ĐETHI HSG l10 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG CẤP TRƯỜNG – NĂM HỌC: 2009 – 2010 Đề chính thức Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 120 phú( Không kể thời gian phát đNgày thi:

Tài liệu SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC - LỚP 9 doc

Tài liệu SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC - LỚP 9 doc
... industry According to the passage, the Hollywood sign was first built in 6/4 A 192 3 B 194 9 C 197 3 D 197 8 Which of the following is NOT mentioned about Hollywood land? A It used to be the ... Hollywood to this industry; instead, it was first constructed in 192 3 as means of advertising homes for sale in a 500 – acre-housing subdivision in a part of Los Angeles called “Hollywood land” ... the sign and its site were donated to the city in 194 5, the last four letters were removed The sign suffered for years of disrepair, and in 197 3, it needed to be completely replaced, at a cost...
 • 8
 • 356
 • 0

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN VĂN Năm học: 2009-2010 docx

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN VĂN Năm học: 2009-2010 docx
... luận văn học, bố cục chặt chẽ, diễn đạt sáng, dẫn chứng chọn lọc; không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt ngữ pháp Nội dung: a Học sinh cần hiểu rõ hoàn cảnh sáng tác vấn đề tư tưởng chi phối sáng tác văn ... lắng thi ng liêng ( Học sinh chọn chi tiết điển hình để phân tích, so sánh làm rõ giống khác biệt biểu đạt cảm xúc đất nước nhà thơ) III THANG ĐIỂM - Điểm 7,0: Đáp ứng yêu cầu nêu trên; văn viết ... hoang dại, có nét lãng mạn , có nét bi hùng tạo nên vẻ đẹp kì bí thi n nhiên năm đầu kháng chiến chống Pháp Đất nước Nguyễn Đình Thi dạt niềm tự hào, vui sướng thỏa thích ngắm nhìn đất trời tự...
 • 5
 • 271
 • 0

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Toán (2013 - 2014) - Sở GD&Đt bình định Kèm Đ.án)

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Toán (2013 - 2014) - Sở GD&Đt bình định Kèm Đ.án)
... www.VNMATH.com GIẢI ĐỀ THI 10 CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH MÔN TOÁN CHUNG Ngày thi: 14/06/2013 - Thời gian: 120 phút Bài (2,0 điểm) Rút gọn:  a a  a 1  ...   b      15 15 30  30 15      a  15  x  15  x 13      y  10  y 14 b   10  Vậy hệ phương trình có nghiệm: (x; y) = (13; 14) Bài (2,0 điểm) Gọi thời gian dự kiến ... 2x + 260 = 2x2 – 4x  x2 – 3x – 130 =  = 529 = 232 > Phương trình có nghiệm: x1 =  23  23 = - 10 (loại) 13 (chọn), x2 = 2 Vậy thời gian dự kiến tổ sản xuất hoàn thành công việc 13 ngày Bài...
 • 4
 • 455
 • 0

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN potx

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN potx
... trong.==> R’ R = OI ( R’ > R) Giải m = - 1; m = 3/5 Gọi I tâm (S) ==> I(1+t;t 2;t) Ta có d(I,(P)) = AI == > t = 1; t = 7/13 (S1): (x 2)2 + (y + 1)2 + (z 1)2 = 1; (S2): (x 20/13)2 + (y ... C(1;4;2) x2 y2 x2 y 2 (E):      , a2 = b2 + ==>  1 a b a 4b 2 P = (a + exM)2 + (a exM)2 2( xM  yM ) (a2 e2 xM ) = Câu VII.b:  Ta có:  i  Mà  i Vậy   2010 2010   1 i   1 i ... (C) đối xứng qua đường thẳng Y = - X X Hay y = - x  y = - x + x Câu II: Điều kiện: sinx  cos  cosx ≠ 2 cosx = Biến đổi pt về: 4cos3x - cos2x cosx + =   cosx =   2 Điều kiện < x ...
 • 3
 • 195
 • 0

ĐỀ THI HKI MÔN HÓA HỌC SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG pdf

ĐỀ THI HKI MÔN HÓA HỌC SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG pdf
... ion dương theo chiều điện trường electron ngược chiều điện trường d Là dòng chuyển động có hướng đồng thời ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Câu 10: Nếu tụ điện ... electron chuyển động ngược hướng điện trường b.Là dòng chuyển động có hướng đồng thời ion dương theo chiều điện trường dòng ion âm với electron ngược chiều điện trường c Là dòng chuyển động có hướng ... nhiêu? a.R=6  , r=4  r=4  b R=4  , r=6  c R=5  , d.đáp án khác Câu 5:Chỉ công thức định luật Culong môi trường điện môi đồng tính: a.F=k q qr b F=k qrq 2 c F=k q rq  2 d F=k q qr Câu...
 • 5
 • 477
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌCĐỀ 001 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 001 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương ppsx
... 35) di truyền có tính đặc hiệu A) Nhiều ba hóa cho lo i axic amin B) M i lo i sinh vật cố di truyền riêng C) Tất lo i sinh vật dùng chung di truyền D) Một ba hóa hóa chi axic ... Phát biểu dây SAI n i trẻ đồng sinh A) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử B) Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen C) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh D) Trẻ đồng sinh khác trứng gi i tính ... náu da t i l i thú tr i rét 28) Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến soma biến soma tiền ph i B) Đột biến tiền ph i C) Đột D) Đột biến giao tử 29)...
 • 10
 • 177
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 004 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 004 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pptx
... lặn có h i bị gen tr i ác chế 38) Phát biểu dây SAI n i trẻ đồng sinh A) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh B) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử C) Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen D) ... 0,40 29) Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến tiền ph i B) Đột biến soma tiền ph i C) Đột biến soma D) Đột biến giao tử 30) Để xác định tình trạng ... thể giao ph i, gen có alen giao ph i tự tạo số tổ hợp kiểu gen A) B) C) D) 18) Mã di truyền có tính đặc hiệu A) Tất lo i sinh vật dùng chung mã di truyền B) Nhiều ba mã hóa cho lo i axic amin C)...
 • 10
 • 193
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 003 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pot

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 003 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương pot
... Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen B) Trẻ đồng sinh khác trứng gi i tính hay khác gi i tính C) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh D) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử 12) Giao ph i gần tự ... gãy liên kết hydro hai mạch AND 17) Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến giao tử B) Đột biến soma C) Đột biến soma tiền ph i D) Đột biến tiền ph i 18) ... Tất lo i sinh vật dùng chung mã di truyền C) Nhiều ba mã hóa cho lo i axic amin D) M i lo i sinh vật cố mã di truyền riêng 23) Để xác định tình trạng gen nhân hay gen tế bào chất quy định, ta...
 • 14
 • 184
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 002 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 002 Sở GD-ĐT Bình Định Trường THPT Trưng Vương ppsx
... Phát biểu dây SAI n i trẻ đồng sinh A) Trẻ đồng sinh trứng giống kiểu gen B) Trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ hợp tử C) Trẻ đồng sinh trứng luôn gi i tinh D) Trẻ đồng sinh khác trứng gi i tính ... Trong giảm phân tạo giaop tử, phát sinh đột biến gen g i dạng đột biến A) Đột biến soma ph i B) Đột biến tiền C) Đột biến soma tiền ph i D) Đột biến giao tử 21) Một tế bào có kiểu gen AB/ab Dd giảm ... Mã di truyền có tính đặc hiệu A) M i lo i sinh vật cố mã di truyền riêng B) Nhiều ba mã hóa cho lo i axic am C) Tất lo i sinh vật dùng chung mã di truyền D) Một ba mã hóa mã hóa chi axic amin...
 • 14
 • 107
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌCđề thi 132 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ppsx

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC Mã đề thi 132 SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG ppsx
... mơi trường Câu 14: Một "khơng gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái mơi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển gọi là: Trang 5/15 - đề thi 132 A Sinh cảnh B Giới hạn sinh ... ổn định Trang 11/15 - đề thi 132 C Chọn lọc vận động, chọn lọc giới tính D Chọn lọc phân hóa, chọn lọc ổn định Câu 32: Hướng tiến hóa quan trọng nhóm lồi : A Tiến sinh học B Kiên định sinh học ... mơi trường sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn ,nấm Trang 13/15 - đề thi 132 Câu 36:Trên cao ngun với nhiệt độ trung bình ngày 200C lồi sâu hại hồn thành chu phát...
 • 15
 • 663
 • 1

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌCđề thi 485 NĂM HỌC 2010 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG docx

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC Mã đề thi 485 NĂM HỌC 2010 SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG docx
... lồi : A Tiến sinh học B Kiên định sinh học C Tiến sinh học kiên định sinh học D Thối sinh học Câu 34: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái : Trang 11/13 - đề thi 132 A.Trong hệ sinh thái ... chế sinh học dẫn đến: A tiêu diệt lồi quần xã B Trạng thái cân sinh học quần xã C điều chỉnh khả cạnh tranh lồi quần xã D phát triển lồi quần xã Trang 2/13 - đề thi 132 Câu 6:Hiện tất thể sinh ... dại hệ sinh thái nơng nghiệp (2)khai thác triệt để nguồn tài ngun khơng tái sinh , (3)Loại bỏ loại tảo độc ,cá hệ sinh thái ao hồ ni tơm ,cá Trang 9/13 - đề thi 132 (4)Xây dựng hệ sinh thái...
 • 13
 • 277
 • 1

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌCđề thi 357 NĂM HỌC 2010-2011 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG pptx

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC Mã đề thi 357 NĂM HỌC 2010-2011 SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG pptx
... khác, trì ổn định quần xã D Tăng mức đa dạng cho quần xã Câu 32: Hướng tiến hóa quan trọng nhóm lồi : A Thối sinh học B Tiến sinh học kiên định sinh học C Tiến sinh học D Kiên định sinh học Câu 33: ... thái" mà tất nhân tố sinh thái mơi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển gọi là: A Giới hạn sinh thái Sinh cảnh B Nơi C D Ổ sinh thái Câu 11:Trong hệ sinh thái sinh khối thực vật ... lồi quần xã sinh vật tham gia vào chuỗi thức ăn định Câu 6: Sinh vật biến nhiệt sinh vật có nhiệt độ thể: A Phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường B ln thay đổi C Tương đối ổn định D ổn định khơng...
 • 17
 • 300
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2010 Mã đề thi 209 SỞ GD ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG pot

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2010 Mã đề thi 209 SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG pot
... trọng nhóm lồi : A Thối sinh học B Tiến sinh học kiên định sinh học C Tiến sinh học D Kiên định sinh học Câu 34: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái : A.Ở bậc dinh dưỡng ,phần lớn lượng bị tiêu ... "khơng gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái mơi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển gọi là: A Sinh cảnh B Giới hạn sinh thái C Nơi D Ổ sinh thái Câu 14:Hiện tất thể sinh vật ... nhà máy Câu 5: Sinh vật biến nhiệt sinh vật có nhiệt độ thể: A ln thay đổi B ổn định khơng phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường C Phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường D Tương đối ổn định Câu 6: Hiện...
 • 15
 • 173
 • 0

SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH Trường THPT Hùng Vương ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG VI MÔN VẬT LÝ pptx

SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH Trường THPT Hùng Vương ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG VI MÔN VẬT LÝ pptx
... tích quang phổ D Tia Rơnghen có tính đâm xuyên, bị đổi hướng điện trường từ trường Câu 16: Một vật nung nóng phát xạ truyền không khí với chu kỳ 8,25.10 -16s Bức xạ thuộc vùng thang sóng điện ... Câu 15: Nhận định tia Rơnghen đúng? A Tia Rơnghen có tính đâm xuyên, dễ dàng qua kim loại có khối lượng riêng lớn B Tia Rơnghen có tính chất đâm xuyên sử dụng thăm dò khuyết tật vật liệu C Tia ... ion hóa không khí B Làm phát quang nhiều chất C Xuyên qua chì dày cỡ vài cm D Hủy diệt tế bào Câu 23: Kí hiệu đại lượng : (I) Bước sóng; (II) Tần số; (III) Vận tốc Một tia sáng từ chân không vào...
 • 3
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh hải dương năm học 2012 2013 môn vật lý sở gdđề thi học sinh giỏi lớp 11 thpt năm 2013 môn hóa học sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt môn toán năm học 2013 – 2014 của sở giáo dục và đào tạo quảng bìnhđáp án kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt 20062007 môn toán sở và gd thanh hóađề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên lê quý đôn bình định môn toán năm 20052006đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên lê quý đôn bình định môn toán năm 20102011đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên lê quý đôn bình định môn toán năm 2009 2010đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên phan bội châu năm 2009 2010 môn hóa có đáp án sở gdde thi tuyen sinh vao lop 10 thpt cua so gdva dt tinh ha tinh nam hoc 20082009đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 thpt giải toán trên máy tính cầm tay năm học 20112012 môn toán – sở giáo dục và đào tạo thanh hóađề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2013 – 2014 sở giáo dục và đào tạo quảng ninh docx môn vật lýkì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 thpt tỉnh bình thuậncác dạng bài thi vào lớp 10 thpt chuyên lê hồng phong nam địnhôn thi vào lớp 10 thpt chuyên lê hồng phong nam địnhsở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 20112012 môn thi hóa học chuyênCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây