cạnh tranh diễn ... tăng tính cạnh tranh thúc đẩy kinh tế phát triển Do tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trờng cần thiết cho phát triển doanh nghiệp tất yếu khách quan Các yếu tố tạo nên khả cạnh tranh...
 • 33
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các quan điểm định hướng của đảng và nhà nước đối với việc phát triển kinh tế biển nói chung và kinh tế hàng hải nói riênghỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đìnhtai sao tieng sung nghe than thiet va vui la doi voi nhan vat viet trong tac pham hung dua con trong gia dinhquyết định về bao gói và dịch vụ đối với sản phẩm hàng hóachương i những vấn đề lý luận về hộ nông dân và tín dụng đối với hộ nông dâncơ hội và thách thức đối với việt nam khi gia nhập vào aftađịnh hướng phát triển và những giải pháp chủ yếu trong thu hút fdi vào ngành du lịchđịnh hướng về hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của nhno amp ptnt huyện văn bàn đến năm 2010nội dung việc lập hồ sơ hiện hành và yêu cầu đối với hồ sơ được lậpđịnh hướng về hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuấtđịnh hướng về hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của nhn0 amp ptnt huyện trực ninhvề thời giờ làm việc và nghỉ ngơi đối với những ngƣời lao động làm không trọn ngày hoặc tuầnkhái quát về tín dụng và tín dụng đối với hộ nghèođề tài những cơ hội và thách thức đối với việt nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do xuyên thái bình dương tppnhững cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam pdfĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại