Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Đánh giá hiện trạng đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện kiến xương, tỉnh thái bình

Đánh giá hiện trạng và đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện kiến xương, tỉnh thái bình
... nghiệp bền vững 15 2.3 18 Xác ñịnh loại hình sử dụng ñất bền vững 2.3.1 Khái niệm loại hình sử dụng ñất 21 2.3.2 ðánh giá hiệu loại hình sử dụng ñất 19 2.3.3 Cơ sở ñánh giá loại hình sử dụng ñất bền ... sản xuất phát triển 2.3.3 Cơ sở ñánh giá loại hình sử dụng ñất bền vững: Trên sở việc ñánh giá hiệu ta ñánh giá bền vững loại hình sử dụng ñất ðể ñánh giá tính bền vững sử dụng ñất cần dựa vào ... ñến sử dụng ñất - ðánh giá mặt thuận lợi khó khăn sử dụng ñất, phát triển sản xuất nông nghiệp ñịa bàn huyện 3.2.2 ðánh giá trạng sử dụng ñất nông nghiệp xác ñịnh loại hình sử dụng ñất nông nghiệp: ...
 • 111
 • 94
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... sản xuất sở tài nguyên [47] 1.3 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hợp 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất a Một số vấn đề luận hiệu hiệu sử dụng đất: ... xuất sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng + Căn đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp + Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ ... Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012 đạt 286.3 tỷ đồng 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 3.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện...
 • 91
 • 446
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất định hướng sử dụng đất lúa đến năm 2020 huyện ý yên, tỉnh nam định

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất lúa đến năm 2020 huyện ý yên, tỉnh nam định
... nội - Nguyễn văn hng Nghiên cứu thực trạng đề xuất định hớng sử dụng đất lúa đến năm 2020 huyện ý yên, tỉnh nam định luận văn thạc sỹ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Ngời ... liệu cho đề tài Cảm ơn cổ vũ, động viên giúp đỡ gia đình, anh, chị đồng nghiệp, tập thể lớp cao học quản lý đất đai E - K20 bè bạn trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2013 Tác ... thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô Khoa Tài nguyên & Môi trờng, thầy cô Khoa Sau đại học Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Uỷ ban nhân dân huyện ý Yên, phòng Tài nguyên & Môi...
 • 104
 • 160
 • 0

Đánh giá hiệu quả đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... sản xuất sở tài nguyên [47] 1.3 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hƣớng hợp 1.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất a Một số vấn đề luận hiệu hiệu sử dụng đất: ... xuất sử dụng hợp đất nông nghiệp địa bàn huyện + Quan điểm xây dựng định hướng + Căn đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp + Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ ... Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012 đạt 286.3 tỷ đồng 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 3.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp Để đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện...
 • 90
 • 42
 • 0

Đánh Giá Hiệu Quả Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Hợp Lý Trên Địa Bàn Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đánh Giá Hiệu Quả Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Hợp Lý Trên Địa Bàn Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
... T NÔNG NGHI P HP LÝ ÁNH GIÁ HI U QU VÀ XU T GI I PHÁP TRÊN A BÀN HUY N NG H S D NG T NÔNG NGHI P HP LÝ TNH THÁI NGUYÊN TRÊN A BÀN HUY N NG H TNH THÁI Chuyên ngành: QU NGUYÊN N LÝ ... t li cm n sâu sc n: T p th thy, cô giáo Khoa Tài nguyên Môi tr ng, Khoa Nông h c, Phòng qun T sau i h c, Tr ng i h c Nông - Lâm Thái Nguyên ã t n tình giúp trình h c t p, nghiên ... n xut nông nghi p 34 2.2.4 xut s dng h p t nông nghi p a bàn huy n 35 2.3 Ph ng pháp nghiên c u 35 2.3.1 Ph ng pháp chn im nghiên c u 35 2.3.2 Ph ng pháp thu...
 • 89
 • 35
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... thức sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu phương thức sử dụng đất nông nghiệp bền vững - Đề xuất phương thức sử dụng đất nông nghiệp bền vững giải pháp nhằm sử dụng có hiệu bền vững đất nông nghiệp ... đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá hiệu phương thức sử dụng đất nông nghiệp để ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -   PHÙNG THỊ TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRANG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Chuyên...
 • 94
 • 264
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 quận long biên, thành phố hà nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 quận long biên, thành phố hà nội
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N THANH TUY N ðÁNH GIÁ HI N TR NG VÀ ð XU T ð NH HƯ NG S D NG ð T ð N NĂM 2020 QU N LONG BIÊN, THÀNH PH HÀ N I CHUYÊN ... bàn qu n ñ n năm 2020 96 3.4.4 Di n tích lo i ñ t ñã ñư c thành ph phân b ñ n năm 2020 97 3.4.5 ð xu t ñ nh hư ng s d ng ñ t qu n Long Biên ñ n năm 2020 99 K T LU N VÀ KI N NGH ... ñ nh phát tri n xã h i Qu n Long Biên m t qu n m i ñư c thành l p, t thành l p qu n ñã ti n hành l p quy ho ch s d ng ñ t th i kỳ 2005 - 2010 ñã ñư c UBND thành ph N i phê t ðây s pháp lý quan...
 • 137
 • 114
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện tân yên, tỉnh bắc giang
... xuất nông nghiệp huyện Tân Yên năm trước mắt lâu dài; tiến hành thực đề tài Đánh giá trạng đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ... HỌC NÔNG LÂM  PHÙNG THỊ TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRANG VÀ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý đất ... đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất nông nghiệp thực trạng phương thức sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu phương thức sử dụng đất nông...
 • 94
 • 82
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
... cứu - ðánh giá trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt ñịa bàn huyện Phù Yên - ðề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt huyện Phù Yên 1.2.2 Yêu cầu nghiên cứu - ðánh giá ñiều kiện ... hội huyện Phù Yên - Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ñịa bàn huyện Phù Yên - ðánh giá thực trạng công tác quản thu gom chất thải rắn sinh hoạt huyện Phù Yên - Dự báo phát sinh chất ... sinh chất thải rắn sinh hoạt ñịa bàn huyện Phù Yên - ðánh giá nhận thức cộng ñồng công tác quản lý, xử CTRSH ñịa bàn huyện - ðề xuất giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt huyện Phù Yên 3.4...
 • 110
 • 264
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
... phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 2.2.3 Đề xuất hình/ giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái ... địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Dự báo khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 - Đề xuất hình/ giải pháp quản ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN CƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành:...
 • 76
 • 184
 • 1

Đánh giá đất đai, đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp, hợp lý trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh hà giang theo phương pháp của FAO

Đánh giá đất đai, đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp, hợp lý trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh hà giang theo phương pháp của FAO
... ñ t nông lâm nghi p h p ñ a bàn huy n B c Quang - t nh Giang theo phương pháp c a FAO" r t c p thi t M C TIÊU NGHIÊN C U C A ð TÀI - ði u tra, ñánh giá tài nguyên ñ t ñai s n xu t nông ... ñánh giá ñ t theo FAO 1976 Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 19 1.1.5 ðánh giá chung v phương pháp ñánh giá ñ t ñai th gi i: * Nh ng ñi m tương ñ ng gi a phương pháp: ... p c a huy n B c Quang theo phương pháp ñánh giá thích h p ñ t ñai c a FAO - Xác ñ nh m c ñ h p c a vi c b trí tr ng theo tiêu chu n c a FAO ð xu t hư ng gi i pháp s d ng h p lo i ñ t cho...
 • 168
 • 915
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất định hướng sử dụng đất đai huyện an lão, thành phố hải phòng

Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đai huyện an lão, thành phố hải phòng
... hội huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Chương 3: Đánh giá trạng sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Chương 4: Đề xuất định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng ... tác giả chọn thực đề tài Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Trên sở nghiên cứu, đánh giá trạng sử dụng quỹ đất nhu cầu ... đai, định hướng sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng - Đề xuất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển phát triển bền vững huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đến năm 2020 Phạm vi...
 • 11
 • 528
 • 7

Đánh giá thực trạng đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại thành phố nam định, tỉnh nam định

Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 tại thành phố nam định, tỉnh nam định
... qu s d ng ủ t * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất + Giá trị sản xuất (GTSX): toàn giá trị sản phẩm đợc tạo thời kỳ định (thờng năm) + Chi phí sản xuất hay chi phí trung gian (CPTG): ... bao gồm: GTSX/LĐ; GTGT/LĐ ; MI/LĐ thực chất đánh giá kết lao động sống cho kiểu sử dụng đất loại trồng [6] * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu xã hội - Mức độ sử dụng lao động, giải việc làm - Trình ... đói nghèo, đảm bảo an toàn lơng thực * Hệ thống tiêu đánh giá hiệu môi trờng - Tỷ lệ che phủ loại hình sử dụng đất - Khả bảo vệ, cải tạo đất loại hình sử dụng đất Tr ng i h c Nụng nghi p H N...
 • 127
 • 239
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện si ma cai tỉnh lào cai

Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện si ma cai tỉnh lào cai
... ng năm k ti p B ng 3.1 M t s ch tiêu năm 2012 c a huy n Si Ma Cai so v i t nh Lào Cai TT 4.1 4.2 4.3 Ch tiêu Lào Cai Si Ma Cai T ng GDP(t ñ - giá 1994) 3.022,30 54,20 T c ñ tăng trư ng GDP (% /năm) ... nghi p hoá, hi n ñ i hoá Huy n Si Ma Cai nói riêng t nh Lào Cai nói chung không n m trình ñó Si Ma Cai huy n mi n núi n m phía B c c a t nh Lào Cai Huy n Si Ma Cai ñư c tái l p ngày 18/9/2000 ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I LÊ DUY HI N ðÁNH GIÁ TH C TR NG VÀ ð XU T ð NH HƯ NG S D NG ð T ð N NĂM 2020 HUY N SI MA CAI, T NH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH:...
 • 105
 • 333
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đai huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
... t nh sau [5]: 1)Xác định mục tiêu 2) Thu thập tài liệu Xác định loại hình SDĐ 4) Xác định đơn vị đất đai 5) Đánh giá khả thích hợp 6) Xác định trạng KT-XH môi tr-ờng 7) Xác định loại hình SDĐ ... KHO 96 DANH MUC CAC BANG Bang 2.1 Tc tng trng GDP huyn An Lóo - thnh ph Hai Phũng 26 Bang 2.2 C cu kinh t huyn An Lóo - thnh ph Hai Phũng 27 Bang 2.3 Dõn s v mt dõn s cỏc xó, th trn huyn An Lóo ... nghip huyn An Lóo nm 2011 42 Hỡnh 3.4 C cu s dng t phi nụng nghip huyn An Lóo nm 2011 44 Hỡnh 3.5 Bin ng t huyn An Lóo giai on 2000 - 2011 47 Hình Quy trình thành lập đồ đơn vị đất đai 49 DANH MUC...
 • 106
 • 477
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận bình tânbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcđánh giá tác động dự án trồng rừng việt đức kfw3 trên địa bàn huyện cao lộc tỉnh lạng sơnđịnh hướng sử dụng đất lúa đến năm 2020đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxđánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcđánh giá tiềm năng đất đai và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp lý trên địa bàn huyệnnghiên cứu thực trạng và đề xuất phát triển mô hình nông lâm kết hợp tại xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơnđánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố biên hòakhóa luận đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnhđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận tân bình tp hcmđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn nước hồ đông bằng sông hồngđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học