Chứng minh một số không phải là số chính phương

Gián án CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE

Gián án CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE
... giải : Bài toán : Chứng minh số nguyên tố p ta tìm số viết hai chữ số chia hết cho p Bài toán : Chứng minh số tự nhiên không chia hết cho tồn bội có dạng : 111 Bài toán : Chứng minh tồn số có ... bán kính đường tròn ngoại tiếp : Vậy toán chứng minh Hình tròn hình tròn bán kính 1, chứa hình vuông ta Bài toán : Trong mặt phẳng cho 2003 điểm cho điểm có điểm cách khoảng không vượt Chứng minh ... bé để cắt hình tròn có bán kính Bài : Trên tờ giấy kẻ ô vuông, chọn 101 ô Chứng minh 101 ô có 26 ô điểm chung Bµi : BÀN LUẬN VỀ BÀI TOÁN "BA VỊ THẦN" Chúng ta biết toán thú vị : “Ba vị thần”...
 • 7
 • 524
 • 4

Bài giảng CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE

Bài giảng CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE
... tự giải : Bài toán : Chứng minh số nguyên tố p ta tìm số viết hai chữ số chia hết cho p Bài toán : Chứng minh số tự nhiên không chia hết cho tồn bội có dạng : 111 Bài toán : Chứng minh tồn số ... nguyên) Chứng minh cạnh bên ngũ giác điểm nguyên khác Bài : Tờ giấy hình vuông có cạnh bé để cắt hình tròn có bán kính Bài : Trên tờ giấy kẻ ô vuông, chọn 101 ô Chứng minh 101 ô có 26 ô điểm chung Bµi ... cho Bài toán 12 : Có 1000 mảnh bìa hình chữ nhật, mảnh bìa ghi số số từ đến 1001 cho hai mảnh ghi số giống Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh...
 • 7
 • 635
 • 0

Tài liệu CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE

Tài liệu CHUNG MINH MOT SO KHONG PHAI LA SO CHINH PHUONG-NGUEN LY DRICLE
... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh ... : Bài toán : Chứng minh số nguyên tố p ta tìm số viết hai chữ số chia hết cho p Bài toán : Chứng minh số tự nhiên không chia hết cho tồn bội có dạng : 111 Bài toán : Chứng minh tồn số có dạng ... Nguyên lí Đi-rích-lê giúp ta chứng minh tồn “ngăn kéo” chứa hai vật mà không “ngăn kéo” Các bạn làm quen việc vận dụng nguyên lí qua toán sau Bài toán : Chứng minh 11 số tự nhiên tồn số có hiệu...
 • 7
 • 351
 • 1

Bài soạn Chứng minh một số không phải số Chính phương

Bài soạn Chứng minh một số không phải là số Chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... mảnh ghi số giống Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán...
 • 2
 • 278
 • 2

Tài liệu Chứng minh một số không phải số Chính phương

Tài liệu Chứng minh một số không phải là số Chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh...
 • 2
 • 283
 • 0

Tài liệu Chứng minh một số không phải số chính phương

Tài liệu Chứng minh một số không phải là số chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh...
 • 2
 • 292
 • 0

Tài liệu Chứng minh một số không phải số chính phương

Tài liệu Chứng minh một số không phải là số chính phương
... “Kẹp” số hai số phương “liên tiếp” Các em thấy : Nếu n số tự nhiên số tự nhiên k thỏa mãn n2 < k < (n + 1)2 k không số phương Từ em xét toán sau : Bài toán : Chứng minh số 4014025 không số phương ... 20042 Chứng tỏ 4014025 không số phương Bài toán : Chứng minh A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) không số phương với số tự nhiên n khác Nhận xét : Đối với em làm quen với dạng biểu thức nhận A + số phương ... Chứng minh : Không thể ghép tất mảnh bìa liền để số phương Bài toán 13 : Chứng minh : Tổng bình phương bốn số tự nhiên liên tiếp số phương Gợi ý : Nghĩ tới phép chia cho Bài toán 14 : Chứng minh...
 • 2
 • 209
 • 0

Bài 1 : CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI SỐ CHÍNH PHƯƠNG pot

Bài 1 : CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG pot
... 12 5) = 1, từ (1) (2) suy : 12 310 0 - chi hết cho 10 00 => 12 310 1 = 12 3 (12 310 0 - 1) + 12 3 = 10 00k + 12 3 (k ∩ N) Vậy 12 310 1 có ba chữ số tận 12 3 Bài toán 12 : Tìm ba chữ số tận 3399 98 Lời giải : ... 20032004 Bài : Cho (a, 10 ) = Chứng minh ba chữ số tận a1 01 ba chữ số tận a Bài : Cho A số chẵn không chia hết cho 10 Hãy tìm ba chữ số tận A200 Bài : Tìm ba chữ số tận số : 19 9 319 9 419 95 2000 Bài : Tìm ... 12 5 Bài toán 11 : Tìm ba chữ số tận 12 310 1 Lời giải : Theo tính chất 6, (12 3, 5) = => 12 310 0 - chia hết cho 12 5 (1) Mặt khác : 12 310 0 - = (12 325 - 1) (12 325 + 1) (12 350 + 1) => 12 310 0 - chia hết...
 • 16
 • 7,404
 • 47

CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI SỐ CHÍNH PHƯƠNG

CHỨNG MINH MỘT SỐ KHÔNG PHẢI LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG
... 1 .Không số phương có dạng 3n + (với n số tự nhiên) 5) Số phương tận chữ số hàng chục chữ số chẵn Số phương tận chữ số hàng chục Số phương tận chữ số hàng chục chẵn Số phương tận chữ số hàng chục ... Chuyên đề chứng minh số không phương II Áp dụng giải toán chứng minh số không số phương Nhìn chữ số tận Vì số phương bình phương số tự nhiên ... thừa số nguyên tố, số phương chứa thừa số nguyên tố với số mũ chẵn 3) Số phương có hai dạng 4n 4n + Không số phương có dạng 4n + 4n + (với n số tự nhiên) 4) Số phương có dạng 3n 3n + 1.Không...
 • 7
 • 154
 • 0

Chứng minh luật liên minh châu âu không phải luật quốc gia cũng không phải luật quốc tế

Chứng minh luật liên minh châu âu không phải là luật quốc gia cũng không phải là luật quốc tế
... án công lí châu âu Tòa sơ thẩm châu âu Đồng thời, qua việc bình luận cấu trúc nguồn luật liên minh châu âu, làm rõ được, chứng minh luật liên minh châu âu luật quốc gia luật quốc tế DANH MỤC ... nguồn luật liên minh châu âu: Khi nói tới luật liên minh châu âu, có nhiều quan điểm nguồn luật liên minh châu âu Có có quan điểm cho nguồn luật liên minh châu âu bao gồm: Nguồn luật gốc, nguồn luật ... Khái quát cấu trúc nguồn pháp luật liên minh châu âu: Định nghĩa luật liên minh châu âu: Luật liên minh châu tổng thể nguyên tắc quy phạm pháp luật Liên minh châu âu xây dựng ban hành, có hiệu...
 • 8
 • 1,387
 • 9

Chứng minh một số luật trong lập luận theo xác suất khoảng

Chứng minh một số luật trong lập luận theo xác suất khoảng
... tính xác suất C? Một mô hình không gian xác suất cho lập luận theo xác suất Trong phần tìm hiểu mô hình không gian xác suất cho việc lập luật theo xác suất, từ áp dụng mô hình để chứng minh số luật ... Chứng minh số luật lập luận theo xác suất khoảng Giới thiệu lập luận theo xác suất 1.1 Giới thiệu Xác suất đóng vai trò quan trọng việc nhìn nhận hiểu biết giới, cách mà lập luận giới ... hiểu xác suất A nằm khoảng [0.7, 1] Làm cách để tính xác suất khoảng π(C→(A∨B))? Áp dụng thuật toán IVPR, tương tự ví dụ ta tính xác suất khoảng Chứng minh số luật lập luận theo xác suất khoảng...
 • 15
 • 244
 • 0

Vận dụng số phức vào chứng minh một số kết quả hình học

Vận dụng số phức vào chứng minh một số kết quả hình học
... Chương: Số phức ứng dụng cho học sinh lớp 12: Giải thích số i với i2 = −1 mà họ làm quen với trường Q R Với lý kể trên, luận văn tập trung nghiên cứu: Trường C vận dụng số phức Hình học sơ cấp ... cot x 2 k=1 n f (x) = Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Chương Ứng dụng số phức vào nghiên cứu Hình học sơ cấp 2.1 Một vài đồng thức Bất đẳng thức Hình học sơ cấp 2.1.1 Đồng ... chương 2, đưa Mục 1.3 Chương tập trung trình bày vài ứng dụng số phức vào Hình học sơ cấp Mục 2.1 dành để trình bày việc sử dụng số phức vào mở rộng đồng thức Bất đẳng thức Ptolemy Mệnh đề 2.1.2...
 • 71
 • 359
 • 1

Sử dụng ma trận và định thức để chứng minh một số kết quả hình học

Sử dụng ma trận và định thức để chứng minh một số kết quả hình học
... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Đỗ Văn Hải SỬ DỤNG MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC ĐỂ CHỨNG MINH MỘT SỐ KẾT QUẢ HÌNH HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐN HỌC Chun Ngành: PHƯƠNG PHÁP TỐN SƠ CẤP Mã số: 60460113 ... hình học sơ cấp Nội dung luận văn chia làm hai chương Chương I: Kiến thức chuẩn bị ma trận, các phép tốn ma trận, định thức số đồng thức cổ điển, Vành ma trận K[A] Chương II: Vận dụng định thức ma ... kiện để định nghĩa ma trận tích AB số cột ma trận A số hàng ma trận B Ma trận đơn vị: Ma trận E cấp n có đường chéo 1, phần tử ngồi đường chéo gọi ma trận đơn vị:     E=    0 Số hóa...
 • 66
 • 744
 • 0

skkn- một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh một số bài toán hay và khó

skkn- một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh một số bài toán hay và khó
... cách tự học - 19 - C Kết luận Trên số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh số toán hay khó Do kinh nghiệm qua thực tế giảng ... Chứng minh quan hệ đại lượng Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để tìm quỹ tích điểm Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để dựng hình -6- - Bài tập minh hoạ 2.1 Bài tập chứng minh tứ giác ... vận dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để làm ? Ta biết có nhiều phương pháp để chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn Khi biết tứ giác nội tiếp đường tròn suy góc đỉnh góc đỉnh đối diện với hay...
 • 20
 • 5,989
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: cách chứng minh một số không phải là số chính phươngchứng minh một số không phải là số chính phươngcách chứng minh một số không là số chính phươngchung minh mot so khong phai so chinh phuongchung minh mot so la so chinh phuongchứng minh một số bất đẳng thức cơ bảnchứng minh một số chia hết cho 3bình luận cấu trúc nguồn của liên minh châu âu và chứng minh luật liên minh châu âu không phải là luật quốc gia cũng không phải là luật quốc tchứng minh một số công thức trong phương pháp đơn hình đối ngẫubiết cách chứng minh một số mệnh đề đơn giản bằng quy nạpkhẳng định đây chỉ là một thuốc chữa triệu chứng tăng axit chứ không phải là thuốc chữa nguyên nhân viêm dạ dày2 5 hai chu trình thuận nghịch chứng minh một thực tế đó là entropy là trạng thái của một chất 3sử dụng tính chất nếu hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau có tích là một số chính phương thì mỗi số đều là số chính phươngsử dụng tính chất nếu hai số nguyên liên tiếp có tích là một số chính phương thí một trong hai số nguyên liên tiếp đó bằng 0quan hệ 1 n trường liên kết dùng trong bảng chính phải là khoá chính còn trường trong bảng quan hệ không phải là khoá chính của bảng đó khoá ngoạiBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưHóa học đại cương 11113Nội dung giảng dạy lớp bồi dưỡng QLNN về nông nghiệp cho cán bộ xã việtCẩm nang du học 123abcBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhBài 6. Học gõ mười ngónBài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiGiáo án tổng hợpĐề thi lớp 4Đề Toán Tiếng Anh lớp 5 phần 1đề thi hk i lớp 4ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Đề KT Toán 5 giữa HKI 2017-2018Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018Bài tập về dấu hiệu chia hếtKT 45 p . tiet 18. chuan KTKNHo n thi n c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th p Th ng LongPh ng h ng ho n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty XNK Kho ng S nPh ng h ng ho n thi n k to n nghi p v b n h ng trung t m th ng m i H N iTh c tr ng k to n nghi p v b n h ng c ng ty V t Li u i n D ng C C Kh