giáo án ngoài giờ lên lớp khối 9

giáo án ngoài giờ lên lớp Khối 12

giáo án ngoài giờ lên lớp Khối 12
... Họp cán lớp ban chấp hành chi đoàn để trao đổi thống nội dung phương phán tổ chức hoạt động b Học sinh - Cán lớp phổ biến thời gian, hình thức trình bày tiểu phẩm hoạt động cho bạn học sinh lớp ... sinh - Cán lớp Ban chấp hành chi đoàn phổ biến nội dung giao lưu với thầy, cô giáo đảng viên trường cho lớp; chuẩn bị câu hỏi tình theo nội dung phần II; chuẩn bị lời chào mừng lớp nói lên mong ... tình hình, ý thức lớp hưởng ứng tham gia thi sáng tác, số lượng cộng tác Mời ban giám khảo thư ký… DCT cho Chia lớp thành đội Mời đội lên công bố nội dung tên đội lần tác phẩm sáng tác đội lượt...
 • 16
 • 2,341
 • 18

GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6

GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6
... Trần Cao Vân Giáo án hoạt động ngồi lên lớp -Lớp CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG G D NGỒI GIỜ LÊN LỚP ************ Khối - HKII - Năm học 20 06- 2007 Tháng Tuần Nội Dung 19 Thi tìm hiểu gương sáng Đảng Viên ... trời Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- 27 Trường THCS Trần Cao Vân Giáo án hoạt động ngồi lên lớp -Lớp Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- 28 Trường THCS Trần Cao Vân Giáo án hoạt động ngồi lên lớp -Lớp ... lập tổ, nhóm lớp - Bầu đội ngũ cán lớp: lớp trưởng, lớp phó,tổ trưởng tổ phó, cán chức năng, cán mơn học - Xác định chức năng,nhiệm vụ cán lớp - Về cách thức làm việc đội ngũ cán lớp b) Hình thức...
 • 48
 • 3,726
 • 34

Giáo án ngoài giờ lên lớp khối 7

Giáo án ngoài giờ lên lớp khối 7
... ban cán phát biểu ý kiến - Hát tập thể Kết thúc hoạt động Ngời điều khiển: - Chúc mừng ban cán lớp - Chúc lớp đoàn kết, hợp tác hoạt động lớp để đạt kết tốt năm học hoạt động giáo dục lên lớp ... chơng trình mời cô giáo tham dự văn nghệ học sinh Kết thúc hoạt động - Hát tập thể - Đại diện lớp cảm ơn cô giáo làm tốt theo lời dạy cô giáo hoạt động giáo dục lên lớp tuần 12 tháng 11 nội dung ... nhận xét hoạt động - Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến Chủ để tháng Tiến bớc lên đoàn hoạt động giáo dục lên lớp tuần 24 tháng nội dung hoạt động 1: tìm hiểu đoàn Yêu cầu giáo dục: Giúp học...
 • 24
 • 1,284
 • 6

GIÁO án NGOÀI GIỜ lên lớp KHỐI 9 NHỮNG kỹ NĂNG SỐNG DÀNH CHO học SINH THCS

GIÁO án NGOÀI GIỜ lên lớp KHỐI 9  NHỮNG kỹ NĂNG SỐNG DÀNH CHO học SINH THCS
... Điền Giáo an hoạt động ngồi lên lớp 9/ 1 Năm học 2014 - 2015 HS viết thu hoạch cá nhân việc thực tuần học tốt tháng học tốt mình, cán lớp viết tổng kết sau tuần học tốt ,tháng học tốt.của lớp Vận ... Giáo viên: Phạm Văn Tiến Lộc 11 Trường THC Điền Giáo an hoạt động ngồi lên lớp 9/ 1 Giáo viên: Phạm Văn Tiến Lộc Năm học 2014 - 2015 12 Trường THC Điền Giáo an hoạt động ngồi lên lớp 9/ 1 Năm học ... thức học tâm giành kết cao kỳ thi cuối năm Kĩ năng: Học sinh có phương pháp học tập thích hợp với mơn học, kỹ huy động kiến thức lớp áp dụng vào hoạt đơng tập thể 3.Thái độ: Học sinh có động học...
 • 44
 • 2,603
 • 28

Giáo án Ngoài Giờ Lên Lớp khối 9

Giáo án Ngoài Giờ Lên Lớp khối 9
... điều khiển giới thiệu lớp trưởng chốt lại kết thảo luận trình bày báo cáo tổng kết hoạt động lớp năm lớp Sau lớp trưởng nêu phương hướng hoạt động cán lớp tiêu chuẩn cán lớp năm học - HS phát ... thắc mắc, lớp trưởng trả lời giải đáp * Hoạt động 3:Tổ chức bầu cán lớp -Sau thống phương thức, người điều khiển tổ chức cho lớp tiến hành bầu lựa chọn đội ngũ cán lớp - Đội ngũ cán lớp mts, cử ... tổ chức: a Giáo viên chủ nhiệm: - Thống với cán lớp, tổ chương trình, nội dung, yêu cầu tổ chức sinh hoạt lớp - Giao nhiệm vụ cho cán lớp, Đội viết đăng kí thi đua tổ giao ước thi đua lớp - Dự...
 • 23
 • 307
 • 0

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6
... - 2012 Giáo án HĐGDNGLL lớp V/ Kết thúc hoạt động: Giáo viên: Nhận xét đánh giá tinh thần chuẩn bò, ý thức tự giác học sinh + Động viên lớp phát huy kết hoạt động tích cực tham gia hoạt động văn ... 2012 16 Giáo án HĐGDNGLL lớp chuẩn bò trước  Hoạt động Cả lớp DCT BGK Cả lớp DCT Lớp trưởng DCT Cả lớp 45’ Hoạt động Thảo luận biện pháp nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện học kì II - Lớp ... riêng giáo viên nhà trường - GVCN cán lớp thống chương trình, kế hoạch hoạt động - Giáo viên chủ nhiệm họp với cán lớp, xây dựng chương trình hành động lớp (để phát động thi đua trước lớp) ; thống...
 • 27
 • 2,163
 • 10

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7
... ca trũ Ni dung c bn I.Khi ng: -DCT - Bn Lớp trởng nờu lý cuc hp v gii thiu i biu - Qun ca bt nhp bi hỏt th: Cựng ta i lờn nhc s: Phong Nhó -Vn ngh - Bn Lớp trởng mi cỏc i thi mt khỏn gi v nờu ... ằ VI RT KINH NGHIM Ký duyt ca lónh o Ngy / / Ký duyt ca t trng Ngy / / Bin Lc Ti T Minh Tõn - 17 - Giỏo ỏn hot ng ngoi gi lờn lp- Lp Ngy son: Tit : GV :Nguyn Th ng CH IM THNG 12 UNG NC NH NGUN ... mng H Ni - Nhng truyn thng hc tp, sn xut a phng; nhng tm gng bo v v xõy dng quờ hng giu p - 27 - Giỏo ỏn hot ng ngoi gi lờn lp- Lp GV :Nguyn Th ng - Nhng nột i thay quờ hng b Hỡnh thc hot...
 • 54
 • 634
 • 0

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7
... tình -Mời GV lên trao nhiệm vụ cho ban cán lớp 5/ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (Thời gian phút) - Người dẫn chương trình + Mời bạn lớp nhận xét kết tiết học hoạt động giáo dục lên lớp + Mời Giáo viên phát ... đội ngũ cán lớp đủ lực để lãnh đạo hoạt động Hãy giới thiệu ban cán lớp gồm chức danh sau: Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mó, lớp phó lao động( trực nhật), tổ trưởng, tổ phó 7 -Lần ... mời đại diện tổ lên trình bày 3’ 1’ 15’ 15’ 7 5/ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (Thời gian phút) - Người dẫn chương trình + Mời bạn lớp nhận xét kết tiết học hoạt động giáo dục lên lớp + Mời Giáo viên phát...
 • 21
 • 776
 • 1

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6
... Tiểu học C/ Tiến trình hoạt động : GV: Nêu lý sinh hoạt : - Giới thiệu trờng ( THCS Thị Trấn Đông Triều ) Trờng gồm 12 lớp + Khối : lớp + Khối : lớp + Khối : lớp + khối : lớp Tổng số học sinh toàn ... cán lớp - Cuối : em Hoà- cán văn nghệ cho lớp hát Lớp 4, Kết thúc hoạt động - GV nhận xét tinh thần , thái đội tham gia học sinh việc sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán lớp yêu cầu thành viên lớp ... cao 16 Giáo án HĐNG lớp - tiết mục văn nghệ xen kẽ 2, Tổ chức - GVCN họp lớp thông báo cho học sinh chủ đề hoạt động , nội dung hình thức tiến hành 3, Tiến trình hoạt động - Hớng dẫn hoạt động...
 • 24
 • 3,113
 • 4

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7
... xột v phỏt thng cho cỏc t GVCN phỏt biu ý kin v bui sinh hot GVCN dn dũ cho bui sinh hot ti Lớp 7B; Tiết (tkb) Ngày dạy.Sĩ số Vắng tit TP CC BI HT QUY NH :Yờu cu giỏo dc Tham gia ngh nhit ... xột v phỏt thng cho cỏc t GVCN phỏt biu ý kin v bui sinh hot GVCN dn dũ cho bui sinh hot ti Lớp 7B; Tiết (tkb) TiT Ngày dạy.Sĩ số Vắng C Thỏng 10 : CHM NGOAN HC GII VNG LI BC H DY EM GNG HC ... Kt thỳc hot ng; Ban t chc nhn xột Phỏt thng Dn dũ: HI VUI HC TP,SINH HOT VN NGH BI CA HC TP Lớp 7B; Tiết (tkb) Ngày dạy.Sĩ số Vắng Tit HI VUI HC TP SINH HOT VN NGH BI CA HC TP I- Yờu cu giỏo...
 • 36
 • 509
 • 0

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6 chỉnh lý

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6 chỉnh lý
... thơng? *Hoạt động 2: Bầu ban cán lớp N1: để có tổ N1: Theo em để chức cán lớp có tổ chức tốt phải có u cán lớp cần có cầu: nhanh nhẹn, u cầu hoạt bát, nắm bắt gì? thơng tin kịp thời N2: Lớp trưởng ... thầy giáo, giáo thực tốt u cầu giáo dục nhà trường Thái độ: - Kính trọng biết ơn thầy giáo, giáo tơn vinh Nhà giáo II Các kỹ sống nội dung tích hợp: - Có hành động cụ thể thể biết ơn thầy giáo, giáo ... đầy đủ trước đến lớp, ngồi đọc thêm sàch, báo để mở rộng kiến N2: Ngồi việc thức học tập tốt em N2: Tham gia tốt cần làm để lớp hoạt động đạt kết cao? lớp, trường phát động *Hoạt động 2: Thảo luận...
 • 18
 • 1,316
 • 6

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 8

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 8
... thởng V Kết thúc hoạt động - GV nhận xét chung hoạt động, động viên em làm tốt hoạt động sau GV: Giáo án Hoạt động năm học 2007 - 20 08 Chủ điểm tháng 10: chăm ngoan học giỏi Hoạt động 1: Làm để ... - GV nắm kết hoạt động tuần - GV có kế hoạch tuần tới cho HS III Tiến trình hoạt động ổn định lớp Nội dung sinh hoạt GV: 39 Giáo án Hoạt động năm học 2007 - 20 08 Hoạt động GV Hoạt động HS - GV ... Kết thúc hoạt động - GVCN nhắc nhở HS học tốt hoạt động sau Hoạt động 3: Những gơng học tốt GV: Giáo án Hoạt động năm học 2007 - 20 08 I Mục tiêu Giúp HS: - Qua gơng sáng học tập giáo dục cho học...
 • 48
 • 587
 • 1

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 7
... huy sáng tạo hoạt động văn hóa văn nghệ - Rèn luyện kĩ hoạt động tập thể 3/ Giáo dục: - Giáo dục H/S tình cảm thầy trò, lòng biết ơn, tin tởng kính trọng thầy cô B/ Nội dung hình thức hoạt động: ... D/ Tiến hành hoạt động Ngời thực Nội dung hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu đổi DCT phát triển đất nớc - Cho lớp hát tập thể - Tuyên bố thể lệ buổi hoạt động - Gọi nhóm ( cá nhân ) lên đọc t liệu ... hoạt động Ngời thực DCT Lớp trởng GVCN Nội dung hoạt động Hoạt động 4: sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng , mừng xuân - Bắt nhịp cho lớp hát tập thể - Lần lợt giới thiệu tiết mục văn nghệ đăng kí lên...
 • 14
 • 455
 • 0

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 8

Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 8
... tổng kết hđ cán lớp năm vừa qua - Lớp trởng báo cáo - Cả lớp thảo luận b) Bầu cán lớp - Bầu lớp trởng lớp phó - Bầu cán môn - Bầu tổ trởng Hoạt động : Tôi học sinh lớp Yêu cầu giáo dục : Giúp học ... cho lớp y/c ND, hình thức hoạt động - GVchủ nhiệm cán lớp thống chơng trình hoạt động - Phân công nguời điều khiển chơng trình, dự kiến BGK Tiến trình hoạt động : a) Khởi động : b) Du lịch quê hơng ... điểm lên bảng Kết thúc hoạt động Đánh giá kết theo chủ điểm: - HS tự đánh giá : Tốt: Khá: TB : Yếu: - Tổ đánh giá xếp loại: Tốt: Khá: TB : Yếu: Chủ điểm tháng 10 Chăm ngoan học giỏi A Mục tiêu giáo...
 • 30
 • 789
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 9giáo án ngoài giờ lên lớp khối 7giáo án ngoài giờ lên lớp khối 10giáo án ngoài giờ lên lớp khối 11giáo án ngoài giờ lên lớp khối 6giáo án ngoài giờ lên lớp khối 12giáo án ngoài giờ lên lớp khối 8giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 1giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 10giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 12giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 5giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 11giáo án giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 3giao an hoat dong giao duc ngoai gio len lop khoi 11chương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Bài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic