Phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học hợp tác

Tìm hiểu phương pháp kịch ngắn trong dạy học tích cực thử vận dụng vào một số bài học môn đạo đức ở tiểu học để hình thành hành vi văn hoá trong giao tiếp học sinh

Tìm hiểu phương pháp kịch ngắn trong dạy học tích cực và thử vận dụng vào một số bài học môn đạo đức ở tiểu học để hình thành hành vi văn hoá trong giao tiếp học sinh
... dụng phơng pháp kịch ngắn dạy học Tiểu học Đối tợng nghiên cứu Phơng pháp kịch ngắn dạy học tích cực Vận dụng phơng pháp kịch ngắn vào số đạo đức để hình thành hành vi văn hoá giao tiếp cho học ... trạng vận dụng phơng pháp kịch ngắn vào dạy học môn học Tiểu học nói chung môn đạo đức nói riêng trờng Tiểu học 3- Thực nghiệm vận dụng phơng pháp kịch ngắn vào dạy học số đạo đức để hình thành hành ... Tiểu học vi c sử dụng phơng pháp kịch ngắn môn đạo đức để hình thành hành vi văn hoá giao tiếp cho học sinh nhà trờng Tiểu học Chơng III: Thực nghiện vận dụng phơng pháp kịch ngắn vào dạy học môn...
 • 53
 • 957
 • 1

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh
... Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 Trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Lịch sử vấn đề nghiên cứu Dạy ... cứu Nghiên cứu vận dụng PPDHHT theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS, góp phần đổi PPDH hóa học theo hướng dạy học tích cực 3.2 ... Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 1.3 Phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 1.3.1.Khái niệm phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 1.3.2 Đặc trưng dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ 1.3.3...
 • 27
 • 806
 • 2

DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG doc

DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC VÀ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG doc
... có tính chất hệ thống thực dạy cho tiết  Nhóm, tổ: quen dần phương pháp dạy học tích cực, lồng nghép giáo dục môi trường D/ Kết luận : - Ngày , với ý thức học tập học sinh sa sút so với phát ... tri thức nhu cầu người học ; đòi hỏi Thầy cô giáo cần thực hiển cải tiến phương pháp dạy học “ Phát huy tính tích cực học sinh “ lồng ghép GDMT nhằm tạo hứng thú học tập học sinh góp phần chống ... thích hợp cho dạng ion ? Có loại phân Chuyển ý lồng ghép loại ? giáo dục môi trường * CTHH , hàm lượng % * Lồng ghép giáo dục môi K2O có phân trường ( 18 phút ) * Cách Đ/C phân Kali - Đặt...
 • 26
 • 686
 • 1

báo cáo tổng kết năm học về việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực một số kết quả hoành thành các mục tiêu đề ra

báo cáo tổng kết năm học về việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực và một số kết quả hoành thành các mục tiêu đề ra
... là" Năm học đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục; năm học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi quản lý tài Đổi phương pháp dạy học, đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực. Toàn ... phương pháp dạy học giáo dục học sinh; có báo cáo cải tiến đổi phương pháp giảng dạy 1.2 Tiếp tục triển khai thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực +Biện pháp ... phương pháp dạy học giáo dục học sinh; có báo cáo cải tiến đổi phương pháp giảng dạy 1.2 Tiếp tục triển khai thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực +Biện pháp...
 • 21
 • 849
 • 0

skkn tích hợp phương pháp dạy học tích cực phương pháp nghiên cứu hệ thống giảng dạy ca dao ngữ văn 10

skkn tích hợp phương pháp dạy học tích cực và phương pháp nghiên cứu hệ thống giảng dạy ca dao ngữ văn 10
... ảnh, biện pháp nghệ thuật sử dụng, từ rút ý nghĩa III Vận dụng phương pháp dạy học tích cực phương pháp nghiên cứu hệ thống vào giảng dạy ca dao Đặc trưng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh ... trò phương pháp hệ thống việc giảng dạy ca dao, Bộ Giáo dục định hướng phương pháp giảng dạy sách giáo viên (2006): Dạy cần ý đến phương pháp hệ thống việc tiếp cận ca dao: đưa ca dao vào hệ thống ... học sinh tự tìm hệ thống hệ thống môtip, hệ thống biểu tượng, hệ thống ca dao sử dụng biện pháp tu từ giống nhau… đặt ca dao hệ thống để phân tích Thực nghiệm giảng dạy ca dao chương trình ngữ...
 • 20
 • 129
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học tích cực các bước giải quan trọng không thể thiếu khi giải các bài toán có lời văn ở lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học tích cực và các bước giải quan trọng không thể thiếu khi giải các bài toán có lời văn ở lớp 3
... phơng pháp dạy học tích cực vào việc dạy học đơn vị GV:Đinh Anh Văn Sáng kiến kinh nghiệm lớp Trờng tiểu học Luận Thành Giáo viên phải nắm vững bớc giải nên theo giải toán lời văn từ hớng dẫn học ... 948 : = 31 6 không Ta lấy 31 6 x xem 948 không Hoặc lấy 948 : 31 6 xem không Bớc 5: Khai thác toán: Ta suy nghĩ: 1) thể giải toán theo cách khác không? - Nhìn vào tóm tắt ta thấy đoạn ... Sáng kiến kinh nghiệm lớp Trờng tiểu học Luận Thành vấn đề, nặng nề sách giáo khoa cách giải mẫu Không phát huy đợc tính sáng tạo học sinh giải toán, cụ thể học sinh không tìm đợc nhiều cách...
 • 8
 • 347
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hóa học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học phần hóa học phi kim lớp 10 trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh
... dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 Trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Lịch sử vấn đề nghiên cứu Dạy học hợp tác theo nhóm ... VẬN DỤNG MỘT SỐ CẤU TRÚC DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ TRONG DẠY HỌC PHẦN HOÁ HỌC PHI KIM LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Nội dung, cấu trúc chương trình hóa học phần hóa học phi kim lớp ... tài Vận dụng PPDHHT theo nhóm nhỏ dạy học phần hoá học phi kim lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS”mà thân thưc Đề tài “Thiết kế giáo án dạy học theo nhóm nhỏ kết hợp...
 • 127
 • 335
 • 0

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT
... Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam” theo chương trình powerpoint - Vận dụng phương pháp giảng dạy tình ứng dụng phần mềm tin học vào giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ... Đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam”, chương trình lớp 10, THPT Mục đích nghiên cứu - Tìm phương pháp ... phương pháp dạy học ứng dụng phần mềm tin học vào giảng dạy GDQP - AN 10 - Tổ chức thực nghiệm dạy học theo phương pháp đổi tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đổi...
 • 50
 • 177
 • 0

Dạy học theo phương pháp tích cực lồng ghép giáo dục môi trường vào bài giảng

Dạy học theo phương pháp tích cực và lồng ghép giáo dục môi trường vào bài giảng
... KIẾN KINH NGHIỆM HOÁ HỌC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO AN GIANG TRƯỜNG T.H.P.T LONG XUYÊN TỔ HOÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC VÀ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Giáo viên môn NGUYỄN ... có tính chất hệ thống thực dạy cho tiết • Nhóm, tổ: quen dần phương pháp dạy học tích cực, lồng nghép giáo dục môi trường D/ Kết luận : - Ngày , với ý thức học tập học sinh sa sút so với phát ... tri thức nhu cầu người học ; đòi hỏi Thầy cô giáo cần thực hiển cải tiến phương pháp dạy học “ Phát huy tính tích cực học sinh “ lồng ghép GDMT nhằm tạo hứng thú học tập học sinh góp phần chống...
 • 13
 • 474
 • 0

SKKN THÚC đẩy sự TÍCH cực tự GIÁC học tập của học SINH lớp 12a2 TRƯỜNG THPT số 1 SA PA TRƯỚC NHIỆM vụ của GIÁO VIÊN GIAO BẰNG CÁCH THAY đổi PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ đầu GIỜ

SKKN THÚC đẩy sự TÍCH cực và tự GIÁC học tập của học SINH lớp 12a2 TRƯỜNG THPT số 1 SA PA TRƯỚC NHIỆM vụ của GIÁO VIÊN GIAO BẰNG CÁCH THAY đổi PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ đầu GIỜ
... 50% 3,4 10 0% 18 30 10 % 23,3% 56,7% 10 % 10 0% 11 14 30 6,7% 40% 46,6 6,7% 10 0% 16 30 16 ,7% 33,3% 43,3% 67% 10 0% S hc sinh Biu so sỏnh kt qu xp loi trc v sau tỏc ng 11 Trc tỏc ng ta ó kim tra kờt ... tỏc ng 12 A2 12 A1 Biu so sỏnh im trng bỡnh kim tra trc v sau tỏc ng Bng 7: Thang bc im trc v sau tỏc ng Lp Thang bc im 10 Tng 12 A2 Trc T Sau T 12 A1 Trc T Sau T Kộm Yu TB Khỏ Gii 17 30 13 ,3% 33,3% ... 5,5 10 Tho A Khay 6,5 10 Vự A Lu 2,7 11 Vự Th Le 4,5 11 Mỏ A Mng 5,3 12 Phn Lỏo L 4,3 12 Phn L My 5,7 13 L A Li 8,3 13 Nguyn Vn Nam 7,3 14 Phựng ễng Liu 14 Chõu A Ninh 5,5 15 Cho T My 3,3 15 Hu...
 • 35
 • 83
 • 0

Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinhtrong dạy học phần hiđrocacbon – Hóa học 11 nâng cao

Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinhtrong dạy học phần hiđrocacbon – Hóa học 11 nâng cao
... hội kiến thức phần hiđrocacbon cách hiệu nhất, chọn đề tài: Vận dụng số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh dạy học phần hiđrocacbon Hóa học 11 nâng cao Lịch sử ... logic phần hiđrocacbon - Hóa học 11 nâng cao Từ đề xuất sở lựa chọn vận dụng số PPDH tích cực dạy học phần hiđrocacbon - Hóa học 11 nâng cao - Thực nghiệm sư phạm việc vận dụng số PPDH tích cực dạy ... Hóa học 11 nâng cao - Xây dựng số giáo án dạy học có sử dụng PPDH tích cực đề xuất dạy học phần hiđrocacbon hóa học 11 nâng cao - Đánh giá tính khả thi hiệu việc sử dụng PPDH tích cực dạy học...
 • 140
 • 392
 • 0

skkn đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh THCS trong các bài vẽ tranh đề tài

skkn đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh THCS trong các bài vẽ tranh đề tài
... "Đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh THCS vẽ tranh đề tài" + Khả áp dụng sáng kiến: Áp dụng tất vẽ tranh đề tài trường THCS + Lợi ích thiết thực sáng kiến: Học sinh ... hiểu vẽ đề tài yêu cầu vấn đề quan trọng giáo viên hướng dẫn Chính lí chọn đề tài "Đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh THCS vẽ tranh đề tài" góp phần nhỏ vào ... thích môn học Kết đạt Kết điều tra chưa áp dụng phương pháp "Đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh THCS vẽ tranh đề tài" Lớp-HS 6A: 22 HS 6B: 23 HS 6C: 23 HS Đạt...
 • 19
 • 208
 • 0

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trung học phổ thông (chương hiđrocacbon không no lớp 11, nâng cao)

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trung học phổ thông (chương hiđrocacbon không no  lớp 11, nâng cao)
... nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh trung hc ph thụng l ht sc cn thit Mc tiờu ca ti Nghiờn cu vic dng phng phỏp dy hc hp tỏc theo nhúm nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh - THPT ... chng hirocacbon khụng no lp 11, nõng cao theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ch ng sỏng to ng thi to thúi quen lm vic theo nhúm cho hc sinh Cu trỳc lun Ngoi phn m u kt lun v khuyn ngh, mc lc ti liu ... x lý s liu thc nghim s phm Gi thuyt khoa hc Nu giỏo viờn bit dng tt phng phỏp dy hc hp tỏc nhúm vo quỏ trỡnh dy hc húa hc (chng hirocacbon khụng no lp 11, nõng cao) vi s kt hp cỏc k thut dy hc...
 • 17
 • 698
 • 1

tìm hiểu phương pháp học tích cực ứng dụng cho bài toán lọc thư rác

tìm hiểu phương pháp học tích cực và ứng dụng cho bài toán lọc thư rác
... gian ch i cho mt truy cú th khỏ cao, v mt bn cp nht thc s c thc hin, thỡ ln ca nú cú th li rt nh Vỡ vy, tỏc gi thit lp ngng cho phự hp: tỏc gi bt u vi st cú giỏ tr cao, v chia nú cho cho n t c ... luụn l cõu tr li cho tn tht ca mụ hỡnh l cao nht HJJJ{J{ HJJJ{H{ (2.2) Nu chỳng ta s dng nh ngha tn tht ny cho cõu truy thut toỏn hc tớch cc thỡ chỳng ta nờn la chn cõu truy cho kt qu t tn ... th cỏc mu kiu ny khụng phi l hu ớch cho hc tớch cc v cng khụng cn thit hi nhón cho chỳng Cỏc mu cú thụng tin l cỏc mu m b phõn lp khụng cn phi cú mt d oỏn tt cho vic gỏn nhón vi s t tin cao Do...
 • 65
 • 714
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: day hoc theo phuong phap tich cuc va long ghep giao duc moi truong trong mon sinh hoc 7tình hình nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực và quản lí việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực ở nhà trường trên thế giớitình hình nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực và quản lí việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực ở nhà trường trong nướcdạy học tích cực và một số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cựcáp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học hoá học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh thông qua nhóm oxi lớp 10 ban nâng caophương pháp phát huy tính tích cưc và tư duyphương pháp tiếp cận tích cực và tiêu cựcphương pháp phương pháp vấn đáp phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề phương pháp dạy học hợp tác theo nhómphương pháp dạy học hợp táckhái niệm phương pháp dạy học hợp táccác phương pháp dạy học hợp tácđặc điểm của phương pháp dạy học hợp tácvận dụng phương pháp dạy học hợp tácphương pháp dạy học hợp tác nhómphương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây