KẾ HOẠCH năm HỌC 2016 2017 mầm non

Kế hoạch năm học 2009-2010 của Bộ GD&ĐT

Kế hoạch năm học 2009-2010 của Bộ GD&ĐT
... học kỳ I, cuối năm học theo chuẩn kiến thức, kỹ quy định môn học Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai năm học 2010-2011, gửi Bộ (qua Vụ giáo dục tiểu học) vào đầu học kỳ II năm học 2009-2010 + ... biện pháp khắc phục việc tổ chức thi theo cụm để rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo; tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 qua phân loại học sinh để phân công giáo viên phụ đạo học ... cho học sinh DTTS theo hướng điều chỉnh dạy học môn tiếng Việt 50 tuần /năm học có tài liệu hướng dẫn cụ thể + Đối với tỉnh Bộ GD&ĐT cho phép thử nghiệm dạy học tiếng Việt cho học sinh DTTS theo...
 • 8
 • 276
 • 0

Kế hoạch năm học 2010 -2011

Kế hoạch năm học 2010 -2011
... Đại hội khuyến học nhiệm kỳ 2010 – 2015 , nhằm tổng kết phong trào khuyến học địa phương giai đoạn 2005 – 2010 và phát động phong trào khuyến học giai đoạn 2010 – 2015 - Tổ ... đạt chuẩn Quốc Gia năm 2004 , năm học 2010 - 2011 tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc Gia giai đoạn và tiếp tục đầu tư CSVC , nâng cao chất lượng dạy – học từng bước ... học sau năm học) đạt 90% Biện pháp : - Chuyên môn nhà trường phải tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên phấn đấu năm học tăng thêm so với năm học 2009 – 2010 từ...
 • 18
 • 148
 • 0

Kế hoạch năm học

Kế hoạch năm học
... 27 28 33 34 10 11 12 35 17 18KT 19KT Tổng kết 24 25 26 năm học 31 10/8/2009 học tuần 1* 17/8/2009 học thức tuần CT 5/9/2009 Khai giảng năm học 23/11/2009 đến hết 29/11/2009 nghỉ kì 2/1/2010 kiểm...
 • 2
 • 172
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG PHỐI HỢP CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC
... kế hoạch kỳ, kế hoạch năm ) - Phó hiệu trưởng sở vật chất xây dựng kế hoạch về sở vật chất năm (Kế hoạch tuần ,Kế hoạch tháng ,kế hoạch kỳ ,kế hoạch năm) - Các tổ ... đội xây dựng kế hoạch hoạt động năm (Kế hoạch tuần ,Kế hoạch tháng ,kế hoạch kỳ ,kế hoạch năm) - Thư viện, phổ cập xây dựng kế hoạch hoạt động năm (Kế hoạch tuần, Kế ... Kế hoạch tháng, kế hoạch kỳ, kế hoạch năm) - Sau đó trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch từng bộ phận, sở đó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học Xây dựng bản kế hoạch...
 • 28
 • 296
 • 0

skkn hiệu trưởng với công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường trung học phổ thông hòa hưng

skkn hiệu trưởng với công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường trung học phổ thông hòa hưng
... việc xây dựng kế hoạch năm học Bản thân có mong muốn cải tiến công tác quản lý việc xây dựng kế hoạch nhà trường ngày hoàn thiện Với suy nghĩ vậy, chọn đề tài: “ Hiệu trưởng với công tác xây dựng ... hoạch năm học trường trung học phổ thông Hòa Hưng Phạm vi đối tượng - Đối tượng: đề tài tập trung nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch năm học trường THPT - Phạm vi: đề tài vận dụng việc xây dựng ... dục phổ thông - Chỉ thị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm vụ năm học - Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học Sở GD&ĐT Kiên Giang 2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch trường THPT Hòa Hưng 2.1...
 • 13
 • 798
 • 5

skkn kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non

skkn kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non
... lên số “ Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận Công tác xây dựng kế hoạch đạo thực nhiệm vụ năm học Hiệu trưởng trường mầm non nhằm: ... góp ý hội đồng khoa học cấp để “ Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch năm học ở trường mầm non ” hoàn chỉnh XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI VIẾT PHÓ HIỆU TRƯỞNG HÀ THỊ HOA HOÀNG THỊ HUÂN ... tiêu b) Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch năm học Trường mầm non Thị trấn Thọ Xuân Về mặt mạnh : Trong năm qua công tác xây dựng kế năm học Trường mầm non Thị trấn Thọ Xuân thực có...
 • 24
 • 138
 • 0

kế hoạch năm học 2010-2011

kế hoạch năm học 2010-2011
... : 100 % 2/ Giáo viên : - Số tiết dự năm / GV : 30 tiết Bình qn 0,86 tiết / tuần - Đồ dùng dạy học : + Số lần sử dụng năm GV : 350 lần + Số đồ dùng tự làm năm GV : - Giáo viên giỏi : + Số GV đạt ... GV tổ trưởng : + Thường xun : lần / tuần + Đột xuất : lần / GV/ năm + Tồn diện : lần / GV/ năm - Số lần triển khai chun đề tổ / năm : lần - Sáng kiến kinh nghiệm tổ : - Số tổ có lớp dạy buổi / ... 416/205 114/60 13/4 6/4 * ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 2/2 CN Năm học 2009 - 2010 tập thể cán bộ, giáo viên học sinh phấn đấu đến cuối năm học đạt kết sau a/ Học sinh: + Xếp loại hạnh kiểm: THĐĐ...
 • 10
 • 188
 • 0

Kế hoạch năm học 2009-2010

Kế hoạch năm học 2009-2010
... chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch năm học Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm học sau từng giai đoạn ... giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những biện pháp cụ thể thực hiện … Đối với tổ trưởng chuyên môn : Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch ... trưởng : Tổ chức triển khai kế hoạch năm học đến từng cán bộ-giáo viên- CNV nhà trường Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch năm học Đối với phó hiệu...
 • 12
 • 63
 • 0

Kế hoạch năm học 2010-2011

Kế hoạch năm học 2010-2011
... Kế hoạch năm học 2010-2011 -4- Trường THCS Ba Lòng PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010-2011 I Những định hướng hoạt động Căn điều kiện thực tiễn giáo dục xã nhà yêu cầu nhiệm vụ năm học 2010-2011 ... nghiệp năm học 2010-2011, quán triệt phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-2011 văn số:63/BC/PGD&ĐT ngày 27 tháng năm 2010 phòng giáo dục đào tạo huyện văn số:13/PGD&ĐT-HD-PT ngày 14 tháng năm 2010 ... nghị nhiệm vụ nhiệm vụ năm học 2009-2010 triển khai kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2010-2011 Hội nghị mong góp ý cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu CB_GV_NV nhà Kế hoạch năm học 2010-2011 - 10 - Trường...
 • 15
 • 181
 • 0

skkn hiệu trưởng với công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường trung học phổ thông hòa hưng

skkn hiệu trưởng với công tác xây dựng kế hoạch năm học ở trường trung học phổ thông hòa hưng
... c h ạch năm học trường trung học h th ng H P ạm v v ố ượ g - Đ i tư ng: t it trung nghiên cứu việc Hưng ựng h ạch năm học trường THPT - Phạm vi: t i c thể v n ụng tr ng việc ựng h ạch năm học ... ng v nhiệm vụ năm học n thực nhiệm vụ năm học c Sở GD&ĐT Kiên Gi ng -6- rạ g ô g Thự 2.1 T ự xây ự g kế rạ g v ệ ự ệ rườ g THPT Hòa Hư g xây ự g kế rườ g THPT Tr ng việc ựng h ạch năm học hiệu ... ạch năm học h ục Trên h ạch c h ạch năm học c c c học c tính thực ti n nhằm ạt h n chu ên m n nh trường h n m nh m t c ch t t nh t hiệu trưởng -2- - Nhiệm vụ: T m r ưu iểm v hạn ch c h ạch năm...
 • 13
 • 177
 • 0

10 đề khảo sát học sinh giỏi toán 6 cực hay năm học 2016 2017

10 đề khảo sát học sinh giỏi toán 6 cực hay năm học 2016 2017
... 12 + 14 + 16 + 18 + + 26 Bi 3(4 im): a) b) c) Tớnh: 5 5 + + + + 11. 16 16. 21 21. 26 61 .66 1 1 1 B= + + + + + 12 20 30 42 1 1 + + + + + C= 1.2 2.3 1989.1990 20 06. 2007 A= Bi 4(2 im): 102 001 + Cho: ... 1 (6) : a Kt qu iu tra mt lp hc cho thy: Cú 20 hc sinh thớch búng ỏ, 17 hc sinh thớch bi, 36 hc sinh thớch búng chuyn, 14 hc sinh thớch ỏ búng v bi, 13 hc sinh thớch bi v búng chuyn, 15 hc sinh ... v búng chuyn, 10 hc sinh thớch c ba mụn, 12 hc sinh khụng thớch mụn no Tớnh xem lp hc ú cú bao nhiờu hc sinh? b Cho s: A = 10 11 12 .58 59 60 - S A cú bao nhiờu ch s? - Hóy xúa i 100 ch s s A...
 • 10
 • 243
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT NAM HÀ NỘI
... kinh doanh l rt cn thit v quan trng i vi mi t chc 1.1.3 Phõn loi k hoch kinh doanh: a/ Theo cp k hoch kinh doanh Cỏc t chc c qun lý bng hai cp k hoch kinh doanh tiờu biu l k hoch kinh doanh chin ... kinh doanh: - K hoch kinh doanh di hn: l k hoch cho thi k t nm tr lờn - K hoch kinh doanh trung hn: cho thi k t n nm - K hoch kinh doanh ngn hn: cho thi k di nm 1.2 Quỏ trỡnh lp k hoch kinh doanh: ... doanh nghip - Bn quyn kinh doanh 23 CHNG II: THC TRANG CU A CễNG TAC LP Kấ HOACH KINH DOANH VA VIấC THC HIấN Kấ HOACH KINH DOANH TAI CHI NHANH NGN HA NG T&PT NAM HA NễI 2.1 Gii thiờu vờ chi...
 • 56
 • 343
 • 0

Dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn

Dự thảo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn
... sống - Thời gian: Trước ngày 20/3/2011 1.3 Tham gia thi tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” thi viết 80 năm Đoàn ta” - Nội dung: tìm hiểu truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS ... 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thời điểm tổ chức “Ngày hội cán Đoàn”) 1.3 Một số hoạt động Cấp huyện: -Hoạt động 1: Tổ chức Lễ phát động Năm niên 2011”, “Đợt sinh hoạt trị kỷ niệm 80 ... nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8.3 kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hoạt động 6: Chương trình giao lưu - nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các sở...
 • 5
 • 529
 • 0

Kế hoạch tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong Năm Thanh Niên 2011

Kế hoạch tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong Năm Thanh Niên 2011
... vào ngày 11/9 /2011 (14/8 Âm lịch) - Tổ chức “Ngày hội đoàn kết tập hợp Thanh niên nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam vào ngày 12-13/10 /2011 - Tổ chức diễn đàn niên chào mừng ... ngày 17/3-26/3 /2011, chấm chọn trao giải dịp tổng kết tháng niên (Có Kế hoạch riêng) - Hoạt động 5: Gặp mặt tuyên dương nữ thủ lĩnh niên, nữ đoàn viên niên tiêu biểu lĩnh vực, địa bàn nhân kỷ niệm ... vui khỏe tiến bước lên Đoàn nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh vào ngày 15/5 /2011 - Tổ chức Lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ vào tối ngày 26/7 /2011 - Tổ chức "Đêm hội trăng...
 • 3
 • 312
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐTPT NAM HÀ NỘI
... của chi nhánh, phát huy tố i đa nội lực của chi nhánh để hoàn thành kế hoạch đặt ra.” 3.1.2 Kế hoa ̣ch kinh doanh của chi nhánh năm 2009: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009 STT CHI ... ngân hàng ĐT&PT VN 3.2 Mô ̣t số giải pháp hoàn thiên công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch và thưc hiên kế hoa ̣ch ̣ ̣ ̣ kinh doanh ta ̣i chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nô ̣i: Như chúng ta đã ... phải có kế hoa ̣ch Ngân hàng là mô ̣t tổ chức kinh tế , nên công tác lâ ̣p kế hoa ̣ch là rấ t quan tro ̣ng Đố i với chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nô ̣i, công tác lâ ̣p kế hoa...
 • 11
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập kế hoạch tổ chức lễ khai giảngchính sách kế hoạch nhân lựcdự án xây dựng kế hoạch xã hội hóa lắp đặt màn hình led tại hà nộilập kế hoạch chăm sóckế hoạch cá nhân năm học 20112012 môn ngữ văn 8kế hoạch cá nhân năm họckế hoạch cá nhân môn họcmột số chỉ tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kt xh 5 năm 2010 2015mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2010 1015định hướng phát triển ngành lĩnh vực trong kế hoạch 5 năm 2010 2015một số giải pháp lớn thực hiện kế hoạch 5 năm 2010 2015tiến hành công tác kế hoạch hóa vốn lưu độngkế hoạch phát triển ra thị trường nước ngoài phải được bắt đầu bằng việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại nước sở tại đókế hoạch thịnh vượng trong tâm thức bạnkế hoạch chuyên môn thê dụcCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây