Giáo án vật lý 8 năm học 2016-2017

Giáo án vật 8(năm học 2009-2010)

Giáo án vật lý 8(năm học 2009-2010)
... ( miếng gỗ) III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian 12 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG BÀI HỌC Giáo án Vật HĐ1: Kiểm tra cũ, tổ chức tình 5ph học tập,: Kiểm tra cũ: phân biệt ... FAN 23 Giáo án Vật FAM < PM FAN = PN PM > PN 24 Nguyễn Văn Tâm Tiết 14 CƠNG CƠ HỌC Ngày dạy : I-MỤC TIÊU: Kiến thức: − Biết: có cơng học − Hiểu trường hợp có cơng học khơng có cơng học , hiểu ... cơng học có lực 2/Kết luận: Chỉ có cơng tác dụng vào vật làm học có lực tác dụng vào vật chuyển dời vật làm cho vật chuyển dời Trả lời C2: (1): - Cơng học cơng lực lực; (2): chuyển dời (vật tác...
 • 57
 • 298
 • 2

Giao an vat ly 8 nam hoc 2016 2017

Giao an vat ly 8 nam hoc 2016 2017
... Giải 0.25 Vận tốc trung bình đoạn đường AB Trang 36 v= s 72 = = 48 t (km/h) điểm 0.25 điểm 0.5 điểm HỌC KỲ II Trang 37 Tuần 20 Tiết 20 soạn: 08/ 01/ 2017 Ngày ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG I/ MỤC TIÊU: Học ... giây GV: Treo bảng 2.1 hướng C3: dẫn HS quan sát Độ lớn vận tốc cho biết Hãy xếp hạng cho bạn nhanh, chậm chạy nhanh chuyển động bạn lại Độ lớn vận tốc Trang HS: Lên bảng ghi kết -> Tính điểm: câu ... 10km / h = ≈ 2,8m / s 1,5h 3600 s S = 15km T = 1,5h =? T = 30km/h 40 t = 40' = 60 = h V = 15km/h s = 15km Củng cố: (4 Phút) Trang v s=? => t =? 36000m = 10m / s 3600 s Vxđ 10,8km/h= 1 080 0m = 3m /...
 • 65
 • 678
 • 2

Giao an vat ly 7 nam hoc 2010 - 2011

Giao an vat ly 7 nam hoc 2010 - 2011
...  Ngày giảng: Lớp: 7A 7B Tiết: 15 PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết âm phản xạ tiếng vang Kĩ năng: - so sánh âm phản xạ với tiếng vang Thái độ: - Có ý thức vận dụng kiến ... (8’) - Giáo viên hệ thống hóa lại kiến thức trọng tâm - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ + em chưa biết - Hướng dẫn làm tập sách tập Hướng dẫn học nhà: (2’) - Học làm tập 7. 1 đến 7. 4 (Tr8_SBT) - Chuẩn ... B’ A A’ B’ A’ 27 A B Củng cố: - Giáo viên thu nhận xét kiểm tra Hướng dẫn học nhà: - Chuẩn bị cho sau Mỗi nhóm: - sợi dây cao su mảnh - dù trống + trống - âm thoa + búa cao su - tờ giấy * Những...
 • 77
 • 317
 • 3

Giáo an vật 6 năm học 2013 2014 (nội dung có tích hợp GDBV MT)

Giáo an vật lý 6 năm học 2013 2014 (nội dung có tích hợp GDBV MT)
... vật vào CL đựng BCĐ Thể tích phần CL dâng lên thể tích vật b.Khi vật rắn khơng bỏ lọt vào bình chia độ thả vật vào bình tràn Thể tích phần CL tràn thể tích vật Hoạt động 4: Thực hành đo thể tích ... thể tích vật rắn khơng thấm nước người ta xác định thể tích vật cách : A Đo thể tích bình tràn B Đo thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa C Đo thể tích lại bình tràn D Đo thể tích ... TRÌNH DẠY-HỌC Kiểm tra cũ.(3ph)? Nêu ví dụ tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật, 1 ví dụ lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng? * Đáp án Tuỳ học sinh Bài mới.(37ph) Giáo viên Học sinh...
 • 137
 • 2,414
 • 15

Giáo án vật 7 năm học 2013 2014 (nội dung tích hợp GDBVMT)

Giáo án vật lý 7 năm học 2013 2014 (nội dung tích hợp GDBVMT)
... phía sau vật cản vùng vùng tối, vùng đợc chiếu sáng đầy đủ, vùng nhận đợc ánh sáng từ phần nguồn sỏng lên không sáng vùng * Nhận xét : - Ghi Trên chắn đặt phía sau vầt cản có vùng - HS so sánh nhận ... chỏy ? - Hớng dẫn học sinh trả lời câu C4, C5 ( SGK ) - Gọi HS nhận xét -Hs trả lời :Mặt trời,ngọn nến cháy tự phát ánh sáng - Trả lời câu hỏi - Nhận xét - Nhận xét chung, đa đáp án - Ghi IV Vn ... chng ********************************** 27 Lp: 7ATit ( TKB ) : Ging : S s : Vng : Lp: 7BTit ( TKB ) : Ging : S s : Vng : Lp: 7CTit ( TKB ) : Ging : S s : Vng...
 • 119
 • 1,692
 • 17

giao an vat ly 12 nam hoc 2010 - 2011

giao an vat ly 12 nam hoc 2010 - 2011
... Án Vật Lý 12( Cơ Bản) N¨m häc 2009 - 2010 - C¸ch lµm b¸o c¸o TH - NhËn xÐt HS + KiĨm tra b¸o c¸o TH - C¸ch tr×nh bµy - Néi dung tr×nh bµy - KÕt qu¶ ®¹t ®ỵc - NhËn xÐt , bỉ xung, tãm t¾t - Lµm b¸o ... Án Vật Lý 12( Cơ Bản) xác định nào? N¨m häc 2009 - 2010 Wt = mgz dựa vào hình vẽ z = l(1 - cosα) → Wt = mgl(1 - cosα) - Biểu thức tính trọng trường? - Trong q trình dao động mối quan hệ - Biến đổi ... trước thời gian ∆t) - Hướng dẫn HS biến đổi biểu thức sóng M N¨m häc 2009 - 2010 - Biến dạng truyền ngun vẹn theo sợi dây - HS suy nghĩ vận dụng kiến thức để trả lời - Là sóng ngang - HS làm thí...
 • 148
 • 255
 • 0

Giáo án Vật 8 - Cơ học ppt

Giáo án Vật lý 8 - Cơ học ppt
... 3,3 m/s ; m/s ; 2,5 m/s - Bài tập 2: m = 45 kg = 450N S = 150 cm2 = 150.1 0-4 - Công thức tính áp suất: P= F 450 = -4 = 3000 N/m S 150.10 m2 = 3000 Pa P hai bàn chân = ? - Tác dụng đứng hai chân: ... 150.1 0-4 .2 = 0,3 m2 F 4500 P1 = S = (0,3) = 1500 N/m2 = 1500 Pa Đáp số: 3000 Pa ; 1500 Pa - Bài tập 3: Hai vật giống nên: PM = PN VM = VN = V Khi hai vật M N đứng cân mặt chất lỏng (hình 18. 1), ... trọng lực PN vàlực đẩy Acximet FAN  FAM = FAn Vì phần thể tích vật M ngập chất lỏng nhiều vật N nên V1M = V2N Lực đẩy Acximet đặt lên vật FAM = V1M d1 ; FAN = V2N d2 Do F1 = F2 nên V1M d1 = V2N...
 • 5
 • 226
 • 0

Giáo án vật8 năm học 2013-2014

Giáo án vật lí 8 năm học 2013-2014
... : km/h = 0, 28 m/s HS lờn bng lm a) 10 ,8 km/h = m/s? Nờn:10,8km/h =10 ,8 x 0,28m/s = b) m/s = km/h? m/s Gi ý : 1m/s=? km/h b) Vỡ : m/s = 3,6 km/h 1km/h=?m/s Nờn: m/s = x 3,6km/h = 18 km/h HS thao ... kiến thức chuyển động học (tính tơng đối ,vtb ) lực, quán tính áp suất Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức, kĩ giải tập Thái độ: - Học sinh có thái độ nghiêm túc học tập II Chuẩn bị: GV: ... chỡm cũn gp thnh thuyn th xung nc li ni i: h = 80 cm = 0,8m; h' = 20cm = 0,2m p dng cụng thc p = d.h p sut tỏc dng lờn ỏy thựng l: p = d.h = 10000.0 ,8 = 80 00 N/m2 p sut tỏc dng lờn im cỏch ỏy thựng...
 • 65
 • 806
 • 1

Giáo án Vật 8 năm 20142015

Giáo án Vật lý 8 năm 20142015
... Gi¸o ¸n: VËt - Nhà cửa , trái đất, cối thay đổi vật chuyển động - Vật chuyển động ta nhìn thấy -Vật chọn để so sánh gọi vật mốc khoảng cách từ vật đến vật khác - thơng thường chọn vật làm thay ... - Nêu vật có - Nêu vật tổng động vật Kü n¨ng: - VËn dơng thut lÊy ví dụ chưng tỏ vật hấp dẫn hấp dẫn phụ thuộc vào độ cao nơi đặt vật khối lượng vật * HS Khá – Giỏi: KiÕn thøc: - Hiểu vật có ... anh an 1s: hơn) so sánh yếu tố nào?u cầu HS trả lời C2, có chọn phương án A1 = 640/50 = 12 ,8 (J) ? để đánh giá làm việc khoẻ ? - Anh dũng : Trong vật người ta thường so sánh công A2 = 960/60...
 • 99
 • 165
 • 0

Giáo án vật 6 năm học 2014 - 2015 chuẩn

Giáo án vật lý 6 năm học 2014 - 2015 chuẩn
... Bồ Lý, ngày tháng 10 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 02/ 11/ 2014 Ngày dạy: / 11/ 2014 Năm học: 201 4- 2015 TIẾT 11 BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP A Mục tiêu: Kiến thức: - Phát ... Bồ Lý, ngày tháng 11 năm 2014 Ký duyệt Tổ KHTN Giáo vật lí Ngày soạn: 08/ 11/ 2014 Ngày dạy: / 11/ 2014 Năm học: 201 4- 2015 TIẾT 12 BÀI 11 TRỌNG LƯỢNG RIÊNG- BÀI TẬP A Mục tiêu: Kiến thức: - Phát ... dạng tập ( SGK- SBT) V Hướng dẫn HS học nhà: - Học lại phần học chuẩn bị thi học kì I - Chuẩn bị dụng cụ học tập tốt để thi học kỳ I Bồ Lý, ngày tháng 12 năm 2014 Ký duyệt...
 • 74
 • 1,874
 • 12

Giáo án Vật 9 năm học 2014 - 2015

Giáo án Vật lý 9 năm học 2014 - 2015
... dơng, chốt (-) phía cực âm nguồn điện 2- Học sinh: Mỗi nhóm: 26 - bóng đèn pin 2,5V- 1W - công tắc - quạt điện nhỏ 2,5V - nguồn điện 6V - đoạn dây nối - biến trở chạy 20 - 2A - bảng cắm - ampe kế ... 18.1 (SGK-T 49) 2- Học sinh: - Các kiến thức Vật lí 7, Vật lí Công nghệ có liên quan Mỗi nhóm: - bình nhiệt lợng kế dung tích 250ml - nguồn điện 12V - đoạn dây nối - biến trở chạy 20 - 2A - đồng ... phiếu học tập, trả lời câu hỏi - Nêu đáp án, biểu điểm cho HS tự chấm kết phiếu lẫn - Tự đánh giá kết qua việc chấm kết bạn - Nhận xét đánh giá kết qủa HS HDVN - Học làm tập 19. 4, 19. 5 (SBT-T24) -...
 • 138
 • 255
 • 2

Giáo án vật 8 năm 2015

Giáo án vật lý 8 năm 2015
... VD vật chuyển động, vật đứng yên rõ vật chọn làm mốc (trả lời câu C2&C3) VD vật chuyển động vật đứng yên trả lời câu C2 & C3 C3: Vị trí vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian vật vật ... Chứng minh: - Vật chìm dV > dl - Vật lơ lửng dV = dl - Vật dV < dl - Gợi ý: Giải + Khi vật nhúng chất lỏng -> Vật nhúng nước thì: so sánh Vvật Vclỏng mà vật chiếm chỗ? Vv = Vcl mà vật chiếm chỗ ... cân vật chuyển động vật không thay đổi vận tốc a Dự đoán GV: Ta biết lực tác dụng làm thay đổi HS: Đọc phần a, dự đoán vận tốc vật - Khi vật chuyển động mà chịu (?) Khi lực tác dụng lên vật cân...
 • 89
 • 148
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 6 năm học 2013 2014 nội dung tích hợp gdbvmtgiáo án vật lý 6 năm học 20132014 nội dung tích hợp gdbv môi trườnggiáo án vật lý 8 năm 2013giáo an vật lý 6 năm học 2013 2014 nội dung có tích hợp gdbv mtgiáo án vật lý 9 năm học 20132014 nội dung tích hợp gdbv môi trườnggiáo án vật lý 7 năm học 2013 2014 nội dung tích hợp gdbvmtgiáo án vật lý 8 học kì 2giáo án vật lý 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý 8 3 cột cả nămgiáo án vật lý 8 bài 12giáo án vật lý 8 bài 11giáo án vật lý 8 bài 10giáo án vật lý 8 bài 9giáo án vật lý 8 bài 8Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVSoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệu4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10định tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111CV giai trinh loi nhuan qui III 20108. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C0. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 20165. Bao cao SXKD nam 2015Don ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)