Nghiên cứu didactic về phép kéo theo và phép tương đương trong dạy toán ở trung học cơ sở

nghiên cứu didactic về pơheps kéo theo phép tương đương trong dạy học toán thpt

nghiên cứu didactic về pơheps kéo theo và phép tương đương trong dạy học toán thpt
... niệm phép kéo theo, phép tương đương - Chương 2: Nghiên cứu khoa học luận khái niệm phép kéo theo, phép tương đương - Chương 3: Nghiên cứu vận hành phép kéo theo, phép tương đương việc giải số toán ... tiếp tục nghiên cứu đặc trưng khoa học luận phép kéo theo phép tương đương chương II Chương 2:ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA PHÉP KÉO THEO VÀ PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Việc nghiên cứu đặc trưng khoa học luận ... hành giảng dạy giáo viên lớp học 1.1 Phép kéo theo, phép tương đương chương trình Toán trung học sở Chương trình Toán trung học sở không đưa vào khái niệm Phép kéo theo, phép tương đương hai đối...
 • 111
 • 212
 • 0

một nghiên cứu về cấp số nhân trong dạy toán trung học phổ thông

một nghiên cứu về cấp số nhân trong dạy toán ở trung học phổ thông
... cấp số nhân; tính chất ba số hạng liên tiếp cấp số nhân; số hạng tổng quát cấp số nhân; tổng n số hạng cấp số nhân; tổng cấp số nhân lùi vô hạn 2.2.1.2 Các tổ chức toán học Các tổ chức toán học ... tượng cấp số cộng cấp số nhân xuất Bài Cấp số nhân mở đầu định nghĩa cấp số nhân: Định nghĩa Cấp số nhân dãy số (hữu hạn hay vô hạn), kể từ số hạng thứ hai, số hạng tích số hạng đứng trước với số ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Diệp Văn An Lạc MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CẤP SỐ NHÂN TRONG DẠY TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học môn Toán số: 60 14 10 LUẬN...
 • 103
 • 219
 • 0

NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ PHÉP KÉO THEO PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGHIÊN CỨU DIDACTIC VỀ PHÉP KÉO THEO VÀ PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... đương trung học phổ thông cần thiết Từ ghi nhận trên, tự đặt câu hỏi ban đầu đây: Trong lịch sử toán học, khái niệm phép kéo theo phép tương đương nảy sinh tiến triển nào? Phép kéo theo phép tương ... hai mệnh đề P Q tương đương với Từ ta thấy tên gọi phép kéo theo, phép tương đương không đưa vào sách giáo khoa Các khái niệm phép kéo theo, phép tương đương không định nghĩa phép toán (hai ngôi) ... II: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI CÁC KHÁI NIỆM PHÉP KÉO THEO, PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG Mục tiêu chương Chương có mục đích thực nghiên cứu quan hệ thể chế với khái niệm phép kéo theo, phép tương đương...
 • 116
 • 132
 • 0

nghiên cứu didactic về phép chứng minh phản chứng trung học phổ thông

nghiên cứu didactic về phép chứng minh phản chứng ở trung học phổ thông
... phép chứng minh phản chứng I.1.3 Các bước suy luận phản chứng I.2 Chứng minh phản chứng chứng minh mệnh đề phản đảo I.3 Quan niệm nhà Toán học phép chứng minh phản chứng ... “Phê phán” chứng minh phản chứng 10 I.3.2 Ưu điểm chứng minh phản chứng 13 I.3.2.1 Sự rõ ràng phép chứng minh phản chứng 13 I.3.2.2 Tính tự nhiên phép chứng minh phản chứng ... (a // b) (đpcm) I.2 Chứng minh phản chứng chứng minh mệnh đề phản đảo Chứng minh phản chứng hay chứng minh mệnh đề phản đảo phương pháp chứng minh gián tiếp mệnh đề cần chứng minh Giữa hai phương...
 • 53
 • 107
 • 0

nghiên cứu didactic về giải toán bằng cách lập hệ phương trình trung học sở

nghiên cứu didactic về giải toán bằng cách lập hệ phương trình ở trung học cơ sở
... với giải toán cách lập phương trình ? Những toán có ràng buộc giải cách lập hệ phương trình? Mục tiêu dạy học gắn với giải toán cách lập hệ phương trình? Q2: Giải toán cách lập hệ phương trình ... với phương pháp giải toán dành cho học sinh bậc Trung học sở (THCS), giải toán cách lập phương trình, hệ phương trình Vì nội dung giải toán cách lập phương trình học viên cao học khác nghiên ... MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP “GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH” .6 1.1 Thế Giải toán cách lập hệ phương trình .6 1.1.1 Giải toán cách lập hệ phương trình ...
 • 100
 • 143
 • 0

Tóm tắt khóa luận Nghiên cứu phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học địa lí trung học sở theo hướng dạy học tích cực

Tóm tắt khóa luận Nghiên cứu phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy và học địa lí ở trung học cơ sở theo hướng dạy học tích cực
... 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 .Cơ sở khoa học đề tài Đối với vấn đề việc “ nghiên cứu phương pháp kiểm, tra đánh giá dạy học Địa THCS theo hướng tích cực sở khoa học dựa ... KẾT LUẬN Kết luận Qua thời gian nghiên cứu phương pháp kiểm tra, đánh giá dạy học địa THCS theo hướng dạy học tích cực Qua đề tài phản ánh đổi việc áp dụng hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng ... thức kiểm tra, đánh giá dạy học địa yêu cầu việc kiểm tra, đánh giá học sinh dạy học địa trường THCS 1.1.1 Mục đích, ý nghĩa việc kiểm tra, đánh giá học sinh 1.1.1.1 Mục đích đánh giá Định...
 • 23
 • 47
 • 0

Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số nội dung vật lí trong môn khoa học tiểu học môn vật lí trung học sở trên sở vận dụng tư tưởng của lí thuyết kiến tạo

Nghiên cứu tổ chức quá trình dạy học một số nội dung vật lí trong môn khoa học ở tiểu học và môn vật lí ở trung học cơ sở trên cơ sở vận dụng tư tưởng của lí thuyết kiến tạo
... vật môn khoa vận dụng t tởng LTKT dạy học nội dung vật môn học tiểu học v môn vật THCS Khoa học tiểu học môn Vật THCS 1.1 LTKT học tập vận dụng dạy học - Đề xuất tiến trình dạy học ... Tiến trình dạy học nội dung vật - Phân tích thực trạng dạy học môn Khoa học tiểu học Vật môn Khoa học tiểu học môn Vật THCS sở vận THCS dụng quan điểm kiến tạo đồng thời sử dụng phơng pháp ... việc dạy học môn Khoa học - Nghiên cứu vấn đề luận LTKT vận dụng thuyết tiểu học môn Vật THCS ; Sự kế thừa, phát triển nội dung dạy học vật dạy học từ tiểu học lên THCS ; Tiến trình dạy...
 • 13
 • 285
 • 0

Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học duy vật biện chứng vào việc xác định luyện tập một số hoạt động trong dạy học giải bài tập toán cấp trung học sở

Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học duy vật biện chứng vào việc xác định và luyện tập một số hoạt động trong dạy học giải bài tập toán cấp trung học cơ sở
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN QUANG TRUNG VẬN DỤNG NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀO VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ LUYỆN TẬP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC ... mối liên hệ phổ biến triết học DVBC vào việc xác định luyện tập số hoạt động DH giải tập HH cấp THCS” Về thực tiễn: Xác định nội dung cách thức luyện tập số dạng hoạt động DH giải tập HH cấp ... nguyên mối liên hệ phổ biến triết học vật biện chứng gắn với hoạt động dạy học giải tập Hình học - Những yêu cầu DH giải tập HH soi sáng nguyên mối liên hệ phổ biến - Nghiên cứu, xác định...
 • 149
 • 3,233
 • 15

Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học chương “phép nhân phép chia các đa thức” lớp 8 trung học sở

Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học chương “phép nhân và phép chia các đa thức” lớp 8 trung học cơ sở
... là: Phát triển cho học sinh thông qua dạy học chương Phép nhân phép chia đa thức” lớp trung học sở Lịch sử nghiên cứu Gần có nhiều công trình nghiên cứu việc phát triển cho học sinh dạy học ... cho học sinh thông qua dạy học chƣơng Phép nhân phép chia đa thức” lớp trung học sở 2.1.1 Dạy Dạy học truyền thống nặng dạy kiến thức mà xem nhẹ dạy kĩ tƣ Dạy học đại quan tâm đến phát triển ... TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HÀNH GIẢNG DẠY CHƢƠNG “PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC” LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ TÁC DỤNG PHÁT TRIỂN TƢ DUY CHO HỌC SINH 2.1 Những để phát triển tƣ cho...
 • 23
 • 583
 • 2

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học sở Tiểu học pptx

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và Tiểu học pptx
... xin cấp giấy phép hoạt động dạy Văn xin cấp giấy phép dạy thêm tổ chức, cá nhân; Kế hoạch dạy học: Nội dung, chương trình, thời gian dạy, số buổi dạy Hồ sơ cá nhân, tổ chức xin phép dạy thêm; ... phép dạy thêm; Danh sách trích ngang, giáo viên, cấp chuyên môn, nhân viên sở tổ chức dạy thêm; Thống kê phương tiện dạy học, sở vật chất lớp học Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để ... trường hợp không đủ điều kiện cấp phép hoạt động, Phòng Giáo dục Đào tạo quận – huyện trả lời văn cho cá nhân, tổ chức xin dạy thêm Nhận giấy phép hoạt động dạy thêm Phòng Giáo dục Đào tạo Bước...
 • 4
 • 76
 • 0

Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học chương Phép nhân phép chia các đa thức lớp 8 trung học sở

Phát triển tư duy cho học sinh thông qua dạy học chương Phép nhân và phép chia các đa thức lớp 8 trung học cơ sở
... GIẢNG DẠY CHƢƠNG “PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC” LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ TÁC DỤNG PHÁT TRIỂN TƢ DUY CHO HỌC SINH 23 2.1 Những để phát triển cho học sinh thông qua dạy học chƣơng ... là: Phát triển cho học sinh thông qua dạy học chương Phép nhân phép chia đa thức lớp trung học sở Lịch sử nghiên cứu Gần có nhiều công trình nghiên cứu việc phát triển cho học sinh dạy học ... cho học sinh thông qua dạy học chƣơng Phép nhân phép chia đa thức lớp trung học sở 2.1.1 Dạy Dạy học truyền thống nặng dạy kiến thức mà xem nhẹ dạy kĩ tƣ Dạy học đại quan tâm đến phát triển...
 • 138
 • 394
 • 0

Khảo sát giá trị liên kết ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (Trên sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)

Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (Trên cơ sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)
... nhỏ phƣơng thức liên kết nối, là: "Giá trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối theo phạm trù tƣơng phản (trên sở liệu truyện ngắn ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ)" Có thể ... trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối thuộc phạm trù tƣơng phản truyện ngắn Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ", đối tƣợng mà quan tâm phép liên kết nối từ nối (theo phạm trù tƣơng phản) ... luận văn này, khảo sát phạm trù trên, từ cụm từ nối theo phạm trù tƣơng phản 2.2 Danh sách từ nối theo phạm trù tƣơng phản Qua trình khảo sát truyện ngắn ba tác giả, thu đƣợc 671 phát ngôn 97 tác...
 • 209
 • 291
 • 0

Tiểu luận xử lý tình huống vi phạm về thu, chi tài chính của hiệu trưởng kế toán trường trung học sở t, huyện đ, thành phố h

Tiểu luận xử lý tình huống vi phạm về thu, chi tài chính của hiệu trưởng và kế toán trường trung học cơ sở t, huyện đ, thành phố h
... có h nh vi sau tùy theo tính ch t, mức độ vi phạm mà bị xử kỷ lu t, xử phạt vi phạm h nh truy cứu trách nhiệm h nh sự; gây thiệt h i phải bồi thường theo quy định pháp luật: a) Thành lập sở ... chi tài nhà trường Mà lỗi chủ yếu Hiệu trưởng Kế toán không minh bạch chứng từ thu chi (gồm chi ngân sách nhà nước thu, chi quỹ huy động từ phụ huynh h c sinh) như: Kế toán để sổ sách 12 triệu ... thức quản Nhà nước chương trình chuyên vi n K6A, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán Lê H ng Phong, thành phố H Nội, trang bị kiến thức quản nhà nước, chọn tình "Xử vi phạm thu, chi tài Hiệu...
 • 25
 • 2,514
 • 62

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trường trung học sở Quang Trung

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trường trung học cơ sở Quang Trung
... Button 24 Phân tích thiết kế hệ thống quản trường trung học sở Quang Trung Hàm liên quan Luuhs() 25 Phân tích thiết kế hệ thống quản trường trung học sở Quang Trung 4.5 Form Xếp lớp học sinh: ... Kết học tập Button In Button Thoát Button Timhs() 30 Phân tích thiết kế hệ thống quản trường trung học sở Quang Trung Hàm liên quan: Timhs() 31 Phân tích thiết kế hệ thống quản trường trung ... nhật học sinh Button Chuyenlop() Xem quy định trường Button 27 Phân tích thiết kế hệ thống quản trường trung học sở Quang Trung Hàm liên quan: Chuyenlop() 28 Phân tích thiết kế hệ thống quản lý...
 • 44
 • 546
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 1 lý luận về quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sởdạy học thơ nôm đường luật ở trung học cơ sở theo đặc trưng thể loạitài liệu phân loại và phương pháp giải các dạng toán tìm giá trị của biến trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối toán 7 trung học cơ sởtiểu luận về phương trình bất phương trình ở trung học cơ sởphân loại và phương pháp giải các dạng toán tìm giá trị của biến trong đẳng thức và bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối toán 7 trung học cơ sởtrò và phẩm chất của người hiệu trưởng trường trung học cơ sởchuơng 1 cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý truờng trung học cơ sởđạo đức giảng dạy và giáo dục đạo đức ở trung học cơ sở nxbgd 1996nghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhnghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyênde tai nghien cuu thuc trang va mot so giai phap phong chong tat khuc xa o hoc sinh trung hoc co so khu vuc trung du tinh thai nguyenđề tài nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyênđề cương nghiên cứu khoa học về khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở khj học tiếng anhnghiên cứu trí tuệ và một số chỉ số sinh học của học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninhdown loaddown loaddown load CV đi số 365down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báođề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Tuần 11. Người đi săn và con naiTuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên